PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 63 | 2 |
Tytuł artykułu

The influence of components of diet on the symptoms of ADHD in children

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ składników diety na objawy ADHD u dzieci
Języki publikacji
EN
Abstrakty
PL
U większości dzieci przyczyna występowania ADHD nie jest do końca znana, a jego etiologia jest wieloaspektowa. Konwencjonalne leczenie tego schorzenia oparte jest na połączeniu terapii behawioralnej, psychologicznej oraz farmakoterapii. Farmakoterapia wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu ADHD, jednak często wiąże się ona z występowaniem niepożądanych efektów ubocznych, takich jak: brak apetytu, utrata masy ciała, zahamowanie wzrostu, bóle brzucha, bóle głowy, problemy z zasypianiem, wzrost ciśnienia krwi. W ostatnich latach można zauważyć wzrastające zainteresowanie zastosowaniem dietoterapii w leczeniu ADHD, zwłaszcza kiedy standardowa farmakoterapia nie przynosi poprawy stanu zdrowia. Zarówno dieta kobiety ciężarnej, karmiącej, jak i dziecka może mieć wpływ na rozwój i pogłębienie objawów zespołu hiperkinetycznego. Istnieje wiele dowodów, które wskazują, że ADHD jest związany z czynnikami żywieniowymi. Przewlekłe niedobory niektórych składników mineralnych, takich jak: cynk, żelazo, magnez, jod mogą mieć znaczący wpływ na rozwój i pogłębienie objawów ADHD u dzieci. Szczególną rolę w diecie kobiety w ciąży, karmiącej oraz dziecka odgrywają także kwasy tłuszczowe omega-3, a głównie DHA, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i czynności mózgu u dziecka. Ich przewlekły niedobór może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka występowania ADHD u dzieci. Autorzy kilku badań wykazali korzystny wpływ eliminacji produktów spożywczych zawierających syntetyczne dodatki do żywności, m.in. barwniki i konserwanty na zachowanie u dzieci z ADHD. Pozytywne efekty przyniosła także eliminacja z diety produktów będących bogatym źródłem salicylanów. Zaobserwowano ponadto, że spożycie produktów z niskim indeksem glikemicznym przyczynia się do zmniejszenia objawów choroby u niektórych osób nadaktywnych. Dostarczenie odpowiedniej podaży składników odżywczych i mineralnych oraz ewentualne wyeliminowanie niektórych produktów spożywczych z diety jest szczególnie istotne w okresie rozwoju i intensywnego wzrostu dziecka. Omówiono zagadnienia dotyczące roli diety w leczeniu dzieci, u których rozpoznano ADHD oraz znaczenia niedoborów niektórych składników mineralnych i długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w przebiegu ciąży i rozwoju dziecka. Istnieje potrzeba dalszych badań w tym zakresie, w celu oceny potencjalnej skuteczności diety w leczeniu objawów ADHD.
EN
In most children with ADHD the cause of the disease is not exactly known, and its etiology is multifactorial. The conventional treatment is based on the combination of behavioral and psychological therapy and the pharmacotherapy. The pharmacotherapy has a high effectiveness in ADHD treatment, but it is often associated with undesirable side effects, such as: loss of appetite and weight, growth inhibition, abdominal pain, headaches, sleeping problems and increased blood pressure. In the recent years, much attention was devoted to the issue of an appropriate diet in this disease, especially when the standard pharmacotherapy is not effective. The diet of pregnant and lactating woman, and child may have an impact on the development and deepening of the hyperkinetic syndrome. There is much evidence to indicate that it is linked to nutritional factors. Chronic deficiencies of certain minerals such as zinc, iron, magnesium and iodine and insufficient dietary intake of long-chain polyunsaturated fatty acids may have a significant impact on the development and deepening of the symptoms of ADHD in children. A crucial role in the diet of pregnant and lactating women, and child plays also polyunsaturated omega-3 fatty acids, mainly DHA, which are necessary for proper development and function of brain. Their chronic deficiency may contribute to increase risk of ADHD in children. The authors of several studies also demonstrated the positive impact of the elimination food products containing synthetic food additives, like artificial food dyes and preservatives on the behavior of children with ADHD. The beneficial effects brought also the elimination of food products, that are rich in salicylates. It was found that the intake of food products with a low glycemic index helps to reduce symptoms in some hyperactive children. Providing an appropriate supply of nutrients and minerals and elimination of certain food products from diet is especially important during intensive growth and development of the child. In this article the issues concerning the role of the diet in treatment of the children with diagnosed ADHD and the importance of deficiency of certain minerals and long-chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy and child growth was discussed. There is a need for further studies in this area to evaluate the potential effectiveness of the diet in treating the symptoms of ADHD.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
63
Numer
2
Opis fizyczny
p.127-134,ref.
