PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 22,Suppl.G | 1-43
Tytuł artykułu

Przeciwpradowe przenikanie i zwrotny transport progesteronu, oksytocyny i prostaglandyny F2 alfa w obszarze wiezadla szerokiego macicy krow w czasie trwania fazy lutealnej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących przeciwprądowego przenikania z krwi żylnej i limfy do krwi tętniczej progesteronu, oksytocyny i prostaglandyny F2α w obszarze więzadła szerokiego macicy u krów będących w fazie lutealnej cyklu estralnego i na tym tle rozpatrzono znaczenie tego procesu w regulacji rozrodu u krowy. Progesteron wytwarzany przez ciałko żółte w czasie fazy lutealnej opuszcza jajnik z krwią żyły jajnikowej i limfą. W obszarze naczyń krezki jajnika (mesovarium) ulega przeciwprądowemu przenikaniu do krwi tętnicy jajnikowej. Powstaje zwiększona lokalna koncentracja progesteronu w tym obszarze, a przez gałąź maciczną tętnicy jajnikowej rów­nież w obszarze macicy i jajowodu. Sugeruje się, że tą drogą zwiększona lokalnie koncen­tracja progesteronu bierze udział w przygotowaniu macicy do spełnienia funkcji wydzielniczej, a szczególnie ma to znaczenie w sekrecji PGF2α. Wykazano również przeciwprądowe przenikanie i transport jajnikowej oksytocyny z krwi żylnej odpływającej z jajnika do krwi tętniczej zaopatrującej zarówno jajnik, jak i przez odgałęzienie tętnicy jajnikowej - macicę i jajowód. Sugeruje się, że lokalna koncentracja oksytocyny w obszarze macicy i jajowodu ma na celu zapoczątkowanie zmian, zarówno naczyniowych, jak i wydzielniczych, związanych ze zbliżającą się luteolizą. Wykazano przeciwprądowe, zwrotne przenikanie PGF2α z krwi żylnej do krwi tętniczej w obszarze krezki macicy (mesometrium), przy czym proces ten z większą intensywnością przebiegał po stronie ciałka żółtego. Proces ten ma za zadanie ochronę aktywnego ciałka żółtego przed luteolizą.
EN
The paper presents the results of own investigations concerning counter-current transfer of progesterone, oxytocin and prostaglandin F2α from venous blood and lymph to arterial blood in the area of broad ligament of uterus in the case of cows going through the luteal phase of estral cycle. The significance of the above-mentioned process in regulation of cow reproduction was examined. Progesterone produced by corpus luteum during the luteal phase leaves the ovary with ovarian vein blood and lymph. It is then subjected, in the area of mesovarium, to counter-current transfer to the blood of ovarian artery. It causes an increase in local concentration of progesterone both in this area and, through the uterine branch of ovarian artery, in those of uterus and oviduct. It may suggest that in this way the locally increased concen­tration of progesterone participates in the preparations of uterus to performing the func­tion of secretion, it is especially important in the case of PGF2α secretion. It was also shown that counter-current transfer and transport of ovarian oxytocin from venous blood, flowing from the ovary, to arterial blood supplying both the ovary and, through the branch of ovarian artery, the uterus and oviduct, takes place as well. It seems that the local concentration of oxytocin in the area of uterus and oviduct is aimed at starting some changes in vasculature and secretion, connected with approaching luteolysis. Counter-current back transfer of PGF2α from venous to arterial blood in the area of mesometrium was also observed. However, this process was more intensive on the side ipsilateral to corpus luteum. It is aimed at protection of active corpus luteum against luteolysis.
Wydawca
-
Rocznik
Strony
1-43
Opis fizyczny
s.1-43,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
Bibliografia
 • Adamowicz S.S., Skipor J., Grzegorzewski W., Stefańczyk-Krzymowska S., Krzymowski T. 1989. The transfer of progesterone from the ovarian surface into the venous blood of mesosalpinx vasculature of gilts. Proc II Int. Symp., Smolenice Castle, Czechoslovakia. Endocrinolo­gy of Farm Animals. Ed K. Boda, pp. 83-89.
 • Alila H.W., Hansel W. 1984. Origin of different cell types in the corpus luteum as characterised by specific monoclonal antibodies. Biol. Reprod., 31: 1015-1025.
 • Anderson L.L., Melampy R.M., Chen C.L. 1966. The uterus and ovarian activity in the pseudo- pregnant rat. Anat. Rec., 154: 306 (Abstr.).
 • Armstrong D.T., Hansel W. 1959. Alternation of the bovine estrous cycle with oxytocin. J. Dairy Sci., 42: 533-542.
 • Auletta F.J., Jones D.S.C., Flint A.P.F. 1988. Does the human corpus luteum secrete neurohy- pophysical hormones? J. Endocrinol., 116: 163-165.
 • Barret J., Whates D.C. 1990. The effect of oxytocin on progesterone secretion and PGF2α on oxytocin secretion from bovine luteal and granulosa cells in vitro. Anim. Reprod. Sci., 1 22: 297-309.
 • Bendz A., Lundgren O., Hamberger L. 1982. Counter current exchange of progesterone and t antypirine between human uteroovarian vessels and of antypirine between the femoral vessels in the cat. Acta Physiol. Scand., 114: 611-616.
 • Brinsfield Т.Н., Hawk H.W. 1973. Control by progesterone of the concentration of lipid droplets in epithelial cells of the sheep endometrium. J. Anim. Sci., 36: 919-922.
 • Cooke R. G., Homeida AM. 1985. Suppression of prostaglandin F2α release and delay of luteolysis after active immunization agonist oxytocin in the goat. J. Reprod. Fertil., I 75: 63-68.
 • Davis A. J., Fleet I.R., Hansford P.A., Harrison F.A., Walker F.M.M. 1984. Pulmonary metabolism of prostaglandin F2α in the conscious non-pregnant cow. J. Physiol. Lon., I 358: 107-118.
