Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 43 | 09 | 18-21
Tytuł artykułu

Przemysl spirytusowy w Polsce na przelomie wiekow Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, 02-766 Warszawa, ul.Nowoursynowska 166

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Autor omówił zagadnienie makrootoczenia i jego elementy. Makrootoczenie (otoczenie globalne) to kompleks warunków funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa w danym systemie własności, miejscu, czasie, sektorze lub systemie gospodarczym. Analiza tego makrootoczenia jest elementem składowym wspomnianej poprzednio analizy strategicznej. Szczególny wpływ na sytuację ekonomiczną w otoczeniu globalnym ma przynależność do określonych branż. Na przykład gorzelnictwo rolnicze w Polsce znajduje się w fazie schyłkowej i stan ten się pogłębia. Natomiast branże strategiczne mogą liczyć na wszelkiego rodzaju priorytety systemowe i finansowe. Liberalizacja warunków handlu na świecie spowodowała zwiększenie wpływu pojedynczego przedsiębiorstwa na jego otoczenie w wielu aspektach. Zarazem ta sama liberalizacja przyczynia się do wzmożenia aktywności czarnorynkowej. Analiza makrootoczenia dokonywana jest w sześciu segmentach: ekonomicznym, technologicznym, społecznym, demograficznym, politycznym i prawnym. Otoczenie ekonomiczne to czynniki określone przez rozwój ogólnogospodarczy i sytuację w sektorze lub branży w aspekcie krajowym i międzynarodowym. Autor zanalizował i zilustrował tabelami składniki otoczenia ekonomicznego takie jak: produkt krajowy brutto, stopa wzrostu, trendy, inflacja, akcyza, stopa procentowa, rentowność, stopa bezrobocia, siła nabywcza ludności. Zagregowana informacja o wskaźnikach ekonomicznych w skali sektora lub przemysłu może stanowić sygnał dla przedsiębiorstw słabych o konieczności zreformowania ich struktury lub strategii. W przypadku polskiego przemysłu spirytusowego większość składników otoczenia ekonomicznego oddziałuje niekorzystnie.
EN
Author discussed the problem related to macro-environment and its elements. The macro-environment (global environment) it's the complex of conditions for activity of concrete institution in real property system, place, time, sector or economical system. Analysis of this global environment is the element of strategic analysis. Belonging to concrete branch has particular influence on economical situation in macro-environment. For instance agricultural distilling in Poland is situated in the declining phase and this state is changing for the worse. Liberality of trade in the World caused that the influence of institution on environment is still bigger in many aspects. In the same time this liberality is generating activity of black market. Analysis of environment is performed in six segments: economical, technological, social, demographic, political and lawful. Economical environment means the factors definite by all-economic development and situation in the sector or branch. Author analysed and illustrated with tabular form the components of economical environment. These components there are: domestic gross product, growth rate, trends, inflation, excises, percent rate, profitability, unemployment rate, people purchasing power. Integrated information about economical factors in the sector or industry scope can be the signal for weak institution about necessity to do the reform of the structure or strategy. In the case of Polish spirit industry the majority of components of environment is influencing disadvantageously.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
43
Numer
09
Strony
18-21
Opis fizyczny
s.18-21,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, 02-766 Warszawa, ul.Nowoursynowska 166
Bibliografia
  • [1] Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE Warszawa, 1996.
  • [2] Surdykowska S. T.: Prywatyzacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.
  • [3] Martin H. P., Schuman H.: Pułapka globalizacji. Wydawnictwo Śląskie, 1999, s. 249 za International Herald Tribune, 30 sierpnia 1995 r.
  • [4] Kupczyk A., Alberski M., Kaźmierski J.: „Kształtowanie się wpływów z przemysłu spirytusowego w dochodach budżetu państwa w ostatnich pięciu latach w zależności od wysokości podatku akcyzowego (wielkość „szarej strefy", porównanie sytuacji w innych krajach)". Wystąpienie w dniu 22 czerwca 1999 r. na posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. „Dochody budżetowe państwa i sytuacja gospodarstw rolnych a kondycja przemysłu spirytusowego".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-880120ba-53e6-4139-876a-2fb52daa77d3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.