Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 03 | 47-77
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia dotyczace przypraw ziolowych stosowanych w przemysle spozywczym

Wydawca
-
Rocznik
Tom
03
Strony
47-77
Opis fizyczny
s.47-77,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Biotechnologii Przemyslu Rolno-Spozywczego, Warszawa
Bibliografia
 • 1. AHLERT В.: Verfahrens zur Entkeimung von Lebensmittel und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. Patent DE 3934500 Al Niemcy, (1991).
 • 2. AMR A. S.: Effectivenes of synthetic and potential natural antioxidants in improving the stability of sheep's anhydrous butter fat during long-term storage. J. Sc. Food Agric. 55 (1): 75, (1991).
 • 3. ANONIM.: Changes in leek oil flavour after storage. Z. Lebensm. Untersuch. 193 (6): 551, (1991).
 • 4. ANONIM.: Fat replacers. Food Process. 53 (1): 78 (1992).
 • 5. AZIZ N. H., YOUSSET Y. A.: Occurance of aflatoxin and aflatoxin - producing moulds in fresh and processed meat in Egypt. Food Additives and Contaminants. 8 (3): 321 (1991).
 • 6. BANK J. і in.: Behaviour of Listeria monocytogens in the Present of selected Spices. Lebensm. Wiss. u. Technol. 23 (1): 66 (1990).
 • 7. BARKALOW D. G. і in.: Use of eugenol in chewing gum as an antioxidant. United States Patent US 5330771, 1994.
 • 8. BASSIOUNY S. S. і in.: Efficiency of antioxidants from natural sources in bakery products. Food Chem. 37: 297 (1990).
 • 9. BAXTER R., HOLZAPFEL W. H.: A microbal investigation of selected spices, herbs and additives in South Africa. J. Food Sc., 47: 570, (1982).
 • 10. BLANK G., ADEJUMO A. A., ZAWISTOWSKI J.: Eugenol iduced changes in the fatty acid content of two Lactobacillus species. Lebensm. Wiss. Technol. 24 (3): 231, (1991).
 • 11. BORK M., KÖRNER J. P.: Extraktion mit Überkritischen Lösungsmitteln. Int. Z. Lebensm. Techn. 42 (12): 732, (1991).
 • 12. BOYD L. C.: Inhibition of oxidative rancidity in frozen cooked fish flakes by tertbutylhydroquinone and rosemary extract. J. Sc. Food Agric. 61 (10): 87, (1993).
 • 13. BRUD W. S.: Formy handlowe aromatów spożywczych. Przegląd piekarski i cukierniczy, cz. I. (12): 18 (1994), cz. II (1): 14. (1995).
 • 14. BUCKENHUSKES H. J.: Exotische Gewürze, Gewürzmischungen und Wurzsaucen. Ind. Obst- u. Gemüseverwert. 77 (9): 330, (1992).
 • 15. CALVEY E. M. і in.: Off-line supercritical fluid extraction of thiosuffinates from garlic and onion. J. Agric. Food Chem. 42 (6): 1335, (1994).
 • 16. CHRISTENSEN C. M., FANSE H. А. і in.: Microflora of black and red pepper. Appl. Microbiol., 15: 622 (1967).
 • 17. Codex Alimentarius, tom XV, (1984).
 • 18. CUVELIER M. E., BERSET C., RICHARD H.: Antioxidant constituents in sage (Salvia officinalis). J. Agric. Food Chem. 42 (6) 665 (1994).
 • 19. DARRINGTON H.: Herbs and spices. The lion roars. Food Manufact. 66 (11): 21 (1991).
 • 20. DE BOER R., BOOT E. M.: Comparison of method for isolation and confirmation of Clostridum perfringens from spices and herbs. J. Food Protec. 46: 533 (1983).
 • 21. DEHNE L. W. i in.: Untersuchungen zur Entkeimung von Gewürzen mittels Mikrowellen und Hochfrequenz. Fleischwirtschaft, 71 (9): 1089 (1991).
 • 22. DIEHL J. F., JOSEPHSON E. S.: Assessment of wholesomeness of irradiated foods (a review) Acta Aliment. 2: 195 (1994).
 • 23. DUSZKIEWICZ-REINHARD W., GWIAZDA S., GRZYBOWSKI R.: Naturalne konserwanty w przetwarzaniu żywności. Mat. z konferencji pt.: Surowce uzupełniające i Materiały Pomocnicze stosowane w przetwórstwie żywności. 57, KTŻ PZ Akademia Ekonomiczna, Wrocław, (1994).