 • Dawood M.Y., Khan-Dawood F.S. 1986. Human ovarian oxytocin: its sourse and relationship to steroid hormones. Am. J. Obstet. Gynecol., 154: 756-763.
 • Del Campo C.H., Ginther o.J. 1974. Vascular anatomy of the uterus and the unilateral luteolytic effect of the uterus: histological structure of the uteroovarian vein and ova­rian utery in sheep. Am. J. Vet. Res., 35: 397-399.
 • Doboszyńska Т., Janowicz K., Stefanowski Т., Zamojska D. 1980. Vascularization of the ovary in the period of estrus in the pig. Folia Morphol., Warszawa, 39: 37-53.
 • Doboszyńska Т., Zezula-Szpyra A., Jodczyk K.J. 1990. Morphological basis of the vascular para- ovarian plexus functioning during the estrous cycle in pig and sheep. PWN, Warszawa, Seria D., Monografie, Тom 223.
 • Du Mesni L., Du Buisson F. 1961. Regression unilaterale des corps jaunes apres hysteroctomie partielle chez la truie. Ann. Biol. Anim. Bioch. Biophys., 1: 105-109.
 • Einer-Jensen N., Kotwica J., Krzymowski Т., Stefańczyk-Krzymowska S., Kamiński Т. 1993. Rapid absorption and local redistribution of progesterone after vaginal application in gilts. Acta Vet. Scand., 34: 1-7.
 • Einer-Jensen N., McCracken J.A. 1981. The transfer of progesterone in the ovarian vascular pedicle of the sheep. Endocrinology, 109: 685-690.
 • Einspanier R., Pitzel L., Wuttke W., Hagendortt G., Preu K.D., Kardalinou E., Scheit H. 1986. Demonstration of mRNAs for oxytocin and prolactin in porcine granulosa and luteal cells. Effects of these hormones on progesterone secretion in vitro. FEBS Lett., J 1: 37-40.
 • Fairclough R.J., Moore L.G., McGowan L.T. 1980. Temporal relationship between plasma con­centrations of 13,14-dihydro-15-keto-prostaglandin F and neurophysin I/II around lu­teolysis in sheep. Prostaglandins, 20: 199-208.
 • Fisher T.V. 1965. Local uterine inhibition of the corpus luteum in guinea pig. Anat. Rec., 1 151: 350 (Abstr).
 • Fishman J., Dixon D. 1967. 2-hydroxylation of estradiol by human placental microsomes. Biochemistry, N. Y., 6: 1683-1687.
 • Flint A.P. F., Leat W.F.M., Sheldrick E.L., Steward H.J. 1986. Stimulation of phosphoinositide hydrolysis by oxytocin and the mechanism by witch oxytocin controls prostaglandin synthesis in ovine endometrium. Biochem. J., 237: 797-805.
 • Flint A.P. F., Sheldrick E.L. 1982a. Ovarian secretion of oxytocin is stimulated by prostaglan­dins. Nature, 297: 587-588.
 • Flint A.P. F., Sheldrick E.L. 1982b. Ovarian secretion of oxytocin in the sheep. J. Physiol., 330: 61-62.
 • Flint A.P. F., Sheldrick E.L. 1983. Evidence for a systemic role for ovarian oxytocin in luteal regression in sheep. J. Reprod. Fertil., 67: 215-225.
 • Flint A.P. F., Sheldrick E.L. 1985. Ovarian oxytocin. Oxytocin, Clinical and Laboratory Stu­dies, Excerpta Medica, Amsterdam, New York, Oxford, 335-350.
 • Ford S.P. 1982. Control of uterine and ovarian blood flow throughout the estrus cycle and pregnancy of ewes, sows and cows. J. Anim. Sci., 55 (Suppl.): 32-42.
 • Ford S.P., Chenault J.R. 1981. Blood flow to the corpus luteum-bearning ovary and ipsilateral uterine horn of cows during estrus cycle and early pregnancy. J. Reprod. Fertil., 62: 555-562.
 • Ford S.P., Christenson R. K. 1979. Uterine blood flow of sows during the estrus cycle and early pregnancy. Local effect of the conceptus on the uterine blood supply. J. Reprod. Fertil., 62: 555-562.
 • Ford S.P., Reynolds L.P. 1981. Interaction of estradiol 17 and adrenergic antagonists in controlling uterine arterial blood flow of cows. J. Anim. Sci., 53, Suppl, 317.
 • Ford S.P., Reynolds L.P. 1983. Bole of adrenergic receptors in mediating estradiol 17 stimu­lated increases in uterine blood flow of cows. J. Anim. Sci., 57: 665-671.
 • Ford S.P., Stice S.L., 1985. Effects of the ovary and conceptus on uterine blood flow in the pig. J. Reprod. Fertil., Suppl. 33: 83-90.
 • Ford S.P., Chenault J.R., Echternkamp S.E. 1979. Uterine blood flow of cows during the oestrus cycle and early pregnancy: effect of the conceptus on the uterine blood supply. J. Reprod. Fertil., 56: 53-62.
 • Ford S.P., Reynolds L.P., Bhatnagar R.K., van Orden D.E. 1984. Interaction of ovarian steroids and periarterial α1-adrenergic receptors in altering uterine blood flow during estrus cycle of gilts. Am. J. Obstet. Gynecol., 150: 480-484.
 • Ford S.P., Reynolds L.P., Farley D.B., Bhatnagar R.K., van Orden D.E. 1983. Bole of estrogen and progesterone in altering autonomic function of uterine arteries during the estrus cycle and early pregnancy in gilts. J. Anim Sci., 57 (Suppl), Abstr.337.
 • Ford S.P., Weber L.J., Stormshak F. 1977. Bole of estradiol 17ß and progesterone in regula­ting constriction of ovine uterine arteries. Biol. Reprod., 17: 480-483.
 • Freeman L.C., Currie W.B., 1985. Variations in the oxytocin content on caprine corpora lutea accross the breeding season. Theriogenelogy, 23: 481-186.
