PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 38 | 1 |
Tytuł artykułu

Cloning and expression of two DNA fregments of the I-18 C region of Chironomus tentans. I. The scheme of the performed experiments and the applied technology

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The I-18 C region of the polytenic chromosome of Chironomus tentans contains the I-18 C gene. Two DNA fragments, reflecting two different open reading frames (i.e.ORF I and II) of two different transcripts (i.e. 1.8 and 4.6 kb RNA) of the I-18 C gene were isolated, then were cloned into the intermediate vector and next to the final vector in order to translate them in T7 RNA polymerase / promoter system. The translation of the ORF I and II was performed to obtain the polypeptides of these ORFs for further study. Here, the scheme of the performed experiments and the applied technology that were necessary to realize the goal of this research, are presented.
PL
Region i-18 C chromosomu politenicznego Chironomus tentans zawiera gen I-18 C. Dwa fragmenty DNA, odzwierciedlające dwie różne otwarte ramy odczytu (tj. ORF I i ORF II) dwóch różnych transkryptów (tj. 1.8 i 4.6 kpz RNA) genu I-18 C, zostały wyizolowane i następnie wklonowane do wektora pośredniego, a potem do wektora końcowego, w celu ich translacji w systemie promotora T7 RNA polimerazy. Translacja ORF I i ORF II była wykonana w celu uzyskania polipeptydów określonych przez te ORF do dalszych badań. W niniejszej pracy przedstawiono schemat wykonanych eksperymentów i zastosowaną technologię, która była potrzebna do zrealizowania celu badań.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
38
Numer
1
Opis fizyczny
p.30-41
Twórcy
autor
 • Institute of Plant Protection, Miczurina 20, 60-318 Poznan, Poland
Bibliografia
 • 1. Aebi M., Weissmann C. 1987. Precision and orderliness in splicing. Trends in Genet., 3: 102-107.
 • 2. AIberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J.D. 1989. Molecular Biology of the Cell. Second Edition. Garland Publishing. Inc., New York, London, pages: 528-540.
 • 3. Amrein K., Dorsch-HäsIer K., Lutz B., Lezzi M. 1988. Two transcripts of the same ecdysterone-controlled gene are differentially associated with ribosomes. Gene. 65: 277-283.
 • 4. Amrein K., Lutz B., Hertner T., Lezzi M., Dorsch- Haesler K. 1986. Complete DNA sequence of the ecdysterone-controlled gene I-18 C of Chironomus tentans. Nucl. Acids Res., 14: 7807-7808.
 • 5. Andres A. J., ThummeI C. S. 1992. Hormones, puffs and flies: the molecular control of metamorphosis by ecdysone. Trends in Genet., 8: 132-138.
 • 6. Ashburner M. 1990. Puffs, Genes and Hormones Revisited. Cell. 61: 1-3.
 • 7. Borowicz B. 1984. Analysis of the differences in proteins composition between root nodules and uninfected roots of Lupinus (in Polish), (tytuł oryginalny pracy: Charakterystyka białek brodawkowych i korzeniowych łubinu żółtego (Lupinus luteus)). University of Agriculture in Poznań, M. Sc. thesis (Faculty of Agriculture, Department of Biochemistry).
 • 8. Borowicz B. 1988. Genetic analysis of the molecular changes occuring during Herpes simplex virus type 1 latency in mouse model system (in Polish) (tytuł oryginalny pracy: Analiza genetyczna zmian molekularnych zachodzących w okresie latencji wirusa Herpes simplex-1 w układzie modelowym myszy). Medical University in Bydgoszcz, Ph. D. thesis (Faculty of Medicine, Department of Pathology).
 • 9. Borowicz B., Domaniewski J. 1988. Analysis of protein antigens recognizable by anti-nuclear antibodies by the method of protein electrotransfer with immunodetection (in Polish). Diagnostyka Laboratoryjna, 24, 5: 246-254.
 • 10. Borowicz B., Domaniewski J. 1988. Isolation and electrophoretic analysis of nuclear proteins obtained from nuclear matrix by way of dissociation in SDS and phenolisation (in Polish). Diagnostyka Laboratoryjna, 24, 5: 255-261.
