PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 32 | 3 |
Tytuł artykułu

Changes in the physical properties of precipitation in pine stands in the area with a low degree of air pollution (Western Pomerania)

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
32
Numer
3
Opis fizyczny
p.27-37,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Geoecology and Geoinformation, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan, Poland
Bibliografia
 • Bochenek W., Jóźwiak M., Kijowska M., Kozłowski R., 2008. Zróżnicowanie opadu podkoronowego w wybranych ekosystemach leśnych w Górach Świętokrzyskich i w Beskidzie Niskim (Differentiation of throughfall in select sylvan ecosystems in Świętokrzyskie Mountains and Low Beskids). Monitoring Środowiska Przyrodniczego 9: 47-55.
 • Bredemeier M., 1988. Forest canopy transformation of atmospheric deposition. Water Air Soil Pollution. 40: 121-138. Butler T.J., Likens G.E., 1995. A direct comparison of throughfall plus stemflow to estimates of dry and total deposition for sulfur and nitrogen. Atmospheric Environment 29(11): 1253-1265.
 • Dambrine E., Pollier M., Bonneau M., Ignatova N., 1997. Use of artificial trees to assess dry deposition in spruce stands. Atmospheric Environment 32(10): 1817-1824.
 • Devlaemnick R., De Schrijver An., Hermy M., 2005. Variation in throughfall deposition across a deciduous beech (Fagus sylvatica L.) forest edge in Flanders. Science of the Total Environment 337: 241-252.
 • Draaijers G.P.J., Erisman J.W., 1995. A canopy budget model to assess atmospheric deposition from throughfall measurements. Water Air Soil Pollution 85: 2253-2258.
 • Draaijers G.P.J., Erisman J.W., van Leeuwen N.F.M., Romer F.G., Te Winkel B.H., Veltkamp A.C., Vermeulen A.T., Wyers G.P., 1997. The impact of canopy exchange on differences observed between atmospheric deposition and throughfall fluxes. Atmospheric Environment 31(3): 387-397.
 • Fernandez-Sanjurjo M.J., Fernandez Vega V., Garcia-Rodeja E., 1997. Atmospheric deposition and ionic concentration in soils under pine and deciduous forests in river Sor atchment (Galicia, NW Spain). The Science of the Total Environment 204: 125-134.
 • Gower C., Rowell D.L., Nortcliff S., Wild A., 1995. Soil acidification: comparison of acid deposition from the atmosphere with inputs from the litter/soil organic layer. Geoderma 66: 85-98.
 • Grodzińska K., Laskowski R., 1996. Ocena stanu środowiska i procesów zachodzących w lasach zlewni Potoku Ratanica (Pogórze Wielickie, Polska Południowa) (Environmental assessment and processes in forest Ratanica catchment, Pogórze Wielickie, Southern Poland). Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
 • Hansen K., 1996. In-canopy throughfall measurements of ion fluxes in Norway spruce. Atmospheric Environment 30(23): 4065-4076.
 • Herrmann M., Pust J., Pott R., 2006. The chemical composition of throughfall beneath oak, birch and pine canopies in Northwest Germany. Plant Ecology. 184: 273-285. DOI 10.1007/s11258-005-9072-5.
 • Kostrzewski A., Kruszyk R., Kolander R., 2006. Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego (Integrated Monitoring of Environment. The principles of organization, the measuring system, the selected test methods). On-line: http://www.staff.amu.edu.pl/~zmsp/dok.html (accessed 29 June 2013).
 • Kozłowski R., Jóźwiak M., Jóźwiak M., Bochenek W., 2012. Ocena wielkości wymywania jonów K+, Ca2+ i Mg2+ w wybranych drzewostanach w warunkach kwaśnej depozycji (Assessment of K+, Ca2+and Mg2+ volume leaching in selected tree stands under conditions of acidic deposition). Sylwan. 156(8): 607-615.
 • Kruszyk R., 2002. Wpływ roślinności na procesy denudacji chemicznej w strefie młodoglacjalnej (Pomorze Zachodnie, zlewnia górnej Parsęty) (Effect of vegetation on chemical denudation processes in postglacial area, Western Pomerania, upper Parsęta catchment). Manuscript.
 • Kvaalen H., Solberg S., Clarke N., Torp T., Aamlid D., 2002. Time series study of concentrations of SO42- and H+ in precipitation and soil waters in Norway. Environ. Pollution 117: 215-224.
 • Leśniok M., 1996. Zanieczyszczenie wód opadowych w obrębie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (Pollution of precipitation in the Silesia-Cracow Upland). Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Likens G.E., Bormann F.H., 1995. Biogeochemistry of a forested ecosystem. Springer Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest.
