PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 69 | 4 |
Tytuł artykułu

Changes in the concentration of pollen over an 11-year period in a Polish urban environment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zmiany koncentracji pyłku alergicznego w powietrzu miejskim w Polsce w okresie jedenastu lat (2003-2013)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Recent studies suggest that climate change can influence plant reproductive systems and have an impact on the increase in allergenic pollen in atmospheric air; highly allergenic pollen may intensify the allergic response in people. The aim of our study was to evaluate the seasonal dynamic concentration of the most allergenic pollen taxa, i.e., the following trees: Alnus, Corylus, Betula, and herbaceous plants: grasses (Poaceae), Artemisia, and Ambrosia, in the long-term period of 2003–2013 in the city of Lodz, Poland. Weekly airborne pollen concentrations were evaluated with a volumetric Lansoni pollen trap. The beginning and the end of the season were calculated by the 98% method. The birch (Betula) pollen was at the highest level and accounted for 79%, followed by alder (Alnus) – 19%, and hazel (Corylus) – 2%. Among the herbaceous taxa, grasses (Poaceae) pollen dominated – 79%, followed by mugwort (Artemisia) – 18%, and ragweed (Ambrosia) – 3%. Our findings indicate a lack of qualitative and quantitative change in the pollen produced over the 11-year period.
PL
Najnowsze badania sugerują, że zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na wzrost stężeń alergennego pyłku w powietrzu atmosferycznym i przez to wzmacniać reakcję alergiczną u ludzi. Celem badań była ocena dynamiki sezonów najsilniej uczulającego pyłku drzew z rodzajów: Alnus, Corylus, Betula i roślin zielnych: Poaceae, Ambrosia, Artemisia w okresie 2003–2013 w Łódzi, Polska. Tygodniowe stężenia pyłku w powietrzu oceniano za pomocą aparatu wolumetrycznego Lanzoni. Początek i koniec sezonu obliczono metodą 98%. Udział procentowy pyłku Betula wyniósł 79%, Alnus – 19%, a Corylus – 2%. W przypadku roślin zielnych dominował pyłek Poaceae (79%), znacznie mniej było pyłku Artemisia – 18% i Ambrosia 3%. Wyniki badań wskazują na brak jakościowej i ilościowej zmiany w produkcji pyłku badanych gatunków w okresie 2003–2013.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
69
Numer
4
Opis fizyczny
Article 1682 [11p.], fig.,ref.
Twórcy
 • Aeroallergen Monitoring Centre “AMoC”, Department of Immunology, Rheumatology and Allergy, Medical University of Lodz, Pomorska 251, 92-213 Lodz, Poland
 • The Association for the Assistance of Patients Suffering from Asthma and Allergies, Pomorska 251, 92-213 Lodz, Poland
autor
 • The Association for the Assistance of Patients Suffering from Asthma and Allergies, Pomorska 251, 92-213 Lodz, Poland
 • Aeroallergen Monitoring Centre “AMoC”, Department of Immunology, Rheumatology and Allergy, Medical University of Lodz, Pomorska 251, 92-213 Lodz, Poland
 • The Association for the Assistance of Patients Suffering from Asthma and Allergies, Pomorska 251, 92-213 Lodz, Poland
Bibliografia
 • 1. Bunne J, Moberg H, Hedman L, Andersson M, Bjerg A, Lundbäck B, et al. Increase in allergic sensitization in schoolchildren: two cohorts compared 10 years apart. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016 (in press). http://dx.doi.org/10.1016/j.jaip.2016.09.025
 • 2. Majkowska-Wojciechowska B. Pyłek roślin i alergeny sezonowe w Polsce. Alergia Astma Immunologia. 2016;21:5–15.
