PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 54[2] |
Tytuł artykułu

Effect of the backfat thickness at point P2 during insemination on the selected parameters of colostrum and milk of the sows

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ grubości słoniny w punkcie P2 przy inseminacji na wybrane parametry siary i mleka loch
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Effect of the backfat thickness at point P2 during insemination on the selected parameters of colostrum and milk of the sows. The studies included 32 females F1 (PL x PLW), inseminated with the semen from Duroc boars. The females were assigned to two groups: L – “lean” sows: P2 ≤18 mm at mating (n=16 heads) and F – “fat” sows: P2 >18 mm (n=16 heads). The observations were carried on from the day of effective mating /insemination throughout the period of gestation and nutrition until weaning (35 day of lactation). Fatness of the sows (measurements of backfat thickness at points P2 and P4) and their muscling (height of M. longissimus dorsi at point P4M) at mating and in high pregnancy (104±1-2 day of gestation) were controlled. The samples of colostrum and milk were collected from all sows (64 samples in total). Basic chemical compositions, somatic cell count – SCC and active acidity – pH, were determined. Thickness of backfat at point P2 did not have any influence on chemical composition of colostrum and milk, SCC and pH; in spite of it. The control of the sows’ condition is justified as there was indicated a significant difference (P≤0.05) in the content of lactose (21. day) in favour of group F vs. L (0.56 pp). The mentioned result indicates the need of continuing the studies because lactose is a valuable, easily assimilated component of mother feed for the newborns.
PL
Wpływ grubości słoniny w punkcie P2 przy inseminacji na wybrane parametry siary i mleka loch. Badaniami objęto 32 samice F1 (pbz x wbp), inseminowane nasieniem knurów rasy Duroc. Lochy przydzielono do grupy – L (chude), o średniej grubości słoniny w pkt. P2≤18 mm (n = 16 sztuk) lub F (grube), P2>18 mm (n = 16 sztuk). Obserwacje prowadzono od dnia skutecznego pokrycia/ inseminacji loch, przez okres ciąży i odchowu potomstwa, do odsadzenia prosiąt w 35. dniu odchowu. Kontrolowano otłuszczenie loch (pomiary grubości słoniny w punkcie P2 i P4) i ich umięśnienie (wysokość mięśnia najdłuższego grzbietu w punkcie P4M) przy pokryciu oraz w ciąży wysokiej (104±1-2 dzień ciąży). Od wszystkich loch pobrano próby siary i mleka (łącznie 64 próby). Określono podstawowy skład chemiczny, liczbę komórek somatycznych - LKS oraz kwasowość czynną - pH. Grubość słoniny w punkcie P2 nie miała wpływu na skład chemiczny siary i mleka, LKS i pH, mimo to kontrola kondycji loch jest zasadna. Wykazano bowiem istotną różnicę (P≤0,05) w zawartości laktozy w mleku (21. dzień) na korzyść grupy F vs. L (0,56 p.p.). Wynik ten wskazuje na potrzebę kontynuacji badań, gdyż laktoza jest wartościowym, łatwo przyswajalnym składnikiem pokarmu matczynego dla noworodków.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
p.153-160,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Polish Pig Breeders and Producers Association “POLSUS”
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • AOAC 2006: Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 17th edn., Arlington, Virginia, USA.
 • BEYER M., JENTSCH W., KUHLA S., WITTENBURG H., KREIENBRING F., SCHOLZE H., RUDOLPH P.E., METGES C.C. 2007: Effects of dietary energy intake during gestation and lactation on milk yield and composition of first, second and fourth parity sows. Arch. Anim. Nutr. 61 (6): 452-468.
 • BEYGA K., REKIEL A. 2009: Effect of the backfat thickness of sows in late pregnancy on the composition of colostrum and milk. Arch. Anim. Breed. 52: 593-602.
 • BOWKER B.C. 2013: Meat science and muscle biology symposium: in utero factors that influence postnatal muscle growth, carcass composition, and meat quality. J. Anim. Sci. 91: 1417-1418.
 • DUPAS M., BRIEND K. 1997: Aktualne problemy związane z żywieniem loch. Trzoda Chlewna 4: 20-21.
 • ECKERT R., ADAMCZYK J. 1993: Ocena przyżyciowa młodych knurków. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Instytut Zootechniki XI, Kraków.
 • FARMER C., QUESNEL H. 2009: Nutritional, hormonal and environmental effects on colostrum in sows. J. Anim. Sci. 87: 56-65.
 • GRZYB M., REKIEL A., WIĘCEK J., 2007: Wpływ przyrostu dziennego, otłuszczenia 1 mięsności oszacowanych przyżyciowo loszek rasy pbz na ich użytkowość rozpłodową. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zoot. 3 (2): 71-77.
 • KING R.H., EASON PJ. 1998: The effect of body-weight of sows on the response to dietary lysine during lactation. J. Anim. Sci. 76 (Suppl. 1): 162 (Abstr.).
 • KING’ORI A.M. 2012: Sow lactation: colostrum and milk yield - a Review. J. Anim. Sci. Adv. 2 (6): 525-533.
