PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 54[1] |
Tytuł artykułu

Differences in the assessment of beef carcasses in EUROP system

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Różnice w ocenie tusz wołowych w systemie EUROP
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Classification of slaughter animals in EUROP system is obligatory for all EU countries. Visual assessment of beef carcasses determines the level of muscle and fat in scales from E to P and from 1 to 5. At the same time beef carcass is classified into one of five categories of cattle for slaughter from A to E. Visual assessment is not fully objective and is fraught with classifier error, which has an impact on the final assessment of the carcass. 2689 beef carcasses were classified in different categories for slaughter. Assessments were performed by three classifiers independently and in the same conditions in the slaughter line. Based on the results of evaluations of beef carcasses were performed statistical analysis. The average value for the conformation was class O, which accounted for 52.66% of all beef carcasses and at a comparable level fat class 2 and 3 – 39.54%, 32.54% respectively, which is characterized by a low content of meat and average fat content in carcase. CV (coefficient of variation) for the SE (standard deviation) in the conformation class was around 3% for the three categories slaughter A, B and E, and D was 2.16%. For the fat class regardless of the category slaughter CV for the SE was 3 times larger. The results suggest that visual assessment of beef carcasses is not objective and is fraught with error evaluator.
PL
Różnice w ocenie tusz wołowych w systemie EUROP. Klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP jest obowiązkowa dla wszystkich państw UE. Wizualna ocena tusz wołowych określa poziom umięśnienia oraz otłuszczenia w pięciostopniowych skalach od E do P i od 1 do 5. Jednocześnie każda tusza wołowa klasyfikowana jest do jednej z pięciu kategorii bydła rzeźnego od A do E. Niestety wizualna ocena nie jest w pełni obiektywna i jest obarczona błędem oceniającego, co ma wpływ na ostateczną ocenę tuszy. Sklasyfikowano 2689 tusz wołowych w różnych kategoriach rzeźnych. Ocen dokonywało 3 klasyfikatorów niezależnie od siebie i w tych samych warunkach panujących na linii ubojowej. Na podstawie uzyskanych ocen dokonano analizy statystycznej. Najczęściej występującą klasą umięśnienia była klasa O, co stanowiło 52.66% wszystkich sklasyfikowanych tusz. Natomiast w klasie otłuszczenia były to na porównywalnym poziomie dwie klasy: 2 i 3 – 39.57% i 32.54%, co charakteryzuje tusze o niskiej zawartości mięsa i średniej zawartości tłuszczu. CV dla SE wynosił dla klasy umięśnienia około 3% dla trzech kategorii rzeźnych A, B i E, natomiast dla D wynosił 2,16%. Dla klasy otłuszczenia niezależnie od kategorii rzeźnej CV w przypadku SE był 3 razy większy. Otrzymane wyniki sugerują, że wizualna ocena tusz wołowych nie jest obiektywna i jest obarczona błędem oceniającego.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
p.105-113,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Polish Association of Beef Cattle Producers
 • Polish Association of Beef Cattle Producers
Bibliografia
 • ALLEN P., FINNERTY N., 2000: Objective beef carcass classification. A report of a trial of three via classification systems. Teagasc and Department of Agriculture, Food and Rural Development Publication, Dublin: 1-34.
 • BARTOŃ L., KUDRNA V, BURES D., KREJCOVÂ M., ZAHRÀDKOVÂ R., 2005: Factors affecting fatty acid composition and dietetic value of beef. Anim. Sci. Pap. Rep. 23 (4): 261-267.
 • BURES D., BARTOŃ L., ZAHRÂDKOVÂ R., TESLÎK V, KREJCOVÂ M., 2006: Chemical composition, sensory characteristics, and fatty acid profile of muscle from Aberdeen Angus, Charolais, Simmental, and Hereford bulls. Czech J. Anim. Sci. 51 (7): 279-284.
 • CEGIEŁKA A., 2013: Przegląd rozwoju i wyko­rzystania analizy obrazu wideo (VIA) do oceny tusz wołowych jako alternatywy wobec systemu EUROP i innych subiektywnych systemów. Gosp. Mięsna 01: 22-23.
