PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 49 | 1 |
Tytuł artykułu

Diversity of macromycetes in the Bialaczow nature reserve (Central Poland)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Różnorodność gatunkowa makromycetes w rezerwacie Białaczów (Polska Środkowa)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper contains preliminary results of mycological research conducted in the Białaczów forest reserve, situated at the Wzgórza Opoczyńskie Upland. There are only data on macromycetes at this area. The occurrence of 167 species of macrofungi has been documented on the background of variety of tree stand and habitats. In July 2011 a heavy wind storm destroyed the tree stand and devastated the reserve. Now the area is in course of natural renovation. The data presented in the paper could be used as comparative fungal material concerning qualitative and quantitative changes.
PL
Prezentowane dane są wynikiem badań prowadzonych w latach 2006-2007 w rezerwacie Białaczów (Polska Środkowa). Celem badań było poznanie składu gatunkowego grzybów makroskopowych i przedstawienie ich na tle drzewostanu i siedliska. Łącznie zidentyfikowano 167 taksonów grzybów makroskopowych (13 gatunków Ascomycota i 154 Basidiomycota). W rezerwacie, dominują grzyby saprotroficzne – 118 gatunków, grzybów mikoryzowych zebrano 44 gatunki, a pasożytniczych 5 gatunków. Pod względem ekologicznym przeważają grzyby tworzące owocniki na ziemi (74) oraz na drewnie (62), natomiast grzyby naściółkowe reprezentowane są przez 31 gatunków. W rezerwacie odnotowano także jedenaście gatunków z czerwonej listy grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce: Phleogena faginea (E), Hypsizygus ulmarius, Mycena purpureofusca, Inonotus tomentosus(V), Clavariadelphus fistulosus, C. junceus, Gyroporus cyanescens, Lactarius chrysorrheus, Pachyphloeus melanoxanthus (R), Russula amoenoleus, Hygrophorus hypothejusvar. hypothejus(I). Przedstawione wyniki z jednej strony stanowią dokumentację mykologiczną, a z drugiej materiał wyjściowy do badań porównawczych w procesie zmian w następstwie zniszczenia rezerwatu przez wichurę w 2011 roku.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
49
Numer
1
Opis fizyczny
p.99-107,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Botany, Jagiellonian University, Kopernika 27, 31-501 Krakow, Poland
 • Department of Algology and Mycology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Banacha 12/16, 90-237 Lodz, Poland
Bibliografia
 • Adamczyk J. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian szaty roślinnej. Parki nar. i Rez. Przyr. 26 (2): 3-16
 • Breitenbach J., Kränzlin F.1984. Pilze der Schweiz I (Ascomyceten). Mykologia, Luzern.
 • Breitenbach J., Kränzlin F. 1986. Pilze der Schweiz II (Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales, Gastromycetes). Mykologia, Luzern.
 • Breitenbach J., Kränzlin F.1991. Pilze der Schweiz III (Strobilomycetaceaeund Boletaceae, Paxillaceae,
 • Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Tricholomataceae, Polyporaceae). Mykologia, Luzern.
 • Breitenbach J., Kränzlin F.1995. Pilze der Schweiz IV (Entolonataceae, Pluteaceae, Amanitaceae, Agaricaceae, Coprinaceae, Bolbitiaceae, Strophariaceae). Mykologia, Luzern.
 • Breitenbach J., Kränzlin F. 2000. Pilze der Schweiz (Cortinariaceae). Mykologia, Luzern.
 • Bujakiewicz A. 2004. Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. (In:) B. Wołoszyn, A. Jaworski, J. Szwagrzyk (eds). Babiogórski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 • Bujakiewicz A. 2010. On some agarics occurring in carr forests. Acta Mycol. 45(1): 73-89.
 • Domański S. 1965. Flora Polska. Grzyby (Fungi) 2: Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowe (Aphyllophorales), Żagwiowate I (PolyporaceaeI), Szczeciniakowate I (MucronoporaceaeI). PWN, Warszawa.
 • Flisińska Z. 2004. Fungi in the Lublin Region. Macromycetes (Basidiomycetes) 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 530 pp.
 • Galli R. 1996. Le Russule. Atlante praticomonografico per la determinazione. Edinatura, Milan.
 • Gierczyk B., Chachuła P., Karasiński D., Kujawa A., Pachlewski T., Snowarski M., Ślusarczyk T., Wójtowski M. 2009. Macrofungi of the Polish Bieszczady Mountains. Part. I. Parki nar. i Rez. Przyr. 28 (3): 3-100.