 • 11. Borowicz B., Domaniewski J. 1991. Molecular basis of latency of Herpes simplex virus type 1. A review (in Polish). Postępy Biochemii. 37, 1: 49-52.
 • 12. Borowicz B., Domaniewski J. 1991. Characterization of Herpes simplex virus type 1 DNA during latent infection in mice (in English). Polskie Archiwum Weterynaryjne, 31 , 3-4: 5-14.
 • 13. Borowicz B., Gałuszko E., Wielińska L., Jagła K., Domaniewski J. 1993.Electrophoretic analysis of polypeptides in cells after DNA transfection from mammary carcinoma (in Polish). Diagnostyka Laboratoryjna, 29, 3: 295-304.
 • 14. Borowicz B., Domaniewski J. 1994. Analysis of the low molecular weight nuclear polypeptide by isoelectrofocusing of nuclear proteins first separated by gel electrophoresis in SDS (in English). Archivum Veterinarium Polonicum, 34, 3-4: 242-247.
 • 15. Borowicz B.P., Wójtowicz A,. Pospieszny H. 1995. Electrophoretic analyses of polypeptides in plants of Pisum arvense L. infocted with three different strains of bean yellow mosaic virus (in English). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin. 36 (1 /2): 104-110.
 • 16. Borowicz B.P. 1995. Isolation of the DNA fragment reflecting the Open Reading Frame I of the I-18 C gene of Chironomus tentans by the Polymerase Chain Reaction. I. The technology for the preparation of the samples (in English). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 36(1/2): 69-76.
 • 17. Borowicz B.P. 1995. Isolation of the DNA fragment reflecting the Open Reading Frame I of the I-18 C gene of Chironomus tcntans by the Polymerase Chain Reaction. II. The technology required to obtain the DNA fragment (in English). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 36 (1/2): 77-82.
 • 18. Borowicz B.P. 1995. Isolation of the DNA fragment reflecting the Open reading Frame I of the I-18 C gene of Chironomus tentans by the Polymerase Chain Reaction. III. The effect of the applied technologies (in English). Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin. 36 (1/2): 83-93.
 • 19. Borowicz B.P., Wójtowicz A., Pospieszny H. 1996. Electrophoretic analysis of polypeptides, with the use of the protein electrotransfer with immunodetection, in cells of Pisum arvense L. infected with bean yellow mosaic virus (BYMV) (in Polish and English). Progress in Plant Protection / Post. Ochrony Roślin), Vol. 36, No. 2: 152-156.
 • 20. Borowicz B. 1996. The glossary of the genetic terms to the publication of title: The transgenic resistance of the cultivated plants to the viruses in the research of the Monsanto Company, written by W.K. Kaniewski (in Polish). Ochrona Roślin, No. 11: 7.
 • 21. Borowicz B.P. 1996. Isolation of the DNA fragment reflecting the Open Reading Frame II of the I-18 C gene of Chironomus tentant by the Polymerase Chain Reaction. I. The technology for the preparation of the primers (in English). J. Plant Prot. Res., Vol. 37, No. 1/2: 138-144.
 • 22. Borowicz B.P. 1996. Isolation of the DNA fragment reflecting the Open Reading Frame II of the I-18 C gene of Chironomus tentans by the Polymerase Chain Reaction. II. The technology for the preparation of the template (in English). J. Plant Prot. Res., Vol. 37, No. 1/2: 145-148.
 • 23. Borowicz B.P. 1996. Isolation of the DNA fragment reflecting the Open Reading Frame II of the I-18 C gene of Chironomus tentans by the Polymerase Chain Reaction. III. The DNA amplification technology (in English). J. Plant Prot. Res., Vol. 37. No. 1/2 : 149- 155.
 • 24. Borowicz B.P. 1996. Isolation of the DNA fragment reflecting the Open Reading Frame II of the I-18 C gene of Chironomus tentans by the Polymerase Chain Reaction. IV. The product of the applied technologies (in English). J. Plant Prot. Res., Vol. 37, No. 1/2: 156-164.
 • 25. Borowicz B.P. 1996. Isolation of the DNA fragment reflecting the Open Reading Frame II of the I-18 C gene of Chironomus tentans by the Polymerase Chain Reaction. V. Different mechanisms of regulation regarding the Open Reading Frames (in English). J. Plant Prot. Res., Vol. 37, No. 1/2: 165-171.
