PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 487 |
Tytuł artykułu

Znaczenie lasu w ochronie gleby przed erozją na przykładzie ewolucji polskich czarnoziemów

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Role of forest in soil protection against erosion on the example of Polish czernozem evolution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejsza praca stanowi próbę wyjaśnienia natury i kierunków zmian zachodzących w glebach terenów urzeźbionych pod wpływem wylesienia, erozji wodnej i zabiegów uprawowych. Badania przeprowadzono na bazie porównania dwu przekrojów niwelacyjno-glebowych (las i pole), wykonanych na zdegradowanych czarnoziemach Wyżyny Lubelskiej. Rysunek 1 i 2 przedstawiają obraz zróżnicowania glebowego na porównywanych przekrojach. Uzyskane z analiz laboratoryjnych ważniejsze dane liczbowe zestawiono w tabeli 2. Niektóre wartości przedstawione w formie graficznej (rys. 3) mogą ułatwić porównanie i interpretację uzyskanych wyników.
EN
The present report is an attempt to explain the nature an direction of changes which occur in the soils of areas of differentiated relief under the influence of deforestation, water erosion and cultivation practices. The investigations which were carried out on degraded chernozems of the Lublin Upland were based on a comparison between two soils cross-sections (forest and field). Figure 1 and 2 present the location of the cross-section in the studied area and make it possible to compare the soil cover found in both places. Values obtained from laboratory investigations are given in table 2. Some data are also presented in the form of a graph (fig. 3) which makes comparison and interpretation easier.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
487
Opis fizyczny
s.45-55,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Bibliografia
 • Bac S. 1928. Przyczynek do badań nad zmianą położenia powierzchni ornych gruntów lessowych. Rocz. Nauk Rol. i Leśn., t. XIX: 129-138.
 • Borowiec J. 1965. Czarnoziemy Wyżyny Lubelskiej. Część I. Warunki występowania i ogólna charakterystyka gleb. Annales UMCS Lublin, Sec. B. 19(5): 39-58.
 • Borowiec J. 1966. Czarnoziemy Wyżyny Lubelskiej. Część III. Problemy genezy i typologii gleb. Annales UMCS Lublin, Sec. B. 20(7): 125-146.
 • Borowiec J. 1970. Porównanie składu i właściwości lessów występujących na obszarze Polski. Annales UMCS Lublin, Sec. B. 25(2): 51-81.
 • Borowiec J. 1972. Problem występowania czarnoziemów na obszarze Polski. Annales UMCS Lublin, Sec. B. 27(6): 159-203.
 • Charitonow G.A. 1950. Wlijanije lesa na powierchnostnyj stok i eroziju w usłowiach lesostiepi. Nauczn. Zap. Woronieżskogo Lesochoz. Inst. t. XI, Woroneż: 136-151.
 • Chudecki Z. 1955. Próba oceny wpływu erozji gleb na straty składników pokarmowych roślin w terenie lessowym. Annales UMCS Lublin, Sec. E. 10(9): 42-68.
 • Dobrzański B., Zbysław B. 1955. Wpływ erozji na ewolucję czarnoziemu. Rocz. Nauk Rol., Sec. F. 71(1): 211-221.
 • Gurba J. 1961. Neolithiec Settlements on the Lublin Loess Upland. Annales UMCS Lublin, Sec. B. 15(2): 42-66.
 • Jastrzębski S. 1963. Rola zalesień i zadrzewień w ochronie gleby przed erozją wodną na przykładzie południowej części woj. lubelskiego. Wiad. IMUZ 3(4): 15-19.
 • Kittredge J. 1948. Forest Influences. New York, Toronto-London.
 • Kostyczew P.A. 1886. Poczwy czerozjomnoj obłasti Rossii, ich proichożdienije, sostaw i swoistwa. Pietierburg.
 • Kozłow W.R 1953. Kizuczeniju erozii poczwy na zapadnych i jużnych skłonach Srednie-Russkoj wozwyszennostii. Tr. Poczw. Inst. im. W.W. Dokuczajewa. T. XL, Moskwa.
 • Machatadze L.B. 1949. O powierchnostnom smywie w lesu. Lesnoje Chozjajstwo, 5, Moskwa: 169-184.
 • Maruszczak H. 1950. Stan i zmiany lesistości woj. lubelskiego w latach 1830-1930. Annales UMCS Lublin sec. B. 5(3): 72-123.
 • Maruszczak H. 1998. Wpływ gospodarki neolitycznej na rozwój t.zw. czarnoziemów hrubieszowsko-tomaszowskich. Przegląd Geograficzny, t. LXX, 3-4: 333-342.
 • Prusinkiewicz Z., Bednarek R. 1991. Gleby, w: Geografia Polski - środowisko przyrodnicze. Red. L. Starkel, PWN Warszawa: 387-412.
 • Schroeder D. 1956. Zum Einfluss von Vegetation und Bodennutzung auf die Bodenentwicklung Ehemaliger Schwarzerden. Rapp. 6 Congr. Intern. Sol., E. V. 51, Paris: 138-152.
 • Strzemski M. 1961. Przemiany środowiska geograficznego Polski jako tła przyrodniczego rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich (od połowy trzeciego tysiąclecia p.n.e. do naszych czasów). Kwart. Hist. Kult. Mater. 9(3): 331-357.
 • Tomaszewski J. 1924. Gleby i grunty na poł.-zach. Wołyniu. Pamiętniki PINGW w Puławach, V.A. Kraków: 128-51.
 • Tomaszewski J. 1930. Zróżnicowanie pokrywy glebowej na terenie lessowym pod wpływem procesów zmywnych. Pamiętniki PINGW w Puławach, XI. I., Kraków: 210-232.
 • Turski R. 1985. Geneza i właściwości czarnoziemów Wyżyny Zachodniowołyńskiej i Lubelskiej. Rocz. Nauk Rol. Warszawa, Monografie 202: 83 ss.
 • Wysockij G.N. 1938. O gidrołogiczeskom i mieteorogiczeskom wlijanii lesow. Moskwa.
 • Ziemnicki S., Mazur Z. 1951. Przekrój zbocza jako odzwierciedlenie erozji gleb. Annales UMCS Lublin, Sec. E. 10(2): 21-52.
 • Żółciński J. 1929. Deluwialne procesy glebowe. Rocz. Nauk Rol. i Leśn., t. XXII, Poznań: 72-94.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a4add076-710e-48bd-b193-749c1dd5d8c0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.