 • Index Fungorum, retrieved 10.12.2012 at www.indexfungorum.org
 • Jülich W. 1984. Die Nichtbläterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze (Aphyllophorales, Heterobasidiomycetes, Gastromycetes). Kleine Kryptogamenflora II b/1. VEB Gustav Fischer Verlag Jena.
 • Karasiński D. 2009. Macrofungi of the „Ochojec” Nature Reserve. (In:) J.B. Parusel (ed.). Rezerwat przyrody „Ochojec” w Katowicach (Górny Śląsk). Monografia naukowo-dydaktyczna. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 86-103.
 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 257-260.
 • Knudsen H., Vesterholt J. (eds). 2008. Funga Nordica. Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera. Nordsvamp, Copenhagen, 557 pp.
 • Kujawa A. 2012. Grzyby makroskopijne Polski w literaturze mikologicznej. (In:) M. Snowarski (ed.). Atlas grzybów Polski. Retrieved 15.12.2012, from the database at http://www.grzyby.pl/grzyby-makroskopijne-Polski-w-literaturze-mikologicznej.htm [in Polish].
 • Ławrynowicz M. 1973. Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej. Acta Mycol. 9 (2): 146-199.
 • Ławrynowicz M. 1989. Chorology of the European Hypogeous Ascomycetes. I. Elaphomycetales. Acta Mycol. 25 (1): 3-41.
 • Ławrynowicz M. 1990. Chorology of the European Hypogeous Ascomycetes. II. Tuberales. Acta Mycol. 26 (1): 7-75.
 • Ławrynowicz M. 2002. Grzyby. (In:) J.K. Kurowski (ed.). Parki Krajobrazowe Polski Środkowej. Przewodnik sesji terenowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 36-38.
 • Miśkiewicz A. 2000. Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians). Acta Mycol. 35 (2): 197-216.
 • Moser M. 1978. Die Röhrlinge und Blätterpilze (Polyporales, Boletaes, Agaricales, Russulales). Kleine Kryptogamenflora II b/2. VEB Gustav Fischer Verlag Jena.
 • Nespiak A. 1981. Flora Polska. Grzyby (Mycota) 14: Podstawczaki (Basidiomycetes), Bedłkowe (Agaricales), Zasłonakowatwe (Cortinariaceae), Zasłonak II (Cortinarius II).PWN, Warszawa – Kraków.
 • Nespiak A. 1990. Flora Polska. Grzyby (Mycota) 19: Podstawczaki (Basidiomycetes), Bedłkowe (Agaricales), Zasłonakowate (Cortinariaceae), Strzępiak (Inocybe).PWN, Warszawa – Kraków.
 • Noordeloos M.E., Kuyper T.W., Vellinga E.C. (eds). 2001. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. 5 Agaricaceae. A.A. Balkema Publishers, Rotterdam, 169 pp.
 • Noordeloos M.E., Kuyper T.W., Vellinga E.C. (eds). 2005. Flora Agaricina Neerlandica. Critical monographs on families of agarics and boleti occurring in the Netherlands. 6. Taylor & Francis Group, 226 pp.
 • Operat Urządzeniowy lasu Leśnictwa Białaczów 1998.
 • Rąkowski G. (ed.). 2006. Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 168 pp.
 • Skirgiełło A. 1960. Flora Polska. Grzyby (Mycota) 1: Podstawczaki (Basidiomycetes), Borowikowe (Boletales) PWN, Warszawa.
 • Skirgiełło A. 1991. Flora Polski. Grzyby (Mycota) 10: Podstawczaki (Basidiomycetes), Gołąbkowe (Russulales), Gołąbkowate (Russulaceae), Gołąbek (Russula). PWN, Warszawa – Kraków.
 • Skirgiełło A. 1998. Flora Polski. Grzyby (Mycota) 15: Podstawczaki (Basidiomycetes), Gołąbkowe (Russulales), Gołąbkowate (Russulaceae) II, Mleczaj (Lactarius). PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Kraków.
 • Szczepkowski A., Chachuła P. 2010. Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea(Fr.) Link w Polsce. Parki Nar. i Rez. Przyr. 29 (1): 93-121.
 • Szkodzik J. 2005. Macromycetes in communities of Abies albaon its range border in Central Poland. Acta Mycol. 40 (1): 113-131.
 • Wojewoda W. 2003. Checklist of Polish larger Basidiomycetes. (In:) Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 7. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 812 pp
 • Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Red list of the macrofungi in Poland. (In:) Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (eds). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: 53-70
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a4afd77e-9c70-4c59-9fb2-902a5dfdd14b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.