PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 15 | 5 | 98-106
Tytuł artykułu

Wplyw warunkow meteorologicznych na zawartosc azotanow [V] w bulwach ziemniaka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Impact of weather conditions on the content of nitrates [V] in potato tubers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie wpływu warunków klimatycznych w czasie wegetacji na zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka. Materiałem badawczym było 17 odmian ziemniaka. Badania prowadzono w latach 2003 – 2006. Zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka oznaczono bezpośrednio po zbiorze. Stwierdzono, że warunki klimatyczne w I i II dekadzie lipca oraz w I dekadzie września istotnie wpłynęły na zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka. Odmiany bardzo wczesne (Karatop i Velox) oraz odmiana wczesna Gracja kumulowały tych związków najwięcej.
EN
The objective of this paper was to determine the impact of weather conditions on the content of nitrates(V) in potato tubers. The experimental material consisted of seventeen cultivars of potato. The experiment was carried out in the years from 2003 to 2006. The content of nitrates(V) in potato tubers was determined after gathering the potatoes. It was found that the weather conditions as existing in the following periods: 1st week or so of July, mid-July, and 1st week or so of September, essentially impacted the content of nitrates(V) in the potato tubers. The very early cropping cultivars (Karatop and Velox) and the early cropping Gracja cultivar cumulated the highest amounts of those compounds.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
5
Strony
98-106
Opis fizyczny
s.98-106,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie, 05-140 Serock
autor
 • Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Ziemniaka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie, 05-140 Serock
Bibliografia
 • [1] Cieślik E., Międzobrodzka A., Sikora E.: Zawartość azotanów i azotynów w bulwach ziemniaka uprawianych w różnych warunkach. Przem. Spoż., 1990, 2, 65-66.
 • [2] Cieślik E.: Zawartość związków azotowych w bulwach ziemniaka w aspekcie żywieniowym i toksykologicznym. Zesz. Nauk. AR- Kraków, 1995, 203, 5-45.
 • [3] Cieślik E.: Czynniki kształtujące zawartość azotanów i azotynów w ziemniaku. Post. Nauk Rol. 1995, 6, 67-71.
 • [4] Fargasowa A.: The effect of the environment storage on nitrate content in various potato cultivars from two localities. Biologia, 1994, 49, 917 – 922.
 • [5] Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K.: Wpływ warunków klimatycznych podczas wegetacji oraz przechowywania na jakość ziemniaków przeznaczonych na produkty smażone. Mat. Konf. Nauk. Bonin 1996, s. 44-47.
 • [6] Frydecka-Mazurczyk A., Zgórska K: Zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka w zależności od odmiany, miejsca uprawy i terminu zbioru. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Kraków 2000, 4 (25) Supl., 46-51.
 • [7] Karwowski K.: Azotany w warzywach – propozycje limitowania w Polsce. Rocz. PZH, 1990, 4, 1 - 9.
 • [8] Kunch U., Schorer H., Tempell A.: Eines Schnellmethode zur Bestimmung von Nitrat in Frischgemüsen mit Hilfe der ionensensitiven Electrode, in: Mitt. Der Eidgenossischen Forschungsanstalt für Obst – Wein und Gartenbau Wadenswill Schweiz Flugschrift, 1981,106.
 • [9] Lis B.: Poziom azotanów w bulwach ziemniaka odmian wczesnych w odniesieniu do propozycji normy dopuszczalnej ich zawartości. Mat. XXVIII Sesji Nauk., Bonin 1995, s. 63 - 66.
 • [10] Mikos-Bielak M., Sawicka B., Rudzińska B.: Azotany i azotyny w bulwach wczesnych odmian ziemniaka. Biul. IH i AR, 1999, 209, 137-147.
 • [11] Molga M.: Podstawy klimatologii rolniczej. PWRL, Warszawa 1986, 544-547.
 • [12] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do azotanów w niektórych warzywach (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 • [13] Swann P.: The toxicology of nitrate and N- nitroso compounds. J. Sci. Food Agric., 1975, 26, 1761-1770.
 • [14] Traczyk J.: Azotany i azotyny – występowanie i wpływ na organizm człowieka. Żywność, Żywienie, Prawo a Zdrowie, 2000, 1, 81-89.
 • [15] Tymczyna L., Maińska A.: Toksyczność związków azotowych występujących w środowisku oraz w produktach spożywczych. Przegl. Handlowy, 2001, 1, 29-31.
 • [16] Wierzbicka A., Lis B., Mazurczyk W.: Deficyt wody w okresie wegetacji a plonowanie i wykorzystanie azotu przez wczesne odmiany ziemniaka. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 2002, 481, 341-347.
 • [17] Zgórska K., Sowa-Niedziałkowska G.: Wpływ czynnika termicznego i odmianowego na zmiany jakościowe zachodzące w bulwach ziemniaka w czasie ich długotrwałego przechowywania. Pamiętnik Puławski Zesz., 2004, 139, 327-335.
 • [18] Zgórska K., Grudzińska M.: Zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka po obróbce wstępnej i termicznej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 2004, 500, 475-481.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-f3c72f35-ce9e-48fb-9f5b-2ec1353aa058
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.