PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 3 |
Tytuł artykułu

Determination of allelopathy Centaurea cyanus seeds by using bioassays

Warianty tytułu
PL
Wykrywanie potencjału allelopatycznego nasion Centaurea cyanus za pomocą biotestów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The aim of the studies was to determine (by using two types of test) the allelophatic effect of Centaurea cyanus achenes on Triticum aestivum and Secale cereale germination, seedling growth and plant development. A modified test PhytotoxkitTM was used for the experiments. Research objects were assay plates with C. cyanus seeded in the number of 5, 10 and 15 pieces per each cereal grain. On the control plates only cereal grains were seeded. The same experimental design was used in the case of using traditional bioassay to determine the infuence of different amount of cornflower seeds in plant hight and fresh weight of crops. Both tests were carried out in three seperate experimental series, each in three replications. The obtained results showed that neighbourhood of C. cyanus seeds differentiated root length, height and fresh weight of aboveground parts of T. aestivum and S. cereale plants. Cornflower achenes decreased fresh weight of winter wheat by 16–20% in comparison to the control. A stimulating effect of the tested weed species on growth and development of rye plants was stated. Winter wheat was a more sensitive species to the neighbourhood of C. cyanus seeds than rye.
PL
Celem badań było określenie, za pomocą dwóch biotestów, wpływu niełupek Centaurea cyanus znajdujących się w bliskim sąsiedztwie ziarniaków Triticum aestivum i Secale cereale na ich zdolność kiełkowania, wzrost korzeni zarodkowych oraz późniejszy rozwój roślin. W doświadczeniu użyto zmodyfikowanego testu PhytotoxkitTM. Obiekty badawcze stanowiły płytki testowe z wysianymi nasionami C. cyanus po 5, 10 i 15 sztuk na każdy ziarniak T. aestivum i S. cereale. Na obiekcie kontrolnym wysiano tylko ziarniaki zbóż. Taki sam układ doświadczenia przeprowadzono metodą tradycyjnego biotestu, w którym określano wpływ różnej ilości nasion C. cyanus na wysokość i świeżą masę roślin uprawnych. Oba testy przeprowadzono w 3 niezależnych seriach, każda w 3 powtórzeniach. Uzyskane wyniki badań wykazały, że sąsiedztwo nasion C. cyanus różnicowało długość korzeni oraz wysokość i masę części nadziemnych T. aestivum i S. cereale. Sąsiedztwo nasion chabra wpłynęło istotnie na redukcję świeżej masy części nadziemnych T. aestivum. Pszenica ozima okazała się gatunkiem bardziej wrażliwym na sąsiedztwo niełupek C. cyanus niż żyto. Zaobserwowano stymulujący wpływ niełupek C. cyanus na wzrost i rozwój roślin żyta.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
3
Opis fizyczny
s.733-736,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, ul.Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
autor
Bibliografia
 • Biały Z., Oleszek W., Lewis J., Fenwick G.R. 1990. Allelopathic potential of glucosinolates (mustard oil glycosides) and their degradation products against wheat. Plant Soil 129: 277–281.
 • Duer I. 1995. Oddziaływanie biomasy niektórych gatunków chwastów na kiełkowanie i wzrost siewek pszenicy ozimej. s. 41–55. W: „Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii”. Mat. Konf IUNG, Puławy, 11–12.09.1995 (K10), 183 ss.
 • Gniazdowska A., Oracz K., Bogatek R. 2004. Allelopatia – nowe interakcje oddziaływań pomiędzy roślinami. Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych 53 (2): 207–217.
 • Majchrzak L. 2007. Kiełkowanie zbóż w warunkach sąsiedztwa ziarniaków Avena fatua L. i Festuca rubra L. – aspekt allelopatyczny. Ann. UMCS, Sec. E, 62 (2): 185–192.
 • Marczewska-Kolasa K., Bortniak M., Domaradzki K. 2010. Allelopatyczny wpływ Alopecurus myosuroides na wzrost korzeni pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (2): 820–822.
 • Ohno T., Doolan K.L. 2001. Effect of red clover decomposition on phytotoxicity to wild mustard seedling growth. Appl. Soil Ecol. 16: 187–192.
 • Oleszek W. 1992. Techniki badań allelopatii. Wiad. Bot. 36 (3/4): 17–25.
 • PHYTOTOXKIT 2004. Seed germination and early grwth microbiotest whit higher plnts. Standard Operational Procedure. Belgium. MicroBioTest Inc, 24 pp.
 • Purvis C.E., Jessop R.S., Lovetty J.V. 1985. Selective regulation of germination and growth of annual weed by crop residues. Weed Res. 25 (6): 415–421.
 • Rola H., Kucharski M., Marczewska K., Gawroński S., Ciarka E., Szalacha E. 2006. Metody Identyfikacji Biotypów Chwastów Odpornych na Herbicydy z Grupy Inhibitorów Fotosyntezy fotosystemu II. Wyd. IUNG – PIB, Puławy, 17 ss.
 • Sekutowski T., Bortniak M. 2009. Wykorzystanie mikrobiotestu PhytotoxkitTM w wykrywaniu potencjału allelopatycznego mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea). J. Res. Appl. Agric. Eng. 54 (4): 88–93.
 • Sekutowski T., Sadowski J. 2009. PhytotoxkitTM microbiotest used in detecting herbicide residue in soil. Environ. Prot. Eng. 35 (1): 105–110.
 • Sekutowski T., Bortniak M. 2011. Evaluation of the herbicide effectiveness of water extracts from Secale cereale after the total application with pendimenthalin. Acta Bioch. Pol. 58 (3): 18–19.
 • Suman A., Shahi H.N., Singh P., Gaur A. 2002. Allelopathic influence of Vinga mungo (black gram) seeds on germination and radical growth of some crop plants. Plant Growth Regulation 38: 69–74.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d4dc7ecb-f5bb-4647-affa-8abe4de54a85
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.