PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 501 | 61-69
Tytuł artykułu

Ocena fitotoksycznych wlasciwosci metabolitow grzybowych w badaniach in vitro

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Biorąc pod uwagę istotną rolę grzybów w zdrowotności roślin uprawnych w ramach niniejszej pracy badaniom poddano losowo wybrane szczepy 15 gatunków Micromycetes, znanych jako potencjalnie toksynotwórcze, oraz 13 różnych szczepów Aspergillus flavus, izolowanych z fyllosfery roślin różnych stanowisk badawczych. Hodowlę grzybów prowadzono równolegle na dwóch podłożach płynnych o zróżnicowanym składzie. Do testów na fitotoksyczność wykorzystano sterylne płyny pohodowlane. Roślinami testowymi były: Pisum sativum L., Triticum aestivum L. i Brassica napus ssp. oleifera L. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że spośród badanych roślin najbardziej wrażliwy na działanie metabolitów grzybowych był rzepak jary. Ilość wydzielanych toksycznych metabolitów zależała od dostępności składników pokarmowych w pożywce, ale nie od biomasy produkowanej na tych samych podłożach ani też od odczynu płynów pohodowlanych. Potwierdzono, że zdolność do wytwarzania fitotoksycznych metabolitów jest cechą szczepową grzybów strzępkowych niezależną od środowiska, a różne izolaty Apergillus flavus produkujące zbliżoną masę grzybni i metabolity o podobnym odczynie wykazywały różną fitotoksyczność.
EN
Considering essential role of fungi in sanitary condition of cultivated plants 15 selected species Micromycetes well-known as potentially toxin-producing fungi as well as 13 different Aspergillus flavus strains isolated from phyllosphere of cultivated plants, were studied. The fungi were incubated in parallel on two liquid media of diverse composition. Sterile post-growing liquids were used to tests on phytotoxicity. The test plants were: Pisum sativum L., Triticum aestivum L. and Brassica napus ssp. oleifera L. The result of analyses showed, that from among the studied plants the rape was most sensitive on fungal metabolites. The quantity of produced toxic metabolites depended on accessibility of nutrients in the medium, neither on biomass produced on the same medium, nor pH of post-growing liquids. It was confirmed, that the ability to producing phytotoxic metabolites is a strain feature of filamentous fungi independent of the environment. Different strains of Apergillus flavus producing approximate mass of hyphae and metabolites of similar pH showed different phytotoxicity.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
501
Strony
61-69
Opis fizyczny
s.61-69,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Mikrobiologii, Akademia Rolnicza, al.A.Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow
Bibliografia
 • Andrews J.H., Hirano S.S. 1991. Microbial ecology of leaves. Springer-Verlag, New York Inc: 499 ss.
 • Bennett J.W., Christensen S.B. 1983. New perspective on aflatoxin biosynthesis. Adv. Appl. Microbiol. 29: 53-92.
 • Bennett J.W., Deutsch E. 1986. Genetics of mycotoxin biosynthesis, w: Mycotoxins and phytotoxins. Steyn P.S., Vleggaar R. (red.). Elsevier, Amsterdam, London, New York, Tokyo: 51-64.
 • Bothast R.J., Fennell D.L. 1984. A medium for rapid identification and enumeration of Aspergillus flavus and related organisms. Mycologia 66: 365-369.
 • Boutibonnes P., Auffray Y., Malbereke C., Kogho W., Marais C. 1984. Properties antibacteriennes at genotoxiques de 33 mycotoxines. Mycopathologia 87: 43-49.
 • Chełkowski J., Visconti A., Solfrizzo M., Bottalico A. 1984. Formation of mycotoxins by Fusarium species from cereals in Poland. Phytopath. Medit. 23: 43-46.
 • Czachor M. 1985. Wpływ metabolitów wybranych grzybów toksynotwórczych na niektóre mikroorganizmy glebowe i rośliny uprawne. Acta Agr. et Silv., Ser. Agr., XXIV: 85-93.
