PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 3 |
Tytuł artykułu

Normy prawne jako narzędzie kreowania gospodarki odpadami gospodarstw domowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Legal standards as an instrument for the creation of household waste management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Produkcja odpadów jest jednym z wyzwań, przed którymi stają współczesne gospodarki, jest to także jeden z wiodących czynników oddziałujący na środowisko naturalne. Jedną z metod jego ograniczania jest powtórne wykorzystywanie odpadów, które możliwe jest dzięki selektywnej zbiórce. Celem opracowania była ocena wpływu wprowadzonej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i przyrządu w gminach oraz niektórych innych ustaw na decyzję o selektywnej zbiórce odpadów oraz na poprawę stanu środowiska przyrodniczego w opinii badanych przedstawicieli gospodarstw domowych. W tym celu postawiono pytania badawcze, czy w.w. ustawa w opinii mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego wpływa na stan i ochronę środowiska, czy podejście do selektywnej lub nieselektywnej zbiórki odpadów bytowych związane jest z wprowadzeniem unormowań prawnych. Stwierdzono, że ponad 80% respondentów było zdania, że wprowadzenie rozwiązań prawnych pozytywnie wpłynie na stan środowiska, około 50% respondentów zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów prowadzoną przed 1 lipca 2013 roku, a po wejściu aktu prawnego deklaracja ta dotyczyła wszystkich badanych gospodarstwach domowych.
EN
Production of waste is one of the challenges faced by contemporary economics, it is also one of the leading factors affecting the environment. One of the methods to reduce this problem is the re-use of waste, which is possible due to its selective collection. The aim of the study was to assess the impact of the “Act amending the Act on maintaining cleanliness and the instrument in municipalities and some other acts” on the decision of the selective collection of waste and on the improvement of the natural environment in the opinion of the surveyed representatives of households. For this purpose, research questions were specified: Does the “Act amending the Act on maintaining cleanliness and the instrument in municipalities and some other acts” in the opinion of the residents of rural areas of Lubelskie voivodship affect the state and protection of the environment? Is the approach to the selective or non-selective collection of household waste associated with the introduction of legal norms? The results of the research made it possible to get answers to such research questions: over 80% of the respondents were of the opinion that the introduction of legal solutions would positively impact the environment; only just over 50% of the respondents declared the selective collection of waste by 1 July 2013, and after the date the act was entered into force, the collection was carried out in all households.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
3
Opis fizyczny
s.321-327,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
Bibliografia
 • Armi Abu Samah Mohd, Latifah Abd Manaf, Amimul Ahsan et al. 2013. „Household Solid Waste Composition in Balakong City, Malaysia: Trend and Management”. Polish Journal of Environmental Studies 22 (6): 1807-1816.
 • Biegańska Jolanta, Józef Ciuła. 2011. „Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju”. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 13 (1): 54.
 • Bogner Jean, Ahmed Mohammed Abdelrafie, Cristobal,Diaz Andre Faaij et al. 2007: Waste management. [W] Climate Change. Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Godłów-Legiędź Janina. 2005. „Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej”. Ekonomista 2: 171-189.
 • GUS. 2014. Infrastruktura komunalna w 2013 r. Warszawa.
 • GUS. 2015. Infrastruktura komunalna w 2014 r. Warszawa.
 • Guzal-Dec Danuta. 2013. „Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego”. Annual Set the Environment Protection/Rocznik Ochrona Środowiska 15 (3): 2925-2941.
 • Kłos Lidia. 2012. „Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwanie XXI wieku”. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 28: 132.
 • Mamady Keita. 2016. “Factors influencing attitude, safety behavior, and knowledge regarding household waste management in Guinea: a cross-sectional study”. Journal of Environmental and Public Health 9: 1-9.
 • Maśloch Grzegorz. 2014. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w aspekcie wyzwań wynikających z realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju (wybrane problemy)”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 138: 30.
 • MOŚ. 2015. Aktualizacja krajowego planu gospodarki odpadami. 2014. Projekt z dnia 17 września 2015. Warszawa: Ministerstwo Ochrony Środowiska.
 • North Douglass C. 1984. “Transaction costs, institutions, and economic history”. Journal of Institutional and Theoretical Economics 140 (1): 7-17.
 • North Douglass C. 1990. Institutions, institutional change and economic perfomance. New York: Cambridge University Press.
 • Pawlak Maciej, Krzysztof Pilarski. 2012. Perspektywy rozwoju gospodarki osadowej dla przydomowych oczyszczalni ścieków. [W] Foresight w przedsiębiorstwach. Nauka-technologia-wdrożenie, red. K. Borodak, M. Nowosielski, 79-93. Poznań: Instytut Zachodni.
 • Siedlecka Agnieszka. 2015. Środowiskowe aspekty funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII.
 • Solan Magdalena, Antoni Polonis. 2012. „Zanieczyszczenia lasów śmieciami”. Inżynieria Ekologiczna 30: 70-73.
 • Zegar Józef Stanisław. 2011. Szanse rolnictwa zrównoważonego na terenach Natura 2000. [W] Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000, red. A. Bołtromiuk, 293-324. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2011, nr 152, poz. 897.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, nr 0, poz. 87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8fa30b0d-718a-46cf-a5a4-9cd41fdcd9a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.