PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 40 | 133-144
Tytuł artykułu

Zastosowanie sruty poekstrakcyjnej, wytlokow i nasion rzepaku odmiany Jantar 00 w zywieniu tucznikow

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu strawnościowo-bilansowym (dośw. 1) stosowano mieszanki, w których jedyną paszą wysokobiałkową była poekstrakcyjna śruta sojowa (grupa I), śruta poekstrakcyjna rzepakowa (grupa II) lub wytłoki z nasion rzepaku (grupa III). Wieprzki rasy wielkiej białej polskiej w liczbie 21 podzielono na 3 grupy, po 7 szt. w każdej. Średnia masa zwierząt na początku okresu wstępnego wynosiła 39 kg. Wprowadzenie do mieszanek śruty poekstrakcyjnej rzepakowej lub wytłoków rzepakowych wpłynęło na pogorszenie strawności substancji organicznej (P≤0.05). W porównaniu z grupą kontrolną nie stwierdzono wyraźnego zróżnicowania w strawności pozostałych składników pokarmowych. Tuczniki otrzymujące śrutę poekstrakcyjną rzepakową charakteryzowały się mniejszą retencją i gorszym wykorzystaniem azotu pobranego (P≤0.01) niż osobniki z pozostałych grup. Doświadczenie żywieniowe (dośw. 2) przeprowadzono na 36 warchlakach rasy wielkiej białej polskiej, o średniej masie 34 kg, podzielonych na 4 grupy. W mieszankach kontrolnych jedyną paszą wysokobiałkową była śruta poekstrakcyjna sojowa. W mieszankach doświadczalnych zastąpiono część śruty poekstrakcyjnej sojowej śrutą poekstrakcyjną rzepakową (grupa II), wytłokami (grupa III) lub nasionami rzepaku (grupa IV). Wprowadzenie do mieszanek dla tuczników wytłoków lub nasion rzepaku w ilości 15% wpłynęło na osiągnięcie podobnych efektów produkcyjnych jak w grupie kontrolnej. Zastosowanie w mieszankach w tej samej ilości śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, która w drugim okresie tuczu była jedyną paszą wysokobiałkową, wpłynęło na obniżenie przyrostów i gorsze wykorzystanie paszy. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu stosowanego żywienia na wyniki oceny wartości rzeźnej.
EN
In the digestibility-balance experiment (experiment 1) mixtures in which the only high protein feed was soyabean meal (group I), rapeseed meal (group II), or rapeseed cake (group III) were used. Barrows of the Polish Large White breed, of the amount of 21 heads, were divided into 3 groups, 7 heads in each. The average weight of the animals in the beginning of the initial period was 39 kg. Aiding rapeseed meal or rapeseed cake to the mixtures got the organic matter digestibility worse P≤0.05). In comparison with the control group, no significant differences in the digestibility of the remaining nutrients was observed. The fattening pigs receiving rapeseed meal were characteristic of lower retention and lower utilization of nitrogen intaken (P≤0.01) than the individuals in the other groups. The feeding experiment (experiment 2) was carried out on 36 piglets of the Polish Large White breed with the average weight of 34 kg, divided into 4 groups. In the control mixtures, the only high protein feed was soyabean meal. In the experimental mixtures, part of soyabean meal was substituted with rapeseed meal (group II), rapeseed cake (group III), or rapeseed (group IV).Supplementing the mixtures for fattening pigs with rapeseed cake or rapeseed in the amount of 15% contributed to achieving similar production effects as those in the control group. On the other hand, using of the same amount of rapeseed oilmeal, which was the only protein feed during the second period of fattenind, contributed to the reduction of gains worse feed utilization. No considerable influence of the feeding on the results of slaughter value was found.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
40
Strony
133-144
Opis fizyczny
s.133-144,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Batorska M. 1991. Poekstrakcyjna śruta rzepakowa dwuzerowa źródłem białka w mieszankach z jęczmieniem i żytem dla tuczników. Biul. Inf. Przem. Pasz., 3: 27-33.
 • Bourdon D., Aumaitre A. 1990. Low-glucosinolate rapeseeds and rapeseed meals: effect of technological treatments on chemical composition, digestible energy content and feeding value for growing pigs. Anim. Feed Sci. Technol., 30: 175-191.
 • Buraczewska L., Buraczewski S., Pastuszewska В., Grala W. 1989. Skład i wartość pokarmowa nasion rzepaku "00" oraz śruty rzepakowej jako składnika uzupełniającego pasze w białko i aminokwasy niezbędne. Biuletyn IHAR Radzików (wyniki badań za rok 1988). Cz. II: 363-379.
 • Busboom J.R., Rule D.C., Colin D., Heald Т., Mazhar А. 1991. Growth, Carcass characteristics, and lipid composition of adipose tissue and muscle of pigs fed canola. J. Anim. Sci., 69(3): 1101-1108.
 • Castell A.G. 1977. Effects of cultivar on the utilization of ground rapeseed in diets for growing-finishing pigs. Can. J. Anim. Sci., 57(1): 111-120.
