PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 15 | 5 | 307-318
Tytuł artykułu

Ograniczona dostepnosc skladnikow odzywczych w srodowisku jako induktor wzrostu opornosci drobnoustrojow na czynniki antymikrobiologiczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Limited availability of nutrients in environment as inducer of increase in the resistance of micro-organisms against antimicrobial factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W dostępnej literaturze pojawiają się doniesienia świadczące o tym, że ograniczona dostępność składników pokarmowych w środowisku wzrostu drobnoustrojów indukuje ich oporność na czynniki antymikrobiologiczne. Celem przeprowadzonych doświadczeń była weryfikacja tej hipotezy badawczej. Określono wpływ ograniczonej dostępności składników pokarmowych w medium hodowlanym, na oporność drobnoustrojów Enterococcus faecalis, Proteus vulgaris i Pseudomonas aeruginosa na działanie wybranych środków dezynfekcyjnych: formaldehydu, nadtlenku wodoru oraz IV-rzędowych soli amoniowych. Wyznaczenie minimalnych stężeń hamujących wzrost drobnoustrojów w 90 % (wskaźnik MIC₉₀%, ang. minimal inhibitory concentration) i minimalnych stężeń bójczych (wskaźnik MBC, ang. minimal bactericidal concentration) badanych środków dezynfekcyjnych wykonano metodą zawiesinową. Analizę zmian profilu białek ogólnych drobnoustrojów przeprowadzono metodą elektroforezy jednokierunkowej w warunkach denaturujących (SDS-PAGE). Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono wpływu ograniczonej dostępności składników pokarmowych w pożywce oraz czasu trwania hodowli na wzrost oporności drobnoustrojów poddanych działaniu wybranych środków dezynfekcyjnych. Najskuteczniejsze działanie bójcze wobec Enterococcus faecalis wykazały IV-rzędowe sole amoniowe, a w przypadku komórek Proteus vulgaris i Pseudomonas aeruginosa ekspozycja na formaldehyd. Stwierdzono także, że hodowla komórek Pseudomonas aeruginosa, prowadzona na podłożu o ograniczonej dostępności składników pokarmowych, indukowała zmiany profilu białek ogólnych tych drobnoustrojów.
EN
In the reference literature available, there are reports that the limited availability of nutrients in the culture medium of micro-organisms induces their resistance against antimicrobial factors. The objective of the conducted experiments was to verify this research hypothesis. The effect was determined of the limited availability of nutrients in a culture medium on the resistance of Enterococcus faecalis, Proteus vulgaris, and Pseudomonas aeruginosa against the action of three selected disinfection agents: formaldehyde, hydrogen peroxide, and quaternary ammonium salts. A suspension method was applied to determine MIC₉₀% (minimal inhibitory concentration), i.e. minimal concentration levels inhibiting the growth of micro-organisms in 90% disinfection agents studied, and MBC (minimal bactericidal concentration), i.e. minimal, bactericidal concentration levels. The analysis of changes in the profile of total proteins of micro-organisms was performed using a single-direction electrophoresis method under denaturing conditions (known as SDS-PAGE method, i.e. sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). Based on the experiments accomplished it was found that neither the limited availability of nutrients in the culture medium nor the time of incubation had any impact on the increase in the resistance of microorganisms treated by the three selected disinfectants. The quaternary ammonium salts proved to have the most effective bactericidal activity against Enterococcus faecalis, whereas in the case of Proteus vulgaris and Pseudomonas aeruginosa cells - the formaldehyde agent. It was also found that the incubation of Pseudomonas aeruginosa cells grown in a medium with a limited availability of nutrients induced changes in the profile of general proteins of this micro-organism.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
5
Strony
307-318
Opis fizyczny
s.307-318,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydz. Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 48, 60-627 Poznań
autor
 • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydz. Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 48, 60-627 Poznań
autor
 • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydz. Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 48, 60-627 Poznań
Bibliografia
 • [1] Blum H., Beier H., Gross H., J.: Improved silver staining of plant proteins, RNA and DNA in polyacrylamide gels. Electroporesis, 1987, 8 (1), 93-99.
 • [2] Bradford M.M.: A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein- dye binding. Anal. Biochem., 1976, 72, 248-254.
 • [3] Brzostek K.: Mechanizmy regulacji czynników wirulencji Yersinia enterocolitica. Post. Mikrobiol., 2004, 43 (1), 7-38.
 • [4] Burbianka M.: Mikrobiologia żywności. PZWL, Warszawa 1983.
 • [5] Dahm H., Strzelczyk E.: Żyjące lecz nie dające się hodować bakterie. Post. Mikrobiol., 2004, 43, 251-265.
 • [6] Giard J.C., Hartke A., Flahaut S., Boutibonnes P., Auffray Y.: Glucose starvation response in Enterococcus faecalis JH2-2: survival and protein analysis. Res. Microbiol., 1997, 148, 27-35.
 • [7] http://www.ietu.katowice.pl/wpr/Aktualnosci/Czestochowa/Referaty/Smylla.pdf
 • [8] Jones T., Gill C. O., McMullen. L.M.: The behavior of log phase Escherichia coli at temperatures below the minimum for sustained growth. Food Microbiol., 2002, 19, 83-90.
 • [9] Kunicki-Goldfinger W.J.H.: Życie bakterii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.
 • [10] Laemmli U.K.: Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature, 1970, 222, 680–685.
 • [11] Lange R., Hengge-Aronis R.: Growth phase-regulated expression of bolA and morphology of stationary-phase Escherichia coli cells are controlled by the novel sigma factor σS. J. Bacteriol., 1991, 173, 4474-4481.
 • [12] Mossel D.A.A.: The examination of foods for Enterobacteriaceae using a test of the type generally adapted for the detection of salmonellae. J. Appl. Bacteriol.,1963, 24, 444-452.
 • [13] Myszka K., Czaczyk K.: Ograniczona dostępność składników odżywczych w środowisku wzrostu jako induktor zmian metabolicznych u bakterii heterotroficznych. Post. Mikrobiol., 2006, 45 (2), 87-95.
 • [14] Pichereau V., Hartke A., Yanick A.: Review. Starvation and osmotic stress induced multiresistances influence of extracellular compounds. Int. J. Food Microbiol., 2000, 55, 19-25.
 • [15] Rince A., Flahaut S., Auffray Y.: Identification of general stress genes in Enterococcus faecalis. Int. J. Food Microbiol., 2000, 55, 87-91.
 • [16] Schubert R.: The use of arginine brillantgreen glucose peptone broth (ABGP Medium) as a primary culture medium for Pseudomonas aeruginosa. Zbl. Bakt. Hyg. B, 1989, 187, 266-268.
 • [17] Siegle D.A., Kolter R.: MiniReview. Life after log. J. Bacteriol., 1992, 174 (2), 345-348.
 • [18] Tadeusiak B.: Wrażliwość na środki dezynfekujące szczepów Candida albicans izolowanych ze środowiska szpitalnego. Roczn. PZH,1998, 49, 73-86.
 • [19] Trojanowska K., Giebel H., Gołębiowska B.: Mikrobiologia żywności. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-57d9e35b-85b8-4c2b-a439-3d678d36c8e0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.