 • Davis N., Diener W.L., Eldridgr D.W. 1966. Production of aflatoxin B₁ and G₁ by Aspergillus flavus in a semisynthetic medium. Appl. Microb. 14: 378-387.
 • Derridj S. 1996. Nutrients on the leaf surface, w: Aerial plant surface microbiology. Morris. C.E., Nicot P.C., Nguyen-The C. (red.). Plenum Press, New York: 25-42.
 • Dix N.J., Webster J. 1995. Fungal ecology. Chapman & Hall, London, Glasgow, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras: 549 ss.
 • Durbin R.D. 1983. The biochemistry of fungal and bacterial toxines and their mode of action, w: Biochemical plant pathology. J.A. Callow (red.). John Willey & Sons, Chchester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore: 137-162.
 • Elliot L.F., Lynch J.M. 1984. Pseudomonas as a factor in the growth of winter wheat (Triticum aestivum L.). Soil Biol. Biochem. 16: 69-71.
 • Esberg Boysen M. 1999. Molecular identification and quantification of the Penicillium roqueforti group. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Swedish University of Agricultural Sciences, Agraria 154: 38-45.
 • Farber J.M., Sanders G.W. Lawrence G.A., Scott P.M. 1988. Production of moniliformin by Canadian isolates of Fusarium. Mycopathologia 101: 187-190.
 • Hesseltine C.W. 1988. Global significance of mycotoxins, w: Mycotoxins and phytotoxins. Steyn P.S., Vlegger R. (red.), Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo: 1-18.
 • Kączkowski J. 1985. Biochemia roślin. Tom 1. PWN, Warszawa: 361 ss.
 • Lacey J. 1986. Factors affecting myxotoxin production, w: Mycotoxins and phytotoxins. Steyn P.S., Vleggaar R. (red.). Elsevier, Amsterdam, London, New York, Tokyo: 65-76.
 • Mirczink T.G. 1957. O gribach obustawliwajuszczich toksicznost domowa - podzolistnoj poczwy rozlicznoj stopień okulturiennosti. Mikrobiologia XXVII: 255-261.
 • Novacky A. 1983. The effect of disease on the structure and activity of membranes, w: Biochemical plant pathology. J.A. Callow (red.), John Willey & Sons, Chchester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore: 347-367.
 • Preece T.F., Dickinson C.H. (red.) 1971. Ecology of leaf surface micro-organisms. Academic Press, London: 640 ss.
 • Rabie C.J. 1986. Important lesser known toxigenic fungi, w: Mycotoxins and phytotoxins. Steyn P.S., Vleggaar R. (red.). Elsevier, Amsterdam, London, New York, Tokyo: 29-40.
 • Ride J.P. 1983. Cell walls and other structural barriers in defence, w: Biochemical Plant Pathology. J.A. Callow (red.), John Willey & Sons, Chchester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore: 215-236.
 • Schonherr J., Baur P. 1996. Cuticle permeability studies: A model for estimating leaching of plant metabolites to leaf surfaces, w: Aerial plant surface microbiology. Morris C.E., Nicot P.C., Nguyen-The C. (red.). Plenum Press, New York: 1-25.
 • Scott W.E. 1986. Examination of toxic and non-toxic microcystic aerugionosa in the field and laboratory culture, w: Mycotoxins and phytotoxins. Steyn P.S., Vleggaar R. (red.). Elsevier, Amsterdam, London, New York, Tokyo: 41-50.
 • Smyk B. 1996. Grzyby toksynotwórcze a zagrożenia ekotoksykologiczne środowisk przyrodniczych Krakowa. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej XXIV: 113-144.
 • Sutic M., Ayers J.C., Koehler P.E. 1972. Identification and aflaloxin production of moulds isolated from country cured hams. Appl. Microbiol. 23: 656-658.
 • Toyoda H., Tanaka N., Hirai T. 1984. Effect of culture filtrate of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici on tomato cells growth and selection of resistant callus cells to the filtrate. Annals of the Phytopatological Society of Japan 50(1): 53-62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-c2ac84f4-0dd8-4d32-b0fb-e35f723eabf5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.