 • French L.R., Spennetta B. 1981. Effect of antibodies to progesterone on reproduction of ewes. Theriogenology, 16: 407-418.
 • Fuchs A.R., Behrens О., Helmer H., Liv C.H., Barros C.M., Fields M.J. 1990. Oxytocin and Vasopressin receptors in bovine endometrium and myometrium during the estrous cyc­le and early pregnancy. Endocrinology, 127: 629-637.
 • Fuller G.B., Hansel W. 1970. Begression of sheep corpora lutea after treatment with antibo­vine luteinizing hormone. J. Anim. Sci., 31: 99.
 • Garrett J.E., Geisert R.D., Zavy M.T., Gries L.K., Wetteman R.P., Buchanan D.S. 1988. Effect of exogenous progesterone on prostaglandin F2α release and the interestrous internal in the bovine. Prostaglandins, 36: 85-96.
 • Gavin W. 1913. On the effects of administration of extracts of pituitary body and corpus luteum to milk cows. O. Jl. Exp. Physiol., 6: 13-16.
 • Gawrońska В., Doboszyńska Т., Zezula-Szpyra А. 1992. Lymphatic vessels in the broad ligament of the uterus in swine. Lymphology, 25: 90-96.
 • Gelbke Н.Р., Bottger M., Knupfen R. 1975. Excrection of 2-hydroxyestrone in urine througho­ut human pregnancies. J. Clin. Endocr. Metab., 41: 744-750.
 • Gibbs D.M 1983. High concentration of oxytocin in hypophysial portal plasma. Endocrino­logy, 114: 1216-1218.
 • Gilbert C.L., Lamming G.E., Parkinson Т., Flint A.P.F., Whates D.C. 1989. Oxytocin infusion ; from day 10 after oestrus extends the luteal phase in non pregnant cattle. J. Reprod. Fertil. 86: 203-210.
 • Ginther O.J. 1968. Influence of exogenous progesterone and the uterus on ovarian activity in sheep. Endocrinology, 83: 613-615.
 • Ginther O.J. 1970. Effect of progesterone on length of estrous cycle in cattle. Am. J. Vet. Res., 31: 493-496.
 • Ginther O.J. 1974. Internal regulation of physiologycal process through local venoarterial pathways: A review. J. Anim. Sci., 39: 550-564.
 • Ginther O.J. 1981. Local versus systemic uteroovarian relationship in farm animals. Acta Vet. Scand., 77 (Suppl.): 103-115.
 • Ginther O.J., Del Campo C.H. 1974. Vascular anatomy of the uterus and ovaries and the unilateral luteolytic effect of the uterus. Cattle Amer. J. Vet. Res., 35: 193-203.
 • Ginther O.J., Pope A.L., Casida L.E. 1965. Effect of an intra-uterine plastic coils in ewes. J. Anim. Sci., 24: 918 (Abstr).
 • Ginther O.J., Woody C.O., Janakiraman K., Casida L.E. 1966. Effect of an intra-uterine plastic coil on the oestrous cycle of the heifer. J. Repr. Fertil., 12: 193-210.
 • Ginther O.J., Woody C.O., Kakajan S., Jankiraman K., Casida L.E. 1967. Effect of oxytocin administration on the oestrous cycle of unilaterally hysterectomized heifers. J. Reprod. Fertil., 14: 225-234.
 • Goff A.K., Pontbriand D., Sirois J. 1987. Oxytocin stimulation of plasma 15-keto-13,14-dihy- droprostaglandin F2α uring the oestrous cycle and early pregnancy in the mare. J. Reprod. Fertil. Suppl., 35: 253-260.
 • Greiss F.C.Jr., Anderson S.G. 1969. Uterine vascular changes during the ovarian cycle. Am. J. Obstet. Gynecol., 103: 629-640.
 • Gross T.S., Thatcher W.W., Hansen P.J., Johnson J.W., Helmer S.D. 1988. Presence of an intra­cellular endometrial inhibitor of prostaglandin synthesis during early pregnancy in the cow. Prostaglandins, 35: 359-378.
 • Grzegorzewski W. 1994. Przeciwprądowe przenikanie neuropeptydów i steroidów w obszarze naczyń podstawy mózgu w różnych dniach cyklu płciowego u świń. Praca doktorska. ART, Olsztyn.
 • Grzegorzewski W., Skipor J. 1993. Counter current transfer of testosterone from venous to arterial blood in perihypophyseal cavernosus sinus - carotid rete complex during estrus and early luteal phase of gilts. XIX Congress of Polish Physiol. Society, Toruń, Abstr. 305.
 • Grzegorzewski W., Skipor J., Wąsowska В., Krzymowski Т. 1995. Counter current transfer of oxytocin from the venous blood of the perihypophyseal cavernous sinus to the arterial blood of carotid rete supplying the hypophysis and brain depends on the phase of the estrous cycle in pigs. Biol. Reprod., 52: 139-144.
 • Hafs H.D., Louis T.M., Noden P.A., Oxender W.D. 1974. Control of the estrus cycle with the prostaglandin F2a in cattle and horses. J. Anim. Sci., 38 (Suppl.): 10.
 • Hansel W., Dowd J.P., 1986. New concept of the control of corpus luteum function. J. Re­prod. Fertil., 78: 755-768.
 • Hansel W., Wagner W.C. 1960. Luteal inhibition in the bovine as a result of oxytocin injec­tion, uterine dilation and intrauterine infusions of seminal and preputial fluids. J. Dairy Sci., 43: 796-804.
 • Hansel W., Alila H.W., Dowd J.P., Yang X 1987. Control of steroidogenesis in small and large bovine luteal cells. Aust. J. Biol. Sci., 40: 331-347.
 • Hansel W., Concannon P.W., Łukaszewska J.H. 1973. Corpora lutea of large domestic animals. Biol. Reprod., 8: 222-245.
 • Harms P.G., Malven P.V. 1969. Modification of bovine luteal function by exogenous oxytocin and progesterone. J. Anim. Sci., 29: 25-29.
