PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 05 | 1 | 44-50
Tytuł artykułu

Ocena zanieczyszczenia roślin uprawnych pierwiastkami śladowymi - As, Hg, Cd, Pb

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 1997-1998 przebadano pod względem zawartości As, Hg, Cd i Pb 1085 prób najczęściej spożywanych przez człowieka roślin żyto, pszenica, ziemniak, marchew, ogórki, truskawki, jabłka) pochodzących z użytków rolnych Lubelszczyzny. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że charakteryzowały się one bardzo niskimi zawartościami arsenu, rtęci, kadmu i ołowiu. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń dopuszczalnych zawartości pierwiastków śladowych w jabłkach, ogórkach, marchwi i ziarnie żyta. Przekroczenia granicznych zawartości wystąpiły w pszenicy (Pb, Cd), ziemniakach (Pb) i truskawkach (Hg). Udział roślin z przekroczeniem dopuszczalnej zawartości badanych składników był niższy niż 1,7% badanej populacji, co pozwala stwierdzić, że rośliny uprawne pochodzące z użytków rolnych Lubelszczyzny charakteryzują się najwyższymi parametrami jakościowymi pod względem zawartości toksycznych pierwiastków śladowych.
EN
Samples of 1085 popular edible plants rye, wheat, potato, carrot, cucumber, strawberry, I apple) originating from arable lands in the Lublin region were examined in 1997-1998 for As, Í Hg, Cd and Pb contents. It was found that the plants had very low levels of arsenic, mercury, I cadmium and lead. No exceeding of acceptable trace elements sontents in apples, cucumbers, carrots and rye grans were found. It occured for wheat Pb, Cd), potato Pb) and strawberry Hg). Percentage of plants that exceeded the acceptable content of elements was less than 1,7%, which allows the author to state that cultivated plants from the Lublin region arable I lands were characterized by the highest quality parameters regarding toxic trace elements I content.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
05
Numer
1
Strony
44-50
Opis fizyczny
p.44-50,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Okregowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Lublin
Bibliografia
  • Bubicz M., Kozak L., Mikos M., Warda Z. 1988. Zawartość rtęci, kadmu i ołowiu w wybranych warzywach pochodzących z okolic Lublina. Przem. Ferm. I Owocowo-Warz., 5-6, 33.
  • Fotyma M., Piotrowska M., Malicki L. 1995. Ocena stanu środowiska rolniczego w wybranych wsiach na Wyżynie Lubelskiej. Cz. II. Metale ciężkie w środowisku rolniczym i w ziemiopłodach. Fragm. Agronom. 448), 52-60.
  • Jasiewicz C. 1992. Zanieczyszczenie warzyw metalami ciężkimi. Zesz. Nauk. AR Kraków, 265, 30,129-143.
  • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa, 364.
  • Ostrowska E.B. 1997. Wpływ produkcji rolniczej na zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi. Zeszyty Edukacyjne. IMUZ Falenty, 4/97, 19-34.
  • Rejmer P. 1997. Podstawy ekotoksykologii. Lublin, 208.
  • Terelak H., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Budzyńska K., Pietruch Cz., Sroczyński W. 1998. Właściwości chemiczne gleb oraz zawartości metali ciężkich i siarki w glebach i roślinach. Ekspertyza. IUNG Puławy, 130.
  • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 31 marca 1993 r. MP Dz. Urz. RP Nr 22 poz. 233 z dn. 11 maja 1993 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-e643d33c-c1c0-412d-8f95-810fc161f613
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.