PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 6 t.2 |
Tytuł artykułu

Business with a mission: the motives behind engagement in charity retailing

Warianty tytułu
PL
Biznes z misją: motywy angażowania się w sklepy charytatywne
RU
Biznes s ideejj: motivy, skryvajushchiesja za prichastnost'ju k blagotvoritel'nym magazinam
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the article is to identify the motives behind people’s engagement or lack thereof in the operation of a charity shop, which is one of the socially engaged retail formats. Three main forms of engagement were distinguished: the simplest one - making a purchase in a charity shop; a more advanced one - donating something to a charity shop; and the most committed one - doing voluntary work for a charity shop. The article is based on an original research and information about motives was obtained through a qualitative research in the form of focus group interviews conducted in three sessions in March 2018. The results of this study reveal the existence of a very wide range of motives relating to each of the specified forms of engagement, and the nature of these motives is pragmatic, symbolic as well as emotional. The respondents indicated the motives behind their engagement as well as those behind their lack of engagement in charity retailing.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie motywów angażowania się osób lub brak takiego zaangażowania w funkcjonowanie sklepu charytatywnego, który jest jednym z formatów handlu detalicznego polegającego na zaangażowaniu społecznym. Wyróżniono trzy główne formy zaangażowania: najprostszą - robienie zakupów w sklepie charytatywnym; bardziej zaawansowaną - wnoszenie czegoś do sklepu charytatywnego oraz formę najbardziej zaawansowaną - dobrowolne prace na rzecz sklepu charytatywnego. Artykuł opiera się na oryginalnych badaniach, zaś informacje o motywach uzyskano dzięki badaniu jakościowemu w formie zogniskowanych wywiadów grupowych przeprowadzonych w trzech sesjach w marcu 2018 r. Wyniki badania ujawniają istnienie bardzo szerokiego zakresu motywów dotyczących każdej z wymienionych form zaangażowania, zaś charakter tych motywów jest pragmatyczny, symboliczny i emocjonalny. Respondenci wskazywali motywy kryjące się za zaangażowaniem, jak również związane z brakiem ich zaangażowania w detaliczny handel charytatywny.
RU
Цель статьи - представить мотивы причастности лиц или отсутствия такой причастности к осуществлению деятельности благотворительного магазина, который представляет собой один из форматов розничной торговли, заключающейся в общественном вовлечении. Выделили три основные формы причастности: самую простую - осуществление покупок в благотворительном магазине; более продвинутую - внесение какого-нибудь актива в благотворительный магазин и наиболее продвинутую форму - добровольный труд в пользу благотворительного магазина. Статья основана на оригинальных исследованиях, информацию же о мотивах получили посредством качественного исследования в форме фокус-групп, проведенных в трех сессиях в марте 2018 г. Результаты изучения указывают на существование весьма широкого набора мотивов, касающихся каждой из упомянутых форм причастности, характер же мотивов может быть прагматичным, символичным и эмоциональным. Респонденты указывали мотивы, скрывающиеся за причастностью, а также те, которые связаны с отсутствием их вовлечения в розничную благотворительную торговлю.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
Opis fizyczny
p.7-17,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Trade and Marketing, Faculty of Management, University of Economics in Poznan, Al.Niepodległosci 10, 61-875 Poznan
autor
 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Trieda Andreja Hlinku 609/2, 94976 Nitra-Chrenova, Slovakia
Bibliografia
 • Beh L.-S., Ghobadian A., He Q., Gallear D., O’Regan N. (2016), Second-life retailing: a reverse supplychain perspective, “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 21 Iss. 2, DOI: https://doi.org/10.1108/SCM-07-2015-0296.
 • Capra F., Jakobsen O. D. (2017), A conceptual frameworkfor ecological economics based on systemic principles of life, “International Journal of Social Economics”, Vol. 44, Iss. 6, DOI: https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2016-0136.
 • Charity Retail Association (2018), https://www.charityretail.org.uk/charity-shops/ [access: 03.04.2018].
 • Ghisellini P., Cialani C. Ulgiati S. (2015), A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems, “Journal of Cleaner Production”, DOI: http://dx.doi.Org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007.
 • Harrison-Evans P. (2016), Shopping for good: the social benefits of charity retailing, DEMOS, London.
 • Holweg C., Lienbacher E. (2011), Social Marketing Innovation: New Thinking in Retailing, “Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing”, Vol. 23, No. 4, DOI: 10.1080/10495142.2011.623548.
 • Horne S. (2000), The charity shop: Purpose and change, “International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing”, Vol. 5, No. 2.
 • Horne S., Broadbridge A. (1995), Charity shops: a classification by merchandise mix, “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 23, Iss. 7, DOI: https://doi.org/10.1108/09590559510095242.
 • Kistowski M. (2003), Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska a strategie rozwoju województw, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Kucharska B. (2014) Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Mazur-Wierzbicka. E. (2013), Zrównoważony rozwój - wyzwania w ramach wymiaru środowiskowego, „Handel Wewnętrzny”, nr 6A, tom II.
 • Parsons E. (2002), Charity retail: past, present and future, “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 30, Iss. 12, DOI: https://doi.org/10.1108/09590550210453066.
 • Ritch E. L. (2015), Consumers interpreting sustainability: moving beyondfood to fashion, “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 43, Iss. 12, DOI: https:// doi.org/10.U08/IJRDM-04-2014-0042.
 • Sawitri D. R., Hadiyanto H., Hadi S. P. (2015), Pro-Environmental Behavior from a SocialCognitive Theory Perspective, “Procedía Environmental Sciences”, No. 23.
 • Social Supermarkets in Europe (2018), http://socialsupermarkets.org/ [dostęp: 04.04.2018].
 • Wiese A., Stephan Zielke S., Toporowski W. (2015) Sustainability in retailing-research streams and emerging trends, “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 43, Iss. 4/5, DOI: https://doi.org/10.1108/IJRDM-02-2015-0024.
 • Wiese A., Kellner J., Lietke B., Toporowski W., Zielke S. (2012), Sustainability in retailing - a summative content analysis, “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 40, Iss. 4, DOI: https://doi.org/10.1108/09590551211211792.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c221e15c-fec1-437d-9fad-b96fa251697a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.