PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/I |
Tytuł artykułu

Zmienność temperatury ścieków w małych systemach kanalizacyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The variability of sewage temperature in small sewer systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania miały na celu określenie zmienności oraz zakresu temperatury ścieków w bioreaktorach z osadem czynnym na przykładzie dwóch wiejskich systemów kanalizacyjnych. Dodatkowym celem było określenie wpływu temperatury ścieków w kanalizacji oraz temperatury powietrza atmosferycznego na temperaturę ścieków w otwartych, przepływowych bioreaktorach biologicznych. Badania prowadzono w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku. Aby wykazać wpływ opisanych czynników na temperaturę ścieków w bioreaktorze posłużono się statystyczną analizą regresji wielokrotnej. Badania prowadzono w dwóch małych systemach kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich w Nowym Brzesku oraz Spytkowicach. Oba systemy zaliczane są do grupy obiektów nieprzekraczających 2000 RLM. Na podstawie rocznych badań stwierdzono, że średnia roczna temperatura ścieków w bioreaktorach przepływowych stanowiących część biologiczną małych oczyszczalni oscyluje w granicach 12,6÷12,7oC, natomiast jej zakres wynosi od 5,6oC do 19,2oC. Ścieki w małych, wiejskich oczyszczalniach mają temperaturę nieprzekraczającą 10,0oC w okresie około ⅓ roku, co świadczy o ich permanentnym wychłodzeniu. Wielkość temperatury ścieków w małych systemach kanalizacyjnych występuje w dużo większym zakresie w porównaniu do ścieków w dużych, miejskich systemach odprowadzających ścieki. Ponadto wpływ na temperaturę ścieków w bioreaktorach ma w bardzo dużym stopniu temperatura ścieków dopływających z kanalizacji oraz w mniejszym, ale również znaczącym temperatura zewnętrzna powietrza atmosferycznego. Aby ograniczyć nadmierne wychładzanie ścieków w wiejskich systemach kanalizacyjnych powinno się uniemożliwiać dopływy do kanalizacji wód roztopowych i deszczowych. W małych oczyszczalniach, w których występują duże wahania temperatury powinno się stosować zmienny wiek osadu w zależności od temperatury ścieków, czego skutkiem będzie poprawa skuteczności oczyszczania ścieków.
EN
The aim of the research was defining size and range temperature of the sewage in two small, villages sewage systems. Additionally aim was to defining influence temperature of the sewage flow from sewage system and the temperature of the atmospheric air on temperature sewage in open biological reactors of flow. The research embraced the period of 12 months from January to December the year 2011. To describe this relationship used of the multiple regression of analysis. The research performed in two small sewage systems situated on the villagecommune in Nowe Brzesko and Spytkowice. Sewage systems are included in the 2000 PE (Population Equivalents). In the year period of research ascertained, that average temperature in year in small biological reactors to vary from 12,6÷12,7oC, however its range is from 5,6oC to 19,2oC. Temperature of sewage in small, villages sewage systems does not exceed 10,0oC in period ⅓ year, as indicated by the permanent cooling down. Size of sewage temperature in small sewage systems is to a much greater extent then to sewage in large, urban sewage systems. Further, the temperature of the sewage in the bioreactor has a very large extent the temperature of the influent sewage and to a lesser, but significant outdoor air temperature. To reduce the excessive cooling of sewage in villages sewage systems should prevent the inflow of water into drains snowmelt and water rain. For small treatment plants, in which there are wide variations in temperature must be used in sludge age variable depending on the temperature of sewage, resulting in improved efficiency of wastewater treatment.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/I
Opis fizyczny
s.103-113,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Arnold E., Bohm B., Wilderem P.A. (2000). Application of activated sludge and biofilm sequencing bath reactor technology to treat reject water from sludge dewatering systems: a comparison.Water Science and Technology, 41(1), 115-122.
 • Barnard J. (2000). Projektowanie oczyszczalni z osadem czynnym usuwających związki biogenne. Materiały seminarium szkoleniowego „Filozofia projektowania a eksploatacja oczyszczalniścieków” LEM PROJEKT s.c. Kraków, 13-61.
 • Bojanowska I., Pepliński M. (2002). Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w Tczewie w zakresie usuwania biogenów i związków węgla. Ochrona Środowiska 3, 31-36.
 • Bugajski P. (2012). Zmienność temperatury ścieków w tranzytowym kolektorze kanalizacyjnym. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2, 53-55.
 • Bugajski P. (2013). Zmienność i zakres temperatury ścieków w niedociążonych hydraulicznie bioreaktorach przepływowych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2, 2-4.
 • Buraczewski G. (1994). Biotechnologia osadu czynnego. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Brzezińska A. (2011). Zmiany temperatury ścieków ogólnospławnych na podstawie pomiarów online. Inżynieria Ekologiczna 26, 290-302.
 • Dworkin M., Falkow S., Rosenberg E., Schleifer K.H., Stackebrandt E. The Prokaryotes - A handbook on the biology of bacteria, 3rd edition, v. 3. Springer.
 • Dymaczewski i in. (2011). Poradnik Eksploatatora Oczyszczalni Ścieków. Poznań. PZITS o/Wielkopolski.
 • Heidrich Z. (2004). Kanalizacja – część 2. Warszawa. Wydawnictwo WSiP.
 • Henze M., Harremoës P., Arvin E., (2002). Wastewater treatment – Biological and Chemical process -third edition. Berlin Heidelberg. Springer-Verlag.
 • Jóźwiakowski K. (2012). Badania skuteczności oczyszczania ścieków w wybranych systemach gruntowo-roślinnych. Kraków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 1/2012.
 • Kaczor G. (2008). Wpływ temperatury powietrza na temperaturę ścieków w kanalizacji i reaktorze biologicznym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3, 129-137.
 • Kaczor G. (2012). Wpływ wód infiltracyjnych i przypadkowych na funkcjonowanie małych systemów kanalizacyjnych. Kraków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 495/2012, z. 372.
 • Kowalik P. (1996). Efekty oczyszczania ścieków w oczyszczalniach hydrobotanicznych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 3, 15-20.
 • Krzanowski S., Wałęga A. (2009). Ocena przebiegu procesu nitryfikacji w oczyszczalniach ścieków z osadem czynnym przy wykorzystaniu różnych metod obliczania wieku osadu. Gaz,Woda i Technika Sanitarna 2, 29-34.
 • Matyja J. (2002). Wpływ warunków klimatycznych na oczyszczanie ścieków na oczyszczalni w Nowym Targu. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 3, 138-143.
 • Stanisz A. (1998). Przystępny kurs statystyki - Tom 1. Kraków. Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-8e8b65fc-bbad-49e8-b938-22d76a37b559
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.