PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1997 | 43 | 4 | 421-427
Tytuł artykułu

Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej (TLC), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i spektrofotometrii do wykrywania, identyfikacji i oznaczania kumestrolu w pszenżycie ozimym 9Triticosecale Wittm.)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Kumestrol - 8 lakton kwasu 2,4-dihydroksyfenylo-6-hydroksy-3-benzofuranokarboksylowego (C15H18O5) to związek chemiczny o charakterze izoflawonoidu zaliczany do wtórnych metabolitów biorących czynny udział w reakcjach odpornościowych u roślin. Podjęte badania miały na celu wykrycie i oznaczenie zawartości kumestrolu w dwóch odmianach pszenżyta ozimego o różnym stopniu podatności na Sitobion avenae (F). (Dagro podatne, Lasko względnie odporne), w oparciu o podane niżej metody. Ekstrakcję i oczyszczanie kumestrolu ze świeżego materiału roślinnego, zebranego w 5 fazach rozwojowych, wykonano zmodyfikowaną metodą Liwingstone'a i wsp. 1961. Oczyszczone ekstrakty zagęszczano i po doprowadzeniu metanolem do 25 ml analizowano wykorzystując zmodyfikowaną, podwójną, jednokierunkową TLC i HPLC chromatografie (Loper 1968, Graham 1991). Zawartość kumestrolu w badanym materiale roślinnym odczytano z krzywej wzorcowej sporządzonej dla odpowiednich stężeń kumestrolu. Identyfikację kumestrolu przeprowadzono również w oparciu o widmo absorbcyjne roztworu standardowego w zakresie 200-350 nm, które analizowano na spektrofotometrze diodowym. Zastosowane techniki chromatograficzne (TLC i HPLC) oraz spektrofotometria absorpcyjna w UV dowiodły, że są niezwykle efektywne przy wykrywaniu, identyfikacji i oznaczaniu zawartości kumestrolu w badanych odmianach pszenżyta ozimego. Wykazały również, że wysoki poziom kumestrolu, stwierdzony w każdej z analizowanych faz rozwojowych w odmianie Lasko, determinuje prawdopodobnie jej wysoki stopień odporności w stosunku do S. avenae.
PL
The coumestrol, 8 lactone 2,4-dihydroxyphenylo-6-hydroksy-3-benzofuranocarboxyl acid (C15H18O5) is a chemical compound in the nature of the isoflavonoid, numbered among the secondary metabolites taking part in resistance reactions of plants. So, the conducted research - on the ground of the methods mentioned below - aimed at discovering and determining coumestrol content in 2 cultivars of winter triticale about different degree of the susceptibility to Sitobion avenae (F.) (susceptible Dagro, relatively resistant Lasko). Extraction and refining the coumestrol from the fresh plant material, collected in 5 developmental phases, were realized by means of the modified Livingstone's et al. method (1961). All the refined extracts were condensed and, after leading them with some methanol up to 25 ml were chromatographically analysed with the use of the modified, double, one-way, TLC and HPLC (Loper 1968, Graham 1991). Content of the coumestrol in tested plant material was read off from the model curve plotted for the suitable concentration of the coumestrol. The identification of coumestrol and determining its content in tested material were conducted on the ground of the absorptive spectrum of the standard solution within the range of 200-350 nm, which was analysed on the diode spectrophotometer. The two applied chromatographic techniques (TLC and HPLC) and the absorptive spectrophotometry in UV proved them to be very effective during discovering, identifying and determining the content of the coumestrol in the tested cultivars of winter triticale. They also showed that high coumestrol level, found in all the analysed developmental phases regarding Lasko cultivar, probably determines its high degree of resistance to S. avenae.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
43
Numer
4
Strony
421-427
Opis fizyczny
s.421-427, rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
  • Wyzsza Szkola Rolniczo-Pedagogiczna, Prusa 12, 08-110 Siedlce
autor
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-a72d4ae4-4953-4513-9c5d-5ccb92780602
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.