PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 26 | 3 |
Tytuł artykułu

Macro- and microelements in milk and hair of cows from conventional vs. organic farms

Warianty tytułu
PL
Zawartosc makro- i mikroelementow w mleku i wlosach krow z gospodarstw konwencjonalnych i ekologicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Considered were four dairy farms. Two were certified organic farms and two were conventional – one with intensive and one with extensive production system. Observations were conducted on 10 Holstein-Friesian (HF) cows from each farm while from conventional farm with extensive production additional 10 Polish Red (PR) cows were observed. Samples of milk and hair for determination of minerals were collected in September. Hair samples were taken from the poll. Twenty-nine elements – Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn, Al, As,Cd, Hg, and Pb – were determined in milk and hair. The concentrations of Ca, Mg and P in milk were highest in intensive production system with no grazing, compared with conventional and both ecological farms with pasture feeding. The highest concentrations of I, Mn, Sr, V, and Zn in milk were found on conventional intensively producing farm, while those of Li, Si, Sn, Ba, and Ge on both organic farms. The highest concentrations of B, Be, Co, Fe, Ge, and Li in cow hair were fund on organic farm, and highest concentration of Cr, I, Mo, Se, Sn, Sr, V, and Zn on conventional farm with extensive production. The highest levels of Cd and Pb in milk were found on conventional farm with extensive production. Generally, the levels of all toxic elements in milk appeared low and below admissible. The results presented suggest that the mineral composition of cow milk and hair depended on production system followed on the farm.
PL
Celem badań było stwierdzenie, czy różne systemy (intensywność) produkcji wpływają na zawartość składników mineralnych w mleku i we włosach krów. Do badań wybrano cztery stada bydła mlecznego,utrzymywane w czterech gospodarstwach. Dwa z nich to certyfikowane gospodarstwa ekologiczne, dwa pozostałe to gospodarstwa konwencjonalne, z których jedno charakteryzowało się intensywnym systemem produkcji, a drugie systemem ekstensywnym i zbliżone było do gospodarstw ekologicznych. We wszystkich czterech gospodarstwach obserwacjami objęto po 10 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (hf), a w gospodarstwie konwencjonalnym ekstensywnym dodatkowo 10 krów rasy polskiej czerwonej (pc).Próbki mleka i włosów do oznaczenia składników mineralnych pobrano jednorazowo we wrześniu. Włosy pobrano z wału międzyrożnego. W mleku i włosach oznaczono zawartość Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Ba, Co,Cr, Cu, Fe, Ge, I, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn, Al, As, Cd, Hg i Pb. Średnia koncentracja Ca, Mg i P w mleku była najwyższa w gospodarstwie konwencjonalnym (bez dostępu do pastwiska), w porównaniu z gospodarstwami, w których krowy korzystały z pastwiska. Najwyższą zawartość I, Mn, Sr, V i Zn w mleku stwierdzono w gospodarstwie konwencjonalnym z intensywnym systemem produkcji. Najwięcej Li, Si, Sn, Ba i Ge zawierało mleko z gospodarstw ekologicznych. Najwyższą zawartość B, Be, Co, Fe, Ge i Li we włosach krów stwierdzono w gospodarstwie ekologicznym, a najwyższą zawartość Cr, I, Mo, Se,Sn, Sr, V i Zn w gospodarstwie konwencjonalnym o ekstensywnej produkcji. Najwięcej Cd i Pb zawierało mleko z gospodarstwa konwencjonalnego o ekstensywnej produkcji. Nie udowodniono znaczących różnic między gospodarstwami w koncentracji Al i As w mleku ani As i Cd we włosach. Poziomy elementów toksycznych w mleku okazały się niskie i leżały poniżej wartości dopuszczalnych. Uzyskane wyniki sugerują, że skład mineralny mleka i włosów zależał od systemu produkcji.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
26
Numer
3
Opis fizyczny
p.199-209,ref.
