Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 46 | 2 | 33-49
Tytuł artykułu

Pszenzyto - nowy surowiec dla przetworstwa spozywczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Triticale is a corn plant entirely breeded by man. It joins the characteristic features of wheat and rye. Interest has grown in cultivation of triticale because of its potential productivity, resistance to diseases, low soil and fertilizing requirements, high nutritive quality of grain. High nutritive quality of triticale grain was the reason, why triticale was recognized as an excellent fodder for animals. At the same time the possibility of triticale utilization for food technological purposes had not been seen. Despite of some unfavourable opinions about triticale, the farmers, breeders and food technologists are becoming more and more interested in technological utilization of this corn plant. In many research centres the possibilities of using triticale to technological purposes, mainly in milling, baking and related branches, were intensively studied. Conclusions of the research indicated that new, atractive products can be introduced to the food market.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
46
Numer
2
Strony
33-49
Opis fizyczny
s.33-49,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Grochowska 272, 03-849 Warszawa
autor
autor
Bibliografia
 • [1] Achremowicz B., Tarkowski C., Podgórska E. 1988. Skład chemiczny ziarna, mąki i pieczywa wybranych rodów pszenżyta ozimego. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 32(5-6): 31.
 • [2] Achremowicz B., Wachowicz K. 1989. Stosowanie słodu z pszenżyta w warunkach gorzelni rolniczej. Przem. Ferment. i Owoc.-Warz. 33(6): 6.
 • [3] Amaya A., Pena R. J. 1990. Triticale industrial quality improvement at CIMMYT: Past Present and Future. Proceedings of the Second International Triticale Symposium Passo Fundo, Brazil. 1-5.Oct. 412.
 • [4] Anderson R.A., Stringfellow A.C., Wall J.S., Griffin E.L. 1974. Milling characteristics of Triticale. Food Technol. 28(11): 66.
 • [5] Auerman L.J., Jakowlewa L. W., Barinowa J. A. 1978. Issledowanje chlebo-piekarnych swojstw muki iz ziema Triticale. Chlebop. Kondit. Promyszl. 5: 18.
 • [6] Biskupski A., Bogdanowicz M., Subda H. 1984. Właściwości fizyczne ziarna oraz ilość i jakość białek u jęczmienia jarego, owsa i pszenżyta. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 36(3-4): 73.
 • [7] Biskupski A., Bogdanowicz M., Subda H. 1992. Wartość technologiczna ziarna pszenżyta. Cz.I. Charakterystyka biochemiczna i technologiczna. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 36(3-4): 73.
 • [8] Biskupski A., Bogdanowicz M., Subda H. 1992. Wartość technologiczna ziarna pszenżyta. Cz.II. Współzależności pomiędzy cechami jakościowymi. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 36(3-4): 91.
 • [9] Biskupski A., Maćkowiak W., Subda H., Bogdanowicz M., Ludwiczak A. 1989. Skład chemiczny i właściwości biochemiczne oraz technologiczne ziarna i mąki pszenżytniej. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 33(1-2): 1.
 • [10] Biskupski A., Tarkowski C., Subda H., Bogdanowicz M. 1984. Skład chemiczny i właściwości technologiczne ziarna rodów pszenżyta oraz współzależności pomiędzy niektórymi cechami jakościowymi. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 28(2): 119.
 • [11] Biskupski A., Wolski T., Bogdanowicz M., Subda H., Tymieniecka E. 1982. Charakterystyka biochemiczna i technologiczna ziarna pszenżyta (Triticale). Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 26(6): 461.
 • [12] Boros D. 1990. Pszenżyto w ocenie biologicznej wartości pokarmowej na tle innych zbóż. Biul. IHAR. 173-174: 27.
 • [13] Bushuk W. 1990. Milling and baking characteristics of Triticale. Proceedings of the Second Inernational Triticale Symposium, Passo Fundo, Brazil, l-5. Oct. 407.
 • [14] Ceglińska A. 1991. Możliwość wykorzystania mąki pszenżytniej do wypieku chleba. Przem. Spoż. 45(9): 226.
 • [15] Ceglińska A., Wolski T. 1990. Breeding Triticale for baking quality. Proceedings of the Second International Triticale Symposium, Passo Fundo, Brazil, 1-5.Oct. 531.
 • [16] Drews E., Weipert O., Meyer D. 1976. Orientierende Untersuchungen uber Verarbeitungseigenschaften von inlandischem Triticale. Getreide Mehl u. Brot. 30(11): 285.
 • [17] Dziamba S. 1978. Porównanie plonowania pszenżyta (triticale) z żytem i pszenicą na lekkiej glebie pylastej. Biul. IHAR 133: 77.
 • [18] Gambuś H., Nowotna A., Sokół M. 1994. Próba użycia mąki pszenżytniej z odmiany ,,Grado" do wypieku herbatników. Przem. Spoż. 48(1): 25.
 • [19] Gil Z. 1993. Wartość technologiczna rodów i odmian pszenżyta w zależności od warunków glebowo-klimatycznych. Biul. IHAR 186: 35.
 • [20] Haber T. 1994. Charakeristik und Verwendungsmöglichkeiten der polnischen Triticalesorten. Gerteide Mehl u. Brot. 49(2): 9.
 • [21] Haber T., Dłużewski M., Lewczuk J., Leszczyński K., Sitkowski T. 1990. Wartości technologiczne ziarna i mąki pszenżyta. Cz. II. Przem. Spoż. 44(2-3): 57.