 • 26. Borowicz B., Domaniewski J. 1987. Analiza antygenów białkowych rozpoznawanych przez przeciwciała anty-jądrowe przy użyciu metody elektrotransferu białek z immunodetekcją. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Białystok. Materiały Zjazdowe: 249-250.
 • 27. Borowicz B., Domaniewski J. 1987. Izolacja i analiza elektroforetyczna białek jądrowych związanych z matriks jądrową na drodze totalnej dysocjacji. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Białystok. Materiały Zjazdowe: strony 250-251.
 • 28. Jagła K., Mucha B., WiIemska A., Gołuszko E., Soszyńska K., Marcinkowska A., Cetnarowski L., Borowicz B., Domaniewski J. 1987. Ocena transformujących własności DNA izolowanego z komórek ostrej białaczki limfatycznej przy użyciu testów transfekcyjnych. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Białystok. Materiały Zjazdowe: 9-10.
 • 29. Jagła K., Cetnarowski L., Mucha B., WiIemska A., Gołuszko E., Soszyńska K., Marcinkowska A., Borowicz B., Domaniewski J. 1987. Zmiany produkcji czynników wzrostu w komórkach transformowanych onkogenem v-fos. XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Białystok. Materiały Zjazdowe: s. 10.
 • 30. Borowicz B., Domaniewski J. 1989. Analysis of protein antigens recognized by human autoantibodies using electrotransfer technique. in Spectroscopic and structural studies of materials and systems of fundamental importance to biology and medicine. Nucleic acids. Fifth Satellite School, Ustroń, Poland. Materiały Zjazdowe: 19-20.
 • 31. Borowicz B., Domaniewski J. 1989. Isoelectrofocusing of nuclear proteins separated by gel electrophoresis in SDS. in Spectroscopic and structural studies of materials and systems of fundamental importance to biology and medicine. Nucleic acids. Fifth Satellite School, Ustroń, Poland. Materiały Zjazdowe: s. 20.
 • 32. Borowicz B., Domaniewski J. 1989. Analiza antygenów białkowych rozpoznawanych przez przeciwciała anty-jądrowe z mieszanej choroby tkanki łącznej, przy użyciu metody elektrotransferu białek z immunodetekcją. XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Poznań. Materiały Zjazdowe: s. 147.
 • 33. Borowicz B., Domaniewski J. 1989. Analiza antygenów białkowych rozpoznawanych przez przeciwciała anty-jądrowe ze sklerodermii, przy użyciu metody elektrotransferu białek z immunodetekcją. XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Poznań. Materiały Zjazdowe: s. 148.
 • 34. Borowicz B., Domaniewski J. 1989. Analiza porównawcza struktury DNA z mózgów myszy oraz latentnego DNA wirusa HSV-1, przy użyciu niespecyficznej nukleazy. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Gdańsk. Komunikat Zjazdowy opublikowano w Immunologii Polskiej, XIV: 3-4.
 • 35. Borowicz B., Domaniewski J. 1989. Organizacja genomu HSV-1 w czasie zakażenia latentnego u myszy. XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Toruń. Materiały Zjazdowe: s. 297.
 • 36. Safiejko-Mroczka B., Borowicz B., Jagła K., Domaniewski J. 1989.Ultrastructural and biochemical analysis of changes occuring in NRK cells after transfection with DNA from human cancer cells. Symposium of the Electron Microscopy in Cell Pathology, organized by the Polish Academy of Sciences, Porąbka, Poland. Materiały Zjazdowe.
 • 37. Gołuszko E., Borowicz B., Wielińska L., Cetnarowski L., Jagła K., Domaniewski J. 1990. Charakterystyka elektroforetyczna polipeptydów w komórkach fibroblastów szczurzych po transfekcji ludzkim nowotworowym DNA. 17 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Poznań. Materiały Zjazdowe.
 • 38. Burtis K. C., Thummel C. S., Jones C. W., Karim F. D., Hogness D. S. 1990.The Drosophila 74 EF Early Puff Contains E74, a Complex Ecdysone-lnducible Gene That Encodes Two ets-Related Proteins. Cell, 61: 85-99.