 • Heap R.B., Fleep I.R., Davis A.J., Goode J.A., Hamon M.H., Walter D.E., Flint A.P.F. 1989. Neurotransmitters and lymphatic-vascular transfer of prostaglandin F2α stimulate ovarian oxytocin output in sheep. J. Endocrinol., 122: 147-159.
 • Heap R.B., Fleet J.R., Hamon M. 1985. Prostaglandin F2α is transferred from the uterus to the ovary in the sheep by lymphatic and blood vascular pathways. J. Reprod. Fertil., 74: 645-656.
 • Henricks D.M., Guthrie D.D., Battaglia F.C., Makowski E.L., Meschia G. 1973. Effect of estrogens on the uterine blood flow of oophorectomized ewes. Am. J. Obstet. Gynecol., 115: 1045- 1053.
 • Hixon J.E., Flint A.P.F. 1987. Effects of luteolytic dose of oestradiol benzoeate on uterine oxytocin receptor concentrations, phosphoinositide turnover and prostaglandin F2α se­cretion in sheep. J. Reprod. Fertil., 79: 457-467.
 • Hixon J.E., Hansel W. 1974. Evidence for prevential transfer of prostaglandin F2α to the ovarian artery following intrauterine administration in cattle. Biol. Reprod., 11: 543- 552.
 • Homanics G.E., Silvia W.J. 1988. Effects of progesterone and estradiol-17 on uterine secretion of prostaglandin F2α in response to oxytocin in ovariectomized ewes. Biol. Reprod., 38: 804-811.
 • Hooper S.B., Watkins W.B., Thorburn G.D. 1986. Oxytocin, oxytocin-associated neurophysins, and prostaglandin F2α concentrations in the utero-ovarian vein of pregnant and nonpregnant sheep. Endocrinology, 119: 2590-2597.
 • Hunter F.H.F., Cook В., Poyser N.L. 1983. Regulation of oviduct function in pigs by local transfer of ovarian steroid and prostaglandins: a mechanism to influence sperm trans­port. Eur. J. Obstet. Gynaec. Reprod. Biol., 14: 225-232.
 • Husling R.L., Fogwell R.L. 1979. The prostaglandin forming cyclooxygenase of ovine uterus: relationship to luteal function. Biol. Reprod., 21: 589-600.
 • Ireland J.J., Fogwell R.I., Oxender W.D., Amos K., Cowley J. 1984. Production of estradiol by each ovary during the estrus cycle in cows. J. Anim. Sci., 59: 764-771.
 • Ivell R.K., Richter D., 1984. The gene for the hypothalamic peptide hormone oxytocin is highly expressed in the bovine corpus luteum: biosynthesis, structure and sequence analysis. EMBO J., 2351-2354.
 • Jaroszewski J., Kotwica J. 1994. Lack of oxytocin effect given into the aorta abdominalis on corpus luteum function in cattle. Acta Vet. Hung., 41 (1).
 • Kaltenbach С.С., Graber J.W., Niswender G.D., Nalbandov A.V. 1968. Luteotropic properties of some pituitary hormones in nonpregnant or pregnant hypopysectomized ewes. Endocri­nology 82: 818-823.
 • Khan-Dawood F.S. 1986. Localization of oxytocin and neurophysin in baboon (Papio anubis) corpus luteum by immunocytochemistry. Acta Endocrinol., 113: 570-575.
 • Khan-Dawood F.S., Dawood M.Y. 1983. Human ovaries contain immunoreactive oxytocin. J. Clin. Endocrinol. Metab., 57: 1129-1132.
 • Khan-Dawood F.S., Marut E.L., Dawood M.Y. 1984. Oxytocin in the corpus luteum of the cynomolgus monkey (Macaca fascicularis). Endocrinol., 115: 570-574.
 • Kieborz K.R., Silvia W.J., Edgerton L.A. 1990. Changes in oxytocin-induced secretion of pro­staglandin F2 during the estrous cycle in sows. Biol. Reprod., 42 (Suppl. 1): 94 (ab­stract).
 • Killam A.P., Rosenfeld C.R., Bartaglia F.C., Makowski E.L., Eschia G. 1973. Effect of estrogens on the uterine blood flow of oophorectomized ewes. Amer. J. Obstet. Gynecol., 115: 1045-1052.
 • Kirton K., Duncan G., Oesterling Т., Forbes A. 1971. Prostaglandins and reproduction in the rhesus monkey. Ann. N. Y. Acad. Sci., 180: 443-455.
 • Knickerbrocker J.J., Thatcher W.W., Foster D.B., Wolfenson D., Bartol F.F., Caton D. 1986.
 • Uterine prostaglandin and blood flow responses to estradiol 17 in cyclic cattle. Prosta­glandins, 31: 757-776.
 • Kotwica G. 1992. Udział oxytocyny i relaksyny w regulacji cyklu rujowego u świń. Acta Acad. Agricult. Tech. Olstenensis 34. Suppl. G.
 • Kotwica G., Dusza L., Ciereszko R., Okrasa S., Schams D. 1990. Oxytocin plasma levels during spontaneous cloprostenol-induced luteolysis in sows. Anim. Reprod., Sci., 22: 109-119.
 • Kotwica J. 1980. Mechanism of prostaglandin F2 penetration from the horn of the uterus to ovaries in pigs. J. Reprod. Fertil., 59: 237-241.
 • Kotwica J. 1988. Udział oksytocyny jajnikowej w regulacji cyklu rujowego u bydła. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., 31 Suppl. C.
 • Kotwica J., Skarżyński D. 1993. Influence of oxytocin removal from the corpus luteum on secretory function and duration of oestrus cycle in cattle. J. Reprod. Fertil., 97: 411-417.
 • Kotwica J., Krzymowski Т., Stefańczyk S., Koziorowski M., Czarnocki J., Ruszczyk T. 1982/1983. A new route of prostaglandin F2 transfer from the uterus into the ovary in swine. Anim. Reprod. Sci., 5: 303-309.
