PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 20 | 1 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka aktywności wody i parametrów geometrycznych odpadów melisy w aspekcie ich wykorzystania jako dodatku do pasz

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Profile of water activity and geometric parameters of lemon balm wastes in the aspect of their utilisation as an addition to fodders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z roślinnych odpadów poprodukcyjnych, generowanych przez zakłady pozyskujące surowce zielarskie, są drobnoziarniste odpady powstające podczas pakowania ziół. W zakładach Herbapol Białystok S.A., takich odpadów powstaje w skali roku około 30 ton, a najczęstszym sposobem ich zagospodarowania jest stosowanie jako dodatku do pasz. W pracy przed-stawiono wyniki badań aktywności wody (jako krytycznego parametru kontroli jakości) drobnoziarnistych odpadów poprodukcyjnych melisy, w zależność od wilgotności odpadów i wielkości cząstek, oraz dokonano analizy morfologii cząstek melisy pod względem współczynników kształtu, przy wykorzystaniu metod stereologicznych i komputerowej analizy obrazu. Do analizy morfologicznej cząstek odpadów melisy wykorzystano: ułamek obszaru cząstki i obszaru jego części wypukłych, współczynnik wydłużenia oraz współczynnik kształtu. Uzyskane wyniki badań pokazują, że zwiększenie wilgotności odpadów od 7,60 do 15,33% powoduje wzrost aktywności wody od wartości 0,341 do poziomu 0,798. Aby nie dopuścić do rozwoju pleśni w odpadach melisy, należy przechowywać je w warunkach gwarantujących utrzymanie wilgotności mniejszej niż 10%. Zwiększenie cząstek odpadów od d < 0,063 mm do cząstek o wielkości 0,25 mm < d < 0,5 mm (przy wilgotności 10,33%) powoduje wzrost aktywności wody od wartości 0,562 do 0,598. Wpływ wilgotności i wielkości cząstki odpadów melisy na aktywność wody można opisać równaniem funkcji logarytmicznej. Przeprowadzone obserwacje mikroskopowe i ich analiza pokazały, że najwięcej cząstek opadów melisy (oprócz cząstek największych, o średnicy d > 0,5 mm) charakteryzuje się kształtem zbliżonym do kuli.
EN
One of the post-production wastes generated by industries acquiring herbal materi-als are fine-grained wastes produced during the packing of herbs. The company Herbapol Bialystok S.A. produces approx 30 tons per year of such wastes, and the most frequent way of their utilisation is their applying as an addition to farm fodders. The paper presents the results of investigations of water activity (as the critical parameter of the control of quality) in fine-grained postproduction wastes of lemon balm (Melissa officinalis) in dependence on the moisture and the particles size of the wastes, and of the morphology analysis of lemon balm particles in relation to the shape coeffi-cients, performed with the use of stereological methods and computer image analysis. The morphol-ogy analysis of lemon balm particles comprised the following parameters: the fraction of particle area (convexity), the elongation factor, and the shape factor. The results of the investigations show that an increase of the wastes moisture from 7.60 to 15.33% causes the growth of water activity from the value of 0.341 to the level of 0.798. Increase of the particles size of the wastes from d < 0.063 mm to particle size of 0.25 mm < d < 0.5 mm (at moisture of 10.33%) causes the growth of water activity from the value of 0.562 to 0.598. To prevent the development of mould in lemon balm wastes, they should be kept in conditions guaranteeing the maintenance of moisture below 10%. The influence of moisture and particle size of lemon balm wastes on the water activity can be described with a loga-rithmic function equation. Conducted microscopic observations and their analysis showed that most of the particles of lemon balm wastes (except the largest particles, with diameter d>0.5 mm) are charac-terised by shapes approximate to the sphere.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
20
Numer
1
Opis fizyczny
s.113-124,rys.,wykr.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Techniki Rolno-Spożywczej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, ul.Wiejska 45C, 15-351 Białystok
Bibliografia
 • Bakier. S., Miastkowski. K., 2010. Analiza składu granulometrycznego glukozy krystalicznej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1, 36-40.
