PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 26 | 3 |
Tytuł artykułu

Association between the polymorphism of bovine beta4-defensin gene and milk traits in Holstein-Friesian cows as computed for standard [305 days] and the whole lactation

Warianty tytułu
PL
Zaleznosc miedzy polimorfizmem genu bydlecej defensyny beta4 a cechami mlecznosci krow hf w okresie 305-dniowej i pelnej laktacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Associations were studied between the polymorphic forms of bovine β4-defensin gene and milk traits in cows during the standard (305 days) and the whole lactation. The study was carried out In the years 2004-2007 on 207 Holstein-Friesian cows yielding on the average 9600 kg milk/year. The animals were in their first to fifth lactation, maintained in loose barn and fed ad libitum with TMR (total mixed ration) composed of maize silage, wilted grass silage and concentrates supplemented with minerals and vitamins. The diets were formulated according to the INRA standards. Milk production data were collected from the individual cows’ records during their consecutive lactations.The RFLP-NlaIII method was used to identify the polymorphic forms of β4-defensin gene (C and T).A total of 616 records of standard and 837 of the whole lactation for milk, milk fat and milk protein yield and fat and protein content of milk were statistically evaluated using one-trait repeatability animal model with DMU package.The cows of CC genotype yielded more milk than cows of genotype CT during both the standard (+181 kg, P≤0.05) and the whole lactation (+241 kg, P≤0.05). The CT cows produced milk with higher protein content (P≤0.01 and P≤0.05 for standard and whole lactation, respectively), but the protein yield did not differ significantly between the two genotypes in question. Moreover, no significant differences were identified in fat content of milk between the CC and CT genotype, but the fat field was higher (P≤0.05) in homozygous CC cows.
PL
Poszukiwano zależności między formami polimorficznymi genów bydlęcej β-defensyny 4 a cechami mleczności krów w okresie 305-dniowej (standard) i pełnej laktacji dla ewentualnego wykorzystania wyników w selekcji bydła mlecznego. Badania przeprowadzono na danych uzyskanych z kontroli użytkowości 207 krów rasy hf (przeciętna roczna wydajność 9600 kg mleka) w latach 2004-2007. Krowy znajdowały się w 1-5 laktacji, były utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej oraz żywione do woli według systemu TMR dawkami złożonymi z kiszonki z kukurydzy, kiszonki z przewiędniętych traw oraz mieszanki pasz treściwych uzupełnianymi mieszanką mineralno-witaminową. Dawki bilansowano według INRA. Próbki mleka pobierano od poszczególnych krów w okresie całej laktacji. Genotypy β-defensyny 4 (C i T) oznaczano metodą RFLP-NlaIII. Do analizy statystycznej wykorzystano 837 rekordów dotyczących pełnej laktacji oraz 616 rekordów dotyczących laktacji 305-dniowej. W analizie uwzględniono wydajność mleka, tłuszczu i białka oraz procent tłuszczu i białka z wykorzystaniem jednocechowego, powtarzalnościowego modelu zwierzęcego, w pakiecie DMU. Krowy o genotypie CC produkowały istotnie więcej mleka niż krowy o genotypie CT, zarówno w okresie laktacji 305-dniowej,jak pełnej (odpowiednio +181 kg i +241 kg). Mleko krów o genotypie CT zawierało istotnie więcej białka niż mleko krów o genotypie CC, jednak między omawianymi genotypami nie udowodniono istotnych różnic w wydajności tego składnika. Nie stwierdzono także różnic między genotypami w zawartości tłuszczu w mleku. Wydajność tłuszczu była istotnie wyższa w grupie krów o genotypie CC.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
26
Numer
3
Opis fizyczny
p.191-198,ref.
Twórcy
autor
 • Polish Academy of Sciences, Jastrzebiec, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
autor
autor
autor
Bibliografia
 • AARBIOU J., TJABRINGA G.S., VERHOOSEL R.M., NINABER D.K., WHITE S.R.,PELTENBURG L.T., RABE K.F., HIMESTRA P.S., 2006 – Mechanisms of cell death induced by the neutrophil antimicrobial peptides alpha-defensins and LL-37. Inflammation Research 55, 119-127.