 • Kotwica J., Krzymowski Т., Stefańczyk S., Nowicka R., Dębek J., Czarnocki J., Kuźnia J. 1981. Steroid concentratiing machanism in the sows ovarian vescular pedicle. Adv. Physiol. Sci., 20: 149-152.
 • Kotwica J., Schams D., Meyer H.H.D., Mittermeier Т.Н. 1988. Effect of continuous infusion of oxytocin on lengh of estrous cycle and luteolysis in cattle. J. Reprod. Fertil., 83: 287- 294.
 • Kotwica J., Skarżyński D., Jaroszewski J., Kotwica G. 1991. Effect of norepinephrine on the release of progesterone and ovarian oxytocin in cattle. Anim. Reprod. Sci., 26: 179-191.
 • Kotwica J., Williams G.L., Marchello M.J. 1982. Counter current transfer of testosterone by the ovarian pedicle of the cows: evidence for a relationship to follicular steroidogenesis. Biol. Reprod., 27: 778-789.
 • Koziorowski M., Pesta M. 1989. Counter current transfer of 3H-Progesterone in area of the broad ligament of the uterus in cows. Sec. Inter. Symp. on Farm Anim. Endocr., Smole­nice, Czechosłowacja, Abstr. 18.
 • Koziorowski M., Krzymowski Т., Stefańczyk-Krzymowska S., Czarnocki J., Kotwica J. 1986. Prosta­glandin F2α back transfer from the the broad ligament vasculature into the uterus in the gilts and cows. Biull. Acad. Pol. Sci., Ser. Biol. 34: 75-84.
 • Koziorowski M., Stefańczyk-Krzymowska S., Czarnocki J., Krzymowski Т. 1989a. Counter current transfer of oxytocin in vasculature of cows broad ligament. Bull. Pol. Acad. Sci., Biol. Sci., 37: 109-115.
 • Koziorowski M., Stefańczyk-Krzymowska S., Czarnocki J., Krzymowski Т. 1989b. Counter current transfer and back transport of 3H-PGF2α in the cow's broad ligament vasculature ipsilateral and contralateral to the corpus luteum. Acta Physiol. Pol., 40: 96-103.
 • Koziorowski М., Stefańczyk-Krzymowska S., Okrasa S., Krzymowski Т. 1988. Radioactive prosta­glandin F2α absorption from the uterine lumen into the venous blood and its back transfer from the broad ligament vasculature during early pregnancy of the gilt. Proc. 11th Int. Congr. of Anim. Reprod. Atrificial Insemin., Dublin, Ireland, Abst. 98.
 • Krzymowski Т. 1992. New pathways in animal reproductive physiology - frontiers and per­spectives. J. Physiol. Pharmacol., Vol. 43, Suppl. 1: 15-19.
 • Krzymowski Т., Czarnocki J., Koziorowski M., Kotwica J., Stefańczyk-Krzymowska S. 1986. Counter current transfer of 3H-PGF2α in the mesometrium: a possible mechanism for prevention of luteal regression. Anim. Reprod. Sci., 11: 259-272.
 • Krzymowski Т., Kotwica J., Stefańczyk S. 1981a. Venous-arterial counter courrent transfer of 3H-testosterone in the vascular pedicle of the sow ovary. J. Reprod. Fertil., 61: 317-323.
 • Krzymowski Т., Kotwica J., Stefańczyk S., Nowicka R., Dębek J., Czarnocki J. 1981b. Venous-arte­rial couter current exchange of testosterone, estradiol and progesterone in sow's ova­rian pedicle. Adv. Physiol. Sci., 20: 153-157.
 • Krzymowski Т., Kotwica J., Stefańczyk S., Czarnocki J., Dębek J. 1982a. A subovarial exchange
 • mechanism for the counter current transfer of ovarian steroid hormones in the pig. J. Reprod. Fertil., 65: 457-465.
 • Krzymowski Т., Kotwica J., Stefańczyk S., Dębek J., Czarnocki J. 1982b. Steroid transfer from the ovarian vein to the ovarian artery in the sow. J. Reprod. Fertil., 65: 451-456.
 • Krzymowski Т., Stefańczyk S., Koziorowski M., Czarnocki J., Ruszczyk T., Nowicka R. 1982c. Role of mesosalpinx and oviduct vasculature in the counter current transfer of steroid hormo­nes into the ovary. Anim. Reprod. Sci., 5: 25-39.
 • Krzymowski Т., Kotwica J., Stefańczyk-Krzymowska S., Czarnocki J., Koziorowski M. 1987. Prosta­glandin F2α back transfer from the mesometrium vasculature into the uterus of the gilt during early pregnancy and estrogen-induced pseudopregnancy. Anim. Reprod. Sci., 13: 199-210.
 • Krzymowski Т., Bartlewski P., Skipor J., Grzegorzewski W., Ziemińska A. 1990a. Counter current transfer of hormones from venous into arterial blood in vessels at the base of brain in rabbit. Acta Physiol. Pol., Suppl. 34: 172.
 • Krzymowski Т., Kotwica J., Stefańczyk-Krzymowska S. 1990b. Uterine and ovarian counter cur­rent transfer pathways in the control of ovarian function in the pig. J. Reprod. Fertil., Suppl. 40: 179-191.
 • Krzymowski Т., Skipor J., Grzegorzewski W. 1992. Cavernous sinus and carotid rete of sheep and sows as a possible place for counter current exchange of some neuropeptides and steroid hormones. Anim. Reprod. Sci., 29: 225-240.
 • Krzymowski Т., Stefańczyk S., Kotwica J., Czarnocki J., Glazer Т., Janowski Т., Chmiel J. 1981/1982. 3H-oestradiol-17ß counter current transfer from ovarian vein into ovarian artery in cows. Anim. Reprod. Sci., 4: 199-206.
 • Lafrance M., Goff A.K 1985. Effect of pregnancy on oxytocin-induced release of prostaglan­din F2α in heifers. Biol. Reprod., 33: 1113-1119.
