Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 06 | 1 |
Tytuł artykułu

Yielding and quality of potato tubers depending on the kind of organic fertilisation and tillage method

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Over 1998-2000 field experiments were carried out to define the effect of various organic fertilisers and the tillage methods on the content of nitrogen in soil and yielding and the quality of ‘Ibis’ potato tubers. The research showed that fertilising the potato with manure or white mustard stubble intercrop enhanced the tuber yield and decreased their accumulation of nitrate nitrogen. Manure as compared with other fertilisers tested ensures also the best health status of tubers after harvest and after storage. However barley straw facilitates nitrate nitrogen liberation and its increase in tubers and deteriorates their storage life, causing an increase in rots. On the other hand, ploughless tillage (with cultivator) decreases the yield and causes tuber infection with common scab, increasing the nitrates in topsoil and in potato tubers and total losses after storage.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
06
Numer
1
Opis fizyczny
http://www.ejpau.media.pl/series/volume6/issue1/agronomy/art-03.html
Twórcy
autor
 • Agricultural University of Krakow, Mickiewicza 21, 31-120 Krakow, Poland
autor
Bibliografia
 • Amberg A., 1987. Utilisation of organic wastes and its environmental implication. In: Agricultural waste management and environmental protection. Proc. 4th Int. Symp. CIEC, Braunschweig, 1, 37-54.
 • Ball B., Robertson E.A.G., Franklin M.F., Lang R.W., 1994. Crop performance and soil conditions on imperfectly drained loams after 20-25 years of conventional tillage or direct drilling. Soil. Till. Res. 31, 97-118.
 • Benken A., 1975. Počvennyj fungistazis, jego suščnost i praktičeskoje značenie [Soil fungistatic and its practical significance]. Mikol. i Fitopat. 9 (2), 160-164 [in Czech].
 • Boligłowa E., Dzienia S., 1996. Wpływ nawożenia organicznego i sposobu uprawy roli na plonowanie i jakość bulw ziemniaka [Effect of organic fertilisation and tillage method on potato tuber yielding and quality]. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Rolnictwo 62, 37-42 [in Polish].
 • Boligłowa E., Dzienia S., 1997. Tendencje zmian w agrotechnice ziemniaka. Nawozy roślinne w integrowanym systemie produkcji rolniczej [Trends in potato agronomy changes. Plant fertilisers in the integrated agricultural production system]. Mat. sem. Boguchwała – AR Kraków, 51-56 [in Polish].
 • Boligłowa E., Łabza T., Gleń K., Puła J., 1998. Wpływ nawożenia organicznego na zdrowotność bulw ziemniaka [Effect of organic fertilization on potato tuber health status]. Post. Ochr. Rośl. / Progress. in Plant Protection 38 (2), 634-636 [in Polish].
 • Boligłowa E., Dzienia S., 1999. Efektywność systemów uprawy roli i nawożenia organicznego pod ziemniak [Effectiveness of potato tillage systems and organic fertilization]. Fol. Univ. Agic. Stetin., Agricultura 74, 191-195 [in Polish].
 • Deryło S., 1990. Badania nad regenerującą rolą poplonów ścierniskowych w płodozmianach o różnym udziale zbóż [Research into a regenerating role of stubble catch-crops in crop rotations with a varied share of cereals]. AR Lublin, Rozpr. Nauk. 127 [in Polish].
 • Dickson J.W., Campbell D.J., Ritchie R.M., 1992. Zero and conventional traffic systems for potatoes in Scotland, 1987-1989. Soil Till. Res. 24 (4), 394-419.
 • Duer I., 1996. Mulczujący wpływ międzyplonu na plonowanie jęczmienia jarego oraz zawartość wody
 • i azotanów w glebie [Mulching effect of intercrop on spring barley yielding and the content of water and nitrates in soil]. Fragm. Agron. 1, 29-43 [in Polish].
 • Dzienia S., Szarek P., Wereszczaka J., 1999. Efektywność systemów uprawy roli w zmianowaniu na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego [Effectiveness of tillage systems in crop rotation on a very good rye complex soil]. W: Ekologiczne aspekty mechanizacji nawożenia, ochrony roślin, uprawy gleby. VI Międzynar. Symp., IBMER Warszawa, 163-168 [in Polish].
 • Dziennik Ustaw Nr 104. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8. października 1993 r.
 • Ekeberg E., 1994. Minimum tillage for potatoes. In: Soil tillage for crop production and protection of the environment. Proc. 13th Int. Conf. ISTRO, Aalborg, Denmark, II, 967-972.
 • Grześkiewicz H., 1991. Poplony ścierniskowe i słoma jako element obniżenia kosztów nawożenia organicznego [Stubble catch-crops and straw as an element of organic fertilization cost cutting]. Mat. XXIV Sesji Nauk., Inst. Ziemn. Bonin, 161-165 [in Polish].
 • Grześkiewicz H. Trawczyński C., 1997. Poplony ścierniskowe jako nawóz organiczny w uprawie ziemniaka [Stubble catch-crops as an organic fertilizer in potato cultivation]. Biul. Inst. Ziemn. 48, 73-82 [in Polish].
 • Haunz F.X., Maidl F.X., Fischbeck G., 1988. Stickstoff-Fiexierung von Körnerleguminosen und deren Beduetung für den N-Umsatz einer Fruchtfolge [Legume N fixation and ist significance in crop rotation]. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 1, 22-24.
 • Heitefuss R., 1979. Podstawy ochrony roślin [Plant protection in brief]. PWRiL Warszawa, 70-78 [in Polish].
 • Kurzawińska H., 1992. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego oraz trzech terminów sadzenia ziemniaka na występowanie parcha zwykłego (Streptomyces scabies) [Effect of a varied nitrogen fertilization and three potato planting dates on the occurrence of common scab of potatoes (Streptomyces scabies)]. Zesz. Nauk. AR Kraków, Ogrodnictwo 20, 149-159 [in Polish].
 • Martyniuk S., Wróblewska B., 1998. Hamowanie wzrostu Gaeumannomyces graminis var. tritici i Cephalosporium gramineum przez izotiocyjaniny [Inhibiting the growth of Gaeumannomyces graminis var. tritici and Cephalosporium gramineum by isothiocyanates]. Post. Ochr. Rośl. / Progress in Plant Protection 38 (2), 737-739 [in Polish].
 • Mazur T., 1996. Nawozy organiczne, a zawartość azotanów w glebie [Organic fertilisers and the content of nitrates in soil]. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 440, 239-247 [in Polish].
 • Pawłowski F., Szymankiewicz K., 1988. Plonotwórczy efekt płodozmianu bezobornikowego w warunkach gleby piaskowej [Yielding effect of manure-free crop-rotation in sandy soil]. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 331, 217-226 [in Polish].
 • Praca zbiorowa, 1985. Metodyka obserwacji i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakami [Methodology of observations and sampling in agrotechnical potato experiments]. Inst. Ziemn. Bonin, 11-20 [in Polish].
 • Weber R., 2002. Wpływ uprawy zachowawczej na ochronę środowiska [Effect of conservative cultivation on environmental protection]. Post Nauk Roln. 1, 57-67 [in Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-0a7d2dfc-95e4-4c16-aeab-04a50152a424
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.