PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 3 |
Tytuł artykułu

Occurrence of entomopathogenic fungi in the soils from mid-field afforestation and adjacent fields

Warianty tytułu
PL
Występowanie grzybów owadobójczych w glebach z pasmowych zadrzewień śródpolnych i sąsiadujących z nimi pól uprawnych
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The entomopathogenic fungi are micoroorganisms naturally occurring in the soil of agrocenosis and forest or mid-field afforestation. The aim of the work was the evaluate the influence of mid-field afforestation on the occurrence of entomopathogenic fungi in the soil environment. The studies were condcucted in 2010 and 2011 in an ecological agricultural organic farm in Zreczyce. Mid-field shelterbelts had a beneficial effect on the occurrence of entomopathogenic fungi in the soil. Entomopathogenic fungi were most often isolated from the soil of ecotones.
PL
Grzyby owadobójcze są mikroorganizmami naturalnie występującymi w środowisku glebowym agrocenoz oraz lasów i zadrzewień śródpolnych. Celem badań było określenie wpływu zadrzewień śródpolnych na występowanie grzybów owadobójczych w badanych środowiskach glebowych. Badania terenowe przeprowadzono w latach 2010 oraz 2011 w ekologicznym gospodarstwie rolniczym w miejscowości Zręczyce, województwo małopolskie. Uzyskane wyniki wskazują na korzystny wpływ zadrzewień śródpolnych na występowanie grzybów owadobójczych w glebie. Najwięcej grzybów owadobójczych wyizolowano z gleby ze strefy ekotonowej.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
3
Opis fizyczny
s.599-602,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
autor
Bibliografia
 • Augustyniak-Kram A. 2010. Organizmy pożyteczne w strategiach biologicznego zwalczania – grzyby owadobójcze. Studia Ecologiae et Bioethicae 8 (1): 45–54.
 • Bałazy S. 2004. Znaczenie obszarów chronionych dla zachowania zasobów grzybów entomopatogenicznych. Kosmos 53 (1): 5–16.
 • Bing D.S., Xing Z.L. 2008. Occurrence and diversity of insect-associated fungi in natural soils in China. Appl. Soil Ecol. 39: 100–108.
 • Bruck D.J. 2004. Natural occurrence of entomopathogens in Pacific Northwest nur sery soils and their virulence to the black vine weevil, Otiorhynchus sulcatus (F.) (Coleoptera: Curculionidae). J. Environ. Entomol. 33: 1335–1343.
 • Evans C.H. 1982. Entomogenous fungi in tropical forest ecosystems: an appraisal. Ecol. Entomol. 7: 47–60.
 • Jaworska M., Dudek B. 1992. Występowanie owadobójczych nicieni w glebach wybranych upraw. Zesz. Nauk. AR Kraków 267 (20): 131–147.
 • Karg J., Bałazy S. 2009. Wpływ struktury krajobrazu na występowanie agrofagów i ich antagonistów w uprawach rolniczych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (3): 1015–1034.
 • Klingen I., Eilenberg J., Meadow R. 2002. Effects of farming system, field margins and bait insect on the occurrence of insect pathogenic fungi in soils. Agric. Ecosyst. Environ. 91: 191–198.
 • Miętkiewski R., Żurek M., Miętkiewska Z., Tkaczuk C. 1991a. Przydatność wybranych gatunków owadów do wychwytywania grzybów owadobójczych z gleby. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce 29: 229–237.
 • Miętkiewski R., Żurek M., Tkaczuk C., Bałazy S. 1991b. Występowanie entomopatogenicznych grzybów w glebie ornej, leśniej oraz ściółce. Rocz. Nauk Rol. 21 (1/2): 61–68.
 • Miętkiewski R., Tkaczuk C., Zasada L. 1992. Występowanie grzybów entomopatogennych w glebie ornej i łąkowej. Acta Mycol. 27 (2): 197–203.
 • Miętkiewski R., Kolczarek R. 1995. Grzyby owadobójcze izolowane z gleby pobranej z pól spod koniczyny czerwonej i ziemniaków. Zesz. Nauk. WSR-P Siedlce 39: 91–95.
 • Quesada-Moraga E., Navas-Cortes J.A., Maranhao E.A.A., Ortiz-Urquiza A., Santiago-Alvarez C. 2007. Factors affecting the occurrence and distribution of entomopathogenic fungi in natural and cultivated soils. Mycol. Res. 111: 947–966.
 • Sánchez-Peña S.R. 1990. Some insect- and spider-pathogenic fungi from Mexico with data on their host range. Florida Entomologist 73 (3): 517–522.
 • Vänninen I. 1996. Distribution and occurrence of four entomopathogenic fungi in Finland: Effect of geographical location, habitat type and soil type. Mycol. Res. 100: 93–101.
 • Wongsa P., Tasanatai K., Watts P., Hywel-Jones N. 2005. Isolation and in vitro cultivation of the insect pathogenic fungus Cordyceps unilateralis. Mycol. Res. 109: 936–940.
 • Zimmermann G. 1986. „Galleria bait method” for detection of entomopathogenic fungi in soil. J. Appl. Ent. 102: 213–215.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b3e6fe73-6d37-46e4-a7b0-fa30967886f2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.