 • Lafrance M., Goff A.K. 1988. Effects of progesterone and estradiol 17 on oxytocin-induced release of prostaglandin F2α in heifers. J. Reprod. Fertil., 82: 429-436.
 • Lamond D.R., Drost M. 1974. Blood supply to the bovine ovary. J. Anim. Sci., 38 (1): 106-112.
 • Lamsa J.C., Kоt S.J., Eldering J.A., Nay M.G., McCracken J.A. 1989. Prostaglandin F2α stimu­lated release of ovarian oxytocin in the sheep in vivo: threshold and dose dependency. Biol. Reprod., 40: 1215-1223.
 • Leaver H.A., Poyser N.L. 1981. Distribution of arachidonic acid and other fatty acids in the lipids of guinea-pig uterus and plasma in relation to uterine prostaglandin synthesis. J. Reprod. Fertil., 61: 325-333.
 • Loeb L. 1923. The effect of extripation of the uterus on the life and function of the corpus luteum in the guinea pig. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 20: 441-464.
 • Loy R.G., Zimbelman R.G., Casida L.E. 1960. Effect of injected ovarian hormone on the corpus luteum of the estral cycle in cattle. J. Anim. Sci. 19: 175-182.
 • Łukaszewska J., Hansel W. 1980. Corpus luteum maintenance during early pregnancy in the cow. J. Reprod. Fertil., 59: 485-493.
 • Magness R.R., Christenson R.K., Fod S.P. 1983. Ovarian blood flow throughout the estrus cycle and early pregnancy. Biol. Reprod., 28: 1090-1096.
 • Mapletoft R.J., Dei, Campo M.R., Ginter O.J. 1976. Local venoarterial pathway for uterine- induced luteolysfs in cows. Proc. Soc. Biol. Med., 153: 189-294.
 • Mares S.E., Casida L.E. 1963. Effect of exogenous oxytocin on the progestogen content of the bovine corpus luteum. Endocrinology, 72: 78-82.
 • McCracken. 1984. Update on luteolysis - receptor regulation of pulsative secretion of pro­staglandin F2α from the uterus. Res in Reprod., 16, 2:1-2.
 • McCracken J.A., Carlson J.C., Glew M.E., Godin J.R., Baird D.T., Green K., Samuelson B. 1972. Prostaglandin F2α identified as a luteolytic hormone in the sheep. Nature New Biol., 238: 129-134.
 • McCracken J.A., Einer-Jensen N. 1976. The counter current transfer of progesterone in the ovarian vascular pedicle. The V Inter. Congr., Hamburg, Fed. Rep. Germany, 320.
 • Meisheri K.D., Hwang O., van Breemen С. 1981. Evidence for two separate Ca2+ pathways in smooth muscle plasmolemma. J. Membr. Biol., 59: 19-25.
 • Meyer H.H.D., Mittermeier Т., Schams D. 1988. Dynamics of oxytocin, estrogen and progestin receptors in the bovine endometrium during the estrous cycle. Acta Endocrinol., 118: 96- 104.
 • Mirando M.A., Bazer F.W., Thatcher W.W., Hansen P.J. 1990a. Endometrial inositol phosphate (IP) turnover in cows is stimulated by oxytocin (ОТ) and reducing during pregnancy. J. Anim. Sci., 68 (Suppl.): 419-420.
 • Mirando M.A., Ott T.L., Vallet J.L., Davis M., Bazer F.W. 1990b. Oxytocin-stimulated inositol phosphate turnover in endometrium is influenced by stage of the estrus cycle, pregnancy and intrauterine infusion of ovine conceptus secretory proteins. Biol. Reprod., 42: 98-105.
 • Mirando M.A., Becker W.C., Whiteaker S.S. 1993. Relationships among endometrial oxytocin receptors, oxytocin-stimulated phosphoinositide hydrolysis and prostaglandin F2α se­cretion in vitro, and plasma concentrations of ovarian steroids before and during corpus luteum regresion incyclic heifers. Biol. Reprod., 48: 874-882.
 • Miyamoto A., Schams D. 1991. Oxytocin stimulates progesterone release microdialeped bovine corpus luteum in vitro. Biol. Reprod., 44: 1163-1170.
 • Mondschein J., Dey S.K., Davis D.L., Hersey R.M., Weisz J. 1985a. Porcine blastocyst (BCs) synthetise catechol estrogens (CE). Am. J. Obstet. Gynecol., 151 Suppl.: 92 (Abstr).
 • Mondschein J., Hersey R.M., Dey S.K., Davis D.L., Weisz J. 1985b. Catechol estrogen formation by pig blastocysts during the preimplantation period: biochemical characterization of estrogen-2 /4-hydroxylase and correlating with aromatase activity. Endocrinology, 117: 2339-2346.
 • Moor M.R., Rowson L.E.A. 1966. Local uterine mechanism affecting luteal function in the sheep. J. Reprod. Fertil., 11: 307-316.
 • Moore L.G., Choy V.J., Elliot R.L., Watkins W.B. 1986. Evidence for the pulsatile release of PGF2α inducing the release of ovarian oxytocin during luteolysis in the ewe. J. Reprod. Fertil., 76: 159-166.
 • Nancarrow C.D., Buckmaster J., Chamley W., Cox R.I., Cumming I.A., Cummins L., Drinan J.P., Findlay J.K., Coding J.R., Restall B.J., Schneider W., Thorburn G.D. 1973. Hormonal changes aro­und oestrus in cow. J. Reprod. Fertil., 32: 320-321.
 • Nett T.M., Niswender G.D. 1981. Luteal blood flow and receptors for LH during PGF2- induced luteolysis: Production of PGE2α and PGF2α during early pregnancy. Acta Vet. Scand. (Suppl.), 77: 117-130.
 • Niswender G.D., Moore R.T., Akbar A.M., Nett T.M., Diekman M.A. 1975. Flow of blood to the ovaries of ewes throughout the estrous cycle. Biol. Reprod., 13: 381-388.
