PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 25 | 4 | 379-390
Tytuł artykułu

Czynniki warunkujace wspolczesne zachowania zywieniowe w opinii kobiet

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Różnice w zachowaniach żywieniowych poszczególnych jednostek oraz zbiorowości społecznych są rezultatem oddziaływania wielu czynników: od biologicznych, poprzez ekonomiczne i społeczno-kulturowe, aż do psychologicznych. Podjęte badanie empiryczne miało na celu poznanie opinii kobiet o czynnikach warunkujących współczesne zachowania żywieniowe, w tym opinii dotyczących znaczenia posiadanej wiedzy żywieniowej. W realizacji celu badawczego wykorzystano metodę ankietową. Populację badaną stanowiło 500 kobiet reprezentujących zarówno środowisko wiejskie (250 kobiet) jak i miejskie (250 kobiet). Grupa respondentek była zróżnicowana pod względem wieku, poziomu wykształcenia, sytuacji finansowej ich rodzin, liczby osób i dzieci w gospodarstwie domowym. W grupie czynników decydujących w największym stopniu o sposobie żywienia w badanych gospodarstwach domowych znalazły się: upodobania smakowe, względy zdrowotne, dochody rodziny, ceny produktów żywnościowych, umiejętności kulinarne, przyzwyczajenia jadania określonych potraw oraz wartość odżywcza. Wiedza żywieniowa - w opinii badanych kobiet - jest stosunkowo mało istotnym czynnikiem warunkującym sposób żywienia. W środowisku wiejskim zachowania żywieniowe są istotnie częściej determinowane w porównaniu ze środowiskiem miejskim tylko wartością energetyczną produktów i potraw. Istotne statystycznie w warunkowaniu prezentowanych opinii o wpływie poszczególnych czynników na sposób żywienia rodziny są natomiast takie cechy kobiet jak: poziom wykształcenia, wiek oraz sytuacja finansowa rodziny.
EN
Differences in dietary habits of individuals and social groups are resulting from many factors, from biological to economic and sociocultural ones, and even psychological factors. The undertaken study aimed at obtaining of opinions of women on the factors conditioning modern dietary behaviours, among them also on the importance of knowledge of nutritional problems. The opinions were collected by inquiry from 500 women representing rural (250) and urban (250) populations. The group of respondents differed with respect to age, education level, family economic situation, number of persons and children in household. In the group of factors of decisive importance for the dietary habits in the studied households taste preferences, health aspects, family income, prices of food products, culinary skills, habit of consumption of certain foods and nutritional value were mentioned. In the opinions of the women the knowledge of nutrition value was the factors of low importance in influencing on diet. In the rural population dietary habits are significantly more frequently determined only by the energy value of food products and dishes. This was less important in the urban population. Such features of women as education level, age and economic situation of the family were statistically significant factors decisive for the determination of dietary habits.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
25
Numer
4
Strony
379-390
Opis fizyczny
s.379-390,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, 02-766 Warszawa
Bibliografia
 • 1. Anderson G.H.: Diet and behaviour, multidisciplinary approaches. London, Springer-Verlag, 1990.
 • 2. Berger S.: Czynniki wpływające na sposób żywienia się człowieka współczesnego. W: Prace i Materiały Naukowe IMiDz, 1965.
 • 3. Boczar K., Kossut Z.: Ekonomika handlu. Warszawa, PWE, 1983.
 • 4. Caplan P.: Concepts of healthy eating: Approaches from an anthropological perspective. Paper given at AEV European Interdisciplinary Meeting „Current Research into Eating Practices: Contributions of Social Sciences". Potsdam, 1993.
 • 5. Duliniec E.: Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w gospodarce rynkowej. Analiza marketingowa. Monografie i opracowania. Warszawa, SGPiS, 1986.
 • 6. Fries E., Croyle R.T.: Stereotypes associated with a low-fat diet and their relevance to nutrition education. J. Amer. Diet. Assoc., 1993, 3, 5, 551.
 • 7. Hickman B.W., Gates G.E., Dowdy R.P.: Nutrition claims in advertising: A Study of four women's magazine. J. Nutr. Educ., 1993, 25, 5, 227.
 • 8. Jeżewska M.: Wpływ tradycji na współczesne wzory żywieniowe. Warszawa. Praca doktorska, SGGW, 1993.
 • 9. Jeżewska-Zychowicz M.: Zachowania żywieniowe konsumentów a proces edukacji żywieniowej. Warszawa, Wyd. SGGW, 1996.
 • 10. Kaczmarczyk S.: Badania merketingowe. Metody i techniki. Warszawa, PWE, 1995.
 • 11. Kosiński S.: Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe. Warszawa, PWN, 1989.
 • 12. Krasiński Z., Piasny J., Szulce H.: Ekonomika konsumpcji. Warszawa, PWE, 1984.
 • 13. Łuczka-Bakuła W.: Biożywność - oczekiwania konsumentów a oferta handlowa (na przykładzie RFN). Hand. Wewn., 1991, 37, 5.
 • 14. May J.M.: The geography of food and cooking. In: Food and People, Lowenberg M.E. et al. John Wiley and Sons, 1975.
 • 15. Narojek L.: Społeczno-kulturowe uwarunkowania żywienia. Żyw. Człow. Metab., 1992, 19, 1, 26.
 • 16. Narojek L.: Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych. Warszawa, Prace IŻŻ, 1993.
 • 17. Narojek L., Kirschner H.: Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych rodzin wielkomiejskich. Cz.I. Uwarunkowania poziomu wiedzy i postaw wobec żywienia w rodzinach warszawskich. Żyw. Człow. Metab., 1987, 14, 3, 174.
 • 18. Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa, PWN, 1970.
 • 19. Szwacka-Sałmonowicz J.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania popytu na owoce i warzywa w Polsce. Warszawa, PAN, 1991.
 • 20. Watson D.H.: Nutrition in Action. In: Nutrition and Food Science. No 7-8, 1985.
 • 21. Zakrzewski Z.: Ekonomika handlu wewnętrznego. Warszawa, PWE, 1972.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-2bfdcb59-74d9-45cf-8503-da617beaf4b2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.