PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 5 |
Tytuł artykułu

Koszty współistnienia w biogospodarce na przykładzie produkcji równoległej w gospodarstwach ekologicznych z województwa mazowieckiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Costs of coexistence in the bioeconomy - the case of parallel production in organic farms from Mazovia province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem artykułu jest opisanie kwestii współistnienia w kontekście rozwoju biogospodarki oraz wskazanie na kategorie kosztów współistnienia oraz ich wielkość w sytuacji prowadzenia produkcji równoległej tzn. ekologicznej i konwencjonalnej, w gospodarstwach rolnych certyfikowanych jako ekologiczne. Badania przeprowadzono na podstawie danych zgormadzonych za 2015 rok z 28 gospodarstw ekologicznych z województwa mazowieckiego. Stwierdzono, że współistnienie jako instytucja ekonomiczna pozwala na zagwarantowania jednostkom i grupom społecznym swobody wyboru i budowanie wśród nich zaufania do integralności i jakości produktów pochodzących z różnych systemów produkcji i dystrybucji. Z uwagi na znaczenie standardów bezpieczeństwa i jakości żywności współistnienie odgrywa szczególną rolę w rozwoju sektora rolno-żywnościowego i łańcuchów dystrybucji żywności i pasz. W badanych gospodarstwach ekologicznych produkcja równoległa mogła być prowadzona dzięki wdrożeniu odpowiednich praktyk współistnienia, co pozwoliło na zoptymalizowanie organizacji i ekonomiki produkcji. Koszty współistnienia dotyczyły głownie izolacji i segregacji i stanowiły około 5% kosztów ogółem.
EN
The main aim of this paper was an attempt to describe the issue of co-existence in the context of the development of the bioeconomy. An additional aim was to identify categories of costs of coexistence and their size in the situation of parallel production ie. organic and conventional that takes place in farms certified as organic. The study was based on data collected for 2015 from 28 organic farms from Mazovia province. It was found that co-existence as an economic institution allows to ensure for individuals and social groups the freedom of choice and build confidence among them for the integrity and quality of products coming from different production and distribution systems. Thus, given the importance of standards for food safety and quality the coexistence plays a special role in the development of the agro-food chains and distribution of food and feed. In the studied organic farms parallel production can be carried out by implementing proper practices of coexistence, allowing to optimize the organization and economics of their activities. The coexistence costs were related mainly to isolation and segregation and amounted to ca. 4,66% of all costs.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
5
Opis fizyczny
s.149-157,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • Beckmann Volker, Claudio Soregaroli, Justus Wesseler. 2011. Coexistence of genetically modified (GM) and non-modified (non-GM) crops: Are the two main property rights regimes equivalent with respect to the coexistence value? [W] Genetically Modified Food and Global Welfare (Frontiers of Economics and Globalization), eds. A.C. Carter, G. Moschini, I. Sheldon, 201-224. Emerald Group Publishing Limited.
 • Buczkowska Marta, Tadeusz Sadowski, Joanna Gadomska. 2014. „System wczesnego ostrzegania dotyczący żywności i pasz”. Problemy Higieny i Epidemiologii 95(3): 550-555.
 • Gabriel Andreas, Menrad Klaus. 2015. “Cost of Coexistence of GM and Non-GM Products in the Food Supply Chains of Rapeseed Oil and Maize Starch in Germany”. Agribusiness, 31 (4):472-490, doi: 10.1002/agr.21415.
 • GIJHAR-S. 2015. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014. Warszawa: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 • Gołębiewski Jarosław. 2015. „Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju” [W] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. A. Czyżewski, B. Klepacki, 344-363. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Hagedorn Konrad. 2008. Integrative and segregative institutions: a dichotomy for understanding institutions of sustainability. Berlin: Humboldt University.
 • Harcourt Geoffrey. 2010. “The crisis in mainstream economics”. Real-world Economics Review 53: 47-51.
 • KE. 2010. Zalecenie Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania krajowych środków dotyczących współistnienia upraw i mających na celu zapobieżenie niezamierzonemu występowaniu GMO w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych. (2010/C 200/01). Bruksela: Komisja Europejska.