 • 39. Christopherson K. S., Marks M. R., Bajaj V., Godowski P. J. 1992. Ecdysteroid-dependent regulation of genes in mammalian cells by a Drosophila ecdysone receptor and chimeric transactivators. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 89: 6314-6318.
 • 40. Cohn M., Edström J.E. 1991. Evolutionary Relations between Subtypes of Telomere-Associated Repeats in Chironomus. J. Mol. Evol., 32: 463-468.
 • 41. Craig E. A., Gross C.A. 1991. Is the hsp 70 the cellular thermometer? TIBS, 16: 135-140.
 • 42. Curtis D., Lehmann R., Zamore P. D. 1995. Translational Regulation in Development. Review. Cell, 81: 171-178.
 • 43. Davis R. W., Botstein D., Roth J. R. 1980. A Manual for Genetic Engineering. Advanced Bacterial Genetics. Cold Spring Harbor, New York.
 • 44. DeI SaI G.M, ManfioIetti G., Schneider C. 1988. A one-tube plasmid DNA mini-preparation suitable for sequencing. Nucl. Acids Res., 16: p. 9878.
 • 45 . Descombes P., SchibIer M. 1991. 1991. A liver-enriched transcriptional activator protein, LAP, and a transcriptional inhibitory protein, LIP, are translated from the same mRNA Cell, 67: 569-579.
 • 46. Dorsch- HäsIer K., Lutz B., SpindIer K.-D., Lezzi M. 1990. Structural and developmental analysis of a gene cloned from the early ecdysterone-inducible puff site, I-18 C, in Chironomus tentans. Gene, 96: 233-239.
 • 47. Goodrich J. A., CutIer G., Tjian R. 1996. Contacts in Context: Promoter Specificity and Macromolecular lnteractions in Transcription. Cell, 84: 825-830.
 • 48. Heery D. M., Gannon F., Powell R. 1990.A simple method for subcloning DNA fragments from gel slices. Trends in Genet., 6: 173.
 • 49. Heinrichs V., Baker B. S. 1995. The Drosophila SR protein RBP1 contributes to the regulation of doublesex alternative splicing by recognizing RBP1 RNA target sequences. The EMBO J., 14, 16: 3987-4000.
 • 50. Helfman D. M., Feramisco J. R., Fiddes J. C., Thomas G. P., Hughes S. H. 1983. Identification od clones that encode chicken tropomyosin by direct immunological screening of a cDNA expression library. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 80: 31-35.
 • 51. Herbert T. P., BrierIey I., Brown T.D.K. 1996. Detection of the ORF3 polypeptide of feline calicivirus in infected cells and evidence for its expression from a single, functionally bicistronic, subgenomic mRNA. Journal of General Virology, 77: 123-127.
 • 52. Hertner T., Hertner - Meyer B., Sogo J. M., Schläpfer G., JäckIe H., Edström J. E., Lezzi M. 1986. Microcloning of a long segment of a gene from the primary ecdysterone-controlled puff region I-I8 C of Chironomus tentans: molecular characterization and effect of hormone on its transcription. Develop. Biol., 113: 29-39.
 • 53. HindIey J. 1983. DNA sequencing. Elsevier Science Publishers.
 • 54. Jurivich D. A., Sistonen L., Kroes R.A, Morimoto R.I. 1992. Effect of Sodium Salicylate on the Human Heat Shock Response. Science, 255: 1243-1245.
 • 55. Koelle M. R., Talbot W. S., Segraves W.A., Bender M. T., Cherbas P., Hogness D. S. 1991. The Drosophila EcR gene encodes an ecdysone receptor, a new member of the steroid receptor superfamily. Cell, 67: 59-77.
 • 56. Kozak M. 1978. How Do Eucaryotic Ribosomes Select lnitiation Regions in Messenger RNA? Cell, 15: 1109-1123.
 • 57. Kozak M. 1980. Evaluation of the "Scanning Model" for Initiation of Protein Synthesis in Eucaryotes. Cell, 22: 7-8.
 • 58. Kozak M. 1984. Compilation and analysis of sequences upstream from the translational start site in eukaryotic mRNAs. Nucl. Acids Res., 12: 857-872.
 • 59. Kozak M. 1986. Point Mutations Define a Sequence Flanking the AUG Initiator Codon That Modulates Translation by Eukaryotic Ribosomes. Cell. 44: 283-292.
