PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 7 | 52-58
Tytuł artykułu

Przemieszczanie magnezu w zlewniach o zróżnicowanej intensywności rolnictwa

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzono badania obiegu magnezu w środowisku rolniczym Przeanalizowano wpływ różnych systemów nawożenia na jego zawartość i formy w glebie oraz pobieranie przez rośliny. Następnie badano przemieszczanie magnezu do wód i wpływ poziomu agrotechniki na jego zawartość w wodach odpływających z zlewni rolniczej Spośród porównywalnych systemów nawożenia tylko nawożenie mineralne powodowało obniżenie zawartości magnezu w roślinach. Nawożenie organiczno- mineralne powodowało wzrost zawartości tego składnika w roślinach. Stwierdzono, że przy ujemnym działaniu nawożenia mineralnego (NPK) na zawartość wymiennego przyswajalnego magnezu w glebie, również nawożenia organiczno-mineralne (obornik + NPK, gnojowica + NPK, słoma + NPK) nie zapewnia utrzymania zasobności gleby w ten składnik Tylko wysokie nawożenie organiczne (gnojowica), gwarantowało, że nie następował spadek zasobności gleb w magnez. Wystąpiło zubożenie gleb w przyswajalny magnez w wyniku zwiększonego pobierania przez duże plony roślin i przemieszczanie magnezu w głąb profilu glebowego na obiektach intensywnie nawożonych. Stężenie magnezu w wodach (odpływy z terenów rolniczych) było uzależnione od intensywności gospodarki rolnej. Na terenach ekstensywnie użytkowanych zawartość magnezu w wodach była zbliżona jak na terenach o minimalnym wpływie gospodarki człowieka. Intensywna gospodarka rolna powodowała dwukrotny wzrost stężenia Mg w wodach Główny wpływ miał tu poziom nawożenia ( zmiany 30-40%) i sposób użytkowania (zmiany 20%).
EN
Research on magnesium in agricultural environment has been conducted The influence of various fertilization systems on the content and forms in soil and on plants uptake has been analysed Then the shift of magnesium into water has been examined as well as the influence of the agrotechnic level on its content in the waters flowing out from an agricultural watershed. Only mineral fertilization, among the comparable fertilization systems, caused a decrease of magnesium in plants Organic and mineral fertilization caused an increase of this component m plants It was ascertained that along the negative influence of mineral fertilization (NPK) on changeable and assimilable magnesium in soil, also organic and mineral fertilization (manure + NPK, swine slurry + NPK, straw + NPK) does not secure keeping this component in soil. Only high organic fertilization (slurry) guaranteed that there was no decrease of magnesium in soil There appeared a reduction of assimilable magnesium as the result of a larger collection by great crops and a shift of magnesium into the soil profile in the objects intensly fertilized The concentration of magnesium in waters (outflow from agricultural regions) was dependant on the inten sity of agriculture In the areas extensively utilized the content of magnesium in waters was close to the region with a minimal influence of economy on human being Intensive agriculture caused a twofold increase of Mg concentration in waters The level of fertilization (changes 30-40%) and the way of utilization (change 20%) was a main influence.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
7
Strony
52-58
Opis fizyczny
s.52-58,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
Bibliografia
  • Dzienia St., Piskier T. , Boligłowa , Wereszczaka J., 1994; Wpływ nawożenia gnojowicą na zawartość makroelementów w wybranych roślinach pastewnych. Biul Magnezol. 4 (51-54)
  • Jackowska J., 1994, Wymywanie Mg, Mn i Fe z gleb w zalezności od temperatury. Biul. Magnezol 4,(77-80)
  • Kaczor A., 1994, Działanie następcze kwaśnego deszczu na poziom magnezu i równowagę kationową w glebie i w roślinach Biul Magnezol 4, (84-86)
  • Koc J. , 1988: Wpływ gnojowicy trzody chlewnej i jej frakcji na plon i skład chemiczny badanych roślin Mater konf „Nawozy organiczne", AR Szczecin, z. 2, (117-125)
  • Koc J. , 1991, Porównywanie wpływu pięciu systemów nawożenia na produkcyjność gleby lekkiej Fragmenta Agronomica, 7, 3 (169-175).
  • Koc J., 1993, Działanie nawozowe gnojowicy trzody chlewnej w świetle 12-letmego statycznego doświadczenia Zesz. Nauk, AR Kraków , 277 (321- 330).
  • Koszański Z., Podsiadło C. , Roy M., 1994, Wpływ intensywnej agrotechniki na plony oraz zawartość magnezu w glebie i roślinach Biul Magnezol. 4, (88-92).
  • Kukułka I., Kozłowski S., 1994, Wodajako źródło magnezu dla zwierząt. Biul. Magnezol 4. (122- 124)
  • Pasternak K. , Floriańczyk B., 1994, Środowisko życia a poziom magnezu. Biul. Magnezol. 5, (21- 23).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-a6146ba4-4a95-4ecd-b34d-28f71db3ec46
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.