Twórcy
 • Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Parkowa 34, 51-616 Wroclaw, Poland
 • Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Parkowa 34, 51-616 Wroclaw, Poland
autor
 • Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Parkowa 34, 51-616 Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Abu-Saab K., Fraser D.: Maternal nutrition and birth outcomes. Epidemiol. Rev. 2010, 32, 5-25.
 • 2. Achremowicz K., Szary-Sworst K.: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2005, 3, 23-35.
 • 3. Akhondzadeh S., Mohammadi M.-R., Khademi M.: Zinc sulfate as an adjunct to methylphenidate for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children: A double blind and randomized trial [ISRCTN64132371]. BMC Psychiatry. 2004, 4, 1-6.
 • 4. Bateman B., Warner J.O., Hutchinson E., Dean T., Rowlandson P., Gant C., Grundy J., Fitzgerald C., Stevenson J.: The effects of a double blind, placebo controlled, artificial food colourings and benzoate preservative challenge on hyperactivity in a general population sample of preschool children. Arch. Dis. Child. 2004, 89, 506-511.
 • 5. Behar D., Rapoport J.L., Adams A.A., Berg C.J., Cornblath, M.: Sugar challenge testing with children considered behaviorally “sugar reactive.” J. Nutr. Behav. 1984, 1, 277–288.
 • 6. Benoist B., Andersson M., Egli I., Takkouche B., Allen H.: Iodine status worldwide. WHO Global Databese on Iodine Deficiency. Department of Nutrition for Health and Development World Health Organization. Geneva 2004.
 • 7. Benton D., Maconie A., Williams C.: The influence of the glycaemic load of breakfast on the behaviour of children in school. Physiol. Behav. 2007, 92, 717-724.
 • 8. Biederman J.: Attention-deficit/hyperactivity disorder: a selective overview. Biol. Psychiatry. 2005, 57, 1215-1220.
 • 9. Bilici M., Yıldırım F., Kandil S., Bekaroğlu M., Yıldırmıº S., Değer O., Ülgen M., Yıldıran A., Aksu H.: Doubleblind, placebo-controlled study of zinc sulfate in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder. Progr. Neuro-Psychoph. 2004, 28, 181-190.
 • 10. Błach J., Nowacki W., Mazur A.: Wpływ magnezu na reakcje alergiczne skóry. Postępy Hig. Med. Dosw. 2007, 61, 548-554.
 • 11. Brown K.H., Peerson J.M., Rivera J., Allen L.H.: Effect of supplemental zinc on the growth and serum zinc concentrations of prepubertal children: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am. J. Clin. Nutr. 2002, 75, 1062-71.
 • 12. Chalon S.: The role of fatty acids in the treatment of ADHD. Neuropharmacology. 2009, 57, 636-639.
 • 13. Dengate S., Ruben A.: Controlled trial of cumulative bahavioural effects of a common bread preservative. J. Paediatr. Child. Health 2002, 38, 373-376.
 • 14. Faraone S.V., Sergeant J., Gillberg C., Biederman J.: The worldwide prevalence of ADHD: is it an American condition? World Psychiatry 2003, 2, 104-113.
 • 15. Feingold B.F.: Dietary management of juvenile delinquency. Int. J. Offender Ther. 1979, 23, 73-84.
 • 16. Findling R.L: Evolution of the treatment of attentiondeficit/hyperactivity disorder in children: a review. Clin. Ther. 2008, 30, 942-957.
 • 17. Goldman J.A., Lerman R.H., Contois, J.H., Udall J.N.: Behavioral effects of sucrose on preschool children. J. Abnorm. Child. Psych. 1986, 14, 565–577.
 • 18. Hibbeln J.R., Davis J.M., Steer C., Emmett P., Rogers I., Williams C., Golding J.: Maternal seafood consumption in pregnancy and neurodevelopmental outcomes in childhood (ALSPAC study): an observational cohort study. Lancet. 2007, 369, 578-585.
 • 19. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Warszawa, PZWL 2008.
 • 20. Joshi K., Lad S., Kale M., Patwardhan B., Mahadik P., Patni B., Chaudhary A., Bhave S., Pandit A.: Supplementation with flax oil and vitamin C improves the outcome of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Prostag. Leukotr. Ess. 2006, 74, 17–21.
 • 21. Kanarek R.B.: Artificial food dyes and attention deficit hyperactivity disorder. Nutr. Rev. 2011, 69, 385-391.
 • 22. Konofal E., Cortese S., Marchand M., Moren M.C., Arnulf I., Lecendreux M.: Impact of restless legs syndrome and iron deficiency on attention-deficit/hyperactivity disorder in children. Sleep. Med. 2007, 8, 711-715.
 • 23. Konofal E., Lecendreux M., Arnulf I., Mouren M.C.: Iron deficiency in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2004, 158, 1113–1115.
