PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 59 | 5 |
Tytuł artykułu

Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Kliencka ocena relacji cenowo-jakościowych w sklepach detalicznych

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Disparities in a level of retail provision at urban and rural areas of Podkarpacie. Customers' evaluation of price-quality relations in retail outlets
RU
Disproporcii v urovne torgovogo snabzhenija v Prikarpatskom voevodstve. Ocenka klientami sootnoshenijj mezhdu cenojj i kachestvom v roznichnojj torgovle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opracowanie stanowi pierwszy z cyklu trzech artykułów odnoszących się do problematyki zróżnicowania w poziomie zaspokojenia potrzeb klientów na usługi w zakresie handlu detalicznego. W artykule analizie poddano konsumenckie oceny polityki cenowej przyjmowanej przez podkarpackie placówki handlu detalicznego żywnością. Aspekt ten zestawiono z poglądami na temat jakości produktów oferowanych przez podmioty sprzedaży detalicznej. Za główną płaszczyznę analizy przyjęto poglądy klientów realizujących zakupy w podkarpackich sklepach, którzy dokonali relatywnej oceny firm działających na obszarach miejskich i wiejskich. Podstawą wnioskowania są wyniki badań własnych przeprowadzonych metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród klientów handlu detalicznego w województwie podkarpackim na przełomie lat 2012 i 2013.
EN
The study constitutes the first of the series of three articles dealing with the problems of disparities in a level of meeting needs of customers that concern services of retail trade. In this paper, the consumers’ evaluation of price policies adopted by retail outlets offering food in Podkarpacie was analysed. This aspect was connected with opinions about quality of products offered by retail sale units. As a main dimension of the analysis there were adopted opinions of customers who realise purchases in shops in Podkarpacie and assessed enterprises that conduct their activities in urban and rural areas. The bases for conclusions are created by results of the author’s research conducted with the use of a questionnaire interview among customers of retail trade in Podkarpacie at the turn of 2012-2013.
RU
Разработка представляет собой первую из серии трех статей, касающихся проблематики дифференциации в уровне удовлетворения потребностей клиентов в услугах в сфере розничной торговли. В статье провели анализ потребительских оценок ценовых политик, принимаемых прикарпатскими заведениями розничной торговли продуктами питания. Этот аспект сопоставили с мнениями насчет качества продуктов, предлагаемых субъектами розничной продажи. Основной отправной точкой анализа приняли мнения клиентов, осу- ществляющих закупки в прикарпатских магазинах, которые провели релятивную оценку фирм, действующих в городах и на селе. Основу для умозаключения представляют результаты собственных исследований, проведенных по методу анкетного опроса среди клиентов розничной торговли Прикарпатского воеводства на рубеже 2012 и 2013 гг.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
59
Numer
5
Opis fizyczny
s.80-91,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
Bibliografia
 • Altkorn J. (red.) (1996), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Bank J. (1996), Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Spółka, Warszawa.
 • Cyrek P. (2011), Strategiczne ukierunkowania działań podmiotów handlu detalicznego żywnością w kontekście współczesnych trendów rozwojowych, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2011, część 2 (tom II).
 • Dybka S. (2010), Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detaliczneg, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców wczoraj, dziś i juto, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 594, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 54.
 • Jeznach M. (2012), Jakość produktu spożywczego wśród kryteriów wyboru stosowanych przez współczesnego konsumenta, „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2012, Perspektywy rozwoju marketingu (tom II).
 • Kujawińska A., Więcek-Janka E. (2010), Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty.
 • Zachowania nabywców wczoraj, dziś i juto, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 594, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 54.
 • Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa.
 • Śmigielska G. (2004), Efektywność handlu detalicznego, (w:) Szumilak J. (red.), Handel detaliczny.
 • Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cc1ed170-79ff-4238-b7d1-d03b44d17b3a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.