 • Castell A.G., Falk L. 1980. Effects of dietary canola seed on pig performance and backfat composition. Can. J. Anim. Sci., 60(3): 795-797.
 • Clausen H., Thomsen R.N. 1960. Report on investigations with pigs. Natl Research Int. On Animal Husbandry Copenhagen Rept, 317.
 • Cromwell G.L., Stahly T.S., Randolph J.H. 1989. Raw, full-fat canola seed as a protein and energy source for growing-finishing swine. J. Anim.Sci., 67, suppl.2: 39-40.
 • Fernandez J.A., Just A, Jørgensen H. 1980. Fodermidlernes vaerdi til svin. 12. Fodermidlernes fordøjelighed og indhold af omsaettelig energi. Statens Husdyrbrugsforsøg, Medd. 301, Copenhagen, 4pp.
 • Grala W., Buraczewska L., Pastuszewska В., Smulikowska S., Gdala J. 1991. Wartość odżywcza białka śruty z rzepaku podwójnie ulepszanego poddanej działaniu różnej temperatury. Biuletyn IHAR Radzików (wyniki badań za rok 1990). Cz. II: 175-188.
 • H.Grosjean F., Fekete J., Gatel F. 1989. Utiłization of low-glucosinolate fullfat rapeseed by weaned piglets and growing-finishing pigs. 40st Meeting of the EAAP. Dublin. Commission of Nutrition, Session III 21.
 • Hansen V., Smedegard K., Laursen В., Jensen A 1979. Rapskager som en del af proteintilskudsfoderet til slagtesvin. Statens Husdyrbrugsforsøg, Medd. 286, Copen­hagen 4pp.
 • Just A., Jørgensen H., Fernandez J.A., Bech-Andersen S. 1983. The chemical composition, digestibility, energy and protein value of different feedstuffs for pigs. Beretning fra Statens Husdyrbrugsforsøg, No 556, Copenhagen.
 • Kinal S. Jarosz L., Fritz Z., Schleicher A. 1992. Wytłoki i śruta poekstrakcyjna z rzepaku odmian dwuzerowych w mieszankach dla kurcząt rzeźnych. Biul. Inf. Przem. Pasz., 3: 51-59.
 • Kinal S., Fritz Z., Jarosz L., Schleicher A. 1990. Nasiona, wytłoki i śruta poekstrakcyjna z rzepaku odmiany Jantar w odchowie kurcząt rzeźnych. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr., 28: 251-260.
 • Kozłowski M., Falkowski J., Czarnyszewicz J. 1990. Wpływ mieszanek z udziałem poekstrakcyjnych śrut rzepakowych z odmian podwójnie ulepszonych na wyniki tuczne, rzeźne i masę niektórych narządów wewnętrznych tuczników. Biul. Inf. Przem. Pasz., 3: 17-27.
 • Kozłowski M., Faruga A., Mikulski D., Kozłowska H., Rotkiewicz D., Piskuła M., Kozłow­ski K. 1991. Wstępne badania nad zastosowaniem wytłoków rzepakowych w żywieniu kurcząt brojlerów. Biul. Inf. Przem. Pasz., 2: 37-43.
 • Normy żywienia drobiu. 1991. Omnitech Press, Warszawa.
 • Receptury mieszanek i koncentratów paszowych. 1978. ZPP, "Bacutil".
 • Rundgren M. 1983. Low-glucosinolate rapeseed products for pigs - a review. Anim. Feed Sci. Technol., 9: 239-262
 • Stoll P.1992. 00-Raps in der Schweinefütterung. Mühle + Mischfuttertechnik, 129(8): 89-90.
 • Šiške V., Zeman L., Háp I. 1989. Zařazeni řepkovéno extrahovaného šrotu a řepkovéno šrotu do smési pro rostoucí prasata. Sbor. véd. práci VUVZ Pohořelice, 22: 31-41.
 • Urbańczyk J., Ryś R., Skrzyński S. 1987. Zastosowanie w tuczu trzody chlewnej nasion oraz poekstrakcyjnej śruty z rzepaku podwójnie ulepszonego Start "00" i tradycyjnego odmiany Gorczański. Biul.Inf. Przem. Pasz., 3: 15-22.
 • Wetscherek W., Lettner F., Würzner H. 1988. Rapsexpeller im Schweinemaster­gänzungsfuttermittel für die Maiskornsilage. Förderungsdienst, 36(9): 260-261.
 • Wetscherek W., Würzner H., Lettner F. 1988. Einsatz von Rapsexpeller in der Schweinemast. Förderungsdienst, 36(9): 264-266.
 • Zasady postępowania przy ocenie świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. Wyniki oceny świń na podstawie badań przeprowadzonych w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki za rok 1976. 1977. PWRiL, Warszawa.
 • Zduńczyk Z., Lewicki Cz. 1992. Zastosowanie śrut z rzepaku "00" o różnej zawartości tłuszczu w mieszankach treściwych dla cieląt. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Zoot., 36: 76-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-3d2f6cd9-b855-4001-b00f-af636b700aaf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.