PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | 60 | 1 |
Tytuł artykułu

The anthropogenic refuge areas for bee flora in agricultural landscape

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Miedze i zadrzewienia srodpolne jako refugia roslin pozytkowych w krajobrazie rolniczym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The investigations were carried out in 2002-2006 in two municipalities of Konopnica and Jastków close to the western part of Lublin, Poland. The aim of the study was to identify the condition of bee flora and determine the floristic richness depending on the biotops in agricultural landscape. Flora of the anthropogenic refuge areas consists of 214 species, among them 80% were flow taxons. Apophytes (162 species - 78%) predominated on all types of biotops under consideration. Perennials predominated in flora of boundary strips and bush communities. Mainly annual (40%) and biennial (15%) species comprise the flora of fallows. A great number of bee taxons represent meadow, segetal or ruderal communities. Most of flow plants compose loose patches, but their successive blooming ensures a source of food for Apoidea from early spring till the end of summer. The flora of boundary strips, bush communities and fallows significantly increases the biodiversity in agricultural landscape. The treatments including sowing, mainly on fallows with nectariferous and polleniferous species, would enrich generally weak flows in highly agricultural landscape.
PL
Badania prowadzono w latach 2002-2006 na terenie gmin Jastków i Konopica położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Lublina. Dokonano inwentaryzacji roślinności w obrębie miedz, gruntów odłogowanych oraz zadrzewień śródpolnych ze szczególnym uwzględnieniem roślinności dostarczającej pożytku nektarowego i pyłkowego. Ogółem w obrębie obserwowanych biotopów zanotowano 214 gatunków roślin, w tym 80% stanowiły taksony pożytkowe. W analizowanej florze przeważały apofity - 78% nad gatunkami obcymi (kenofitami). We florze miedz i zadrzewień śródpolnych przewagę stanowiły gatunki wieloletnie. Taksony krótkotrwałe (40% - jednoroczne i 15% dwuletnie) dominowały na gruntach odłogowanych. Zdecydowana większość gatunków pożytkowych reprezentuje zbiorowiska łąkowe, segetalne i ruderalne. Większość z nich występuje w luźnych skupiskach, ale ich sukcesywne kwitnienie zapewnia, na badanym terenie, ciągłość taśmy pokarmowej od wczesnej wiosny do późnego lata. Miedze, zadrzewienia śródpolne oraz odłogi, stanowią ważne w krajobrazie rolniczym ostoje roślinności pożytkowej jednocześnie zwiększają walor bioróżnorodności flory stycznej tych terenów. Wydaje się, że ten typ siedlisk można wykorzystywać do podsiewania gatunków nektarodajnych i pyłkodajnych w celu wzbogacania generalnie słabych pożytków na terenach rolniczych.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
60
Numer
1
Opis fizyczny
p.147-157,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Botany, Agricultural University of Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Geobotany, Institute of Biology, Maria Curie-Sklodowska University, Akademia 19, 20-033 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Corbet S. A., Williams I. H., Osborne J. L., 1991. Bees and the pollination of crop and wild flowers in the European Communities. Bee World, 72(2): 47-59.
 • Dostatny D., 2006. Traditional farming as a tool for weed conservation. 1 st European Congress of Conservation Biology. 22-26 August Eger-Hungary:23-24.
 • Jabłoński B., 2000. O potrzebie i możliwościach poprawy pożytków pszczelich. / On the need and possibilities of improvement of pollen flows. Oddział Pszczelnictwa ISK, Puławy.
 • Jabłoński B., Kołtowski Z., 1995. An attempt to outline the changes in the forage base of bees in Poland. In: Changes in fauna of wild bees in Europe. Pedagogical Univ., Bydgoszcz.
 • Matuszkiewicz 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. /Guide for indentification of plant communities in Poland. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.
 • Mirek Z., Piekoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checlist. Biodiversity of Poland 1: 1-442. In. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Parrish J. A. D., Bazzaz F. A., 1979. Difference in pollination niche relationships in early and late succesional plant communities. Ecology, 60(3) 597-610.
 • Turski R., Uziak S., Zawadzki S., 1993. Gleby. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny. Soils. The natural environment of the Lublin region. Lub. Tow. Naukowe, Lublin.
 • Warakomska Z., 1995. The composition of polleniferous plants of the Kraków region in the microscopic ananysis of pollen loads of the honeybee. In Changes in fauna of wild bees in Europe. Pedagogical Univ., Bydgoszcz.
 • Warakomska Z., 1997. Pollen spectrum of multifloral honey of Lublin region. LTN: 170-177.
 • Wróblewska A., 2002. Rośliny pożytkowe Podlasia w świetle analizy pyłkowej produktów pszczelich. / Flow plants of the Podlasie region in the light of pollen analysis of honey products. Rozprawy naukowe AR Lublin.
 • Van Opstal A. J., 2000. The architecture of the Pan European Ecological Network. National Reference Centre for Nature Management, Ministry of Agriculture, Wageningen.
 • Zając A., 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. / The origin of archeophytes occurring in Poland. Rozp. Hab. Univ. Jagieł. 29: 1-213.
 • Zając A., Tokarska-Guzik B., 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. W: Synantropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N. S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 107-116.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-3d995a9c-25f4-4c94-8922-e971c8f08a69
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.