PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 7 | 39-43
Tytuł artykułu

Zastosowanie żelu krzemionkowego modyfikowanego cynkonem w analizie śladowej jonów magnezu

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badano sorpcję jonów 14 metali (Na, K, Mg, Ca, Al, Zn, Cu, Cd, Pb, Mn, Fe(III), Cr(III), Co i Ni) na żelu krzemionkowym impregnowanym mieszaniną cynkonu i Aliquatu 336. Wyznaczono względne pojemności sorpcji dla tych jonów w zakresie pH 1-9 oraz wyznaczono stężenia HCl i HCl04 potrzebne do elucji związanych metali. Metale alkaliczne nie były wiązane przez sorbent, jony Mg2+ były wiązane przy pH>8 w przeciwieństwie do jonów pozostałych metali. Wszystkie związane metale można wyeluować rozcieńczonymi roztworami HC104 bez elucji odczynnika chelatującego z sorbentu. Sorbent zastosowano do zatężania śladowych ilości jonów magnezu z roztworu wodnego przed ich oznaczaniem metodą ASA do oczyszczania soli magnezu od zanieczyszczeń wapniem, do rozdzielania mieszanin jonów metali metodą kolumnowej chromatografii ekstrakcyjnej oraz do dodatkowego oczyszczania roztworów niektórych soli od śladowych ilości Zn, Pb, Cd i Cu. Efektywność oczyszczania od jonów metali ciężkich potwierdzono metodą woltamperometrii inwersyjnej.
EN
The sorption of 14 metal species (Na, K, Mg, Ca, Al, Zn, Cu, Cd, Pb, Mn, Fe(III), Cr(III), Co and Ni) on silica gel, impregnated with a mixture of zincon and Aliquat 336, was investigated. The relative capacities of the sorbent toward the metal ions were determined in the pH range 1-9, as were the concentrations of HCl and HC104 required for elution of the retained metals Alkali metal ions were not retained on the sorbent, Mg2+ were retained from solutions at pH>8, contrary to other metals ions. All the retained metals could be eluted with dilute solutions of HC104 without elution of the chelating agent from the sorbent. The sorbent was used for the preconcentration of trace amounts of magnesium ions from aqueous solution before their determination by AAS, for the purification of magnesium salts from impurities of calcium, for the separation of metal ion mixtures by column-extraction chromatography, and for additional purification of some salt solutions from trace amounts of Zn, Pb, Cd and Cu. The effectiveness of purification from heavy metals ions was confirmed by anodic stripping voltammetry.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
7
Strony
39-43
Opis fizyczny
s.39-43,wykr.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Medyczna, Lublin
Bibliografia
 • Brajter K., Dąbek-Złotorzyńska E., (1985) A Chelate-Forming Resin Prepared by the Modification of Anion-Exchange Resin Amberlyst A-26 with Thoron and Its Application"- Mikrochim. Acta 2,3 (179-186)
 • Braun T., Ghersini G.,-Eds., (1975) „Extraction Chromatography", Akademia Kiado, Budapeszt.
 • Kocjan R., (1992) „Additional Purification of Some Salts by Using Silica Gel Modified with Calmagit as a Sorbent" - Sep Sci. and Technol, 27 (409-417).
 • Kocjan R, (1991)„Sorpcja metali na żelu krzemionkowym modyfikowanym chromotropem 2B" - Chem. Anal , 36(473-481).
 • Kocjan R., (1992) „Silica Gel Modified with Titan Yellow as a Sorbent for Separation and Preconcentration of Trace Amounts of Heavy Metals from Alkaline Earth or Alkali metal Salts"- Analyst 117 (741-744),
 • Kocjan R., (1995) „Extraction of Zincon with Aliquat 336 in Chloroform" - Acta Pol. Pharm., 52, 4 (345-348)
 • Kocjan R, Garbacka M, (1994) „Additional Purification of Alkali or Alkaline Earth Salts by Using Silica Gel Modified with Pyrocatechol Violet as a Sorbent"- Talanta41 (131-133).
 • Kocjan R., Przeszlakowski S., (1988) „Retention of Heavy Metals and Their Separation on Silica Gel Impregnated with a Mxture of Aliquat 335 and Nitroso-R-Salt"- Chem Anal., 33 (419-425).
 • Minczewski J., Chwastowska J., Dybczyński R., (1973) „Analiza śladowa", WNT Warszawa.
 • Mizuike A., (1983) „Enrichment Techniques for Inorganic Trace Analysis" Springer Verlag, Berlin
 • Myasoedowa G.V., Sawin S.B, (1984) „Chelatoobrazujuszczie sorbenty" Nauka, Moskwa
 • Przeszlakowski S., Soczewiński E., Kocjan R., Gawęcki J., Mchno Z, (1985). „Sposób wytwarzania sorbentów selektywnych do wykrywania i izolowania jonów metali ciężkich" - Patent nr 128 743, Polska
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-5710f7bc-9fad-4665-b80c-a1ac23ea1709
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.