PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 17 | 1[188] |
Tytuł artykułu

Wybrane właściwości wodne mieszaniny glebowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Chosen water properties of soil mixture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W przedstawianej pracy zbadane zostały zależności pomiędzy głównymi charakterystykami wodnymi mieszaniny glebowej dwóch frakcji: 1,0>f>0,75 mm oraz 0,1>f>0,063 mm. Badano zróżnicowanie przebiegu krzywych retencji wodnej q (h), wynikające ze zróżnicowanego udziału wymienionych frakcji w całości mieszaniny. Stwierdzono, że zależności pomiędzy zawartością frakcji piasku bardzo drobnego, a kapilarną pojemnością wodną i zawartością wody grawitacyjnej mają charakter nieliniowy, natomiast zawartość wody dostępnej dla roślin i polowa pojemność wodna rosną liniowo wraz ze wzrostem zawartości frakcji piasku bardzo drobnego. Stwierdzono również, że dla potencjału macierzystego poniżej 2,9 kPa korelacja pomiędzy powierzchnią właściwą, a wielkością retencji wodnej jest niska (statystycznie nieistotna) natomiast dla wyższych wartości (> 2,9 kPa) współczynnik korelacji osiąga wartość ponad 0,9 i korelacja jest statystycznie istotny na poziomie a = 0,01.
EN
The objective of presented study was an investigation of the relations between the main soil water characteristics of soil mixtures of two fractions: 1.0 >f >0.75 mm and 0.1 >f 0.063 mm. The different shapes of water desorption curvesq (h), resulting from the different content of described fractions, were analysed. The results showed that the relation between very fine sand fraction content and capillary water capacity was non-linear, but plant-available water content and field water capacity increased linearly with the very fine sand fraction content. It was also observed that for the matric potential values below 2.9 kPa the correlations between soil specific surface area and water retention were statistically insignificant, but for highest matric potential values the correlation coefficient achieved values above 0.9 and was statistically significant at the level of α = 0.01.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
17
Numer
Opis fizyczny
s.65-75,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
autor
 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
autor
 • Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Bibliografia
 • Al Majou H., Bruan A., Duval O., Cousin I., 2007. Variation of the water-retention properties of soils: Validity of class-pedotransfer function. Geoscience, vol 339, is. 9, 632-639.
 • Iwata S., Toshio Tabuchi T., Warkentin B. P., 1995. Soil-water interactions: mechanisms and applications. CRC Press, 440.
 • Jackson M.L., 1956. Soil Chemical Analysis – Advanced Course. Published by the autor. Dept. Of Soil Sci. Univ. of Wisconsin, Madison, 907.
 • Kaszubkiewicz J., Giedrojć B., 1993. Przepuszczalność wodna gleb dna stawów rybnych w rejonie Milicza na Dolnym Śląsku. Roczniki Gleboznawcze, XLIV, 3/4, 33-34.
 • Kaszubkiewicz J., Wątor I., Kiełbowicz J., 2001. Retencja i przepuszczalność wodna w toposekwencjach górskich gleb łąkowych i leśnych. Roczniki Gleboznawcze, LII, 3/4, 49-55.
 • Lal R., Shukla M., 2004. Principles of soil physics. CRC Press, 2004 – 716.
 • Mehra O. P., Jackson M. L., 1959. Specific surface determination by duo-interlayer and monointerlayer glycerol sorption of vermiculite and montmorillonite analysis. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 87, 351-354.
 • Ostromęcki J., 1964. Wstęp do melioracji rolnych. PWRiL Warszawa, 220.
 • Pachepsky Y., Rawls W., 2004. Development of pedotransfer function in soil hydrology. Elsevier, 512.
 • PTG. 2008. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze, LX, 2, 5-16.
 • Stakman W. P., Horst G.G., 1969. Determination of soil moisture retention, II Pressure: ICW Wageningen, 10.
 • Stakman W.P., Valk G.A., Horst G.G., 1969. Determination of soil moisture retention, I Sandbox apparatus range pF 0 – pF 2.7. ICW Wageningen, 20.
 • Turski M., Witkowska-Walczak B., 2004. Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy. Acta Agrophysica, Rozprawy i Monografie, 1, 56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e9893cda-282c-460c-9eff-b718dca8954a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.