PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 20 | 1 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka wybranych wskaźników technologicznych ziarna pszenicy zwyczajnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Characteristics of selected indicators of technological value of wheat grain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wybranych wskaźników technologicznych 12 odmian pszenicy zwyczajnej zakwalifikowanych do różnych grup jakościowych: A (Akteur, Alcazar, Finezja, Legenda, Ostka Smolicka, Tonacja), B (Garantus, Nateja, Nutka), C (Belenus, Marki-za, Rapsodia). Materiał badawczy pochodził z doświadczeń polowych, uwzględniających dwa poziomy agrotechniki (poziom przeciętny – a 1, poziom wysoki – a 2), przeprowadzonych w Czesławicach k. Lublina. W obrębie badanych odmian pszenicy dokonano oceny cech jakościowych ziarna obejmujących oznaczenie gęstości ziarna w stanie zsypnym, masy tysiąca ziaren i szklistości. Odmiany pszenicy należące do grupy jakościowej (A) na tle pozostałych grup charakteryzowały się wyższymi wartościami gęstości ziarna w stanie zsypnym oraz masy tysiąca ziaren z wyjątkiem odmiany Alcazar, przy czym różnice nie zawsze były statystycznie istotne. W większości badanych odmian odnotowano wyższe wartości gęstości ziarna w stanie zsypnym, masę tysiąca ziaren (MTZ) w przypadku ziarna pozyskanego z wariantu doświadczenia a 2 niż w wariantu a 1, choć nie zawsze były to różnice statystycznie istotne. W przypadku siedmiu z badanych odmian (Akteur, Alcazar, Legenda, Tonacja, Garantus, Belenus, Markiza) odnotowano wyższą szklistość dla a 2. Większość badanych odmian nie ujawniła statystycznie istotnych różnic w szklistości przy zmianie poziomu agrotechniki. Analiza statystyczna wyników pomiarów wykazała istotne zróżnicowanie odmian pszenicy pod względem badanych cech fizycznych. Analiza korelacji Pearsona potwierdziła dodatnią korelację pomiędzy MTZ a gęstością ziarna w stanie zsypnym w przypadku a 1. Nie odnotowano korelacji pomiędzy MTZ a szklistością ziarna, zarówno przy a 1 jak i a 2.
EN
The aim of this study was to determine the technological value of 12 wheat varie-ties classified in different quality grades: A (Akteur, Alcazar, Finezja, Legenda, Ostka Smolicka, Tonacja), B (Garantus, Nateja, Nutka), C (Belenus, Markiza, Rapsodia). The research material came from Research Centre for Cultivar testing and was diverse in terms of cultivation (basic agricultural techniques – a 1, advanced agricultural techniques – a 2). The studied wheat varieties were assessed for grain quality characteristics including bulk density, weight of thousand grains, content of vitre-ous grains. Wheat varieties belong to the quality grade A, compared to other quality grades, were characterised by higher values of bulk density and weight of thousand grains, with the exception of variety Alcazar. In most of the wheat varieties tested, higher bulk density and weight of thousand grains for grain came from advanced agricultural techniques (a 2) compared to basic agricultural techniques (a 1), although the differences were not always statistically significant. For seven of the studied varieties (Akteur, Alcazar, Legend, Tonacja, Garantus, Belenus, Markizas) a higher content of vitreous grains was noted for the advanced agricultural techniques. Most of the varieties studied showed no statistically significant differences in the content of vitreous grains when changing the agricultural technology level. Statistical analysis of measurement results showed significant differ-ences in terms of wheat varieties in respect of studied physical properties. The study showed signifi-cant variation of wheat varieties in their physical characteristics. Pearson correlation analysis showed positive correlation between the weight of thousand grains and the bulk density in basic agricultural techniques (a 1). No correlation was recorded between the weight of thousand grains and vitreous grains in both variants a 1 and a 2.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
20
Numer
1
Opis fizyczny
s.77-89,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Skromna 8, 20-704 Lublin
 • Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Skromna 8, 20-704 Lublin
Bibliografia
 • Bujak K., Frant M., 2010. Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion zmiennym polem magnetycznym na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej. Acta Agrophysica, 15(2), 233-245.
 • Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., Haber T., 1999. Cechy fizyko-chemiczne ziarna wybranych kra-jowych odmian pszenicy. Pam. Puł., 118, 35-43.
 • Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., Torba J., 2005. Wartość przemiałowa wybranych odmian pszenicy z hodowli „Nasiona Kobierzyc”. Pam. Puł., 139, 27-38.
 • Cacak-Pietrzak G., Gondek E., 2010. Właściwości przemiałowe ziarna orkiszu i pszenicy zwyczajnej. Acta Agrophysica, 16 (2), 263-273.
 • COBORU, 2011. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze cz. 1. Słupia Wielka.
 • Figiel A., 2011. Właściwości mechaniczne ziarna polskiej pszenicy twardej. Inżynieria Rolnicza, 134, 9, 23-30.
 • Gaines C.S., Finney P.L., Andrews C., 1997. Influence of kernel size and shriveling on soft wheat milling and baking quality. Cereal Chem., 74, 6, 700-704.
 • Gondek E., Jakubczyk E., Sułek A., Cacak-Pietrzak G., 2009. Wpływ nawożenia azotem i prędkości ścinania na emisję akustyczną ziarna wybranych odmian pszenicy jarej. Acta Agrophysica, 14(2), 323-334.
 • Harasim E., Wesołowska-Trojanowska M., 2010. Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej. Pam. Puł., 152, 77-84.
 • Jaskulska I., 2010. Wpływ nawożenia rekultywacyjnego na jakość ziarna pszenicy ozimej. Pam. Puł., 152, 85-94.
 • Kocoń A., Sułek A., 2010. Wpływ wilgotności podłoża oraz nawożenia azotem na wielkość plonu i wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy jarej. Pam. Puł., 152, 121-129.
 • Mazurkiewicz J., 2005. Porównanie jakości technologicznej pszenicy i żyta uprawianych w warunkach konwencjonalnych i gospodarstwa ekologicznego. Acta Agrophysica, 6(3), 729-741.
 • Morgan, B.C, Dexter, J.E., Preston, K.R., 2000. Relationship of kernel size to flour water absorption for Canada western red spring wheat. Cereal Chem., 77, 3, 286-292.
 • PN-EN ISO 7971-3, 2010-Ziarno zbóż. Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej „masą hektolitra”- Metoda rutynowa.
 • PN-R-74008, 1970-Ziarno zbóż-Oznaczanie ziarn szklistych.
 • PN-R-74017, 1968-Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne. Oznaczanie masy 1000 ziarn.
 • Podolska G., Cacak-Pietrzak G., Ceglińska A., Mikos M., Chrzanowski J., 2010. Wpływ sposobu aplikacji azotu na wartość technologiczną odmian pszenicy ozimej. Pam. Puł., 152, 215-226.
 • Rachoń L., Szumiło G., Czubacka M., 2012. Ocena szklistości ziarna wybranych odmian i gatunków pszenicy. Annales, Sectio E, LXVII, 1, 17-23.
 • Romański L., Stopa R., 2005. Moduł sprężystości podłużnej ziarniaka pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 64, 4, 183-190.
 • Różyło R., Laskowski J., 2007. Analiza zależności pomiędzy fizycznymi i technologicznymi właściwościami ziarna pszenicy jarej. Acta Agrophysica, 9 (2), 459-470.
 • Segit Z., Szwed-Urbaś K., 2009. Ocena struktury plonu i wartości technologicznej ziarna 6 linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Annales, Sectio E, LXIV, 3, 120-128.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2011. GUS Warszawa.
 • Woźniak A., 2006. Plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i twardej (Triticum durum Desf.) w zależności od poziomu agrotechniki. Acta Agrophysica, 8(3), 755-763.
 • Woźniak A., 2009. Jakość ziarna pszenicy jarej odmiany Koksa w różnych systemach uprawy roli. Acta Agrophysica, 14(1), 233-241.
 • Woźniak A., Gontarz D., 2011. Ocena wybranych wyróżników jakości ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur w zależności od uprawy roli i nawożenia azotem. Acta Agrophysica, 18(2), 481-489.
 • Woźniak A., Staniszewski M., 2007. Wpływ warunków pogodowych na jakość technologiczną ziarna pszenicy jarej cv. Opatka i pszenicy ozimej cv. Korweta. Acta Agrophysica, 9(2), 525-540.
 • Woźniak A., Wesołowska-Trojanowska M., Gontarz D., 2008, Jakość ziarna pszenicy twardej odmiany Floradur w różnych systemach następstwa roślin. Acta Agrophysica, 11(2), 539-544.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ba9e8da4-6e0e-4097-bfe3-81b67022b1a0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.