 • 3. Świebocka EM, Siergiejko P, Rapiejko P, Siergiejko Z. Long-term intense exposure to grass pollen can mask positive effects of allergenic immunotherapy on nonspecific bronchial hyperresponsiveness. Arch Med Sci. 2014;29:10:711–716. http://dx.doi.org/10.5114/aoms.2014.44861
 • 4. Majkowska-Wojciechowska B, Pełka J, Korzon L, Kozłowska A. Prevalence of allergy, patterns of allergic sensitization and allergy risk factors in rural and urban children. Allergy. 2007;62:1044–1050. http://dx.doi.org/10.1111/j.1398-9995.2007.01457.x
 • 5. Krauss-Etschmann S, Meyer KF, Dehmel S, Hylkema MN. Inter- and transgenerational epigenetic inheritance: evidence in asthma and COPD? Clin Epigenetics. 2015;7:53. http://dx.doi.org/10.1186/s13148-015-0085-1
 • 6. Bowker GE, Crenshaw HC. Electrostatic forces in wind-pollination – part 1: measurement of the electrostatic charge on pollen. Atmos Environ. 2007;41:1587–1595. http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.10.047
 • 7. Grewling Ł, Kasprzyk, Borycka K, Chłopek K, Kostecki Ł, Majkowska-Wojciechowska B, et al. Searching for a trace of Artemisia campestris pollen in the air. Acta Agrobot. 2015;68:303–313. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2015.040
 • 8. Myszkowska D, Piotrowicz K, Ziemianin M, Chłopek K, Dąbrowska-Zapart K, Kasprzyk I, et al. Grass pollen seasons in Poland against a background of the meteorological conditions. Acta Agrobot. 2015;68:357–365. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2015.038
 • 9. Puc M, Wolski T, Câmara Camacho I, Myszkowska D, Kasprzyk I, Grewling Ł, et al. Fluctuation of birch (Betula L.) pollen seasons in Poland. Acta Agrobot. 2015;68:303–313. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2015.041
 • 10. Majkowska-Wojciechowska B, Wojciechowska A. Aerobiologia – kierunki badań i wyzwania XXI wieku. Alergia Astma Immunologia. 2008;13:142–146.
 • 11. Bergmann KC, Heinrich J, Niemann H. Current status of allergy prevalence in Germany: position paper of the Environmental Medicine Commission of the Robert Koch Institute. Allergo J Int. 2016;25:6–10. http://dx.doi.org/10.1007/s40629-016-0092-6
 • 12. Rapiejko P, Piekosz-Orzechowska B, Jurkiewicz D. Assessment of Polish physicians’ therapy behaviour and patterns of prescribing antihistaminic medicines in day-to-day outpatient care. Otolaryngol Pol. 2009;63:509–512. http://dx.doi.org/10.1016/S0030-6657(09)70170-2
 • 13. Höflich C, Balakirski G, Hajdu Z, Baron JM, Kaiser L, Czaja K, et al. Potential health risk of allergenic pollen with climate change associated spreading capacity: ragweed and olive sensitization in two German federal states. Int J Hyg Environ Health. 2016;219:252–260. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheh.2016.01.007
 • 14. Majkowska-Wojciechowska B, Balwierz Z, Kowalski ML. Pyłek roślin i zarodniki grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym Łodzi w roku 2013. Alergia Astma Immunologia. 2015;20:192–198.
 • 15. Majkowska-Wojciechowska B, Balwierz Z, Kowalski ML. Pollen counts analysis in the atmosphere of Lodz (Poland) during vegetation in 2008. Alergia Astma Immunologia. 2008;13:250–263.
 • 16. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2013 r. 2016 [cited 2016 Dec 18]. Available from: http://www.wios.lodz.pl/Raport_o_stanie_srodowiska_w_wojewodztwie_lodzkim_w_2013_r,12,8
 • 17. Emberlin J, Smith M, Close R, Adams-Groom B. Changes in the pollen seasons of the early flowering trees Alnus spp. and Corylus spp. in Worcester, United Kingdom, 1996–2005. Int J Biometeorol. 2007;51:181–191. http://dx.doi.org/10.1007/s00484-006-0059-2
 • 18. García de León D, García-Mozo H, Galán C, Alcázar P, Lima M, González-Andújar JL. Disentangling the effects of feedback structure and climate on Poaceae annual airborne pollen fluctuations and the possible consequences of climate change. Sci Total Environ. 2015;530–531:103–109. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.05.104
 • 19. Levetin E, van de Water P. Changing pollen types/concentrations/distribution in the United States: fact or fiction? Curr Allergy Asthma Rep. 2008;8:418–424. http://dx.doi.org/10.1007/s11882-008-0081-z
 • 20. Ziska LH, Beggs PJ. Anthropogenic climate change and allergen exposure: the role of plant biology. J Allergy Clin Immunol. 2012;129:27–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2011.10.032
 • 21. Ziello C, Sparks TH, Estrella N, Belmonte J, Bergmann KC, Bucher E, et al. Changes to airborne pollen counts across Europe. PLoS One. 2012;7:e34076. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0034076
 • 22. Zhang Y, Bielory L, Mi Z, Cai T, Robock A, Georgopoulos P. Allergenic pollen season variations in the past two decades under changing climate in the United States. Glob Chang Biol. 2015;21:1581–1589. http://dx.doi.org/10.1111/gcb.12755
 • 23. Wachter R, de Weger L, van der Smitte H. A comparison between airborne Betula pollen counts in the northwest of Germany and the Netherlands (1982–2011). Allergology and Immunology. 2012;9:188.
