PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 08 | 3 | 175-183
Tytuł artykułu

Ocena zależności między stężeniem wapnia i magnezu w surowicy krwi a wybranymi parametrami gospodarki lipidowej u owiec

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badaniom poddano dwie grupy owiec utrzymywanych w systemie pastwiskowo-alkierzowym: grupa 1-20 osobników ( ♀) rasy merynosxsuffolk, II grupa - 15 osobników ( ♀) rasy merynosxsuffolk, 5 osobników (♂) rasy Suffolk. Krew do badań pobrano w dwóch różnych okresach żywieniowych - wiosną (gr. I; zwierzęta nie wychodziły jeszcze na pastwisko) i jesienią (gr. II). W pozyskanej surowicy krwi oznaczono stężenie wapnia i magnezu oraz cholesterolu całkowitego (TCh), triglicerydów (Tg), fosfolipidów (PL), i HDL-cholesterolu. Stężenie LDL-cholesterolu wyliczono ze wzoru Friedewalda. Wyniki poddano analizie statystycznej, określając wartości średnie i odchylenia standardowe oznaczanych parametrów. Dla Ca i Mg oraz wybranych wskaźników gospodarki lipidowej wyznaczono współczynniki korelacji (r) wg Pearsona i oceniono ich istotność statystyczną. Średnie stężenia Ca i Mg u wszystkich badanych owiec mieściły się w granicach wartości referencyjnych, natomiast fizjologiczne stężenia Tg zostały widocznie przekroczone, podobnie jak średnie stężenie TCh w grupie II. Stężenia PL w surowicy krwi owiec z obu grup wykazywały bardzo duże zróżnicowanie indywidualne (wysokie wartości +SD), i były ogólnie niższe od wartości prezentowanych w dostępnym piśmiennictwie. Biorąc pod uwagę poziom HDL- i LDL-cholesterolu, w obu badanych grupach zaobserwowano przeciwny rozkład zależności. W grupie I poziom LDL-cholesterolu był wyższy niż HDL-cholesterolu, a grupa wykazywała dużą jednorodność. W grupie II odchylenie standardowe dla cholesterolu frakcji LDL było bardzo wysokie - 0,723 mmol/1, co może świadczyć o dużych różnicach osobniczych. Nie uzyskano istotnych zależności między Ca i Mg a wybranymi parametrami gospodarki lipidowej w obu grupach badanych owiec.
EN
Two groups of sheep were tested: group 1-20 female cross MaerynosxSuffolk sheep; group II - 15 female cross MaerynosxSuffolk sheep and 5 male Suffolk sheep. Blood samples were collected in two different feeding periods - in the spring (group I; the animals did not graze) and in autumn (group II). Concentration of calcium, magnesium, triglycerides (Tg), phospholipids (PL), total cholesterol (TCh) and HDL- and LDL-cholesterol in the collected blood serum was determined. Concentration of LDL-cholesterol was computed from Friedewald's formula. The mean values and the standard deviations of the parameters determined as well as the coefficients of correlation (r) between Ca, Mg and selected lipid parameters and the statistical evaluation of their significance were counted. The mean concentration of Ca and Mg was within the limits of the available values for sheep. The mean concentration of Tg was higher, same as the mean concentration of TCh in group II. The concentration of PL in the blood serum of sheep from both groups showed large variation (both ±SD high) and was lower in comparison to the data found in literature. As regards HDL- and LDL-cholesterol levels, the two groups of sheep yielded opposite results. In group I LDL-cholesterol level was higher than HDL-cholesterol; the group showed much homogeneity. In group II the standard deviation value for LDL-cholesterol was very high - 0.723 mmol/1, which can imply large differences between individual animals. No substantial coefficients of correlation between Ca and Mg and selected lipid parameters were found in either of the investigated groups of sheep.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
08
Numer
3
Strony
175-183
Opis fizyczny
s.175-183,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczecinski, al.Piastow 40B blok 6, 71-065 Szczecin
autor
autor
Bibliografia
 • Baranow-Baranowski S., Baranowski P., Klata W. 1994. Zawartość makroelementów w surowicy krwi owiec czystej rasy i mieszańców w zależności od okresu ciąży i laktacji. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 163: 27-35.