 • Małek S., Astel A., 2008. Throughfall chemistry in spruce chronosequence in southern Poland. Environmental Pollution 155: 517-527.
 • Marques M.C., Gravenhorst G., Ibrom A., 2001. Input of atmospheric partieles into forest stands by dry deposition. Water Air, Soil Pollution 130: 571-576.
 • Pajuste K., Frey J., Asi E., 2006. Interactions of atmosferic deposition with coniferous canopies in Estonia. Environmental Monitoring and Assessment. 112: 177-196. DOI: 10.1007/s10661-006-0360-x.
 • Parker G.G., 1983. Throughfall and stemflow in the forest nutrient cycle. Adv. Ecol. Res. 13: 58-120.
 • Polkowska Ż., Astel A., Walna B., Małek S., Mędrzycka K., Góreski T., Siepak J., Namieśnik J., 2005. Chemometric analysis of rainwater and throughfall at several sites in Poland. Atmospheric Environment 39: 837-855.
 • Schrijver de An., Nachtergale L., Roskams P., De Keersmae- rker L., Mussche S., Lust N., 1998. Soil acidification along an ammonium deposition gradient in a Corsican Pine stand in northern Belgium. Environmental Pollution 102: 427-431.
 • Shubzda J., Lindberg S.E., Garlen C.T., Nodvin S.C., 1995. Elevation trends in the fluxes of sulphur and nitrogen in throughfall in the Southern Appalachian Mountains: some surprising results. Water, Air and Soil Pollution 85: 2265-2270.
 • Szpikowska G., 2012. Zmiany stężeń jonów siarczanowych w wodach powierzchniowych zlewni górnej Parsęty w wieloleciu hydrologicznym 1994-2011 (Changes in concentrations of sulphate ions in surface waters of the upper Parsęta catchment in hydrological multi-year 1994-2011). In: A. Kostrzewski, J. Szpikowski (eds.), Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, XXIX, Storko- wo: 71-82.
 • Szpikowska G., 2013. Chemizm opadów atmosferycznych (The chemistry of precipitation). In: A. Kostrzewski (ed.), Raport Stacji Bazowej ZMSP w Storkowie za rok 2012. Manuscript.
 • Szpikowski J., 2013. Zanieczyszczenie powietrza (Air pollution) In: A. Kostrzewski (ed.), Raport Stacji Bazowej ZMSP w Storkowie za rok 2012. Manuscript.
 • Terauda E., Nikodemus O., 2007. Sulphate and nitrate in precipitation and soil water in pine forest in Latavia. Water Air Soil Pollution 7: 77-84. DOI: 10.1007/s11267-006- 9066-x.
 • Thimonier A., 1998, Measurment of atmospheric deposition under forest canopies: some recommendations for equipment and sampling data. Environmental Monitoring and Assessment. 52: 353-387.
 • Ulrich B., 1983.A concept of forest ecosystem stability and of acid deposition as driving force for destabilization. In: B. Ulrich, J. Pankrath (eds.), Effects of accumulation of air pollutants in forest ecosystems. D. Reidel Publ. Co., Dordrecht: 1-29.
 • van Breemen N., Driscol C.T., Mulder J., 1982. Acidic deposition and internal proton sources in acidification of soils and waters. Nature 307: 599-604.
 • van der Mass M.P., Pape Th. 1991. Hydrochemistry of two Douglas fir stands in the Netherlands. Internal publication. Department of Science and Geology, Agricultural University of Wageningen.
 • Walna B., Siepak J., 1999. Research on the variability of physico-chemical parameters characterising acid precipitation at the Jeziory Ecological Station in the Wielkopolski Park (Poland). The Science of the Total Environment. 239: 173-187.
 • Whelan M.J., Sanger L.J., Baker M., Anderson J.M., 1998. Spatial patterns of throughfall and mineral ion deposition in a lowland Norway spruce (Picea Abies) plantation at the plot scale. Atmospheric Environment 32(20): 3493-3501.
 • Wood T., Bormann F.H., 1975. Increase in foliar leaching caused by acidification of an artificial mist. Ambio 4: 169171.
 • Zwoliński Zb., Gudowicz J., 2010. Sprawozdanie z wykonanych prac w ramach zadania „Pokrycie terenu i użytkowania ziemi w zlewniach Stacji Bazowych ZMSP - mapy inwentaryzacyjne - faza 1" (Report on the work carried out in the framework of the project "Land cover and land use in the catchment Base Station ZMSP - Maps Inventory - Phase 1"). Manuscript.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-e92c4665-6f5e-4a9d-ba25-c25785361834
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.