PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 39 | 25-36
Tytuł artykułu

Ocena smakowitosci najczesciej stosowanych w zywieniu prosiat komponentow mieszanek pelnoporcjowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W eksperymencie porównano testem preferencji pasz smakowitość mieszanki pełnoporcjowej oraz jej komponentów w żywieniu prosiąt ssących do wieku 28 dni i w okresie jednego tygodnia po odsadzeniu. Badania przeprowadzono na 12 mio­tach pochodzących z krzyżowania ras wbp X pbz, podzielonych losowo na 2 grupy: kontrolną (K) i doświadczalną (D). Kontrolą objęto: spożycie pasz, masy ciała i przyrosty dobowe prosiąt, ich stan zdrowotny i upadki. Prosięta mające wolny dostęp do poszczególnych komponentów zjadały ogółem ok. dwa razy więcej paszy niż mioty otrzymujące gotową mieszankę i charaktery­zowały się istotnie wyższymi masami ciała i przyrostami dobowymi. Prosięta pre­ferowały głównie komponenty wysokobiałkowe pochodzenia zwierzęcego (mączka rybna, mleko odtłuszczone) i poekstrakcyjną śrutę sojową. Poziom białka w paszy pobranej ogółem przez prosięta z grupy D wynosił ok. 27%, a z grupy K ok. 14%.
RU
В опыте с помощью теста преференции кормов сравнивали вкусовые качества полнорационной смеси и отдельных ее компонентов при кормлении поросят-сосунков до 28-дневного возраста и в течение одной недели после отъема. Исследования провели на 12 пометах, полученных при скрещивании пород крупная j белая польская X польская белая длинноухая и разделенных методом случайного выбора на 2 группы: контрольную (К) и опытную (D). Контролировали потребление кормов, массу тела, суточные приросты поросят, состояние здоровья и падеж. Поросята, имеющие свободный доступ к отдельным кормовым компонентам, съе­дали, в общем, приблизительно в два раза больше корма в сравнении с помета-ми, получающими готовую смесь, и характеризовались значимо высшими суточными при­ростами и массой тела. Поросята предпочитали, главным образом, высокобелковые компоненты животного происхождения (рыбную муку, обезжиренное молоко) и соевый шрот. Уровень белка в общем количестве корма, съеденного поросятами опытной группы, составлял примерно 27%, а в контрольной группе примерно 14%.
EN
The experiment assessed the taste value of complete mixture and its compo­nents used for feeding pig sucklings until day 28 of life and during one week after weaning. The tests were performed on 12 litters derived from crossbreeding of the two races wbp X pbz, randomly put to two groups: control (K) and experimental (D). The following factors were examined: feed intake, body weight, daily weight gain, health and mortality. The piglets that had ad libitum access to particular mixture components eat in general twice as much as those fed on control mixture and presented signifi­cantly greater body weights and daily weight gains. Piglets preferred high-protein animal components (fish meal, skim milk) and soya bean oil meal. The experi­mental group animals intake of feed contained 27% of protein while that of the control group — 14%.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
39
Strony
25-36
Opis fizyczny
s.25-36,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn
autor
Bibliografia
 • Aldingier, S. M., V. C. Speer, V. W. Hays, D. V. Carton, 1959, Effects of saccharin on consumption of starter rations by baby pigs. J. Anim. Sci. 18 (4): 1350—1355.
 • Вaidoo, S. K., M. K. McIntosh, F. X. Aherne, 1986, Selection preference of starter pigs fed canola meal and soybean meal supplemented diets. Can. J. Anim. Sci., 66 (4): 1039—1049.
 • Cupka, V., P. Majerčiаk, J. Knap, J. Hájek, 1977, Nowe kierunki wychowu prosiąt. PWRiL, Warszawa.
 • Falkowski, J., 1988, Efektywność odchowu prosiąt odłączonych w wieku 28 dni żywionych różnymi mieszankami pełnoporcjowymi. Acta Acad. Agricult Tech. Olst., Zoot., Suppl. A, 31: 3—44.
 • Falkowski, J., 1989, Smakowitość mieszanek pełnoporcjowych dla prosiąt Post. Nauk Rol., 3: 27—35.
 • Falkowski, J., K. Jabłonowski, 1993, Przydatność mieszanek z udziałem nasion bobiku, peluszki i łubinu wąskolistnego w żywieniu prosiąt. I. Ocena smakowitości mieszanek. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Zoot., 38: 81—88.
 • Falkowski, J., K. Jabłonowski, 1993, Wpływ wysokiego udziału nasion bobiku w mieszankach na ich smakowitość w żywieniu odsadzonych prosiąt. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Zoot., 38: 97—105.
 • Grudniewska, В., P. Stackiewicz, 1979, Obserwacje nad odchowem prosiąt po odsadzeniu w okresie od 4—9 tygodnia życia w fermie przemysłowego tuczu trzody chlewnej w Waplewie w okresie rozruchu. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zoot., 19: 139—146.
 • Kapłon, В., M. Kapłon, B. Krasnodębski, 1983, Wyniki odchowu prosiąt ssących w różnego typu przemysłowych fermach trzody chlewnej. Prz. Nauk. Lit. Zoot., Zesz. Specjal., 28: 328—336.
 • Kozera, W., 1990, Smakowitość mieszanek pełnoporcjowych z udziałem grochu w żywieniu prosiąt. Maszynopis, Zakł. Hod. i Tech. Prod. Trz. Chl., ART, Olsztyn.
 • Krautforst, W., B. Grudniewska, M. Wójciak, 1969, Susz z buraków cukrowych w paszy przemysłowej dla prosiąt. Med. Wet., 6: 367—369.
 • Kуriazakis, L, G. С. Emmans, С. T. Whittemore, 1990, Diet selection pigs: choices made by growing pigs given foods of different protein concentrations. Anim. Prod., 51 (1): 189—199.
 • Ruszсzус, Z., 1973, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. PWRiL, Warszawa.
 • Salmon-Legagneur, E., 1962, Alimentation et sevrage des porcelets. Schweiz. Landwirtsch. Monatsh., 40 (11): 421.
 • Wahlstrom, R. C., L. A. Hauser, G. W. Libal, 1974, Effects of low lactose, whey skim milk and sugar on diet palatability and performance oj early weaned pigs. J. Anim. Sci., 38 (6): 1267—1271.
 • Żebrowski, Z., 1985, Hodowla trzody chlewnej. W: Zootechnika, wyd. V, t. 3. PWRiL, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-2753fcd2-e6f3-4dba-b3b4-7d84fd9afea4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.