 • 24. DUXBURRY D. D.: Frozen herbst-year-round freshness and availability. Food Process. 55 (1): 76 (1991).
 • 25. DUXBURRY D. D.: Natural thermal process for herbs and spices reduced microbal counts. Food Process. 52 (2) 64 (1991).
 • 26. DUXBURRY D. D.: Savony natural flavors enhance low-fat foods. Food Process. 52 (5): 124 (1991).
 • 27. DUXBURRY D. D.: Extract of rosemary provides natural solution to dehydrated products. Food Process. USA 53 (5): 104 (1994).
 • 28. DZIEZAK J. D.: Spices, Food Technol. 43 (1): 102 (1989).
 • 29. EL-DESSOUKI S.: Aflatoxine in Cayenne-PfefTer- und Paprika Pulver. Dt. Lebensm. Rundsch. 88 13): 78 (1992).
 • 30. FALKOWSKI J., JAKUBOWSKA В., SIWICKA H.: Mikroflora wybranych przypraw. Inf. o wynikach badań naukowych zakończonych w 1989 r. 110 Przem. Spoż. i Wyżywienie, s. 131, Warszawa, (1990).
 • 31. FARAG R. S. i in.: Influence of some spices essential oils on Aspergillus parasitiens growth and production of aflatoxins in a synthetic medium. J. Food Sc. 54: 74 (1989).
 • 32. FELICE M. і in.: Flavor of edible oils. Effects on autoxidation. Industrie. Alimentari. 32 (313): 249 (1993).
 • 33. FISZER W.: Argumenty za i przeciw napromieniowaniu żywności. Mat. z seminarium. Problem mikrobiologicznych zanieczyszczeń przypraw i metody zmierzające do poprawy ich stanu higienicznego. IBPRS i IChiTJ. Warszawa, marzec 1995, s. 26.
 • 34. GARRIDO M. D., JORDANO R. i in.: Fungal contamination of commercial spices. C. Food Sc. Technol. Abstracts, 21, 10T16, (1989).
 • 35. GERHARDT U., DAM QUANG T.: Verzougerung des Verderbs von zubereitetem Hackfleisch. Fleischerei. 31 (7): 782 (1980).
 • 36. GIESE J.: Spices and seasoning blends - a taste for all seasons. Food Technol. 48, 4, 87, (1994).
 • 37. GIS-EŻ-4431-Sd-32/87, Główny Inspektorat Sanitarny, (1987).
 • 38. GIS-EŻ-4431-Sd-2/90, Główny Inspektorat Sanitarny, (1990).
 • 39. GIS-EŻ-4431-Sd-3/90, Główny Inspektorat Sanitarny, (1990).
 • 40. GIS-EŻ-4434-Og-12/LR/95, Główny Inspektorat Sanitarny, (1995).
 • 41. GOPALAKRISHNAN N., NARAYANAN G. S.: Supercritical carbon dioxide extraction of cardamon. J. Agric. Food Chem. 39, 11, 1976, (1991).
 • 42. GOPALAKRISHNAN N.: Studies on the storage quality of C02 - extracted cardamon and clove bud oils. J. Agric. Food Chem. 42 (3): 796 (1994).
 • 43. GRY P. F. і in.: Determination of spices in an extruder, wg Fleischwirtschaft. 73 (3): 339 (1993).
 • 44. GRZYBOWSKI R. і in.: Wpływ ekstraktu szałwi na niektóre gatunki drobnoustrojów. Przem. Spoż. 44: 286 (1990).
 • 45. GRZYBOWSKI R. i in.: Wpływ ekstraktu tymianku na niektóre gatunki drobnoustrojów. Przem. Spoż. 45: 24 (1990).
 • 46. HABER T. i in.: Zioła jako dodatki do chleba o obniżonej zawartości soli. Przem. Spoż. 47 (1): 17 (1993).
 • 47. HASHMI M. H., THRANE U.: Mycotoxins and other secondary metabolities in species of Fusarium isolated from seeds of capsicum, coriander and fenugreek. Food Sc. Technol. Abstracts. 23, 12T39, (1991).
 • 48. HSIECH R. C. і in.: Process for sterilization of spices and leafy herbs. Patent EP0269257 A2 Europa, (1988).
 • 49. HUSAIN F.: Spices trends on the world market, Intern. Trade Forum. 4:14. (1992).
 • 50. IGOE R. S.: Dictionary of Food Ingredients Van Nostrand Reinhold. New York 1989.
 • 51. JACKSON L. S., LEE K.: Microencapsulation in food industry. Lebensm. Wiss. Technol. 24 (4): 289 (1991).