 • 60. Kozak M. 1986. Bifunctional Messenger RNAs in Eukaryotes. Cell, 47: 481-483.
 • 61. Kozak M. 1987. Effects of lntercistronic Length on the Efficiency of Reinitiation by Eucaryotic Ribosomes. Mol. Cell. Biol., 7: 3438-3445.
 • 62. Kozak M. 1989. The Scanning Model for Translation: An Update. The Journal of Cell Biology, 108: 229-241.
 • 63. Kozak M. 1989. Circumstances and mechanisms of Inhibitioin of Translation by Secondary Structure in Eucaryotic mRNAs. Mol. Cell. Biol., 9: 5134-5142.
 • 64. Lakhotia S. C. 1989. The 93 D heat shock locus of Drosophila melanogaster: modulation by genetic and developmental factors. Genome, 31: 677-683.
 • 65. Latchman D. S. 1990. Eukaryotic transcription factors. Review article. Biochem. J. 270: 281-289.
 • 66. Lehmann M., Korge G. 1995. Ecdysone regulation of the Drosophila Sgs-4 gene is mediated by the synergistic action of ecdysone receptor and SEBP3. The EMBO Journal, 14, 4: 716-726.
 • 67. Lezzi M., Gatzka F., Ineichen H., Gruzdev A. O. 1991.Transcriptional activation of puff site I-18 C of Chironomus tentans: Hormonal responsiveness changes in parallel with diurnal decondensation cycle. Chromosoma, 100: 235-241.
 • 68. Lezzi M., Lutz B., Dorsch-HaesIer K. 1989 b. The ecdysterone-controlled chromosome region I-18 C in C. tentans: from cytology to molecular biology. Acta Biol. Debr. Oecol. Hung., 2: 129-139.
 • 69. Lindquist S. 1986. The heat-shock response. Ann. Rev. Biochem., 55: 1151-1191.
 • 70. Luo Y., Amin J., Voellmy R. 1991. Ecdysterone receptor is a sequence specific transcription factor involved in the developmental regulation of heat shock genes. Molecular And Cellular Biology, 11, 7: 3660-3675.
 • 71. Lynch K. W., Maniatis T. 1995. Synergistic interactions between two distinct elements of a regulated splicing enhancer. Genes & Development, 9: 284-293.
 • 72. Matsufuji S., Matsufuji T., Wills N.M., Gesteland R. F., Atkins J. F. 1996. Reading two bases twice: mammalian antizyme frameshifting in yeast. The EMBO Journal, 15: 1360-1370.
 • 73. McKnight S.L. 1996. Transcription revisited: A commentary on the 1995 Cold Spring Harbor Laboratory meeting, "Mechanisms of Eukaryotic Transcription". Genes & Development, 10: 367-381.
 • 74. Messing J., Vieira J. 1982. A new pair of M13 vectors for selecting either DNA strand of double-digest restriction fragments. Gene, 19: 269-276.
 • 75. Mestril R., Schiller P., Amin J., KIapper H., Ananthan J., Voellmy R. 1986. Heat shock and ecdysterone activation of the Drosophila melanogaster hsp 23 gene: a sequence element implied in developmental regulation. EMBO J., 5: 1667-1673.
 • 76. Mueller P. P., Hinnebusch A. G. 1986. Multiple upstream AUG codons mediate translational control of GCN4. Cell, 45: 201-207.
 • 77. Palli S. R., Hiruma K., Riddiford L. M. 1992. An Ecdysteroid-Inducible Manduca Gene Similar to the Drosophila DHR3 Gene, A Member of the Steroid Hormone Receptor Superfamily. Developmental Biology, 150: 306-318.
 • 78. Paulsson G., Höög C., BerhoIm K., Wieslander L. 1992. Balbiani Ring 1 Gene in Chironomus tentans. Sequence Organization and Dynamics of a Coding Minisatellite. J. Mol. Biol., 225: 349-361.
 • 79. Paulsson G., Lendahl U., Galli J., Ericsson C., Wieslander L. 1990. The Balbiani Ring 3 Gene in Chironomus tentans has a Diverged Repetitive Structure Split by Many Introns. J. Mol. Biol., 211: 331-349.
 • 80. Pławilszczikow N. 1972. Klucz do oznaczania owadów. PWRiL Warszawa.