 • 24. Konofal E., Lecendreux M., Deron J., Marchand M., Cortese S., Zaïm M., Mouren M.C., Arnulf I.: Effects of iron supplementation on attention deficit hyperactivity disorder in children. Pediatr. Neurol. 2008, 38, 20–26.
 • 25. Kozłowska-Wojciechowska M., Makarewicz-Wujec M.: Dieta – nieodzowny element terapii w zespole metabolicznym. W: Mamcarz A. (red.). Zespół metaboliczny. Warszawa, Medical Education 2008, 307-318.
 • 26. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Warszawa, PZWL 2001.
 • 27. Mick E., Biederman J., Faraone S.V., Sayer J., Kleinman S.: Case-control study of attention-deficit hyperactivity disorder and maternal smoking, alcohol use, and drug use during pregnancy. J. Am. Acad. Child. Adolsc. Psychiatry. 2002, 41, 378–385.
 • 28. Mousain-Bosc M., Roche M., Rapin J., Bali J.P.: Magnesium Vit B6 intake reduces central nervous system hyperexcitability in children. J. Am. Coll. Nutr. 2004, 23, 545S-548S.
 • 29. Nogovitsina O.R., Levitina E.V.: Neurological aspects of the clinical features, pathophysiology, and corrections of impairments in attention deficit hyperactivity disorder. Neurosci. Behav. Physiol. 2007, 37, 199-202.
 • 30. Program eliminacji niedoboru jodu w Polsce na lata 2009-2011. Minister Zdrowia. Warszawa, 2009. Internet: (accessed 12.11.2011) http://woda.bonart.com.pl/pdf/Ministerstwo_Zdrowia.pdf
 • 31. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. L 354, 31.12.2008. Internet: (accessed 08.11.2011) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:pl:PDF
 • 32. Sadowska L.: ADHD - Attention Deficit Hyperactiv Disorder – genetyczne przeznaczenie czy zaburzenie rozwojowe dające się korygować w procesie wychowawczym. Med. Środ. 2006, 9, 73-80.
 • 33. Scholastic News Online. Turn off the TV to fight fat and ADHD: television commercials can affect your child’s diet, and in turn, his learning. Internet: (accessed 07.11.2011) http://www.scholastic.com/resources/article/turn-off-the-tv-to-fight-fat-and-adhd/.
 • 34. Scholl T.O.: Iron status during pregnancy: setting the stage for mother and infant. Am. J. Clin. Nutr. 2005, 81(suppl), 1218S-22S.
 • 35. Shaw P., Eckstrand K., Sharp W., Blumenthal J., Lerch J.P., Greenstein D., Clasen L., Evans A., Giedd J., Rapoport J.L.: Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. P. Natl. Acad. Sci. USA. 2007, 104, 19649-19654.
 • 36. Singh M.: Essential fatty acids, DHA and human brain. Indian J. Pediat. 2005, 72, 239-242.
 • 37. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) i Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (PTBnM) dotyczące przeciwdziałania stanom niedoborowym wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w żywieniu kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci w Polsce. Czynniki Ryzyka. 2007, 1, 4.
 • 38. US Department of Health and Human Services, US Environmental Protection Agency. What you need to know about mercury in fish and shellfish (brochure). Advice for: women who might become pregnant, women who are pregnant, nursing mothers, young children. Washington, DC, 2004. EPA-823-R-04-005 Internet: (accessed 12.11.2011) http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/ Consumers/ucm110591.htm
 • 39. Wolraich M.L., Lindgren S.D., Stumbo P.J., Stegink L.D., Appelbaum M.I., Kiritsy M.C.: Effects of diets high in sucrose or aspartame on the behavior and cognitive performance of children. New Engl. J. Med. 1994, 330, 301–307.
 • 40. Vermiglio F., Lo Presti V.P., Moleti M., Sidoti M., Tortorella G., Scaffidi G., Castagna M.G., Mattina F., Violi M.A., Crisà A., Artemisia A., Trimarchi F.: Attention deficit and hyperactivity disorders in the offspring of mothers exposed to mild-moderate iodine deficiency: a possible novel iodine deficiency disorder in developed countries. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2004, 89, 6054-6060.
 • 41. Voigt R.G, Llorente A.M., Jensen C.L., Fraley J.K., Berretta M.C., Heird W.C.: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of docosahexaenoic acid supplementation in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. J. Pediatr. 2001, 139, 189-196.
 • 42. Zimmer L., Delion-Vancassel S., Durand G., Guilloteau D., Bodard S., Besnard J.-C., Chalon S.: Modification of dopamine neurotransmission in the nucleus accumbens of rats deficient in n-3 polyunsaturated fatty acids. J. Lipid. Res. 2000, 41, 32–40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-de6c7519-5417-4e0c-8d19-8cff4e095b75
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.