PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 487 |
Tytuł artykułu

Prognozowanie erozji wodnej w małych zlewniach rolniczych Wzgórz Trzebnickich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była próba zastosowania modelu USLE do prognozowania erozji wodnej w skali zlewni dla obszaru Wzgórz Trzebnickich. Straty gleby były prognozowane dla czterech małych rolniczych zlewni pokrytych glebami lessowymi o powierzchniach: Mielnica M1 (340,72 ha), Mielnica M2 (377,85 ha), Mielnica M3 (281,41 ha) i Mielnica M4 (712,28 ha). Roczne straty glebowe w latach 1999-2000 wahały się od 251 do 434,4 Mg·km⁻². Stwierdzono, że roczne wartości wskaźników R i C mają mniejszy wpływ na ostateczne szacunki strat gleby według modelu niż ich dystrybucje roczne.
EN
An attempt of USLE equation implementation for water erosion prediction at the catchment scale for the area of Trzebnica Hills was the study objective. Soil loss was predicted for four small loessive agricultural catchments: Mielnica M1 (340.72 ha), Mielnica M2 (377.85 ha), Mielnica M3 (281.41 ha) and Mielnica M4 (712.28 ha) for the years 1999-2000. Annual soil loss ranged from 251 to 434.4 Mg·km⁻² in the investigated catchments. It was found that the annual values of R and C factors were less important for the final annual model soil loss estimates than their annual distribution.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
487
Opis fizyczny
s.137-146,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu, Akademia Rolnicza, Wroclaw
autor
 • Instytut Ksztaltowania i Ochrony Srodowiska, Akademia Rolnicza, Wroclaw
autor
Bibliografia
 • Banasik K., Górski D., Mitchell J.K. 2001. Rainfall erosivity for east and central Poland. Proceedings of the International Symposium & Exhibition on Soil Erosion Research for the 21st Century, 3-5 I 2001, Honolulu, Hawaje, USA: 279-282.
 • Banasik K., Skibiński J., Górski D. 1995. Metody oceny erozji powierzchniowej i akumulacji rumowiska w zbiornikach, w: Metodyka zagospodarowania zasobów wodnych w małych zlewniach rzecznych. Wyd. SGGW, Warszawa: 63-76.
 • Deumlich D. 1999. Erosive Niederschläge und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit in Nordosten Deutschlands. Meteorol. Zeitschrift, Vol. 8: 155-161.
 • Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1996. Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa: 148 ss.
 • Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1999. Ochrona gruntów przed erozją, w: Poradnik dla władz administracyjnych i samorządowych oraz służb doradczych i użytkowników gruntów. Wydawnictwo IUNG, Puławy: 109 ss.
 • Licznar P. 2001. Automatyzacja przetwarzania danych pluwiograficznych w procesie wyznaczania wskaźnika erozyjności deszczy. Folia Universitatis Agriculturae Stetiniensis 217, Ser. Agricultura 87, Szczecin: 125-128.
 • Licznar M., Licznar P. 2002. Erozyjność lessów Wzgórz Trzebnickich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 487: 129-136.
 • Licznar P., Żmuda R., Sasik J. 2002. Wykorzystanie numerycznego modelu terenu dla badań nad erozją wodną w małych zlewniach rolniczych Wzgórz Trzebnickich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 487: 147-156.
 • Licznar P., Żmuda R., Szewrański Sz. 1999. Outflow denudation from the loess catchment under intensive agricultural use. Mat. międzynarod. konf. „Soil conservation in large-scale land use.” Bratysława, 12-15 V 1999: 147-154.
 • McCuen R.H. 1989. Hydrologic analysis and design. Prentice Hall, New Jersey: 867 ss.
 • Pałys S. 1998. Natężenie procesów erozyjnych w małych zlewniach lessowych różnie użytkowanych w latach 1995-1997. Mat. konf. „Przyrodnicze i techniczne problemy gospodarowania wodą dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”. Przegl. Nauk. Wydz. Melior. i Inż. Śród. SGGW 15, Warszawa: 35-43.
 • Paszczyk J. 1998. Próba oceny zagrożeń erozyjnych gleb w dorzeczu Bystrzycy Lubelskiej. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, Tom 4A, Olsztyn: 275-286.
 • Piest R.F., Ziemnicki S. 1979. Comparative erosion rates of loess soils in Poland and Iowa. Transactions of ASAE: 822-826.
 • Renard K.G., Foster G.R., Weesies G.A., McCool D.K., Yoder D.C. 1997. Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with the revised universal soil loss equation (RUSLE). Agricultural Handbook 703, ARS, Washington: 384 ss.
 • Sasik J., Żmuda R„ Szewrański Sz., Licznar P. 2001. Wpływ zbiorników małej retencji wodnej na ilość wynoszonych składników chemicznych i rumowiska ze zlewni lessowej Wzgórz Trzebnickich. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Melioracje XLIII(417): 151-176.
 • Toman F. 1999. Vliv klimatických podmínek na výskyt vodní eroze v oblasti jižní Moravy. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianac Brunensis, Brno: 48 ss.
 • Wischmeier W.H., Smith D.D. 1978. Predicting rainfall erosion losses. A guide to conservation planning. Agricultural Handbook 537, ARS, Washington: 58 ss.
 • Żmuda R. 1996. Czynniki warunkujące wielkości wskaźnika denudacji na przykładzie lessowej zlewni rolniczej Wzgórz Trzebnickich. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Melioracje XLII(283): 69-76.
 • Żmuda R. 1998. Natężenie erozji wodnej w małej zlewni rolniczej Wzgórz Trzebnickich na tle wybranych elementów hydrometeorologicznych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Inżynieria Środowiska X(349): 233-259.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c50ba1b2-d3a5-4af8-ab94-a02c2d495414
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.