 • 52. JANKOWSKI T.: Mikrokapsułkowanie składników żywności Mat. Szkoła Letnia „Food Product Development”. Błażejewko k/Poznania (wrzesień 1994).
 • 53. JEBSON R. S., YOUZHANG H. E.: Studies on the drying behaviour of garlic and novel technology to produce high quality garlic at a low cost. Food Bioprod. Process. 72, nr C2, 73, (1994).
 • 54. JORDY A.: Bilding von Ethylenchlorohydrin in pflanzlichen Erzeugnissen nach Begasung mit Ethylenoxid. Deutsche Leb.-Rundsch. 85 (9): 279 (1989).
 • 55. JUREWICZ M.: Zastosowanie niektórych olejków eterycznych jako naturalnych konserwantów masła. Przem. Spoż. 42: 332, (1990).
 • 56. KALLIO H., KERROLA K.: Application of liquid carbon dioxide to the extraction of essential oil of coriander. (Coriandrum sativum L) Z. Lebensm. Untersuch. 195 (6): 546 (1992).
 • 57. KARAPINAR M., AKTUG S. E.: Microbiological quality of fround cinnamon: incidence of Bacillus cereus. Food Sc. Technol. Abstracts. 20, 7T49, (1988).
 • 58. KARG J. E.: Ozonierungsverfahren für die Haltbarmachung von stark primärkontaminierten natur belassen Produkten insbesondere Drogen, Gewürzen, Fruchten, Gemüsen und Getreide. Patent DE 39 17250 Al Niemcy.
 • 59. KAWAŁKO M. J.: Historie ziołowe, KAW Lublin, (1986).
 • 60. KERROLA K., KALLIO H.: Volatile compounds and odor characteristics of carbon dioxide extracts of coriander (Coriandrum sativum L) fruits. J. Agric. Food Chem. 41, 5, 785, (1993).
 • 61. KIKUZAKI H., NAKATANI N.: Antioxidant effects of some ginger constituents. J. Food Sci. 58 (6): 1407 (1993).
 • 62. KOLLMANNSBERGER H., NITZ S., DRAWERT F.: Über die Aromastoffzusammensetzung von Hochdruckextrakten. I. Pfeffer (Piper nigrum, Var. mun- tok). Z. Lebensm. Untersuch. 194 (6): 545 (1992).
 • 63. KOŁAKOWSKA A.: Antyoksydanty stosowane w przetwórstwie żywności oraz ich biologiczne i technologiczne skutki. Mat. z Konf. pt.: Surowce Uzupełniające i Materiały pomocnicze w przetwórstwie żywności 31, KTŻ PZ AE, Wrocław, (1994).
 • 64. KOŁAKOWSKI E.: Technologia farszów rybnych. PWN, Warszawa, (1986).
 • 65. KOSTRZEWA E.: Opracowanie metody izolacji związków smakowo-zapachowych niektórych przypraw. Praca doktorska IBPRS, Warszawa, 1986.
 • 66. KOWALSKI E. i in.: Hydrostatischer Hochdruck zur Sterilisation von Lebensmitteln. Anwendung bei Pfeffer. Deutsche Lebensm.-Rundsch. 88: 74 (1992).
 • 67. KRISHNASWAMY M. A., PATEL J. D. i in.: Enumeration of microorganisms in spices and spice mixtures. J. Sc. Technol., 8: 191 (1971).
 • 68. KUHNE K. E.: Untersuchungen zur Reduzierung von Keimen mittels verdichteten Kohlendioxid Dipl.-Arbeit TU Berlin. (1989), cyt. Fleischwirtsch. 73 (3): 337 (1993).
 • 69. KURITA N., KOIKE S.: Synergistic antimicrobial effect of sodium chloride and essential oil components. Agric. Biol. Chem. 46 (1): 159 (1982).
 • 70. KURZHALS H. A., SCHALLENBERG J.: Pasteurisation von Gewürzen per Mikrowellen. Lebensmittltechn. 4: 159 (1992).
 • 71. LA BELLE F.: Custom flavor systems for mierowave, low-fat, low sodium profiles. Food Process. 53 (1): 74 (1991).
 • 72. LATTAOUI N., TANTAOUI-ELARAKI A.: Comparative kinetics of microbial destruction by the essential oils of Thymus broussonetti, T. zygis and T. satureioides. J. of Essential Oil Research, 6 (2): 165 (1994).
