PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 04 | 2 | 83-92
Tytuł artykułu

Wpływ węgli brunatnych, osadów ściekowych oraz ich mieszanin i obornika na zawartość kadmu i ołowiu w podłożu glebowym i życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of brown coals, sludge and their mixtures and fym on the content of cadmium and lead in subsoil and italian ryegrass
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 1998-2000 przeprowadzono doświadczenie wazonowe, którego celem było określenie wpływu węgli brunatnych, osadów ściekowych oraz ich mieszanin i obornika na zawartość Cd i Pb w podłożu glebowym i życicy wielokwiatowej odmiany Kroto. W doświadczeniu wykorzystano piasek gliniasty lekki (jako podłoże), węgiel brunatny odmiany ziemistej z Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie i Koninie, osady ściekowe z oczyszczalni w Siedlcach, Łukowie i z Drosedu oraz obornik mieszany. W każdym roku badań zbierano po cztery pokosy trawy. Całkowitą zawartość Cd i Pb w podłożu glebowym i suchej masie trawy oznaczono metodą ICP-AES, po uprzedniej mineralizacji „na sucho” badanych prób. Średnia zawartość kadmu i ołowiu w podłożu glebowym przed rozpoczęciem doświadczenia wynosiła odpowiednio 0,44 i 8,42 mg·kg-1, natomiast po zakończeniu badań 0,33 i 7,09 mg·kg-1 s.m. W suchej masie życicy wielokwiatowej oznaczono średnio od 0,27 do 0,33 mg·kg-1 s.m. kadmu i od 3,33 do 5,14 mg·kg-1 s.m. ołowiu.
EN
The pot experiment was carried out over 1998-2000 which aimed at defining the effect of brown coals, sludge as well as their mixtures and farmyard manure (FYM) on the content of cadmium and lead in subsoil and ‘Kroto’ ryegrass. Pots were filled with light loamy sand (as subsoil). Brown coal from the Sieniawa and Konin mines, sludge from waste treatment plants in Siedlce, Łuków, and Drosed, and mixed farmyard manure were added. In each experiment year ryegrass was harvested 4 times (4 cuts). A total content of cadmium and lead in subsoil and dry matter of ryegrass was determined with the ICP-AES method, following the ‘dry’ mineralization of the samples. The average content of cadmium and lead in subsoil before the experiment was, respectively, 0.44 and 8.44 mg・kg-1, and after the experiment – 0.33 and 7.09 mg・kg-1 d.m. On average, from 0.27 to 0.33 mg・kg-1 d.m. of cadmium and from 3.33 to 5.14 mg・kg-1 d.m. of lead were found.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
04
Numer
2
Strony
83-92
Opis fizyczny
s.83-92,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Podlaska, ul.Prusa 14, 08-110 Siedlce
Bibliografia
 • Anke M., 1987. Kolloguien des Institut für Pflanzenernuhrung. Jena 2, 110-118.
 • Bell M.J., McLaughlin M.J., Wright G.C., Cruickshank A., 1997. Inter – and intra – specific variation in accumulation of cadmium by peanut, soybean and novybean. Aust. J. Agric. Res. 48, 1151-1160.
 • Ciećko Z., Wyszkowski M., Żołnowski A., Kozon E., 2000. Plonowanie i skład chemiczny kukurydzy uprawianej na glebie zanieczyszczonej kadmem. Zesz. Nauk. Kom. PAN Człowiek i środowisko 26, 253-257.
 • Filipek-Mazur B., Mazur K., Nowosad B., 1996. Zależność między zawartością metali ciężkich w glebie i runi pastwiskowej a stanem zagrożenia owiec pasożytami przewodu pokarmowego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 434/II, 659-663.
 • Gorlach E., 1991. Zawartość pierwiastków śladowych w roślinach pastewnych jako miernik ich wartości paszowej. Zesz. Nauk AR w Krakowie, Rolnictwo 34, 13-22.
 • Gorlach E., Gambuś F., 1996. Badania nad możliwością ograniczenia pobierania kadmu przez rośliny z gleb zanieczyszczonych tym metalem. Rocz. Glebozn. 47 (3/4), 31-39.
 • Gworek B., Giercuszkiewicz-Bajtlik M., 2004. Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych w aspekcie ochrony gleb i wód w aktach prawnych Unii Europejskiej i Polski. Rocz. Glebozn. LV (2), 151-161.
 • Japony M., Young S.D., 1994. The solid-solution equilibration of lead and cadmium in polluted soils. E. J. Soil Sci. 45, 59-70.
 • Kabata-Pendias A., 1998. Biogeochemia ołowiu. Zesz. Nauk. Kom. PAN Człowiek i środowisko 21, 9-17.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeocemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa.
 • Kalembasa S., Tengler Sz., 2004. Rola węgla brunatnego w nawożeniu i ochronie środowiska. Wyd. AP w Siedlcach, Monografie 53.
 • Kalembasa S., Pakuła K., Becher M., 1999. Zawartość makro- i mikroskładników w osadach ściekowych, produkowanych w wybranych oczyszczalniach regionu siedleckiego. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura 77, 125-128.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., 1997. Wpływ nawożenia osadami surowymi i kompostowanymi z miejskich oczyszczalni ścieków na wysokość plonu oraz zawartość kadmu i niklu w Życicy trwałej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 448b, 149-155.
 • Patorczyk-Pytlik B., 2000. Wpływ formy nawozu wapniowego i magnezowego oraz dodatku węgla brunatnego na pobranie kadmu przez kukurydzę. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 471, 1081-1088.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 w sprawie komunalnych osadów ściekowych, 2002. Dz. U. 02.134.1140 z dnia 27 sierpnia 2002 r.
 • Ryś R., 1985. Normy Ŝywieniowe zwierząt. PWRiL Warszawa.
 • Szczepaniak W., 1996. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. PAN Warszawa.
 • Underwood E., 1971. śywienie mineralne zwierząt. PWRiL Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-a5714491-da3e-4354-9d57-ba7a6940b450
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.