Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
1997 | 42 | 4 |
Tytuł artykułu

The helminthofauna of farmed deer [Cervidae] in Poland

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The work involved the necropsy of 28 deer (9 red deer, 1 maral, 1 Eld’s deer, 1 Pere David’s deer and 16 fallow deer), as well as coproscopic study of several hundred faecal samples. A total of 23 nematode species and one tapeworm species were discovered. All the deer studied had nematode infections in their abomasum and it was the number of such parasites which was greatest (up to 17,960 individuals per deer). The richest species composition also related to abomasal nematodes, with 13 species noted. Of the parasites recorded, only two (O. drozdzi/O. ryjikovi and S. suppereri) were first records for Poland, with the remaining 21 being common parasites of deer inhabiting the country’s open hunting grounds. Evidence for the very considerable exchange of parasites between red deer and fallow deer was noted and the co-occurrence of these species has clearly exerted a significant influence on their helminthofaunas, whose species compositions are very similar. In spite of this, there are clear differences in the prevalence, intensity and percentage index of intensity of some infections.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
42
Numer
4
Opis fizyczny
p.225-229
Twórcy
autor
 • W. Stefański Institute of Parasitology, Polish Academy of Sciences, Twarda 51-55, 00-818 Warszawa, Poland
autor
 • W. Stefański Institute of Parasitology, Polish Academy of Sciences, Twarda 51-55, 00-818 Warszawa, Poland
 • W. Stefański Institute of Parasitology, Polish Academy of Sciences, Twarda 51-55, 00-818 Warszawa, Poland
autor
 • W. Stefański Institute of Parasitology, Polish Academy of Sciences, Twarda 51-55, 00-818 Warszawa, Poland
Bibliografia
 • Ambrosi M., Manfredi M. T., Lanfranchi Р. 1993. Pattern of abomasal helminths in fallow deer farming in Umbria (central Italy). Veterinary Parasitology, 47, 81-86.
 • Cancrini G., Persiani A., Corselli A. 1983. Prima signalazione in Italia di Nematodirus roscidus, Apteragia quadrispiculata e Ostertagia drozdzi, rinvenuti in Dama dama. Parassitologia, 25, 13-15.
 • Demiaszkiewicz A. 1985. Elaphostrongyloza - nowa parazytoza jeleniowatych w Polsce. Medycyna Weterynaryjna, 41, 616-618.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1986. Laboratoryjna diagnostyka różnicowa protostrongylidoz jeleniowatych. Medycyna Weterynaryjna, 42, 660-663.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1987a. Skład gatunkowy oraz ekstensywność inwazji jeleniowatych w wybranych łowiskach przez nicienie z rodziny Protostrongylidae. Wiadomości Parazytologiczne, 33, 57-62.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1987b. Elaphostrongylus cervi Cameron, 1931 in European red deer (Cervus elaphus) in Poland. Acta Parasitologica Polonica, 32, 171-178.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1987c. Niektóre aspekty epizootiologii elaphostrongylozy jeleni w Puszczy Białowieskiej. Medycyna Weterynaryjna, 43, 208-211.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1989a. First description of male and redescription of female of Onchocerca garmsi Bain et Schulz-Key, 1976, a parasite of red deer. Acta Parasitologica Polonica, 34, 161-165.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1989b. Nicienie tkankowe z nadrodziny Filarioidea występujące u przeżuwaczy w Polsce. Wiadomości Parazytologiczne, 35, 315-321.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1991. Dipetalonema rugosicauda (Bohm et Supperer, 1953) (Nematoda, Filarioidea), a species of roe deer tissue parasite new to Poland. Acta Parasitologica Polonica, 36, 78-82.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1992. Onchocerca skrjabini Ruchljadev, 1964, a new parasite of roe deer in Poland. Acta Parasitologica, 37, 25-27.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1993. Redescription of Onchocerca jakutensis (Gubanov, 1964) (Nematoda, Filarioidea). Acta Parasitologica, 39, 124-127.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1994. Występowanie mikrofilarii Dipetalonema rugosicauda (Bohm et Supperer, 1953) u sarn w wybranych łowiskach. Wiadomości Parazytologiczne, 40, 99-102.
 • Demiaszkiewicz A. W. 1995. Badania nad nicieniami tkankowymi z podrodziny Onchocercinae Leiper, 1911 występującymi u dzikich i domowych przeżuwaczy w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1-104.
 • Demiaszkiewicz A. W., Drożdż J. 1990. The roe deer, Capreolus capreolus L., as a new host of Onchocerca flexuosa (Wedl, 1856) (Nematoda, Filarioidea). Acta Parasitologica Polonica, 35, 315-318.
 • Drożdż J. 1961. Wymiana pasożytów między zwierzyną płową (Cervidae) a przeżuwaczami domowymi. Wiadomości Parazytologiczne, 7, Suppl. 2, 287-291.
 • Drożdż J. 1963. Helmintofauna zaaklimatyzowanego w Polsce jelenia sika (Cervus nippon). Wiadomości Parazytologiczne, 9, 129-132.
 • Drożdż J. 1965. Studies on helminths and helminthiases in Cervidae. I. Revision of the subfamily Ostertagiinae Sarwar, 1956 and an attempt to explain the phylogenesis of its representatives. Acta Parasitologica Polonica, 13, 445-481.
 • Drożdż J. 1966. Studies on helminths and helminthiases in Cervidae. II. The helminth fauna in Cervidae in Poland. Acta Parasitologica Polonica, 14, 1-13.
 • Drożdż J. 1967. Studies on helminths and helminthiases in Cervidae. III. Historical formation of helminthofauna in Cervidae. Acta Parasitologica Polonica, 14, 283-300.