 • KE. 2011. Working document of the Commission services on official controls in the organic sector. Version 8, July 2011. Bruksela: Komisja Europejska.
 • KE. 2012. Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy. COM (2012) 60. Bruksela: Komisja Europejska.
 • KE. 2015. RASFF for safer food. The Rapid Alert System for Food and Feed. 2014 annual report. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Kircher Manfred. 2014. “The Emerging Bioeconomy: Industrial Drivers, Global Impact, and International Strategies”. Industrial Biotechnology 10 (1): 11-18, doi:10.1089/ind.2014.1500.
 • Komorowska Dorota. 2015. „Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce”. Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 119-126.
 • Krasowicz Stanisław. 2016. „Badania rolnicze jako wsparcie rozwoju biogospodarki w regionach”. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 138-144.
 • Kuś Jan. 2010. Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju. [W] Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, red. A. Harasim. Studia i Raporty IUNG-PIB 26: 23-36.
 • Levidow Les, Kean Birch, Theo Papaioannou. 2013. “Divergent Paradigms of European Agro-Food Innovation. The Knowledge-Based Bio-Economy (KBBE) as an R&D Agenda”. Science Technology Human 38 (1): 94-125, doi: 10.1177/0162243912438143
 • Maciejczak Mariusz. 2006. “Competitive advantages of Polish organic sector in light of co-existence between organic and GMO products”. Gazdálkodás (51)19: 44-52
 • Maciejczak Mariusz. 2009. “Benefits and Costs of Co-Existence between GM and non-GM Supply Chains”. Roczniki Naukowe SERiA XI (6): 93-98.
 • Maciejczak Mariusz. 2015. Will the institution of coexistence be re-defined by TTIP? [W] Contributed paper pre-pared for presentation at the Seventh International Conference on Coexistence between Genetically Modified (GM) and non-GM based Agricultural Supply Chains(GMCC-15). Amsterdam, The Netherlands, November 17-20, 2015
 • Maciejczak Mariusz. 2016. Bioeconomy as complex adaptive system. [W] Economic Science For Rural Development, 229-233. Proceedings of the 2016 International Conference, 21-22 April 2016. Jelgava: LLU ESAF.
 • Maciejczak Mariusz, Karin Hofreiter. 2013. “How to define Bioeconomy”. Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 243-248.
 • Nachtman Grażyna. 2015. „Gospodarstwa łączące ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji na tle ekologicznych”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (344): 129-147, doi 10.5604/00441600.1167241.
 • Nachtman Grażyna, Monika Puchalska. 2015. Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 • Reisch Erwin, Juergen Zeddies. 1995. Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Dz.U. UE, L 250 z 18.9.2008 r., poz. 1, ze zm.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Dz.Urz. UE, L 189 z 20.07.2007 r.
 • Schmidt Otto, Susanne,Padel Les Levidow. 2012. “The Bio-Economy Concept and Knowledge Base in a Public Goods and Farmer Perspective”. Bio-based and Applied Economics 1 (1): 47-63, doi:10.13128/BAE-10770.
 • Swinnen Johan, Alfons Weersink. 2013. “Challenges and policy options in the global bioeconomy: Introduction and overview”. Agricultural Economics 44: 379-380.
 • Takács-György Katalin. 2012. “Economic aspects of an agricultural innovation - precision crop production”. Applied Studies in Agribusiness and Commerce 6 (1-2): 51-57.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975) zmieniona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. Dz.U. z 2015 r., poz. 55.
 • Viaggi Davide. 2015. “Research and innovation in agriculture: beyond productivity?” Bio-based and Applied Economics 4 (3): 279-300, doi: 10.13128/BAE-17555.
 • Ziętara Wojciech. 1998. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Warszawa: Wydawnictwo FAPA, 117-128.
 • Zilberman David, Eunice Kim, Sam Kirschner, Scott Kaplan, Jeanne Reeves. 2013. “Technology and the future bioeconomy”. Agricultural Economics 44 (1): 95-102, doi: 10.1111/agec.12054.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cc634cfa-d80f-49f2-b0e7-d6dc572beb8c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.