 • Barańska J. 1992. Rozpad fosfolipidów a przekazywanie informacji w komórce. Wyd. PTBioch., Warszawa.
 • Bis-Wencel M. 1995. Wpływ dożywiania mineralnego kóz na poziom składników mineralnych w surowicy krwi. Med. Wet., 5: 81-83.
 • Bogucka K. 1996. Homeostaza jonów magnezu w komórce zwierzęcej. Post. Bioch., 42: 178-184.
 • Brzezińska M., Krzystolik A. 1998. Ocena zależności między stężeniem magnezu a poziomem cholesterolu całkowitego i triacylogliceroli we krwi krów chorych na białaczkę limfatyczną. Biul. Magnezol., 3(4): 176-181.
 • Brzezińska M., Orowicz W., Lubkowska A., Krzystolik A. 1999. Analiza zawartości składników nieorganicznych w surowicy krwi trzech gatunków zwierząt poligastrycznych. Biul. Magnezol., 4(1): 32-37.
 • Friedewald W.T., Levy R.I., Friedickson D.S. 1972. Estimation of concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifugate. Clin. Chem., 18(6): 499-502.
 • Itoh K, Kawasaka T., Nakamura M. 1997. The effects of high oral magnesium supplementation on blood pressure, serum lipids and related variables in apparently health Japanese subjects. Br. J. Nutr., 78(5): 737-750.
 • Kania B. 1998. Znaczenie magnezu dla zwierząt. Med. Wet., 54: 378-382.
 • Kokot F. 1991. Niedobory magnezu w organizmie człowieka. Biul. Magnezol., 2: 6-8.
 • Komar E., Balicki I., Mouallem H. 1989. Wartości niektórych wskaźników biochemicznych krwi owiec. Med. Wet., 11-12: 621-622.
 • Maciejowski I., Zięba I. 1982. Genetyka i metody hodowlane. PWN, Warszawa.
 • Michajlik A., Bartnikowska E. 1999. Lipidy i lipoproteiny osocza. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa.
 • Orowicz W. 1994. Zawartość magnezu w surowicy krwi i jego wpływ na równowagę lipidową u zwierząt poligastrycznych. Biul. Magnezol., 5: 11-14.
 • Orowicz W., Brzezińska M., Zakrzewska H. 1996. Zawartość magnezu i wapnia w surowicy krwi dwu różnych gatunków przeżuwaczy w zależności od wieku. Biul. Magnezol., 1,2(8): 30-35.
 • Pasternak K. 1999. Magnez w fizjologii człowieka. Biul. Magnezol., 4(2): 480-485.
 • Skotnicki A. B. 1989. Rola niedoboru magnezu w powstawaniu miażdżycy i jej powikłań. Biul. Magnezol., 1: 18-23.
 • Sobczyk M. 1996. Statystyka. PWN, Warszawa.
 • Winnicka A. 1997. Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Wisłowska M., Trauber U. 1988. Rola magnezu w procesach życiowych. Pol. Tyg. Lek., 30: 984-987.
 • Wysocka J., Lipska A., Lipski M. 1998. Stężenie magnezu w surowicy krwi oraz jego wpływ na wybrane parametry lipidowe u dzieci. Biul. Magnezol., 3(3): 136-138.
 • Zakrzewska H., Orowicz W. 1997. Wpływ emisji przemysłowych zawierających związki fluoru na profil lipidów osocza krwi u owiec. Bromatol. Chem. Toksykol., 30(1): 49-54.
 • Żarski T., Rokicki E. 1987. Zmiany stężenia magnezu, wapnia, sodu i potasu w surowicy krwi w okresie przejścia z żywienia zimowego na letnie. Med. Wet., 43: 624-626.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-433201d7-3bf2-4b9d-8360-d10b13e53ae2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.