PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 10 | 3 | 110-118
Tytuł artykułu

Wplyw stosowania wlokniny w uprawie bardzo wczesnych odmian ziemniaka na zawartosc wybranych skladnikow w mlodych bulwach

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano wpływ technologii uprawy ziemniaka na wczesny zbiór (bez osłony oraz z zastosowaniem włókniny polipropylenowej) na zawartość wybranych składników odżywczych w bulwach bardzo wczesnych odmian (Aster i Drop). Ziemniaki zbierano po 60 i 75 dniach od sadzenia. Stosowanie osłony z włókniny polipropylenowej przyczyniło się do wzrostu zawartości suchej masy w bulwach średnio o 1,17%, w porównaniu z uprawą bez osłaniania roślin, ale nie miało wpływu na zawartość skrobi, białka i witaminy C w bulwach. Większy wpływ na zawartość badanych składników w bulwach miały: termin zbioru i warunki meteorologiczne w okresie wegetacji ziemniaka. Opóźnienie terminu zbioru przyczyniło się do wzrostu koncentracji składników odżywczych w bulwach. Niezależnie od stosowanej technologii uprawy zawartość suchej masy, skrobi i witaminy C w bulwach obu odmian nie różniła się istotnie, natomiast więcej białka, średnio o 0,14%, zgromadziły bulwy odmiany Aster.
EN
The effect of the potato cultivation technology for early crop (no covering, covering by nonwoven polypropylene) on the some nutrient components content in tubers of very early cultivars (Aster, Drop) was investigated. Potatoes were harvested 60 and 75 days after planting. The result of employing the nonwoven polypropylene covering contributed to increase in the dry matter content in tubers on an average by 1.17%, in comparison with the cultivation without the plant covering, but did not have effect on the starch, protein and vitamin C content in tubers. The content of examined components in potato tubers in greater degree depended on the harvest date and meteorological conditions in the vegetation period of potato. The retarding of harvested date contributed to increase concentration on the nutrient components in tubers. Independently of employed the cultivation technology the contents of dry matter, starch and vitamin C in tubers of both cultivars showed no significant difference, however, higher protein on an average by 0.14% contents in tubers of Aster cultivar.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
3
Strony
110-118
Opis fizyczny
s.110-118,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Podlaska, Siedlce
autor
Bibliografia
 • [1] Friessleben R.: Untersuchungen zum Anbau von Speisefrühkartoffeln unter perforieter Polyethylenfolie. Arch. Acker-u. Pflanzenbau u. Bodenkd., 1984, 2 (28), 133-142.
 • [2] Grześkiewicz H.: Wykorzystanie włókniny w polowej uprawie ziemniaków na bardzo wczesny zbiór. Inst. Ziem., Bonin 1997
 • [3] Kolasa K. M.: The potato and human nutrition. Am. Potato Res., 1993, 70, 375-384.
 • [4] Leszczyński W.: Ziemniak jako produkt spożywczy. Post. Nauk Roln., 1994, 1, 15-29.
 • [5] Leszczyński W.: Wpływ czynników działających w okresie wegetacji ziemniaka na jego jakość. Post. Nauk Roi., 1994, 6, 55-68.
 • [6] Leszczyński W.: Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2000, 4 (25). Supl., 5-27.
 • [7] Lisińska G.: Wpływ różnych czynników na skład chemiczny bulw ziemniaka i jakość otrzymanych z nich czipsów. Zesz. Nauk AR Wrocław, Rozprawy 1981, 31, 5-55.
 • [8] Lutomirska B.: Przyspieszenie akumulacji plonu handlowego u odmian wczesnych przez stosowanie okryw. XXVIII Sesja Nauk. Agrotechnika ziemniaka i wybrane zagadnienia z przechowalnictwa. Inst. Ziem. Bonin, 9-10 marca 1995, s. 49-53.
 • [9] Niederhauser J.S.: International cooperation and the role of the potato in feeding the world. Am. Potato Res., 1993, 70, 385-403.
 • [10] Prośba-Białczyk U., Mydlarski M.: Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór przy zastosowaniu osłony z agrowłókniny. Fragm. Agron., 1998,1 (57), 74-84.
 • [11] Pszczółkowski P., Sawicka B.: Plon bulw bardzo wczesnych odmian ziemniaka uprawianych pod agrowłókniną. VIII Ogólnopol. Zjazd Nauk. nt. „Hodowla roślin ogrodniczych u progu XXI wieku”. AR Lublin, 4-5 lutego 1999, s. 31-34.
 • [12] Reust W.: Culture de pommes de terre primeur sous film en matiere plastique. Rev. Suisse Agricult., 1980, 2 (12), 61-64.
 • [13] Roztropowicz S.: Środowiskowe, odmianowe i nawozowe źródła zmienności składu chemicznego bulw ziemniaka. Fragm. Agron., 1989,1 (21), 33-75.
 • [14] Rutkowska U.: Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności. PZWL Warszawa 1981.
 • [15] Sawicka B.: Przyrodniczy i gospodarczy aspekt stosowania osłon w uprawie wczesnych odmian ziemniaka. Mat. konf. „Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych”. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1999, s. 135-142.
 • [16] Sawicka B., Mikos-Bielak M.: An attempt to evaluate the fluctuation of chemical composition of potato tubers in changing conditions of arable field. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 1995, 419, 95- 102.
 • [17] Sawicka B., Mikos-Bielak M.: Wpływ nawożenia azotem i uprawy pod osłonami na wartość konsumpcyjną bulw ziemniaka. Konf. Nauk. „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie”. AR Wrocław, PTTŻ, KTChŻ PAN, Polanica Zdrój, 8-11 maja 2000, s. 132-133. [18] Somorowska K.: Zmiany zawartości podstawowych składników w bulwach ziemniaka w okresie wegetacji. Ziemniak, 1971, 129-152.
 • [19] Trętowski J., Wójcik A., R.: Metodyka doświadczeń rolniczych. WSRP, Siedlce 1988.
 • [20] Wadas W.: Jakość młodych bulw ziemniaka w przyspieszonej uprawie polowej. Zesz. Nauk. AR Kraków, 364, Sesja Nauk. z. 71. Wartość biologiczna roślin ogrodniczych w nawiązaniu do rynku europejskiego, 12-13 września 2000, s. 195-199.
 • [21] Wadas W., Jabłońska-Ceglarek R.: Wpływ stosowania osłon z włókniny polipropylenowej na jakość bulw ziemniaka wczesnego. Rocz. Nauk. Roi. Seria A, T., 1999,114, z. 3-4, 31-41.
 • [22] Wadas W., Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R.: A possibility of increasing the yield of young potato tubers by using a polypropylene fibre covers. Electr. J. Polish Agric. Univers., Horticulture, 2001, Vol. 4, Issue 2
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-c78ca023-1a67-4522-888f-1f620d9bcadd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.