PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 3 |
Tytuł artykułu

Disease severity on winter rapeseed grown in short-term monoculture taking into consideration the different production systems

Warianty tytułu
PL
Nasilenie chorób rzepaku ozimego w krótkotrwałej monokulturze z uwzględnieniem różnych rodzajów technologii
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
In a field experiment (2009–2011), winter rapeseed was grown in monoculture under three production systems differing with respect to N and S fertilization, disease and pest control: low-cost (extensive), standard and intensive. Rapeseed varieties California, Castilla and Nelson were grown in the first two years of the study, and cultivars Casoar, Artoga and Nelson were grown in the third year. The severity of sclerotinia rot (Sclerotinia sclerotiorum), verticillium wilt (Verticillium spp.), dry rot on oilseed rape (Phoma lingam), grey mould (Botrytis cinerea) and dark pod spot (Alternaria spp.) was assessed twice during the growing season. The symptoms of grey rot and sclerotinia rot were recorded most frequently on winter rapeseed, in particular in the last two years of the experiment, characterized by heavy rainfall. The severity of the remaining diseases was lower. In the first two years, production intensification was accompanied by increasing rates of infections caused by pathogens. In the last year, the disease severity on winter rapeseed was similar in all three production systems, and more acute symptoms of infection caused by Phoma lingam and S. sclerotiorum were observed only on plants grown under low-cost technology. Rapeseed cultivar Nelson was found to be the healthiest one.
PL
Rzepak ozimy uprawiano w doświadczeniu polowym (2009–2011), w monokulturze, z zastosowaniem trzech rodzajów technologii (różnice w nawożeniu N i S oraz w ochronie przed agrofagami): oszczędnej, normalnej i intensywnej. W pierwszych dwóch latach trwania doświadczenia uprawiano odmiany: California, Castilla i Nelson, w trzecim roku – Casoar, Artoga i Nelson. W okresie wegetacji dwukrotnie oceniano nasilenie: zgnilizny twardzikowej (Sclerotinia sclerotiorum), werticiliozy (Verticillium spp.), suchej zgnilizny kapustnych (Phoma lingam), szarej pleśni (Botrytis cinerea) i czerni krzyżowych (Alternaria spp.). Na roślinach rzepaku ozimego najczęściej identyfikowano objawy szarej pleśni i zgnilizny twardzikowej, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach badań, obfitujących w opady. W mniejszym nasileniu wystąpiły pozostałe choroby. W pierwszych dwóch latach badań wraz ze wzrostem intensyfikacji produkcji, stwierdzono nasilanie się objawów infekcji powodowanych przez patogeny. W ostatnim roku, nasilenie chorób rzepaku ozimego w trzech technologiach uprawy kształtowało się na zbliżonym poziomie, tylko silniejsze objawy porażenia przez P. lingam i S. sclerotiorum zaobserwowano na roślinach uprawianych w technologii oszczędnej. Odmiana Nelson okazała się najzdrowszą.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
3
Opis fizyczny
s.575-580,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Fitopatologii i Entomologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn
autor
Bibliografia
 • Budzyński W. 2006. Efektywność wybranych czynników produkcji. s. 34–40. W: „Rzepak” (G. Milewski, red.). Wyd. II. Biznes-Press Sp. z o.o., Warszawa, 40 ss.
 • Cieślicki W., Muśnicki C. 2006. Wpływ preparatu Horizon 250 EW na zdrowotność i wzrost rzepaku ozimego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 688–691.
 • Gwiazdowski R., Gwiazdowska D. 2009. Wpływ mieszaniny Propionibacterium freudenreichii i Lactobacillus rhamnosus na zdrowotność i plon rzepaku ozimego. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (3): 1480–1484.
 • Gwiazdowski R., Wójtowicz M., Wójtowicz A. 2004. Wpływ warunków meteorologicznych na porażenie rzepaku ozimego przez grzyby z rodzaju Alternaria i Botrytis. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 44 (2): 724–727.
 • Haneklaus S., Bloem E., Schnug E. 2007. Sulfur and plant disease. p. 101–118. In: „Mineral Nutrition and Plant Diseases” (L. Datnoff, E. Elmer, D. Huber, eds.). APS, St. Paul, MN, 278 pp.
 • Jajor E., Wójtowicz M., Pieczul K. 2008. Wpływ warunków hydrotermicznych i terminu ochrony fungicydowej na występowanie grzybów z rodzaju Alternaria na rzepaku. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (3): 1048–1054.
 • Jankowski K., Budzyński W. 2007. Reakcja różnych form hodowlanych rzepaku ozimego na termin i gęstość siewu. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28: 193–207.
 • Jędryczka M., Podleśna A., Lewartowska E. 2002. Effect of fertilization with nitrogen and sulphur on healthiness of winter oilseed rape plants. Pam. Puł. 130 (1): 329–337.
 • Kaczmarek J., Mączyńska A., Brachaczek A., Jędryczka M. 2009. Optymalizacja terminu zabiegów fungicydowych przeciw suchej zgniliźnie kapustnych na rzepaku w sezonie 2007/2008. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1749–1752.
 • Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E. 2008. Uproszczone systemy uprawy a występowanie sprawców chorób. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 48 (4): 1431–1438.
 • Kurowski T., Budzyński W. 2003. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i ochrony przed szkodnikami na zdrowotność rzepaku jarego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 24: 455–463.
 • Kurowski T., Majchrzak B., Jankowski K. 2010. Effect of sulfur fertilization on the sanitary state of plants of the family Brassicaceae. Acta Agrobot. 63 (1): 171–178.
 • Mączyńska A., Głazek M., Krzyzińska B. 2007. Nowe możliwości regulacji wzrostu rzepaku ozimego i ochrony przed chorobami przy zastosowaniu preparatu A 14049 (difenokonazol i pachlobutrazol). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 198–202.
 • Podleśna A., Jędryczka M., Lewartowska E. 2005. Występowanie chorób grzybowych na rzepaku ozimym w warunkach zróżnicowanego nawożenia siarką i azotem. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 26: 174–184.
 • Seta G., Wolski A., Mrówczyński M. 2007. Zastosowanie nowych insektycydów i ich mieszanin z fungicydami w programie ochrony łuszczyn rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28: 283–292.
 • Starzycka E., Starzycki M., Cichy H., Cicha A., Budzianowski G., Szachnowska H. 2004. Odporność wybranych odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L.) na porażenie grzybem Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 25: 645–654.
 • Starzycka E., Starzycki M. 2008. Najważniejsze wyniki badań nad zgnilizną twardzikową w rzepaku przedstawione na XII międzynarodowym kongresie rzepakowym w Wuhan. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 29: 291–299.
 • Tratwal G., Walczak F., Tratwal A. 2010. Plonowanie i zdrowotność rzepaku ozimego w świetle wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) i potrzeb integrowanej produkcji. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (3): 1195–1204.
 • West J.S., Fitt B.D., Leech P.K., Biddulph J.E., Huang Y.J., Balesdent M.H. 2002. Effects of timing of Leptosphaeria maculans ascospore release and fungicide regime on phoma leaf spot and phoma stem cancer development on winter oilseed rape (Brassicae napus) in southern England. Plant Pathol. 51 (4): 454–463.
 • Wielebski F., Wójtowicz M. 2000. Problemy nawożenia rzepaku siarką w Polsce i na świecie. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 21: 449–463.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a495602a-c265-4e50-932a-1d7e6c764dfb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.