PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 23 | 1 | 73-90
Tytuł artykułu

Influence of biometric parameters and bonitation of cold-blooded stallions on the results of performance tests

Warianty tytułu
PL
Wplyw parametrow biometrycznych i bonitacji ogierow zimnokrwistych na wynik prob dzielnosci
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The studies covered the population of 87 Polish cold-blooded stallions subjected to performance tests during the years 1999-2005 in northeastern Poland. The analyzed group of breeding stallions was divided into two groups considering the ownership sector. The detailed analysis covered the influence of biometric parameters and bonitation of stallions on the results of performance tests (initial and main part). During the covered years an increase in values of basic biometric parameters of stallions subjected to field draught tests was found and the average withers height of private stallions was statistically much lower than in case of State-owned breeding stallions. The results of initial performance tests indicate good preparation of stallions from both ownership sectors for them while the results of main tests are more diversified and indicate better preparation of stallions from Stallion Depot in Kętrzyn. Dependence between the values of basic zoometric parameters of breeding stallions and the results of performance tests was shown in both analyzed ownership sectors. This indicates a link between horse built and its utility predispositions. The qualitative distribution of studied material in both ownership sectors was significant for results of performance tests. A significant dependence between the bonitation points; score and the results of both the initial and the main test has been shown.
PL
Badaniami objęto populację 87 polskich ogierów zimnokrwistych, poddanych próbom dzielności w latach 1999-2005 w północno-wschodniej Polsce. Analizowaną stawkę reproduktorów podzielono na dwie grupy z uwzględnieniem sektora własności. Szczegółowa analiza dotyczyła wpływu parametrów biometrycznych i bonitacji ogierów na wyniki prób dzielności (część wstępna i właściwa). Na przestrzeni badanych lat stwierdzono wzrost wartości podstawowych parametrów biometrycznych ogierów poddawanych polowym próbom zaprzęgowym. Średnia wysokość w kłębie reproduktorów prywatnych była statystycznie dużo niższa niż rozpłodników państwowych. Wyniki wstępnych prób dzielności świadczą o dobrym przygotowaniu ogierów z obydwu sektorów własności, natomiast wyniki prób właściwych są bardziej zróżnicowane i świadczą o lepszym przygotowaniu reproduktorów w Stadzie Ogierów Kętrzyn. Wykazano zależność pomiędzy wartościami podstawowych parametrów zoometrycznych reproduktorów, a wynikami prób dzielności w obydwu analizowanych sektorach własności. Wskazuje to na związek budowy konia z jego predyspozycjami użytkowymi. Istotne znaczenie dla wyników prób dzielności miał podział jakościowy badanego materiału w obydwu sektorach własności. Wykazano znaczącą zależność pomiędzy ilością uzyskanych punktów bonitacyjnych a wynikiem próby zarówno wstępnej, jak i właściwej.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
23
Numer
1
Strony
73-90
Opis fizyczny
p.73-90,fig.,ref.
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury, Romana Prawochenskiego 2, 10-720 Olsztyn, Poland
autor
Bibliografia
 • Acta of Kuiavia-Pomerania Horse Breeders Association in Bydgoska a.
 • Acta of Kętrzyn Stallion Depot b.
 • Acta of Stud Farm Nowe Jankowice c.
 • Acta of Warmia and Mazury Horse Breeders Association in Olsztyn d.
 • Acta of Provincial Association of Horse Breeders in Białystok e.
 • BUDZYŃSKI M. 1971. Analiza porównawcza wskaźników ruchu ogierów typu pociągowego głównych grup regionalnych w Polsce. Rocz. Nauk Roln., ser. B, T, 93(2): 53-75.
 • BUDZYŃSKI M., SASIMOWSKI E., SEWERYN A. 1976. Standardy pomiarowe koni zapisanych do ostatnich tomów Polskich Ksiąg Stadnych. Koń Pol., 3: 9-11.
 • CHRZANOWSKI S., CHACHUŁA J., SZELĄGOWSKA-WĄSIK U., OLEKSIAK S., WILCZAK J. 1989. Konie zimnokrwiste w Polsce środkowej, środkowowschodniej i południowej. PWN, Warszawa.
 • EDWARDS E.H. 1996. Wielka encyklopedia – Konie. Wyd. Muza, Warszawa.
 • GRUSZKO A. 1979. Analiza pogłowia ogierów z województwa olsztyńskiego w latach 1971-1978. Praca magisterska (maszynopis), ART Olsztyn.
 • JAGIELSKI B. 2003. Polskie konie. Wyd. Arkady, Warszawa.
 • JASTRZĘBSKA E. 2002. Rola Państwowego Stada Ogierów w Kętrzynie w hodowli koni zimnokrwistych. Doctoral dissertation (typescript), UWM Olsztyn.
 • KAPROŃ M. 1995. Zarys historii prób dzielności koni w zaprzęgu. Pol. Zwierz. Gosp., 1: 12-15.
 • KAPROŃ M. 1999. Metody doskonalenia koni. Wyd. AR, Lublin.
 • NOZRDYN-PŁOTNICKI J. 1966. Koń sokolski. PWRiL, Warszawa.
 • Program hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty. 2006. Polski Związek Hodowców Koni, Warszawa.
 • SAPUŁA M. 1988. Analiza cech biometrycznych i użytkowych oraz ich uwarunkowania genetyczne u ogierów sokólskich. Ann. UMCS Lublin, ser. EE, 6(22): 183-194.
 • SASIMOWSKI E. 1973. Hodowlane metody doskonalenia koni. PWRiL, Warszawa.
 • STASIOWSKI A. 1996. Białostoccy hodowcy w Szwecji. Koń Pol., 6: 20-21.
 • VARO M. 1965. Some coefficient of heritability in horses. Annales Agriculturae Fenniae. 4.
 • ZWOLIŃSKI J. 1976. Hodowla koni. PWRiL, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-45e5dade-553f-48d0-92fa-72d23b13f892
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.