 • CHOROSZY B., CHOROSZY Z., 2011: Przydatność bydła simentalskiego do produkcji wołowiny. Wiad. Zoot. 49, 4: 69-76.
 • Commission Regulation (EC) 1249/2008 of 10 December 2008.
 • CRAIGIE C.R., NAVAJAS E.A., PURCHAS R.W., MALTIN C.A., BUNGER L., HOSKIN S.O., ROSS D.W., MORRIS S.T., ROEHE R., 2012: A review of the development and use of video image analysis (VIA) for beef carcass evaluation as an alternative to the current EUROP system and other subjective systems. Meat Sci. 92: 307-318.
 • GUZEK D., GŁĄB SKA D., KONARSKA M., WIERZBICKA A., 2013: Evaluation of the relationship between intramuscular fat and connective tissue quantity in beef rib eye cross section, measured using a computer image analysis, with confirmation and fat class of carcasses. J. Res. Appl. Agric. Engng. 58 (2): 43-46.
 • JASIOROWSKI H., 2003: Ocena stanu produkcji żywca wołowego w Polsce i Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym. In: Materiały szkoleniowe SAPARD PL-06-02/00: 4.
 • LITWIŃCZUK Z., GRODZKI H., 2014: Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora. Przegl. Hod. 6: 1-4.
 • MACH N., BACH A., VELARDE A., DEVANT M., 2008: Association between animal, trans­portation, slaughterhouse practices, and meat pH in beef. Meat Sci. 78, 232-238.
 • PAWELEC A., 2010: System EUROP klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych. Przemysł Spożywczy 03: 12-14.
 • PILARCZYK R., WÓJCIK J., 2007: Comparison of calf rearing results and nursing cow performance in various beef breeds managed under the same conditions in north-western Poland. Czech J. Anim. Sci. 52 (10): 325-333.
 • PRZYSUCHA T., GRODZKI H., SLÓSARZ J., 2007: Wpływ masy ciała krowy, kolejności i sezonu ocielenia oraz płci masy cielęcia przy urodzeniu na wyniki odchowu cieląt rasy salers. Med. Wet. 63: 357-359.
 • RAESA K., BALCAENA A., DIRINCKB P., De WINNEB A., CLAEYSA E., DEMEYERA D., De SMET S., 2003: Meat quality, fatty acid composition and flavour analysis in Belgian retail beef. Meat Sci. 65: 1237-1246.
 • RYCOMBEL D., 2004: Rynek żywca wołowego w Polsce - stan aktualny i perspektywy po integracji. Hodowla i produkcja bydła mięsnego. In: Materiały konferencyjne Poznań 8 października 2004. POLAGRA FARM: 19-23.
 • SEREDYN K., 2006: Wartość rzeźna tusz wołowych w Polsce i ich pozycja na rynku wspólnotowym. Retrieved from: http://www. ipmt.waw.pl/content/File/Seredyn.pdf.
 • TRELA J., WICHŁACZ H., CHOROSZY Z., 2002: Quality of meat from crosses of cows of dairy breeds with beef bulls. Anim. Sci. Pap. Rep. 20 (1): 229-234.
 • WĘGLARZ A., 1997: Estimate of commercial crossing results between Black-and-White cat­tle and White beef breeds from Italy. Part II. Slaughter value. Act. Agr. et Silv. 35: 75-91.
 • WĘGLARZ A., 2010: Quality of beef from semi­-intensively fattened heifers and bulls. Anim. Sci. Pap. Rep. 28 (3): 207-218.
 • WNĘK K., GOŁĘBIEWSKI M., PRZYSU­CHA T., 2014a: System oceny obiektywnej tusz wołowych. Przegl. Hod. 5: 19-21.
 • WNĘK K., GOŁĘBIEWSKI M., PRZYSUCHA T., WÓJCIK A., 2014b: Powtarzalność i dokładność oceny wizualnej tusz wołowych w systemie EUROP. Farmer 5: 155-159.
 • VORlSKOVA J., FRELICH J., RlHA J., SUBRT J., 2002: Relationships between parameters of meat performance in Czech Pied bulls and their crossbreds with beef. Czech J. Anim. Sci. 47 (9): 357-364.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a15b5817-1c67-49be-9dab-bec49ed58880
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.