 • BAGNICKA E., STRZAŁKOWSKA N., FLISIKOWSKI K., SZREDER T., JÓŹWIK A.,PRUSAK B., KRZYŻEWSKI J., ZWIERZCHOWSKI L., 2007 – The polymorphism in the β4-defensin gene and its association with production and somatic cell count in Holstein-Friesian cows.Journal of Animal Breeding and Genetics 124, 150-156.
 • BAGNICKA E., SZREDER T., STRZAŁKOWSKA N., KRZYŻEWSKI J., ZWIERZCHOWSKI L., 2006 – Ekspresja genów defensyn w komórkach mleka kóz i krów w powiązaniu ze stanem zdrowia wymienia (Defensin gene expression in milk cells of cattle and goats as related to the udder health) Sympozjum Sprawozdawcze: „Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt” (Report Symposium „Molecular and Physiological aspects of reproduction and nurtition of animals). In Polish. March 2-3, Jabłonna, p. 2.
 • BRAHMACHARY M., SCHÖNBACH CH., YANG L., HUANG E., TAN S.L., CHOWDHARY R.,KRISHNAN S.P.T., LIN CH.Y., HUME D.A., KAI CH., KAWAI J., CARNINCI P., YOSHIHIDE H., BAJIC V.B., 2006 – Computational promoter analysis of mouse, rat and human antimicrobial peptide-coding genes. BMC Bioinformatics 7, supplement 5:S8, http://www.biomedcentral.com/content/ pdf/ 1471-2105-7-S5-S8.pdf.
 • BRAIDA L., BONIOTTOA M., PONTILLO A., TOVO P.A., AMOROSO A., CROVELLA S.,2004 – A single-nucleotide polymorphism in the human beta-defensin 1 gene is associated with HIV-1 infection in Italian children. AIDS 18, 1598–600.
 • BRAUNSCHWEIG M., HAGGER C., SREANZINGER G., PUHAN Z., 1999 – Associations between casein haplotypes and milk production traits of Swiss brown cattle. Journal of Dairy Science 83, 1387-1395.
 • BRYM P., KAMIŃSKI S., RUŚĆ A., 2004 – New SSCP polymorphism within bovine STAT5A gene and its associations with milk performance traits in Black-and-White and Jersey cattle. Journal of Applied Genetics 45, 445-452.
 • CIRCO R., SKERLAVAJ B., GENNARO R., AMOROSO A., ZANETTI M., 2002 – Structural and functional characterization of hBD-1(Ser35), a peptide deduced from a DEFB1 polymorphism.Biochemical and Biophysical Research Communications 293, 586-592.
 • DE SMET K., CONTRERAS R., 2005 – Human antimicrobial peptides: defensins, cathelicidins and histatins. Biotechnology Letters 27, 1337- 47.
 • DIAMOND G., KAISER V., RHODES J., RUSSELL J.P., BEVINS C.L., 2000 – Transcriptional regulation of beta-defensin gene expression in tracheal epithelial cells. Infection and Immunity 68,113-119.
 • GOLDAMMER T., ZERBE H., AAR A., SCHUBERTH H.J., BRUNNER R.M., KATA S.R.,SEYFERT H.M., 2004 – Mastitis icreases mammary mRNA abundance of β-defensin 5, tolllike-receptor 2 (TLR2), and TLR4 but not TLR9 in cattle. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology 11, 174-185.
 • HOLLOX E.J., ARMOUR J.A., BARBER J.C., 2003 – Extensive normal copy number variation of a beta-defensin antimicrobial-gene cluster. American Journal of Human Genetics 73, 591-600.
 • JUREVIC R.J., BAI M., CHADWICK R.B., WHITE T.C., DALE B.A., 2003 – Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in human β-defensin 1: high-throughput SNP assays and association with Candida carriage in Type I diabetics and nondiabetic controls. Journal of Clinical Microbiology 41, 90-96.
 • KANAI N., FUJI. T., SAITO K., YOKOHAMA T., 1994 – Rapid and simple method for preparation of genomic DNA from easily obtainable clotted blood. Journal of Clinical Pathology 47, 1043-1044.
 • KUSS A.W., GOGOL J., GELDERMANN H., 2003 – Associations of a polymorphic AP-2 binding site in the 5’-flanking region of the bovine β-lactoglobulin gene with milk proteins. Journal of Dairy Science 86, 2213-2218.
 • LEHRER R.I., GANZ T., 2002 – Defensins of vertebrate animals. Current Opinion in Immunology 14, 96-102.
