PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 18 | 1[192] |
Tytuł artykułu

Ciśnieniowe zagęszczanie trocin sosnowych i topolowych – parametry procesu i jakość aglomeratu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Pressure compaction of pine and poplar sawdusts - process parameters and quality of the agglomerate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań parametrów ciśnieniowego zagęszczania, podatności surowca na zagęszczanie oraz wytrzymałości mechanicznej aglomeratu trocin sosnowych i topolowych. Określono wpływ wilgotności materiału na cechy zagęszczania. Wilgotność materiału wynosiła od 8% do 20%. Do badań wykorzystano maszynę wytrzymałościową ZWICK typ ZO2O/TN25 i zespół prasujący z matrycą zamkniętą. Maksymalny nacisk jednostkowy wynosił 114 MPa, a prędkość przemieszczania tłoka 10 mm·min-1. Do analizy przyjęto następujące parametry: gęstość materiału w komorze, pracę zagęszczania, współczynnik podatności materiału na zagęszczanie, stopień zagęszczenia i rozprężenia aglomeratu oraz gęstość i odporność mechaniczną aglomeratu. Stwierdzono, że ze zwiększeniem wilgotności maleje gęstość aglomeratu oraz praca zagęszczania. Wzrost wilgotności polepsza podatność trocin do aglomerowania oraz pogarsza jakość aglomeratów pod względem ich wytrzymałości.
EN
The paper presents the results of investigations of pressure compression parameters, susceptibility to compaction of the raw material and the mechanical strength of agglomerate of pine and poplar sawdust. The influence of moisture content on the characteristics of compaction was also determined. Material moisture ranged from 8% to 20%. The experiments were performed with the help of a universal strength tester, Zwick Z020/TN25, and a closed compression assembly (die). The maximum unit pressure was 114 MPa, and the piston velocity was 10 mm min-1. The following parameters were analysed - material density in the die, compression work, coefficient of susceptibility to compaction, degree of compaction and expansion of the agglomerate, density and mechanical strength of agglomerates. A decrease of density of agglomerate and compression work for higher values of moisture were observed. Increase in moisture content improves the susceptibility of sawdust to agglomeration and worsens the quality of the agglomerates in terms of their strength.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
Opis fizyczny
s.149-160,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
autor
autor
Bibliografia
 • Adamczyk F., Frąckowiak P., Mielec K., Kośmicki Z., 2005. Problematyka badawcza w procesie zagęszczania słomy przeznaczonej na opał. Journal of Research and Application in AgriculturalEngineering, 50(4), 5-8.
 • Adapa P., Tabil L., Schoenau G., 2009. Compaction characteristics of barley, canola, oat and wheat straw. Biosystems Engineering, 104, 335-344.
 • Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A., 2003. Energia odnawialna-moŜliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie. Wyd. PTIR, Kraków-Lublin- Warszawa.
 • Fell J. T., Newton J. M., 1970. Determination of tablet strength by the diametral compression test. J. Pharm. Sci., 59(5), 688-691.
 • Gradziuk P., Kościk K., 2007. Analiza moŜliwości i kosztów pozyskania biomasy na cele energetyczne na potrzeby energetycznego wykorzystania w gminie Clomas. Opracowanie na zlecenie Urzędu Gminy Clomas.
 • Grzybek A., 2003. Kierunki zagospodarowania biomasy na cele energetyczne. Wieś Jutra 9, 10-11.
 • Hejft R., 2002. Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Politechnika Białostocka, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu.
 • Kalembasa D., 2006. Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophysica, 7(4), 909-914.
 • Kaliyan N., Morey R.V., 2009. Densification characteristics of corn stover and switchgrass. Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers, 52(3), 907-920.
 • Kulig R., Laskowski J., 2005. Wpływ procesu kondycjonowania surowców zboŜowych na wybrane właściwości fizyczne granulatu. Acta Agrophysica, 5(2), 325-334.
 • Laskowski J., Łysiak G., Skonecki S., 2005. Mechanical properties of granular agro-materials and food powders for industrial practice. Part II. Material properties in grinding and agglomeration. Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, Institute of AgrophysicsPAS, Lublin.
 • Laskowski J., Skonecki S., 1999. Influence of moisture on the physical properties and parameters of the compression process of cereal grains. Int. Agrophysics, 13, 477-486.
 • Laskowski J., Skonecki S., 2001. Badania procesów aglomerowania surowców paszowych-aspekt metodyczny. InŜynieria Rolnicza, 2(22), 187-193.
 • Li Y., Wu D., Zhang J., Chang L., Wu D., Fang Z., Shi Y., 2000. Measurement and statistics of single pellet mechanical strength of differently shaped catalysts. Powder Technology, 113, 176–184.
 • Mani S., Tabil L.G., Sokhansanj S., 2006. Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses. Biomass and Bioenergy, 30(7), 648 - 654.
 • Piotrowski K., Wiltowski T., Mondal K., 2004. Biomasa-kłopotliwe pozostałości czy strategiczne rezerwy czystej energii? Czysta Energia, 10, 16-19.
 • Ruiz G., Ortiz M., Pandolfi A., 2000. Three-dimensional finite-element simulation of the dynamic Brazilian tests on concrete cylinders. Int. J. Numer. Meth. Engng., 48, 963-994.
 • Skonecki S., 2010. Brykietowanie wybranej biomasy roślinnej na cele energetyczne-parametry procesu i wytrzymałość aglomeratu. Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 11, 335-345.
 • Skonecki S., Laskowski J., 2010. Wpływ wilgotności śruty zbożowej na proces wytłaczania. Acta Agrophysica, 15(1), 155-165.
 • Skonecki S., Potręć M., 2008a. Wpływ wilgotności łusek kolb kukurydzy na parametry zagęszczania. Acta Agrophysica, 11 (3), 725-732.
 • Skonecki S., Potręć M., 2008b. Wpływ wilgotności słomy owsianej na podatność na zagęszczanie. Rozdział nr 9 w Monografii pod redakcją B. Dobrzańskiego, A. Rutkowskiego i R. Rybczyńskiego „Właściwości fizyczne i biochemiczne materiałów roślinnych”. Wyd. Nauk. FRNA,Komitet Agrofizyki PAN, Lublin, 147-156.
 • Skonecki S., Potręć M., 2010. Wpływ wilgotności na ciśnieniowe zagęszczanie biomasy roślinnej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 546, 341-346.
 • Skonecki S., Sudół A., Laskowski J., 2003. Wpływ cech mechanicznych ziarna pszenicy na parametry zagęszczania. Acta Agrophysica, 2(1), 179-189.
 • Stolarski M., Szczukowski S., 2007. Różnorodność surowców do produkcji pelet. Czysta Energia, 6, 42-43.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-b05e1191-f00c-41de-8ccf-82eefad969ff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.