 • KLAVER J., VANKEMPEN G.J.M., DELANGE P.G.B., VERSTEGEN M.W.A., BOER H. 1981: Milk composition and daily yield of different components as affected by sow condition and lactation feeding regiment. J. Anim. Sci. 52: 1091-1097.
 • KOCZANOWSKI J., MIGDAŁ W., KLO­CEK CZ., STAWARZ M. 2000: Wpływ otłuszczenia loszek przed pierwszym pokryciem na ich użytkowość rozpłodową. Biul. Nauk. 7: 109-113.
 • ŁYCZYŃSKI A., BARTKOWIAK Z., POSPIECH E., URBANIAK M. 2000: Wpływ wybranych cech oceny przyżyciowej na użytkowość rozpłodową loch. Biul. Nauk., UWM Olsztyn 7: 138-144.
 • MIGDAŁ W., PIESZKA M., BAROWICZ T., PI­ETRAS M. 2003: Chemical composition of colostrum and milk of sows receiving CLA in feed. Med. Wet. 59: 327-330.
 • MIGDAŁ W., ZIVKOVIC B., FABIAN M. 2000: Chemical composition of colostrum and milk in lactation of sows. Biotechnol. Anim. Husb. 17: 31-38.
 • PAŚCIAK P., MIGDAŁ W., WOJTYSIAK D., POŁTOWICZ K. 2003: Skład chemiczny siary i mleka loch JSR. Rocz. Nauk. Zoot. 17: 85-88.
 • Polish nutrient requirements for pigs, 1993. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnej. Omnitech Press, Warszawa.
 • REKIEL A. 2000: Cykl laktacyjny u lochy. Medycyna Wet. 56 (3): 163-167.
 • REKIEL A. 2002: Wpływ odmiennych technik zasuszania na poziom rezerw tłuszczowych i wyniki reprodukcji. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • REKIEL A. 2003: Wybrane aspekty fizjologiczne i produkcyjne laktacji u lochy. Acta Sci. Pol. Zootechn. 2 (2): 101-112.
 • REKIEL A. 2006: Fizjologiczne i zdrowotne aspekty laktacji u loch. Post. Nauk Rol. 2: 23-33.
 • REKIEL A., BEYGA K. 2008: Kondycja loch i jej ocena. Przegl. Hod. 9: 7-12.
 • REKIEL A., WIĘCEK J. 2002a: Wpływ otłuszczenia, umięśnienia i masy ciała loszek przy pierwszym pokryciu na ich dalszą użytko­wość rozpłodową. Prace i Mat. Zoot. Zesz. Spec. 13: 131-138.
 • REKIEL A., WIĘCEK J. 2002b: Związek między liczbą komórek somatycznych a zawartością wybranych makroskładników w mleku loch. Medycyna Wet. 58 (11): 884-886.
 • REKIEL A., WIĘCEK J., BEYGA K. 2011: Analysis of the relationship between fatness of late pregnant and lactating sows and selected lipid parameters of blood, colostrum and milk. Ann. Anim. Sci. 11 (4): 485-493.
 • RENAUDAEU D., NOBLET J., DOURMAND J.Y 2003: Effect of ambient temperature on mammary gland metabolism in lactating sows. J. Anim. Sci. 81: 217-231.
 • REVELL D.K., WILLIAMS I.H., MULLAN B.P., RANFORD J.L., SMITS R.J. 1998: Body composition at farrowing and nutrition during lactation affect the performance of primiparous sows. I. Voluntary feed in­take, weight loss and plasma metabolites. J. Anim. Sci. 76: 1729-1737.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1999 r. w spra­wie zakresu i metod prowadzenia oceny war­tości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych Dz.U. 1999, nr 47, poz. 470.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowla­nych. Dz.U. 2002, nr 169, poz. 1389.
 • SZYNDLER-NĘDZA M., RÓŻYCKI M., ECK­ERT R., MUCHA A., KOSKA M., SZULC T. 2013: Relationships between chemical composition of colostrum and milk and rearing performance of piglets during a 21-day lactation. Ann. Anim. Sci. 13 (4): 771-781.
 • TUMMARUK P., TANTASUPARUK W., TECHAKUMPHU M., KUNAVONGKRIT A. 2007: Age, body weight and backfat thick­ness at first observed oestrus in crossbred Landrace x Yorkshire gilts, seasonal variations an their influence on subsequence reproductive performance. Anim. Reprod. Sci. 99 (1-2): 167-181.
 • WALKIEWICZ A., WIELBO E., KAMYK P., STASIAK A., 1994: Wpływ rozwoju somatycznego loszek na początkową rozrodczość, zdolność laktacyjną i skład chemiczny mleka. Ann. UMCS, Lublin - Polonia, EE 12, 12: 81-87.
 • WHITTEMORE C.T., ETIENNE M., DOUR- MOND J.Y. 1995: Nutrition and body condition in relation to productivity. 46th Ann. Meet. EAAP, Prague, 4-7 September, P 4.5, 331.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-bcf58b1c-76a1-4a66-900e-ec7afe185bfd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.