 • Bakier. S., Miastkowski. K., 2011. Analiza wybranych czynników technologicznych warunkujących skład granulometryczny glukozy w procesie krystalizacji. Acta Agrophysica, 17(1), 5-16.
 • Foster K.D., Bronlund J.E., Paterson A.H.J., 2005. The prediction of moisture sorption isotherms for dairy powders. International Dairy Journal, 15, 411-418.
 • Gondek E., Lewicki P.P., 2005. Izotermy sorpcji pary wodnej suszonych i kandyzowanych owoców. Acta Scientiarium Polonorum, Technologia Alimentaria 4(1), 63-71.
 • Gondek E., Lewicki P.P., 2008. Ruch wilgoci w mieszankach typu muesli. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (59), 173-180.
 • Grela E.R. 2001. Wpływ mieszanek ziołowych w żywieniu tuczników na wzrost i cechy mięsa. Ann. Uniw. MCS, IX (Suppl.), Sect. EEE, 243-248.
 • Hanczakowska E., 2007. Zioła i preparaty ziołowe w żywieniu świń. Wiadomości Zootechniczne, R. XLV, 3, 19-23.
 • Kędzierska K., Pałacha Z., 2011. Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne suszu pieczarek, Acta Agrophysica, 17(1), 77-88.
 • Kowalska H., Domian E., Janowicz., Lenart A., 2005. Wpływ aglomeracji na adsorpcję pary wodnej przez wieloskładnikową żywność w proszku. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 4(45) supl., 120-131.
 • Lenart A., 1991. Charakterystyka właściwości sorpcyjnych odwadnianej żywności. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 35, 1-4.
 • Lewicki P.P., 2000. Raoult`s law based food water sorption isotherm. Journal of Food Engineering, 43, 31-40.
 • Lewicki P.P., 2004. Water as the determinant of food engineering properties. A review. Journal of Food Engineering, 61, 483–495.
 • Makała H., Ocieczek A., 2008. Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych preparatów błonnika pszennego. Acta Agrophysica, 12(3), 747-754.
 • Mathlouthi M., Roge B, 2003. Water vapour sorption isotherms and the caking of food powders. Food Chemistry, 82, 61-71.
 • Medeiros M. L., Bartolomeu Ayrosa A.M., de Moraes Pitombo R.N., da Silva Lannes S.C., 2006. Sorption isotherms of cocoa and cupuassu products. Journal of Food Engineering, 73, 402-406.
 • Obidziński S., 2010. Ocena właściwości energetycznych odpadów melisy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., zesz. 546, 253-262.
 • Paschma J., 2004. Effect of using herbs in diets of periparturient sows on the course of parturition and reproductive performance. Annals of Animal Science, Vol. 7, No. 1, 293-295
 • Raghavendra S.N., Ramachandra Swamy S.R., Rastogi N.K., Raghavarao K.S.M.S., Kumar S., Tharanathan R.N., 2006. Grinding characteristics and hydration properties of coconut residue: A source of dietary fiber. Journal of Food Engineering 72, 281-286.
 • Ruszkowska M., Ocieczek A, Palich P., 2008. Właściwości sorpcyjne chrupek kukurydzianych i ryżowych. Acta Agrophysica, 11(1), 183-193.
 • Szlachta J., Podawca T., 2007. Zmiana aktywności wody w mleku w zależności od liczby komórek somatycznych i ogólnej liczby drobnoustrojów. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4/2007, 67-77.
 • Szulc K., Lenart A., 2008. Sorpcja pary wodnej przez mieszaniny proszków spożywczych i ich aglomeratów. Acta Agrophysica, 12(2), 535-542.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-97505053-d92f-4047-b572-47aaa5294050
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.