PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 49 | 1 |
Tytuł artykułu

The preservation status of the lichen biota in the designed Special Area of Conservation NATURA 2000 "Middle Lyna River Valley - Smolajny"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Stan zachowania bioty porostów projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 "Dolina Środkowej Łyny - Smolajny"
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents the list of 159 taxa, including 151 lichens and 8 saprotrophic or parasitic (lichenicolous) fungi, recorded in the designed Special Area of Conservation NATURA 2000 „Middle Łyna River Valley – Smolajny” (the Forest Division of Wichrowo). The analysed area (2953 ha) covers mostly forest communities, with natural character, associated with the valley of the Łyna river (hillside lime-oak-hornbeam forests, streamside alder-ash forest, riparian black alder forest).
PL
Praca przedstawia wyniki badań lichenologicznych przeprowadzonych w dniach 6-8 września 2011 r. w ramach sesji terenowej towarzyszącej 25 Zjazdowi Lichenologów Polskich, który odbywał się w Medynach koło Lidzbarka Warmińskiego. Celem sesji było poznanie zasobów gatunkowych porostów położonych na terenie Lasów Wichrowskich (Nadleśnictwo Wichrowo), istniejących lub projektowanych, Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOOS) Natura 2000. W tej pracy przedstawiono wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej na obszarze zaproponowanego do utworzenia SOOS „Dolina Środkowej Łyny – Smolajny”. Obszar o powierzchni 2953 ha obejmuje głównie zbiorowiska leśne, związane z przełomowym odcinkiem rzeki Łyny (grądy typowe, grądy zboczowe, łęgi, olsy). Na analizowanym terenie znaleziono 159 taksonów, w tym 151 gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych) oraz 8 gatunków grzybów saprotroficznych lub pasożytniczych (naporostowych). Biota ta obejmuje 19 taksonów objętych w Polsce ochroną oraz 57 zagrożonych w skali kraju wymarciem. Ponadto, stwierdzono gatunki znane dotychczas w kraju z bardzo nielicznych stanowisk, do któ- rych można zaliczyć: Bacidia hemipolia f. pallida, Biatora chrysantha, B. pontica, Biatoridium monasteriense, Fellhaneropsis vezdae, Lecanora farinaria. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że analizowany fragment Lasów Wichrowskich, na tle innych kompleksów leśnych Warmii i Mazur nie objętych dotychczas ochroną rezerwatową, wykazuje ponadprzeciętne wartości lichenologiczne, które zasługują na ochronę.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
49
Numer
1
Opis fizyczny
p.135-146,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Mycology, Warmia and Mazury University in Olsztyn, Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Agroecology, Faculty of Biology and Agriculture, University of Rzeszow, Cwiklinskiej 2, 35-601 Rzeszow, Poland
autor
 • Department of Botany and Ecotoxycology, Institute of Biology and Environmental Protection, Pomeranian University in Slupsk, Arciszewskiego 22B, 76-200 Slupsk, Poland
autor
 • Department of Mycology, Warmia and Mazury University in Olsztyn, Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn, Poland
 • Laboratory of Lichenology E3LichLab, W.M.Bartla 19C/61, 30-389 Krakow, Poland
autor
 • Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Plant Taxonomy and Nature Conservation, Gdansk University Wita Stwosza 59, 80-308 Gdansk, Poland
 • Biodiversity and Climate Research Centre BiK-F, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt am Main, Germany
autor
 • Laboratory of Nature Protection, Faculty of Biology, University of Warsaw, Miecznikowa 1, 02-096 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Cieśliński S. 2003. Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce Północno-Wschodniej. Phytocoenosis (N.S.) 15, Suppl. Cartogr. Geobot. 15: 1-430.
 • Cieśliński S. 2008. Znaczenie ochrony rezerwatowej dla zachowania bioty porostów (Ascomycota lichenisati) w Puszczy Kozienickiej. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 10, 3 (19): 99-109.
 • Cieśliński S., Czyżewska K. 1992. Problemy zagrożenia porostów w Polsce. Wiad. Bot. 36 (1–2): 5-17.
 • Cieśliński S., Czyżewska K. 2003. Czerwona lista porostów wymarłych i zagrożonych w Polsce. Monogr. Bot. 91: 13-49.
 • Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2006. Red list of the lichens in Poland. (In:) Z. Mirek, K. �Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 71-89.
 • Cieśliński S., Czyżewska K., Faliński J. B., Klama H., Mułenko W., Żarnowiec J. 1996. Relicts of the primeval (virgin) forest. Relict phenomena. (In:) J.B. Faliński, W. Mułenko (eds). Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park (Project CRYPTO 3). Phytocoenosis 8 (N.S.), Archivum Geobot. 6: 197-216.
 • Cieśliński S., Czyżewska K., Glanc K. 1995. Lichenes. (In:) J.B. Faliński, W. Mułenko (eds). Cryptogamous plants in the forests communities of Białowieża National Park. General problems and taxonomic groups analysis (Project CRYPTO). Phytocoenosis 7 (N.S.), Archiv. Geobot. 4: 75-86.
 • Cieśliński S., Fałtynowicz W. 1993. Note from editors. (In:) S. Cieśliński, W. Fałtynowicz (eds). Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland 1: 7-8. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Cieśliński S., Tobolewski Z. 1988. Porosty (Lichenes) Puszczy Białowieskiej i jej zachodniego przedpola. Phytocoenosis 1 (N.S.), Suppl., Cartograph. Geobot. 1: 3-216.
 • Czyżewska K. 2003. Ocena zagrożenia bioty porostów Polski. Monogr. Bot. 91: 241-249.
 • Czyżewska K., Cieśliński S. 2003. Porosty – wskaźniki niżowych lasów puszczańskich w Polsce. Monogr. Bot. 91: 223-239.
 • Fałtynowicz W. 2003. The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Jaroszewicz B. 2007. Różnorodność biologiczna lasów polskich. Wszechświat 108 (46): 216-221.
 • Johansson V., Bergman K., O., Lättman H., Milberg P. 2009. Tree and site quality references of six epiphytic lichens growing on oaks in southeastern Sweden. Ann. Bot. Fenn. 46: 496-506.
 • Kirk P.M. 2013. Species Fungorum. Digital resources at www.speciesfungorum.org/Names/Names.asp. Accessed 15 April 2013.
 • Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 • Kubiak D. 2011. Stan zachowania bioty porostów w rezerwatach „Dęby Napiwodzkie” i „Koniuszanka II” na Pojezierzu Olsztyńskim. Parki nar. Rez. Przyr. 30 (3–4): 27-39.
 • Kubiak D. 2012. Protected and threatened lichen species of the Nidzica Primeval Forest (N Poland). (In:) L. Lipnicki (ed.). Lichen protection – Protected lichen species. . Sonar Literacki, Gorzów Wlkp.: 263-276.
 • Kubiak D., Sucharzewska E. 2012. Porosty – wskaźniki niżowych lasów puszczańskich w zespołach leśnych rezerwatu „Las Warmiński” (Nadleśnictwo Nowe Ramuki). Sylwan 156 (8): 627-636.
 • Kubiak D., Zalewska A. 2009. Notes on Caloplaca lucifuga (Teloschistales, Ascomycota) in Poland. Acta Mycol. 44 (2): 239-248.
 • Pakulnicka J., Górski A., Lewandowski K., Kruszelnicki J. 2009. Dolina Środkowej Łyny – Smolajny. (In:) W: Hołdyński C., Krupa M. (eds). Obszary NATURA 2000 w województwie warmińsko-mazurskim: 137-140. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.
 • Plan Urządzenia Lasu na lata 2009-2018. Nadleśnictwo Wichrowo, Obręb Wichrowo. Program Ochrony Przyrody. Stan na 1.01.2009 r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie.
 • Schmitt I., Otte J., Parnmen S., Sadowska-Deś A.D., Lucking R., Lumbsch H.T. 2012. A new circumscription of the genus Varicellaria (Pertusariales, Ascomycota). MycoKeys 4: 23-36.
 • Szymczyk R., Zalewska A. Lichens in the rural landscape of the Warmia Plain. Acta Mycol. 43 (2): 215-230.
 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmytreko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 (z późniejszymi nowelizacjami).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c213b2ce-895c-4b94-86c8-e1bcd0643cba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.