 • 73. LEE D. S.: Carotenoid loss in dried red pepper products. Jnt. J. Food Sc. Technol. 27 (2), 179, (1992).
 • 74. LEIFE A.: Sterilization of spices with pulsed steam. Livsmedel-steknik 34, 1/2, 24-25 wg FSTA 9209 T0032, (1992).
 • 75. LLEWELLYNE G., DIXON E. C. і in.: Aflatoxin formation on whole and ground cumin and anise seeds. J. Oil Chem. Sc. 58, 985A, (1981).
 • 76. MAFTEI M.: Prospects in European market for culinary herbs. Intern. Trade Forum, (1): 4 (1992).
 • 77. MATRINEZ P., JODRAL M. і in.: Identification of toxigenic Aspergillus flavus in commercial spices. Food Sc. Technol. Abstracts, 21, 10T17, (1989).
 • 78. MC KEE L. M.: Microbial Contamination of Spices and Herbs, A Review, Lebensm.-Wiss. Technol. 28, 1, (1995).
 • 79. MELCHIOR H., KASTNER H.: Przyprawy, badania botaniczne i chemiczne. WNT Warszawa (1978).
 • 80. MIGDAŁ W., KOSMAL W., MALEC-CZECHOWSK K., MACISZEWSKI W.: Doświadczalna Stacja Radiacyjnego Utrwalania Płodów Rolnych. Post. Tech. Jądrow. 3: 189 (1992).
 • 81. MIGDAŁ W., WALIŚ L., CHMIELEWSKI A. G.: The PUot Plant for Electron Beam Processing. Soz. Ep. Helfe. 42: 567 (1993).
 • 82. MIGDAŁ W., STACHOWICZ W.: The Pilot Plant for Electron Beam Processing. Soz. Ep. Helfe. 16: 182 (1993).
 • 83. MINETT F., SORENSEN S.: Sterispice herbs and spices. Safe and sound, wg FSTA 12, T00063 (1990).
 • 84. MODLICH G., WEBER H.: Vergleich verschiedener Verfahren zur Gewürzentkeimung, Mikrobiologische und sensorische Aspekte, Fleischwirtsch. 73 (3): 337 (1993).
 • 85. NADKARNI G. B.: Microbiological status and antifungal properties o firradiated spices. J. Agric. Food Chem. 32: 1061 (1984).
 • 86. NEUMAYR L. S. і in.: Gewürzentkeimung, Verfahren und Notwendigkeit. Forschungsbericht des Bundesanstalt für Fleischforschung Kulmach (1983), cyt. Fleischwirtschaft 73 (3) 337 (1993).
 • 87. NGUYEN U. і in.: Process for extracting antioxidants from Labiatae herbs. United States Patent US5017397, 1991.
 • 88. NORMAN J.: Wielka księga przypraw, Muza S.A. Wa-wa (1992).
 • 89. NOWAKOWSKA В.: Mikrobiologiczna jakość przypraw i problemy z tym związane. Mat. z seminarium: Problem mikrobiologicznych zanieczyszczeń przypraw i metody zmierzające do poprawy ich stanu higienicznego. JBPRS i IChiTJ. Warszawa, 1995, s. 1.
 • 90. OBERDIECK R.: Ein Beitrag zur Kenntnis und Analytik von Safran (Crocus sativus L). Deutsche Lebensm. Rundsch. 87 (8): 246 (1991).
 • 91. ORZECHOWSKA A.: Rola przypraw w produkcji żywności. Przegl. Gastronomiczny. 47 (4): 6 (1993).
 • 92. OSZMIAŃSKI J.: Polifenole jako naturalne przeciwutleniacze w żywności. Przem. Spoż. 49 (3): 94 (1995).
 • 93. PALIC A.: Antioxidative Eigenschaften von Gewürzen in Rohwürsten. Fleischwirtschaft. 73 (6): 684 (1993).
 • 94. PALUMBO S. A., RIVENBURGH А. I. і in.: Identification of Bacillus subtilis from sausage products and spices. J. Appl. Bacteriol. 38: 99 (1975).
 • 95. PIRRO J. А. і in.: Alcohol deterpenation of black pepper oil. Int. J. Food Sc. Technol. 27 (5): 551 (1992).
 • 96. PIZZOCARO F. і in.: Antioxidative properties of some aromatic herbst on sardine muscel and oil. Rivista Italiana delle Sostanze Grasse. 62 (7): 351 (1985).
 • 97. PLUG H., HARIG P.: The role of ingredient-flavor interactions in the development of fat-free foods. Trends Food Sc. Technol. 4 (5): 150 (1993).