Twórcy
autor
 • Polish Academy of Sciences, Jastrzebiec, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
autor
Bibliografia
 • Anderson R.R., 1992 – Comparison of trace elements in milk of four species. Journal of Dairy Science 75, 3050-3055.
 • Bland J., 1984 – Hair Tissue Analysis. Thorson Publisher Inc., New York, USA.
 • Disposition of the Minister of Health (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 stycznia 2003), Poland,issued January 13, 2003. Dz. U. z 2003 r. Nr 37, poz. 326.
 • Dobrzański Z., Górecka H., Opaliński S., Chojnacka K., Kołacz R., 2005 – Trace and ultra-trace elements in cow’s milk and blood (in Polish, summary in English). Medycyna Weterynaryjna 61(3), 301-304.
 • Gabryszuk M., Baranowski A., Czauderna M., Klewiec J., Kowalczyk J.,2001 – Content of mineral elements in the blood plasma and wool of Booroola and Polish Merino sheep (in Polish). Biuletyn Magnezologiczny 6(3), 253-259.
 • Gabryszuk M., Klewiec J., Czauderna R., Baranowski A., Kowalczyk J.,2000 – The minerals contents of wool depending on breed and physiological state of sheep (in Polish,summary in English). Roczniki Naukowe Zootechniki Supplement 5, 147-151.
 • Goff D., 1995 – Dairy Science and Technology Education, University of Guelph, Canada, www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/home.html.
 • Horst R.L., Goff J.P., Reinhardt T.A., 1997 – Pathophysiology and prevention of milk fever in dairy cattle. Proceedings of the IXth International Conference on Production Diseases In Farm Animals, September 11-14, 1995, 21-32.
 • Kośla T., Roga -Franc M., Miękus -Calak I., 1988 – The mineral elements status in the sheep’s herd determined by wool analysis (in Polish, summary in English). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 352, 189-195.
 • Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., 2005 – The schedules of composition and the nutritive value of food (in Polish). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Lipiński W., 2000 – The reaction and the affluence of soils in light of investigations of the chemicalagricultural station (in Polish). Nawozy i Nawożenie, IUNiG 3a, 89-106.
 • McDOWELL L.R., 1992 – Minerals in Animal and Human Nutrition. Academic Press, Inc., San Diego, USA.
 • Passwater R., Cranton W.M., 1983 – Trace Elements, Hair Analysis and Nutrition. Keats Publishing Inc., New Canaan, USA.
 • Puls R., 1994 – Mineral Levels in Animal Health, 2nd edition. Diagnostic Data. Sherpa International Clearbrook, Canada.
 • Radomska K., Dunicz -Sokołowska A., Graczyk A., 2005 – Research on the kontent of bioelements and toxic materials in Polish children aged 1 to 5 years, determined by hair analysis.Journal of Elementology 10, 129-146.
 • Radomska K., Graczyk A., Konarski J., 1993 – Contents of macro- and microelements In human body determined by hair analysis. Populational Studies. Clinical Chemistry and Enzymology Communications 5, 105-118.
 • Rembiałkowska E., 2003 – Organic foodstuffs as a part of healthy nutrition. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, Polonia, LVIII, Supplement. XIII, 204, 10-14.
 • Riond J.L., Kocabagli N., Spichiger U.E., Wanner M., 1995 – Postparturient hypocalcemia of dairy cows: a model for the study of the interdependence of Ca, Pi, and Mg homeostasis. Bone 17, 429-434.
 • SAS Institute inc., 1999 – SAS/STAT User’s Guide, Version 8. SAS Institute Inc., Cary, NC.
 • Schonewille J.T., Van ’t Klooster A.T., Wouterse H., Beynen A.C., 1999 – Effects of intrinsic potassium in artificially dried grass and supplemental potassium bicarbonate on apparent magnesium absorption in dry cows. Journal of Dairy Science 82, 1824-1830.
 • Underwood E.J., Suttle N.F., 1999 – The Mineral Nutrition of Livestock, 3rd edition. CAB International, Wallingford, Oxon, UK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-3d2fbb84-32d0-45c4-aac1-1803fcd57d3e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.