PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 34 | 3-4 | 1409-1416
Tytuł artykułu

Ocena bakteriologiczna wod powierzchniowych z regionu pulawskiego

Warianty tytułu
EN
Microbiological assessment of surface water from the environs of Pulawy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena mikrobiologiczna czystości wód powierzchniowych z regionu puławskiego. Analizie mikrobiologicznej poddano 32 próby wód powierzchniowych (woda z rzek, kąpielisk, stawów hodowlanych) oraz 30 próbek wody pitnej z Puław i okolic. Zakres badań bakteriologicznych wody obejmował oznaczenie ogólnej liczby bakterii rosnących w temperaturze 37°C, oznaczenie liczby Escherichia coli lub bakterii grupy coli i coli typu kątowego. Enterococcus spp., Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus ureus i Vibrio cholerae.
EN
The aim of this study was an examination the microbiological cleanness of the surface waters from pulawy region. A total number of 62 water samples were collected from: 32 environmental samples of surface water from rivers, natural swimming pools, animal ponds and 30 samples of drinking water from Pulawy and neighbourhoods. Water samples were analyzed according of four bacterial types, namely, total coliforms, fecal coliforms. Enterococcus spp., Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
34
Numer
3-4
Strony
1409-1416
Opis fizyczny
s.1409-1416,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul.Lubelska 2, 24-100 Pulawy
autor
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej z dn. 23 października 2000 r. ustalająca ramy działań wspólnoty w zakresie polityki.
 • 2. Jiang H., Dong H., Zhang G., Yu B., Chapman L. R., and Fields M. W.: Microbial Diversity in Water and Sediment of Lake Chaka, an Athalassohaline Lake in Northwestern China. App. And Environm. Microb., June 2006; Vol. 72, No 6, p. 3832 – 3845.
 • 3. Loy A., Beisker W. and Meier H.: Diversity of Bacteria Growing in Natural Mineral Water after Bottling. App. And Environm. Microb., July 2005; Vol. 71, No 7; p. 3624 – 3632.
 • 4. „Microbial water analysis” http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index.phpmodule=Book&func=displayarticle&art_id=272.
 • 5. Opelt K. and Berg G.: Diversity and Antagonistic Potential of Bacteria Associated with Bryophytes from Nutrient-Poor Habitats of the Baltic Sea Coast. App. And Environm. Microb., Nov. 2004, Vol. 70, No 11, p. 6569 – 6579.
 • 6. PN-EN ISO 6222: 2004 pt.: Ogólna liczba bakterii w 37°C, czas inkubacji 24h, metoda płytkowa.
 • 7. PN-EN ISO 9308 - 1: 2004 pt. "Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych i domniemanych Escherichia coli”, metoda filtrów membranowych.
 • 8. PN-EN 26461 – 2: 2001 pt.: Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) - Część 2: Metoda filtracji membranowej.
 • 9. PN-EN 12780: 2005 pt.: Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa metodą filtracji membranowej.
 • 10. PN-EN ISO 6222 pt. " Oznaczanie żywych mikroorganizmów. Określanie ogólnej liczby kolonii na agarze odżywczym metodą posiewu powierzchniowego lub wgłębnego".
 • 11. PN-ISO 9998: 2002 pt.: Jakość wody - Metody oceny i kontroli podłoży do liczenia kolonii, stosowanych w badaniach jakości wody.
 • 12. PN-ISO 7704: 2001 pt.: Jakość wody - Ocena filtrów membranowych stosowanych do badań mikrobiologicznych.
 • 13. PN-ISO 8199: 2001 pt.: Jakość wody - Ogólne wytyczne oznaczania liczby bakterii metodą hodowli.
 • 14. PN-EN ISO 7899 - 2: 2004 pt.: Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych — Część 2: Metoda filtracji membranowej.
 • 15. Rajendran P., Murugan S., Raju S., Sundararaj T., Kanthesh B. M., Reddy E. V.: Bacteriological Analysis Of Water Samples From Tsunami Hit Coastal Areas Of Kanyakumari District, Tamil Nadu. Indian Journal of Medical Microbiology, (2006) 24 (2): 114- 6.
 • 16. Reasoner DJ.: Microbiology detection of bacterial pathogens and their occurrence. J. Water Pollut Control Fed. 1976 Jun; 48(6): 1397- 410.
 • 17. Roy A. P.: An Environmental Model for Swimming Pool Bacteriology. AJPH JUNE, 1972, Vol. 62, No. 6, p. 770 – 772.
 • 18. Rozporządzenie MŚ dn. 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, Dz. U. nr 204, 2002 r.
 • 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach, Dz. U. nr 183, poz. 1530.
 • 20. Rozporządzenie MŚ z dn. 4 października 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, Dz. U. nr 176, 2002 r.
 • 21. Rozporządzenie MŚ z dn. 11 lutego 2004 r. w prawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposoby interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, Dz. U. nr 32, 2004 r.
 • 22. “The Microbiological Examination Of Water Samples” Issue no: 2 Issue date: 06.12.05 Issued by: Standards Unit, Evaluations & Standards Laboratory.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-2a87b3a2-f8d8-49d4-afc9-edcaf5a723ba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.