 • 98. RAMANTHAN L., DAS N. P.: Natural products inhibit oxidative rancidity in salted cooked ground fish. J. Food Sc. 58 (2): 318 (1993).
 • 99. Raport Komitetu Ekspertów FAO/IAEA/WHO, Raport Techniczny nr 659. WHO. Geneva (1981).
 • 100. SALMERON J., JORDANO R. i in.: Microbiological quality of pepper (Piper nigrum). II Food poisoning bacteria. Food Sc. Technol. Abstracts, 21,6T33, (1989).
 • 101. SCHWAB A. H., HARPESTAD A. D. і in.: Microbiological quality of some spices and herbs in retail markets. Appl. Environ. Microb. 44: 627 (1982).
 • 102. SCHWARZ K, TERNES W.: Rosmarinextrakte als natürliche Antioxidantien Lebensmitteltechnik. 25 (12): 58 (1983).
 • 103. SCHWARZ K., TERNES W., SCHMAUDERER E.: Antioxidative constituents of Rosmarinus officinalis and Salvia officinalis. III. Stability of phenolic diterpenes of fosemary extracts under thermal stress as required for technological processes. Z. Lebensm. Untersuch. 195 (2): 104 (1992).
 • 104. SCOTT P. M., KENNEDY B. P. A.: Analysis and survey of fround black, white and capsicum peppers for aflatoxins. J. Assoc. Off. Analit. Chem., 56: 1452 (1973).
 • 105. SEENAPPA M., KEMPTON A. G.: A note on the occurrence of Bacillus cereus and other species of Bacillus in Indian spices of export quality. J. Agric. Food Chem., 32: 1061 (1984).
 • 106. SHELEF L. A.: Antimicrobial effects of spices. J. Food Safety. 6 (1): 29 (1984).
 • 107. SŁOWIŃSKI W., GULCZYŃSKA J.: Stan aktualny i perspektywy rozwoju przemysłu koncentratów spożywczych. Polagra 94 PTTŻ Poznań, tom 1: 86, (1994).
 • 108. SKĄPSKA S.: Ocena czosnku i preparatów czosnkowych pod względem wartości smakowo-zapachowych i aktywności biologicznej. Praca doktorska. SGGW, Warszawa, (1994).
 • 109. SORENSEN S.: Process for sterylizing spices. Patent US 4910077 USA (1990).
 • 110. Summary Report. Eleventh meeting of the International Consultative Group on Food Irradiation (ICGFI), IAEA, Vienna, (1995).
 • 111. SUZUKI J. I., DAINIUS В. і in.: A modified method for aflatoxin determination in spices. J. Food Sc. 38: 949 (1973).
 • 112. SZENTE L., SZEJTLI J.: Stabilization of flavors by cyclo-dextrins. ACS Symposium ser. 370. „Flavor Encapsulation". Amer Chem. Sc. Washington, DC 1988, s. 148.
 • 113. TULEY L.: Life after EO (ethylene oxide). Food Review, 18 (4): 11 (1991).
 • 114. TYSZKIEWICZ L.: Postęp w metodach aromatyzacji produktów mięsnych. Przyprawy i ich pochodne. Gospodarka mięsna. 35 (9): 15 (1983).
 • 115. TYSZKIEWICZ L.: Zagadnienia dodatków do żywności w przemyśle mięsnym. Mat. z Ogólnopolskiego seminarium szkoleniowego w Kiekrzu k/Poznania, styczeń 1995.
 • 116. UIJE-CHU-DEN.: Heat treatment of spices. Beating the bugs: Intern. Food Ingred. 3: 9 (1992).
 • 117. WOLF T., PÄHL M. H.: Prallzerkleinerung von Kalteeinfluß. Ind. Z. Le- bensm.-Techn. 41 (10): 596 (1990).
 • 118. YAO J., NAIR M. G., CHANDRA A.: Supercritical carbon dioxide extraction of Scotch Bonnet (Capsicum annuum) and quantification of capsaicin and dihydrocapsaicin. J. Agric. Food Chem. 42 (6): 1303 (1994).
 • 119. ZAGON J. L. і in.: Ozon-Behandlung zur Entkeimung von Gewürzeneine Alternative zur Ethylenoxidbegasung und Bestrahlung wg Fleischwirtschaft. 73 (3): 338 (1993).
 • 120. ZHAO J., WHISTLER R. L.: Spherical aggregates of starch granules as flavor carriers. Food Technol. 48 (7): 104 (1994).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-0871b373-2586-49a9-89ae-5aba67415827
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.