 • 24. Majkowska-Wojciechowska B, Balwierz Z, Chłopek K, Myszkowska D, Wojciechowski Z, Kowalski ML. Pollen concentration of allergenic plant taxa at three different sampling sites of southern and central Poland – the evaluation of the 9-year period (2003–2011). Alergologia, Immunologia. 2012;9:186.
 • 25. Smith M, Jäger S, Berger U, Šikoparija B, Hallsdottir M, Sauliene I, et al. Geographic and temporal variations in pollen exposure across Europe. Allergy. 2014;69:913–923. http://dx.doi.org/10.1111/all.12419
 • 26. Clary J, Save R, Biel C, de Herralde F. Water relations in competitive interactions of Mediterranean grasses and shrubs. Ann Appl Biol. 2004;144:149–155. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-7348.2004.tb00328.x
 • 27. Smith M, Skjøth CA, Myszkowska D, Uruska A, Puc M, Stach A, et al. Long-range transport of Ambrosia pollen to Poland. Agric For Meteorol. 2008;148(10):1402–1411. http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2008.04.005
 • 28. Czarnecka M, Nidzgorska-Lencewicz J. Wieloletnia zmienność sezonowych opadów w Polsce. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie. 2012;12:45–60.
 • 29. Czarnecka M. Zmienność terminów początku i końca pokrywy śnieżnej o różnym czasie zalegania i ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Prac Studi Geograf. 2011;47:109–118.
 • 30. Gheorghe IF, Ion B. The effects of air pollutants on vegetation and the role of vegetation in reducing atmospheric pollution. In: Khallaf M, editor. The impact of air pollution on health, economy, environment and agricultural sources. Rijeka: InTech; 2011. p. 241–280. http://dx.doi.org/10.5772/17660
 • 31. Majkowska-Wojciechowska B, Kowalski ML. Allergens, air pollutants and immune system function in the era of global warming. In: Khare M, editor. Air pollution – monitoring, modelling, health and control. Rijeka: InTech; 2012. p. 221–254. http://dx.doi.org/10.5772/34804
 • 32. Chassard G, Choël M, Gosselin S, Vorng H, Petitprez D, Shahali Y, et al. Kinetic of NO2 uptake by Phleum pratense pollen: chemical and allergenic implications. Environ Pollut. 2015;196:107–113. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2014.10.004
 • 33. Bordas-Le F, Groeme R, Chabre H, Baron-Bodo V, Nony E, Mascarell L, et al. New insights into ragweed pollen allergens. Curr Allergy Asthma Rep. 2015;11:63. http://dx.doi.org/10.1007/s11882-015-0565-6
 • 34. Pashley CH, Satchwell J, Edwards RE. Ragweed pollen: is climate change creating a new aeroallergen problem in the UK? Clin Exp Allergy. 2015;45:1262–1265. http://dx.doi.org/10.1111/cea.12572
 • 35. DellaValle CT, Triche EW, Leaderer BP, Bell ML. Effects of ambient pollen concentrations on frequency and severity of asthma symptoms among asthmatic children. Epidemiology. 2012;23:55–63. http://dx.doi.org/10.1097/EDE.0b013e31823b66b8
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8f3915db-74e4-4d4c-870f-0d6e0dccea2e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.