 • [22] Haber T., Haberowa H., Miszczuk A. 1986. Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych skrobi wyizolowanej z ziarna pszenicy, żyta i pszenżyta. Zagadn. Piek. 31 (2): 20.
 • [23] Haber T., Jakubczyk T., Lewczuk J., Leszczyński K., Sitkowski T. 1989. Wartość technologiczna polskich odmian pszenżyta. Cz. I. Fizykochemiczne cechy ziarna i mąki pszenżyta. Przem. Spoż. 43(8): 209.
 • [24] Haber T., Lewczuk J. 1988. Use of Triticale in the baking industry. Acta Alim. Pol. 14(3-4): 123.
 • [25] Haber T., Lewczuk J. 1990. Wartość technologiczna polskich odmian pszenżyta. Cz. IV. Wartość wypiekowa pszenżyta. Przem. Spoż. 44(4-5): 108.
 • [26] Haber T., Lewczuk J., Pachelska A. 1993. Charakterystyka nowych krajowych odmian pszenżyta. Przegl. Zboż. Młyn. 37(8): 13.
 • [27] Haber T., Seyam A.A., Banasik O.J. 1976. Hard Red Winter Wheat, Rye and Triticale. Bakers Dig. 50(6): 24.
 • [28] Jurina E. W., Tiereszczenko L. W. 1977. Ispolzowanie muki Triticale w konditierskom proizwodstwie. Chlebopiek. Kondit. Promyszl. 6: 36.
 • [29] Kissell L.T., Lorenz K. 1976. Performance of Triticale flours in tests for soft wheat quality. Cereal Chem. 53(2): 233.
 • [30] Kozak L., Tarkowski C. 1977. Zawartość składników mineralnych w ziarniakach Triticale, pszenicy i żyta. Roczn. Nauk Roln. seria A. 102(2): 65.
 • [31] Koźmina N.P., Woronowa J.A., Chaczaturian E.J. 1976. Chlebopiekarnyje swojstwa muki triticale. Chlebopiek. Kondit. Promyszl. 11: 22.
 • [32] Lorenz K. 1972. Food uses of Triticale. Food Technol. 26(11): 66.
 • [33] Mazurek J., Długosz W. 1972. Charakterystyka białka w wybranych formach Triticale. Biul. IHAR 3-4: 163.
 • [34] Piech M., Braun I. 1984. Wpływ poziomu nawożenia azotem na zawartość aminokwasów w mące pszenżyta. Zesz. Nauk. AR Szczecin 110: 83.
 • [35] Praca zbior. (pod red. C.Tarkowskiego) 1989. Biologia pszenżyta. PWN, W-wa.
 • [36] Rakowska M. 1988. Wartość pokarmowa polskich odmian pszenżyta. Nowe Roln. 37(3): 23.
 • [37] Rakowska M., Haber T. 1990. Baking quality of winter Triticale. Proceedings of the Second International Triticale Symposium. Passo Fundo, Brazil. 1-5.Oct. 428.
 • [38] Rozbicki J. 1998. Znaczenie gospodarcze i możliwości uprawy pszenżyta ozimego w Polsce. Postępy Nauk Roln. 45/50(5/275): 17.
 • [39] Sitkowski T., Haber T., Lewczuk J. 1990. Wartość technologiczna polskich odmian pszenżyta. Cz.III. Technologia przemiału pszenżyta. Przem. Spoż. 44(1): 18.
 • [40] Subda H., Czubaszek A., Karolini-Skaradzińska Z., Gil Z. 1994. Współzależności między cechami chemicznymi i technologicznymi mąki pszennej, pszenżytniej i żytniej. Zesz.Nauk. AR Wrocław 7(244): 69.
 • [41] Tarkowski C. 1979. Problem białka w hodowli Triticale. Wyniki badań nad Triticale w latach 1977-1978. Mat. publ. IHAR Radzików. 115.
 • [42] Tarkowski C., Kołodziejczyk W. 1974. Wpływ pomarszczenia ziarniaków na wartość materiału siewnego Triticale. Hod. Rośl. Aklim. Nasien. 18(2): 163.
 • l43] Tarkowski C., Wójcik S. 1974. Amino acid composition of protein in Triticale, Wheat and Rye. Genetica Pol. 15(4): 393.
 • [44] Tsen C.C., Hoover W.J., Farrell E.P. 1973. Baking quality of Triticale flours. Cereal Chem. 50(1): 16.
 • [45] Weipert D. 1985. Eigenschaften und Verwendungmöglichkeiten von Triticale. Getreide Mehl u. Brot. 39(10): 291.
 • [46] Wolski T. 1987. Triticale, its history and possible future. Papers read at the Third Feeks Memorial on 28. Oct.
 • [47] Wolski T. 1988. Nowe odmiany pszenżyta ozimego Poznańskiej Hodowli Roślin. Hod Rośl. i Nasien. Biul. Branż. 1: 1.
 • [48] Wolski T., Banaszak Z. 1994. Charakterystyka odmian pszenżyta wyhodowanych w Hodowli Roślin „Danko". Zesz.Nauk. AR Szczecin 162: 273.
 • [49] Wolski T., Tymieniecka E. 1978. Możliwości wprowadzenia pszenżyta ozimego do uprawy w Polsce. Nowe Roln. 1: 8.
 • [50] Wolski T., Tymieniecka E. 1985. Polskie odmiany pszenżyta ozimego w kraju i za granicą. Nowe Roln. 34(10): 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-c6401cbc-bb39-480e-b3df-19315f38785b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.