 • Nukker B.G., More N.W., Murphy L., Stone G.M. 1977. Early pregnancy in the ewe: effects of oestradiol and progesterone on uterine metabolism and on embryo survival. Aust. J. Biol. Sci., 30: 279-288.
 • Orden D.E. van, Farley D.B., Reynolds L.P., Ford S.P. 1982. Estrogen-induced uterine hypere­mia: decay of the response. Am. J. Obstet. Gynecol., 142 (Suppl.): 10, Abstr.
 • Orden D.E. van, Farley D.B., Reynolds L.P., Ford S.P. 1983. Estrogen induced uterine hypere­mia: decay of the response. Proc. Soc. Gynecol. Invest., Washington, DC, 10.
 • Ott I., Scott C. 1910. The galactagogue action of the thymus and corpus luteum. Proc. Soc. Exp. Med., 8: 49.
 • Ottobre J.S., Lewis G.S., Thayne W.V., Inskeep E.K. 1980. Mechanism by which progesterone shortens the estrous cycle of the ewe. Biol. Reprod., 23: 1046-1053.
 • Pharazyn A., Foxcroft G.R., Aherne F.X. 1991. Temporal relationship between plasma progeste­rone concentrations in the utero-ovarian and jugular veins during early pregnancy in the pig. Anim. Reprod. Sci., 26: 323-332.
 • Pharriss B.B., Wyngarden L.J. 1969. The effect of prostaglandin F2α on the progesterone content of ovaries from pseudopregnant rats. Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 130: 92-94.
 • Piper P., Vane J.R., Wyllie J.H. 1970. Inactivation of prostaglandins by the lungs. Nature, Lond., 225: 600-604.
 • Pitzel L., Welp K., Holtz W., Konig A. 1984. Neurohypophyseal hormones in the corpus luteum of pig. Neuroendocrinol Lett., 6: 1-5.
 • Pope W.F., Maurer R.R., Stormshak F. 1982. Distribution of progesterone in uterus, broad ligament and uterine arteries of beef cows. Anat. Rec. 245-250.
 • Przała J., Grażul A., Więsak Т., Muszyńska A., Rząsa J. 1986. The effects of oxytocin and vasotocin on the secretion of steroid hormones by porcine luteal cells in early pregnan­cy. Endocrinol. Pol., 37: 125-130.
 • Resnik R., Killam A.P., Bataglia F.C., Makowski E.L., Meschia G. 1974. The stimulation of uterine blood flow by various estrogens. Endocrinology, 94: 1192-1196.
 • Rodgers R.J., O'Shea J.D., Findlay J.K. 1985. Do small and large luteal cells of the sheep interact in the production of progesterone? J. Reprod. Fertil., 75: 85-94.
 • Schallenberger E., Schams D., Bullerman В., Wakter D.L. 1984. Pulsaive secretion of gonado­tropins, ovarian steroids and ovarian oxytocin during prostaglandin-induced regres­sion of corpus luteum in the cow. J. Reprod. Fertil., 71: 493-501.
 • Schams D. 1987. Luteal peptides and intracellular communications. J. Reprod. Fertil., Suppl. 34: 87-99.
 • Schams D., Schallenberger E., Legros J.J. 1985a. Evidence for the secretion of immunoreactive neurophysin I in addition to oxytocin from the ovary in the cattle. J. Reprod. Fertil., 73: 165-171.
 • Schams D., Schallenberger E., Meyer H.H.D., Bullerman В., Breitinger H.J., Enzenhofer G, Koll R., Kruip T.A.M., Walters D.L., Karg H., 1985b. Ovarian oxytocin during the estrus cycle in cattle. Oxytocin, clinical and laboratory studies. Experta Medica, Amsterdam, New York, Oxford, 317-334.
 • Sheldrick E.L., Flint A.P.F. 1985. Endocrine control of uterine oxytocin receptors in the ewe. J. Endocrinol., 106: 249-258.
 • Shemesh M., Hansel W. 1975. Levels of prostaglandin F (PGF) in the bovine endometrium, uterine venous, ovarian artery and jugular plasma during the estrus cycle. Proc. Soc. Exp. Biol. Med.,148: 123-126.
 • Simmons K.R., Hansel W. 1964. Nature of the luteotropic hormone in the bovine. J. Anim. Sci., 23: 136.
 • Skarżyński D., Kotwica J. 1993. Mechanism of noradrenaline influence on the secretion of ovarian oxytocin and progesterone in conscious cattle. J. Reprod. Fertil., 97: 419-424.
 • Skipor J. 1994. Mechanizm przeciwprądowego przenikania hormonów steroidowych i pepty- dowych w naczyniach rete mirabile caroticum i sinus cavernosus u owiec. Praca dok­torska.
 • Soloff M.S., Fields M.J. 1989. Changes in uterine oxytocin receptor concentrations throu­ghout the estrous cycle of the cow. Biol. Reprod., 40: 283-287.
 • Spaziani E., Suddick R. 1967. Hexose transport and blood flow rate in the uterus: effect of estradiol, puromycin and actinomycin D. Endocrinology, 81: 205-211.
 • Staples L.D., Fleet I.R., Heap R.B. 1982. Anatomy of the utero-ovarian lymphatic network and the composition of afferent lymph in relation to the establishment of pregnancy in sheep and goats. J. Reprod. Fertil., 64: 409-420.
 • Stefańczyk-Krzymowska S., Grzegorzewski W., Skipor J., Krzymowski Т. 1992. Effect of unilateral ovariectomy on counter-current transfer of prostaglandin F2α in the area of mesometrium vasculature in the pig. Bulletin of the Polish Academy of Science, Biol. Sci., 40: 31-35.
 • Stefańczyk-Krzymowska S., Krzymowski Т., Einer Jensen N., Kamiński Т., Kotwica J. 1990. Local transfer of prostaglandin F2 from the uterine lumen into the venous and arerial blood and into the uterine, mesometrial and ovarian tissue on Day 18 of pregnency in the pig. Anim. Reprod. Sci., 23: 223-235.
