PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 5 |
Tytuł artykułu

Hierarchia dóbr publicznych w rolnictwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Public goods hierarchy in agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podjęto próbę stworzenia hierarchii wybranych dóbr publicznych dostarczanych przez rolnictwo w ocenie jednej ze społeczności lokalnych. Badania empiryczne przeprowadzono w trzecim kwartale 2015 roku na reprezentatywnej próbie 100 osób zamieszkujących wiejsko-miejską gminę Góra Kalwaria. Gmina została dobrana w sposób celowy. Na podstawie danych empirycznych wyliczono wskaźniki wartości w-Aranowskiej, które pozwoliły na stworzenie hierarchii wybranych dóbr publicznych w rolnictwie. Dodatkowo policzono średnie wartości zadeklarowane przez respondentów. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że dla większości wyodrębnionych grup, najważniejszym dobrem (zajmującym pierwsze miejsce w hierarchii) jest ochrona wód. Natomiast najmniej ważne okazały się dla społeczeństwa takie dobra publiczne, jak bioróżnorodność użytków rolnych oraz żywotność obszarów wiejskich. Jednak większość różnic pomiędzy wyodrębnionymi grupami nie była istotna statystycznie.
EN
The subject of public goods in agriculture has become one of the most important and topical issus in recent years. Therefore, this study is an attempt to create a hierarchy of selected public goods provided by agriculture in the assessment of one of the local communities. Empirical studies have been conducted in the third quarter of 2015 years on a representative sample of 100 people living in rural-urban Góra Kalwaria municipalit (purposeful selection). W-Aranowska indicator was created on the basis of empirical data that allowed to create a hierarchy of selected public goods in agriculture. In addition, the average values declared by the respondents were calculated. It was found that waters protectionis the most important public good for the majority of separate groups. In contrast, biodiversity and rural areas vitality turned out to be the least important public goods. However, most of the differences between singled groups was not statistically significant.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
5
Opis fizyczny
s.158-163,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
autor
 • Zakład Ogólnej Ekonomiki, Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Bibliografia
 • Aranowska Elżbieta.1996. Metodologiczne problemy zastosowań modeli statystycznych w psychologii. Teoria i praktyka. Warszawa: Studio 1.
 • Błąd Marta. 2011. Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Brunstad Rolf Jens, Gaasland Ivar, Vårdal Erling. 1995. “Agriculture as a provider of public goods: a case study for Norway”. Agricultural Economics 13: 39-49.
 • Cooper Tamsin, Kaley Hart, David Baldock. 2009. Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union. Report Prepared for DG Agriculture and Rural Development. London: IEEP.
 • Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk. 2011. „Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa – ujęcie teoretyczne i praktyczne”. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (2): 16-25.
 • Daniłowska Alina. 2014. „Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 360: 244-252.
 • GUS. 2015. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2015. Warszawa: GUS.
 • Kupidura Przemysław, Adrianna Kupidura, Michał Łuczewski. 2011. Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich. Warszawa: PWN.
 • Liziński Tadeusz 2012. „Problemy wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 89: 146-163.
 • Małażewska Sylwia 2016. „Determinanty wyceny krajobrazu rolniczego na przykładzie gminy Góra Kalwaria”. Ekonomia i Środowisko 56: 64-73.
 • Małażewska Sylwia, Adam Wąs. 2015. „Determinanty wartości krajobrazu rolniczego jako dobra publicznego”. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 102 (4): 26-40.
 • OECD. 2001: Multifunctionality. Towards an Analytical Framework. Paris: OECD.
 • Piorr Anette, Fabrizo Ungaro, Arianna Ciancaglini, Kathrin Happe, Amanda Sahrbacher, Claudia Sattler, Sandra Uthes, Peter Zander. 2009. “Integrated assessment of future CAP policies: land use changes, spatial patterns and targeting”. Environmental Science and Policy 12: 1122-1136.
 • Płotkowski Lech. 2008. „Ekonomiczne aspekty oceny funkcji lasu, czyli gospodarka leśna w koncepcji zrównoważonego rozwoju”. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 10 (3/19): 252-272.
 • Tomczak Franciszek. 2009. Zmiany i reformy WPR, konsekwencje dla rolnictwa i finansowania polityki rolnej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Westhoek Henk, Koen P. Overmars, Henk van Zeijts. 2013. “The provision of public goods by agriculture: Critical questions for effective and efficient policy making”. Environmental Science & Policy 32: 5-13.
 • Wilkin Jerzy. 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Warszawa: IRWiR PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-978cf3ce-ee17-4847-ba3a-e6bea3fd7f06
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.