 • 81. Riddihough G., Pelham H.R.B. 1987. An ecdysone responsive element in the Drosophila hsp27 promoter. EMBO J., 6: 3729-3734.
 • 82. Romaniszyn W. 1958. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVIll (Muchówki - Diptera). zeszyt 14 a (Ochotkowate - Tendipedidae, Larwy), PWN Warszawa.
 • 83. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. 1989. Molecular Cloning. A laboratory manual. Second Edition. Cold Spring Harbor, New York., Books: 1-3.
 • 84. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. 1989. Plasmid Vectors (Chapter 1) in Molecular Cloning. A laboratory manual. Second Edition. Cold Spring Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, Book 1: 1.2-1.110.
 • 85. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. 1989. Synthetic Oligonucleotides Probes (chapter 11) in Molecular Cloning. A laboratory manual. Second Edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor. New York, Book 2: 11.20-11.44.
 • 86. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. 1989. DNA Sequencing (chapter 13) in Molecular Cloning. A laboratory manual. Second Edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, Book 2: 13. 1-13.104.
 • 87. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. 1989. In Vitro Amplification of DNA by the Polymerase Chain Reaction (chapter 14) in Molecular Cloning. A laboratory manual. Second Edition. Cold Spring Harbor, New York, Book 2: 14.2-14.35.
 • 88. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. 1989. Expression of Cloned Genes in Escherichia coli (chapter 17) in Molecular Cloning. A laboratory manual. Second Edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, Book 3: 17.2-17.44.
 • 89. Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T. 1989. Commonly Used Techniques in Molecular Cloning (Appendix E) in Molecular Cloning. A laboratory manual. Second Edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, Book 3: E.5- E.7.
 • 90. Scharf S.J. 1990. Cloning with PCR. in PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications. Academic Press, Inc., 84-91.
 • 91. Segraves W.A. 1991. Something Old, Some Things New: The Steroid Receptor Superfamily in Drosophila. Minireview. Cell. 67: 225-228.
 • 92. Silhavy T. J., Berman M. L., Enquist L. W. 1984. Experiments with gene fusions. Cold Spring Harbor Laboratory. Cold Spring Harbor, New York.
 • 93. Studier F. W., Rosenberg A. H., Dunn J. J.. Dubendorff J. W. 1990. Use of T7 RNA Polymerase to direct expression of cloned genes. Methods in Enzymology, Goeddel D. V. (ed.), 1985: 60-89.
 • 94. Sun Q., Mayeda A. Hampson R.K., Krainer A.R., Rottman F. M. 1993. General splicing factor SF2/ASF promotes alternative splicing by binding to an exonic splicing enhancer. Genes & Development. 7: 2598-2608.
 • 95. Tamaoki M., Tsugawa H., Minami E.-I., Kayano T., Yamamoto N., Kano-Murakami Y., Matsuoka M. 1995. Alternative RNA products from a rice homeobox gene. The Plant Journal, 7, 6: 927-938.
 • 96. ThummeI C.S., Burtis K. C., Hogness D.S. 1990. Spatial and Temporal Patterns of E74 Transcription during Drosophila Development. Cell, 61: 101-111.
 • 97. Turberg A., Imhof M., Lezzi M., SpindIer K.- D. 1992. DNA-binding properties of an ecdysteroid receptor from epithelial tissue culture cells of Chironomus tentans. lnsect Biochem. Molce. Biol., 22, 4: 343-351.
 • 98. Werner M., Feller A., Messenguy F., Piérard A. 1987. The leader peptide of yeast gene CPA1 is essential for the translational repression of its expression. Cell, 49: 805-813.
 • 99. WiesIander L., PauIsson G., 1992. Sequence organization of the Balbiani ring 2.1 gene in Chironomus tentans. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 89, 10: 4578-4582.
 • 100. Winnacker E.- L. 1987. From Genes to Clones. Introduction to Gene Technology (in English). VCH Verlagsgesellschaft mbH, D-6940 Weinheim. Germany.
 • 101. Zubay G. 1993. Biochemistry. Third Edition. Wm. C. Brown Communications, Inc., Dubuque, IA, USA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-c8cc2590-2f7f-4671-8983-cdc1e7246703
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.