 • Stefańczyk-Krzymowska S., Skipor J., Grzegorzewski W., Wąsowska В., Krzymowski Т. 1994. Local increase of steroid hormone concentration in blood supplying the uterus and oviduct in anaesthetized and conscious gilts. Anim. Reprod. Sci., 37: 35-41.
 • Stice S.L., Ford S.P, Rosaza J.P., van Orden D.E. 1987. Role of 4-hydroxylated estradiol in reducing Ca2+ uptake of uterine arterial smooth muscle cells through potential sensiti­ve channels. Biol. Reprod., 36: 361-368.
 • Tan G.J.S., Tweedale R., Biggs J.S.G. 1982. Oxytocin may play a role in the control of human corpus luteum. J. Endocrinol., 95: 65-70.
 • Thatcher W.W., Wolfenson D., Curl J.S., Rico L.E., Knickerbocker J.J., Bazer F.W., Drost M. 1984. Prostaglandin dynamics associated with development of the bovine conceptus. Anim. Reprod. Sci., 7: 149-176.
 • Thomas G.B., Oldham C.M., Hoskinson R.M., Scaramuzzi R.J. 1985. Use of active immunization to evaluate the role of progesterone during the oestrous cycle of the ewe. In: Reproduc­tion in sheep. Lindsay D.R., Pearce D.T. (eds.), London: Cambridge University Press, 7-9.
 • Ursely J., Leymarie P. 1979. Varying response to luteinizing hormone of two cell types isola­ted from bovine corpus luteum. J. Endocrinol., 83: 303-310.
 • Vighio G.H., Liptrap R.M. 1986. Plasma concentration of oxytocin, prostaglandin and ova­rian steroids during spontaneous luteolysis in the cow. Dornest. Anim. Endocrinol., 3: 209-215.
 • Vollmerhaus В. 1964. Gefssarchitektonische Untersuchungen am Geschlechtsapparat des we­iblichen Hausrindes. Zentralblatt fr Veterinrmedizin., Reiche A. 11: 599-646.
 • Walters D.L., Schams D., Schallenberger E. 1984. Pulsatile secretion of gonadotropins, ova­rian steroids and ovarian oxytocin during the luteal phase of the oestrous cycle in the cow. J. Reprod. Fertil., 71: 479-491.
 • Wathes D.C., Swann R.W. 1982. Is oxytocin an ovarian hormone? Nature, 297: 225-227.
 • Wathes D.C., Pickering B.T., Swann R.W., Porter D.G., Hull M.G.R., Drife J.O. 1982. Neurohy­pophysial hormones in the human ovary. Lancet, 2:410-412.
 • Wathes D.C., Swann W., Pickering B.T., 1984. Variations in oxytocin, vasopressin and neuro- physin concentration in bovine ovary during the oestrus cycle and pregnancy. J. Re­prod. Fertil., 71: 551-557.
 • Wathes D.C., Guldenaar S.E.F., Swann R.W., Webb R., Porter D.G., Pickering B.T. 1986. A combi­ned radioimmunoassay and immunocytochemical study of ovarian oxytocin produc­tion during the periovulatory period in the ewe. J. Reprod. Fertil., 78: 167-183.
 • Wathes D.C., Ayad V.J., McGoff S.A., Morgan K.L. 1989. Effect of active immunization aga­inst oxytocin on gonadotropin secretion and the establishment of pregnancy in the ewe. J. Reprod. Fertil., 86: 653-664.
 • Watkins W.B., Moore L.G. 1987. Effect of systemic intravenous infusion of PGF2α and 13,14- dihydro-15-keto-PGF2α on the release of oxytocin-associated neurophysin from the ova­ry in the ewe. J. Reprod. Fertil., 80: 105-112.
 • Webb R., Mitchell M.D., Falconer J., Robinson J.S. 1981. Temporal relationship between peri­pheral plasma concentrations of oxytocin, progesterone and 13,14-dihydro-15-keto-pro- staglandin F2α during the oestrous cycle and early pregnancy in the ewe. Prostaglan­dins, 22: 443-453.
 • Weems C.W., Lee C.N., Weems S., Vincent D.L. 1988. Distribution of progesterone to the uterus and associated vasculature of cattle. Endocrinol. Japan., 35: 625-630.
 • Williams L.T., Lefkowitz R.J. 1977. Regulation of rabbit myometrial -adrenergic receptors by estrogen and progesterone. J. Clin. Invest., 60: 815-818.
 • Wolfenson D., Thatcher W.W., Drost M., Caton D., Foster D.B., Le Blanc M.M. 1985. Characte­ristic of prostaglandin F measurements in the ovarian circulation during the estrus cycle and early pregnancy in the cow. J. Reprod. Fertil., 75: 491-499.
 • Yuthasastrakol P., Palmer W.M., Howland B.E. 1975. Luteinizing hormone, oestrogen and progesterone levels in peripheral serum of anoestrus and cyclic ewes as determined by radioimmunoassay. J. Reprod. Fertil., 43: 57-65.
 • Zarco L., Stabenfeldt G.H., Quirke J.F., Kindahl H., Bradford G.E. 1988. Release of prostaglan­din F2α and the timing of events associated with luteolysis in ewes with oestrous cycle of different length. J. Reprod. Fertil., 83: 517-526.
 • Zezula-Szpyra A., Doboszyńska Т., Gawrońska В., Penkowski A., Baranowski M. 1992. Morphologi­cal study of the lymphatic vessels in the paraovarian vascular plexus of the sheep. J. Physiol. Pharmacol., Suppl. 1, Vol. 43, 4: 239-240.
 • Zięcik A., Doboszyńska Т., Dusza L. 1986. Concentration of LH, prolactin and. progesterone in early-pregnant and oestradiol-treated pigs. Anim. Reprod. Sci., 10: 215-224.
 • Zimbelman R.G., Pope A.L., Casida L.E. 1959. Effect of exogenous progesterone on the corpus luteum of the bred ewe. J. Anim. Sci., 18: 1327-1232.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-a67ace4a-5179-4be1-b943-5ac375d6a2d6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.