PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 7 | 44-48
Tytuł artykułu

Zawartość magnezu i wapnia we krwi oraz ich wpływ na poziom wybranych związków lipidowych u cieląt w okresie intensywnego wzrostu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono na cielętach w okresie od urodzenia do szóstego tygodnia życia, z wyodrębnieniem trzech przedziałów wiekowych: I grupa- 1 tygodniowe, II. grupa - 3 tygodniowe, i HI grupa - 6 tygodniowe. W pracy badano zawartość magnezu w erytrocytach oraz magnezu i wapnia w surowicy krwi z uwzględnieniem ich wpływu na poziom niektórych związków lipidowych. Stwierdzono najniższą zawartość magnezu w erytrocytach (śr. 1,921 mmol/1) oraz w surowicy krwi (śr 0,633 mmol/1) u cieląt 6 tygodniowych, najwyższą natomiast u cieląt 3 tygodniowych (odpowiednio: 3,445 mmol/1 i 0,858 mmol/1) Poziom wapnia najwyższy był w grupie I (2,870 mmol/1), najniższy w grupie II (1,997 mmol/1). Triglicerydy, cholesterol całkowity i fosfolipidy wykazywały najwyższe wartości u cieląt 3-tygodniowych - tak jak poziom magnezu.
EN
The calves from 1 to 6 weeks old were investigated with regard to three periods of growth: group I - age 1 week, group II - age 3 weeks and group III - age 6 weeks. In the experiment contents of magnesium in red blood cells and magnesium and calcium in blood serum were investigated with regard to consideration of theirs effect on a level of selected lipids The contents of magnesium in red blood cells (1.921 mmol/1) and in serum (0. 633 mmol/1) of calves 6 weeks old were found to be the lowest while the highest one- in calves 3 weeks old (in red blood cells - 3.445 mmol/1, and in serum- 0.858 mmol/1) The highest level of calcium was observed in the group I (2.870 mmol/1), the lowest one- in the group II (1.997 mmol/l). Triglycerides, total cholesterol and phospholipids were stabilized on the highest level in calves 3 weeks old- just the same as the level of magnesium.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
7
Strony
44-48
Opis fizyczny
s.44-48,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczecinski, Szczecin
Bibliografia
 • Aleksandrowicz J., Radomska K., Graczyk A., Konarski J, (1991): Badania zawartości Mg i Ca w populacji polskiej na podstawie analizy włosów Biul. Magnezol. PTMag, 2, (23-25).
 • Altura B.T, Brust M., Bloom S„ Barbour R.L, (1990); Magnesium dietary intake modulates blood lipid levels and atherogenesis. Proc. Natl. Acad. Sci USA, 87, (5), (1840-1844).
 • Biernat 1.(1987): Wpływ diet wysokotłuszczowych z niedoborem wapnia i magnezu na hipolipemiczne działanie fenofibratu u szczurów doświadczalnych Cz.l Badania ogólne. Bromat, 20, (I), (8-15).
 • Borowiecka E., Rydlewska- Sadowska W., Mirocza M., (1991): Porównawcza analiza wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych u ochotników przyjmujących preparaty magnezu dostępne w kraju. Terapia i leki, 12, (307-316)
 • Chorąży W., (1988): Magnez-niedoceniany kation w diagnostyce i terapii. Farm. Pol., 12,(705-709).
 • Deptuła W., Smolik M, Smolik B., Belina G., Szenfeld I, Tokarz B., Szudaj T, (1992): Wyniki badań hematologiczno- immunologicznych u bydła utrzymywanego w oborach przemysłowych. Przegl Hod., 5, (15-18)
 • Deptuła W., Smolik M., Smolik B., Belina G., Szenfeld J., Tokarz B., Szudaj T., (1993): Wyniki badań biochemicznych u bydła utrzymywanego w oborach przemysłowych. Przegl. Hod., 3, (9-11).
 • D'erilM.G, TrottiR, (1991): Magnesium- clinical significance and assay methods. Miles Italiana S.p.A. Padwa.
 • Dorynek Z., (1983); Kształtowanie się niektórych wskaźników fizjologicznych we krwi cieląt w zależności od ich wieku i żywienia matek Rocz. AR, Poznań, (rozprawa habilitacyjna), 130, (1).
 • Durlach J., (1991): Magnez w praktyce klinicznej. PZWL Warszawa
 • Gumińska M., (1990)- Chemiczne substancje toksyczne w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka Polska Akad Nauk- Oddział w Krakowie, (223-226)
 • Hejłasz Z, Sapeta A., (1984): Próba komputerowej diagnozy zaburzeń metabolicznych u nowo narodzonych cieląt. Med Wet. 40, 9, (545-548).
 • Hłyńczak A J., Szyszka K , Fabisz L, Urbańska A., Fokt M, Giebas K., Wnuczyński K., Woźniak Z , (1984): Niektóre wskaźniki biochemiczne w surowicy krwi krów rasy neb o przeciętnej i zwiększonej mleczności. Zesz. Nauk. Post. Nauk Roln., 267, (363-368).
 • Juszczak J. , Dobicki A., Szulc T, (1982): Zasady wychowu cieląt. PWRiL
 • Kłopocki T., Winnicka A, (1992): Wartości prawidłowe podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii SGGW, (15-19)
 • Kozowicz A., Niedworek E., Braczkowski R., Parfiniewicz B , (1994) Zmiany stężenia jonów magnezu w surowicy krwi pod wpływem przezprzełykowej stymulacji serca Biul Magnezol. PTMag, 4,(118-122)
 • Krzewicki J., (1989): Magnez w ostrym zapaleniu trzustki Wiad Lek , 42, 8, (525-528).
 • Kukuła J., Kozłowski S., (1994): Woda jako źródło magnezu dla zwierząt Biul. Magnezol PTMag, 4, (122-124).
 • Lichodziejewska B., Kłoś J., (1993): Magnez w kardiologu, szybka kariera niedocenianego jonu Kardiologia Polska, 2, (126-130)
 • Młodecki H., Piekarski L., (1987): Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWiL
 • Orowicz W., (1994): Zawartość magnezu w surowicy krwi i jego wpływ na równowagę lipidową u zwierząt poligastrycznych. Biul. Magnezol. PTMag, 5,(11-14)
 • Pasternak K., Pasternak L., (1995): Magnez i wapń w surowicy krwi u dzieci. Biul. Magnezol. PTMag,6,(5-7)
 • Radomska K. , Graczyk A., Konarski J. , (1994): Zawartość makro i mikroelementów w organiźmie dzieci polskich w oparciu o analizę włosów. Biul Magnezol. PTMag, 5, (30-32).
 • Skotnicki A.B., (1989) Rola niedoboru magnezu w powstawaniu miażdżycy i jej powikłań. Biul. Magnezol PTMag, Kraków, 1, (18-23).
 • Stec A., (1985) Znaczenie przemian magnezu u przeżuwaczy. Med.Wet., 41, 12, (753-756).
 • Szmidt M., (1979): Laboratory Testag in Veterinary Medicine. Diagnosis and Clinical Monitoring. Boehringer Mannheim GmbH , (76-78)
 • Sznajderman M, Zawadzki Z.,( 1986) Cholesterol frakcji HDL,, HDL2 i HDL3 w różnych typach hyperlipoprotememn w zależności od występowania klinicznych cech miażdżycy. Kardiologia Polska, 29, 3, (194-203).
 • Zgirski A., Gondko R, (1981): Obliczenia biochemiczne PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-6f00afe8-63e2-4d9c-a832-e883220a05fa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.