PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 487 |
Tytuł artykułu

Dynamika zmian morfologicznych koryt potoków sudeckich w zlewniach Instytutu Badawczego Leśnictwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zmian morfologicznych w korytach potoków, prowadzonych w latach 1996-2000 w 3 zlewniach badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa w rejonie Szklarskiej Poręby: Czerniawki, Płóczki i Ciekonia. Przedstawiono ogólną charakterystykę hydrologiczną zlewni ze szczególnym uwzględnieniem wezbrań, które odgrywają zasadniczą rolę w procesie kształtowania koryt rzecznych. Wyniki badań wskazują, że koryta potoków charakteryzują się małym stopniem stabilności. Świadczy o tym duża dynamika zmian cech morfologicznych potoków: uziarnienia materiału korytowego, kształtu i wymiarów przekrojów poprzecznych oraz średniego poziomu dna w profilu podłużnym. Obserwowane w poszczególnych potokach wielkości zmian morfologicznych są zgodne z wartościami współczynnika stabilności według Łochtina. Wyniki badań potwierdziły, że na stabilność koryt potoków ma istotny wpływ wielkość ziaren materiału tworzącego obrukowanie dna koryta oraz stopień redukcji spadku podłużnego dna przez naturalne progi kamienne.
EN
The paper presents results of investigations of morphological changes in the mountain streams, carried out during 1996-2000 in 3 research catchments of the Forestry Research Institute in Szklarska Poręba region: Czerniawka, Płóczka and Ciekoń. General hydrological characteristic of catchments with special regard to flood events which play important role in the river bed formation process is presented. Results of investigations show, that mountain streams are characterized by a small rate of stability. It is proved by large dynamics of morphological stream feature changes: bed material grain size, shape and dimensions of cross-sections and mean level of bottom in longitudinal profile. The observed in each stream values of morphological changes are compatible to values of stability ratio according to Lochtin. The investigation results confirm, the essential influence on stream stability is exert by the grain size of armour bed layer material and degree of longitudinal bed profile reduction by natural stone thresholds.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
487
Opis fizyczny
s.285-294,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Inzynierii Wodnej i Rekultywacji Srodowiska, Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
  • Pracownia Gospodarki Wodnej, Instytut Badawczy Lesnictwa, Warszawa
Bibliografia
  • Ciepielowski A., Kiciński T., Żelazo J. 1986. Podstawy regulacji rzek, w: Podstawy melioracji wodnych, t. 1. Praca zbiorowa pod red. P. Prochala: 82-181.
  • IBL 2001. Stałe obserwacje procesów hydrologicznych i erozyjnych w leśnych obszarach górskich. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, maszynopis: 66 ss.
  • Lane E.W. 1972. Stable channels in erodible material, w: River Morphology. Praca zbiorowa pod red. S. Schumm. DH&R Inc., Stroudsburg, Pensylvania: 97-116.
  • Popek Z. Banasik K. 1997. Ocena intensywności erozji powierzchniowej w 3 zlewniach badawczych IBL na podstawie wezbrań w lipcu 1997 roku. Katedra Budownictwa Wodnego SGGW Warszawa, maszynopis: 23 ss.
  • Popek Z., Gładecki J., Kalicka M. 1998. Ocena erozji w zlewniach badawczych IBL w rejonie Szklarskiej Poręby podczas wezbrań w lipcu 1997 roku. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 458: 139-149.
  • Popek Z. 2000. Badania zmian morfologicznych w korytach 3 potoków sudeckich w 2000 roku na tle wyników badań w latach 1996-1999. Katedra Budownictwa Wodnego SGGW Warszawa, maszynopis: 11 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a27b6bf7-73f5-4d4f-937c-ec3b88497370
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.