 • LIEFERS S.C., TE PAS M.F.W., VEERKAMP R.F., VAN DER LENDE T., 2002 – Associations between leptin gene polymorphisms and production, live weight, energy balance, feed intake, and fertility in Holstein Heifers. Journal of Dairy Science 85, 1633-1638.
 • MADSEN P., JENSEN J., 2000 – A User’s to DMU. A Package for Analysing Multivariate Mixed Models. Version 6. Release 4. National Institute of Animal Science, Tjele, Denmark.
 • O’BRIEN S.J., WOMACK J.E., LYONS L.A., MOORE K.J., JENKINS N.A., COPELAND N.G.,1993 – Anchored reference loci for comparative genome mapping in mammals. Nature Genetics 3,103-112.
 • PAWAR R.S., TAJANE K.R., JOSHI C.G., RANK D.N., BRAMKSHTRI B.P., 2007 – Growth hormone gene polymorphism and its association with lactation yield in dairy cattle. Indian Journal of Animal Sciences 77, 884-888.
 • ROOSEN S., EXNER K., PAUL S., SCHRÖDER J.M., KALM E., LOOFT C., 2004 – Bovine β-defensins: identification and characterization of novel bovine β-defensin genes and their expression in mammary gland tissue. Mammalian Genome 15, 834-842.
 • RYAN L.K., RHODES J., BHAT M., DIAMOND G., 1998 – Expression of beta-defensin genes In bovine alveolar macrophages. Infection and Immunity 66, 878-881.
 • RYNIEWICZ Z., ZWIERZCHOWSKI L., BAGNICKA E., FLISIKOWSKI K., MAJ A.,KRZYŻEWSKI J., STRZAŁKOWSKA N., 2003 – Association of the polymorphism at defensin gene loci with dairy production traits and milk somatic cell count in Black-and-White cows. Animal Science Papers and Reports 21, 209-222.
 • RYNIEWICZ Z., ZWIERZCHOWSKI L., BAGNICKA E., KRZYŻEWSKI J., STRZAŁKOWSKA N., 2002 – Preliminary investigations on the polymorphism of defensin gene in cattle – relation with milk somatic cell count. Animal Science Papers and Reports 20, 125-131.
 • SCHNEIDER J.J., UNHOLZER A., SCHALLER M., SCHAEFER-KORTIG M., KORTIG H.C.,2005 – Human defensins. Journal of Molecular Medicin 83, 587-595.
 • SIADKOWSKA E., ZWIERZCHOWSKI L., OPRZĄDEK J., STRZAŁKOWSKA N., BAGNICKA E., KRZYŻEWSKI J., 2006 – Effect of polymorphism in IGF-1 gene on production traits in Polish Holstein-Friesian cattle. Animal Science Papers and Reports 24, 225-237.
 • SURESH A., VERMA C., 2006 – Modelling study of dimerization in mammalian defensins. BMC Bioinformatics 7, supplement 5:S17, http://www.pubmedcentral. nih.gov/picrender.fcgi?artid=1764 473&blobtype=pdf
 • TARVER A.P., CLARK D.P., DIAMOND G., RUSSELL J.P., ERDJUMENT-BROMAGE H.,TEMPST P., COHEN K.S., JONES D.E., SWEENEY R.W., WINES M., HWANG S., BEVINS C.L., 1998 – Enteric β-defensin: molecular cloning and characterization of a gene with inducible intestinal epithelial cell expression associated with Cryptosporidium parvum infection. Infection and Immunity 66, 1045-1056.
 • VANKEERBERGHEN A., SCUDIERO O., DE BOECK K., MACEK M.JR, PIGNATTI P.F.,VAN HUL N., NUYTTEN H., SALVATORE F., CASTALDO G., ZEMKOVA D., VAVROVA V., CASSIMAN J.J., CUPPENS H., 2005 – Distribution of human β-defensin polymorphisms In various control and cystic fibrosis populations. Genomics 85, 574-581.
 • WOJDAK-MAKSYMIEC K., KMIEĆ M., ZUKIEWICZ A., 2006 – Associations between defensin polymorphism and somatic cell count in milk and milk utility traits in Jersey dairy cows. Journal of Veterinary Medicine. A, Physiology, Pathology, Clinical Medicine 53, 495-500.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-a48c8b83-d4b2-4ede-a54e-71e6fd5387cf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.