Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 533 | 1-61
Tytuł artykułu

Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w 2007 roku

Autorzy
Wydawca
-
Rocznik
Tom
533
Strony
1-61
Opis fizyczny
s.1-61,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2004), Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2003 roku, Warszawa.
 • 2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2008), Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2007 roku, Warszawa.
 • 3. Agencja Rynku Rolnego - bilans roku 2007, „Biuletyn Informacyjny ARR" nr 1/2008, s. 4-23.
 • 4. Czyżewski A., Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. w części rolnictwo, Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, „Opracowania i ekspertyzy" OE-63, grudzień 2006.
 • 5. Gruda M., Kulawik J., Wieliczko B. (2008), Przepływy funduszy w rolnictwie (maszynopis).
 • 6. IERiGŻ-PIB, Agrotec Polska, Agrotec Spa, (2007), Ocena ex-post realizacji Programu SAP ARD w Polsce w latach 2000-2006. Raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (umowa nr BDGzp-2910B- 8/07), Warszawa.
 • 7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2007), Płatność zwierzęca i płatności do roślin energetycznych, „Biuletyn Informacyjny" nr 2/2007.
 • 8. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2004), Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006". Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. (poz. 2117).
 • 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007), Informacja o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE (w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2007 r.), Warszawa kwiecień 2007 r.
 • 10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2005), Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
 • 11. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2007), Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
 • 12. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2007), Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2006, Warszawa.
 • 13. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2008), Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2007, Warszawa.
 • 14. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2008), Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
 • 15. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006), Sprawozdanie z realizacji narodowego planu rozwoju/podstaw wsparcia wspólnoty 2004-2006. Przebieg realizacji za I kwartał 2006 r. wraz z aktualizacją opartą o informacje miesięczne z programów wg stanu na 30 kwietnia 2006 r., Warszawa, czerwiec 2006 r.
 • 16. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006), Sprawozdanie z realizacji narodowego planu rozwoju/podstaw wsparcia wspólnoty 2004-2006. Przebieg realizacji za II kwartał 2006 r. wraz z aktualizacją opartą o informacje miesięczne z programów wg stanu na 31 lipca 2006 r., Warszawa, wrzesień 2006 r.
 • 17. Rada Ministrów (2008), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Omówienie, tom I, Warszawa.
 • 18. Rada Ministrów (2008), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., tom I, Warszawa.
 • 19. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL 379 z 28.12.2006).
 • 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.
 • 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających w 2006 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1366).
 • 22. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawach zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354)
 • 23. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514).
 • 24. Ustawa z 15 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 115, poz. 794).
 • 25. Ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187 poz. 1381, z późn. zm.).
 • 26. Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 roku o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217).
 • 27. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
 • 28. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427).
 • 29. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.).
 • 30. Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 245, poz. 1775).
 • 31. Wieliczko B. (2007), Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w roku 2006, IERiGŻ-PIB, „Komunikaty, raporty, ekspertyzy" nr 527, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-079a2209-669d-4147-97b4-ce2969511734
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.