 • Drożdż J. 1974. The question of genetic isolation and of permanent coincidence of some species of the subfamily Ostertagiinae. Proceedings of Third International Congress of Parasitology, 25-31 August 1974, Munich, Vol. 1, 477-478.
 • Drożdż J. 1995. Polymorphism in the Ostertagiinae Lopez-Neyra, 1947, and comments on the systematics of these nematodes. Systematic Parasitology, 32, 91-99.
 • Drożdż J. A record of Spiculopteragia suppereri (Nematoda, Trichostrongylidae) in farmed Elaphurus davidianus (Cervidae) in Poland. Acta Parasitologica, (in press).
 • Drożdż J., Bezubik B. 1993. The epidemiological situation of parasite infections in wild ruminants. Wiadomości Parazytologiczne, 39, 95-98.
 • Drożdż J., Dudziński W. 1993. Changes in the intensity of infection of the roe deer, Capreolus capreolus ( L.), with abomasum nematodes in relation to host density in a hunting ground. Acta Parasitologica, 38, 29-32.
 • Drożdż J., Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 1989. Kształtowanie się helmintofauny żubrów (Bison bonasus L.) i jeleniowatych (Cervidae) w Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Parazytologiczne, 35, 571-576.
 • Drożdż J., Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 1992. The helminth fauna of roe deer Capreolus capreolus (L.) in a hunting area inhabited by red deer, elk and European bison (Borecka Forest, Poland) over the yearly cycle. Acta Parasitologica, 37, 83-88.
 • Drożdż J., Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 1993. Sesonal changes in the helminth fauna of Cervus elaphus (L.) from Słowiński National Park (Poland). Acta Parasitologica, 38, 85-87.
 • Drożdż J., Demiaszkiewicz A. W., Lachowicz J. 1994. The effect of culling red deer, Cervus elaphus (L.), on their helminth fauna in the Słowiński National Park (Poland). Acta Parasitologica, 39, 92-94.
 • Drożdż J., Lachowicz J., Demiaszkiewicz A., Sulgostowska T. 1987. Abomasum nematodes in field and forest roe deer Capreolus capreolus (L.) over yearly cycle. Acta Parasitologica Polonica, 32, 339-348.
 • Hinaidy H. K., Prosi H. 1978. Spiculopteragia suppereri sp. nov. (Trichostrongylidae: Nematoda), ein neuer Parasit bei Cerviden. Zeitschrift für Parasitenkunde, 58, 65-72.
 • Jancev J. 1981. Complementary description of the species Ostertagia drozdzi Jancev, 1977 and Skrjabinagia ryjikovi Jancev, 1977 in fallow deer (Dama dama L.) in Bulgaria. Helminthologia, 18, 83-89.
 • Mason P. 1994. Parasites of deer in New Zealand. New Zealand Journal of Zoology, 21, 39-47.
 • Mason P. C., Gladden N. R. 1983. Survey of internal parasitism and anthelmintic use in farmed deer. New Zealand Veterinary Journal, 31, 217-220.
 • McKenna P. B., Charleston W. A. G., Hughes P. L. 1981. Cooperia pectinata (Nematoda: Trichostrongylidae) in New Zealand. New Zealand Veterinary Journal, 29, 26-27.
 • Misiewicz J. 1994. Zarażenie jeleniowatych (Cervidae) nicieniami płucnymi w trzech regionach Polski. Sylwan, 88, 21-26.
 • Misiewicz J., Demiaszkiewicz A. W. 1993. Występowanie i ekstensywność inwazji nicieni płucnych u jeleni, danieli i sarn w lasach olsztyńskich i śląskich. Medycyna Weterynaryjna, 49, 137-138.
 • Misiewicz J., Demiaszkiewicz A. W. 1994. Występowanie larw nicieni z rodziny Protostrongylidae w ślimakach lądowych w lasach olsztyńskich i śląskich. Wiadomości Parazytologiczne, 40, 167-172.
 • Mylrea G. E., Mulley R. C., English A. W. 1991. Gastrointestinal helminthosis in fallow deer (Dama dama) and their response to treatment with anthelmintics. Australian Veterinary Journal, 68, 74-75.
 • Ślusarski W. 1955. Studia nad europejskimi przedstawicielami przywry Fasciola magna (Bassi, 1875) Stiles, 1894. 1. Ponowne wykrycie ogniska inwazji u jeleni na Śląsku. Acta Parasitologica Polonica, 3, 1-59.
 • Ślusarski W. 1956. Dalsze studia nad europejskimi przedstawicielami Fasciola magna (Bassi, 1875) Stiles, 1894. 2. Rozmieszczenie i biologia pasożyta w Polsce. Wiadomości Parazytologiczne, 2, 165-166.
 • Tarczyński S. 1954. Wehrdickmansia cervipedis (Wehr et Dickmans, 1935) Caballero, 1954 pasożytem jelenia Cervus elaphus L. w Polsce. Acta Parasitologica Polonica, 2, 209-222.
 • Zalewska-Schonthaler N., Szpakiewicz W. 1987. Helmintofauna przewodu pokarmowego łosi i sarn w Puszczy Rominckiej. Wiadomości Parazytologiczne, 33, 63-65.
 • Zdzitowiecki K., Drożdż J., Malczewski A., Żarnowski E. 1977. Trematodes of genus Paramphistomum Fischoeder, 1901 in ruminants of Poland. Bulletin de lʼAcadémie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Biologiques, 8, 537-539.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-9816d8d8-f93c-43ef-bcb2-62ca85ab730a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.